АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИВСТУП

В даній курсовій роботі наведено процес створення програмного забезпечення, яке проводить контроль виконуваних процесів в ПЕОМ. Тобто, наводиться опис усіх етапів розробки вказаного ПЗ. Розробка такого ПЗ в останні роки стає все більш актуальною, оскільки потрібно виключити НСД до ІзОД, унеможливити роботу небезпечного ПЗ та роботу небажаних додатків на комп’ютерах.

Отже, головною метою стало розроблення ПЗ, яке буде припиняти роботу певних запущених процесів на ПЕОМ. Список небажаних процесів буде формуватися адміністратором, або особою, яка має на це дозвіл. Розроблюване ПЗ складається з двох додатків. Перший відповідає за формування списку процесів для спостереження та закриття. Другий додаток відповідає за припинення виконання процесів, наявних у сформованому списку. Він є не візуальним і працює у фоновому режимі. Він може запускатися на виконання як незалежно, так і через елементи інтерфейсу першого додатку.

Для реалізації ПЗ використано потужний та сучасний засіб ІСР MicrosoftVisualStudio. ПЗ представляє собою Windows-додаток, оскільки вони є найбільш поширеними серед звичайних користувачів та є зручними у користуванні. Як результат розробки ПЗ отримано два незалежних файли з розширення «exe», які працюють незалежно один від одного і «спілкуються» через створювані файли з даними.

 

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Аналіз проблеми, методів та засобів її вирішення

Темою даної курсової роботи є «Розробка програми контролю виконуваних процесів в ПЕОМ». Тобто, потрібно розробити програмний продукт, що буде контролювати виконувані процеси на певному комп’ютері та проводити наперед визначені дії. Результатом роботи програмного забезпечення потенційно може бути множина дії. Наприклад, можна видавати попереджувальне вікно про новий запущений процес, зробити відповідний запис у файл, вимкнути комп’ютер та інше. Поставимо за мету зупинення певного процесу, що був запущений користувачем.

Перш за все необхідно обґрунтувати створення даного програмного забезпечення. В даний момент є безліч додатків, які роблять найрізноманітніші дії, що можуть бути небажаними для певних користувачів комп’ютерної системи. Взагалі, майже всі такі дії певним чином пов’язані з питанням безпеки в інформаційних і телекомунікаційних системах. Вони можуть призводити до порушення конфіденційності, цілісності, достовірності, надійності, захищеності чи витоку інформації та інше. Дані дії в певних структурах та для певних видів інформації неприпустимі. Тому, в останні роки питання закриття інформації стало особливо гострим. Так, для забезпечення цього потрібно контролювати роботу додатків, які можуть виконувати описані вище дії. Отже, в даному випадку вирішенням поставленої проблеми буде розроблення програми, яка буде закривати запущені додатки, які виконують небажані дії на комп’ютері.

Є декілька випадків реалізації потрібного програмного продукту. В одному з них можна створити єдиний додаток, що буде реалізувати потрібні функції. Даний додаток може використовуватися на комп’ютерах користувачів, які самі для себе визначають потенційно небезпечні додатки. Другим варіантом буде створення двох окремих додатків. За допомогою першого з них буде визначатися список додатків, за роботою яких потрібно стежити. Другий додаток буде безпосередньо виконувати контроль запущених небезпечних додатків. Варіантів взаємодії цих додатків також є декілька. Наприклад, їх взаємодію можна організувати у вигляді клієнт-серверної взаємодії. Або ж, можна створювати файл, за допомогою якого буде проходити взаємодія двох частин програми. В даному випадку - другий варіант є кращим. Це пояснюється тим, що немає постійної необхідності в постійній роботі двох частин програми. Однин з додатків, що відповідає за формування списку потенційно-небезпечних додатків, повинен працювати лише при формуванні списку. Надалі список додатків для нагляду будемо називати «чорний список».

Так, додаток, який плануємо розробити, буде мати наступний формат. Буде дві частини програми. Перша з них буде запускатися при необхідності формування чи внесення змін до чорного списку. Друга частина буде запущена, коли необхідно буде проводити аналіз запущених додатків, чи тих, які запускаються. При виявленні запущеного додатку, який є у чорному списку, програма буде його негайно припиняти його роботу.

Висновки з першого розділу

При виконанні даного розділу курсової роботи було проаналізовано поставлене завдання. На основі первинного аналізу задачі визначено схему подальшої розробки ПЗ.

Виконано порівняльний аналіз програм аналогічного призначення, визначено їх сильні та слабкі сторони, визначено основні виконувані та найбільш необхідні функції.

Визначено схему створюваного ПЗ – організацію пакету програм, схему їх взаємодії, основний та додатковий функціонал програм проекту.

Проаналізовано середовища та мовні засоби розробки ПЗ.

Результатом проведеного аналізу є розробка технічного завдання – переліку інтерфейсних особливостей програм, їх основного та додаткового функціоналів, що підлягають розробці.

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Опис роботи з додатком

Опис роботи з додатком включає в себе розробку текстової та ілюстаційної частин, які пояснюють принципи роботи з додатком та опис елементів інтерфейсу для його користувачів. Створений додаток складається з п’яти вікон. При запуску додатку перш за все викликається вікно для введення паролю. На наступних рисунках наведені зображення вікон їх опис у вигляді виносок.

 

Рисунок 2.10 - Вікно введення паролю

Рисунок 2.11 - Вікно зміни паролю

Рисунок 2.12- Вікно запуску нового процесу

Рисунок 2.13 -Вікно перегляду звітності роботи резидентної частини програми

Рисунок 2.14 - Головне вікно додатку

Рисунок 2.15 - Вкладка “Process” головного вікна

 

Рисунок 2.16 - Вкладка «Чорний список» головного вікна

Рисунок 2.17 - Вкладка «Служби» головного вікна

 

Висновки до розділу

В даному розділі курсового проектування проведено розробку загального і функціонального алгоритмів програми. При виконанні спиралися на перший розділ. Тобто, маючи повне уявлення про задачі, які повинно виконувати потрібне ПЗ та методи їхнього вирішення, почали безпосередню займатися реалізацією програмного продукту.

В даному розділі курсового проекту проведено розробку загального і функціонального алгоритмів програми, було описано методологію користування створеним ПЗ та проведено тестування створеного додатку. Тобто, маючи повне уявлення про задачі, які повинно виконувати потрібне ПЗ та методи їхнього вирішення, почали безпосередню займатися реалізацією програмного продукту.

Розроблено загальний алгоритм функціонування роботи програми, в якому розбили проектований програмний додаток на складові частини. При розробці функціонального алгоритму розробили уявлення про методи розробки програмного коду додатку. Розробили схему класів, визначившись з методами та властивостями кожного з них. При розробці інтерфейсної частини в ІСР змоделювали потрібні вікна для ПЗ та наділили їх інтерфейс ними одиницями. На заключному етапі розділу перейшли до розробки програмного коду спроектованого додатку.

Опис роботи з додатком включає в себе розробку текстової та ілюстраційної частин, які пояснюють принципи роботи з додатком та опис елементів інтерфейсу для його користувачів. При описі було роз’яснено призначення кожного з елементів інтерфейсу усіх наявних у проекті вікон.

При проведенні тестування додаток було запущено на виконання у реальних умовах, при яких він повинен працювати. Тобто, був сформований чорний список та відбувався запуск процесів, наявних у чорному списку. При запуску резидентної частини програми відбувалося припинення роботи вказаних процесів.Додаток вирішує поставлені перед ним задачі. Також, було проведено тестування роботи з системними службами, запущеними додатками та процесами на комп’ютері.

ВИСНОВКИ

В результаті виконання курсового проекту отримано ПЗ, яке по функціональності повністю відповідає поставленим на початку проектування вимогам. Додаток є простим у користуванні з інтуїтивно зрозумілим англомовним інтерфейсом. ПЗ представляє собою два файли з розширенням .exe. Перший файл дозволяє виконувати всі операції по формуванню чорного списку, перегляду результатів, початку та припинення «сканування» комп’ютера та має інші функції з орієнтацією на адміністрування комп’ютера. Другий файл є не візуальним та немає ніякого інтерфейсу. Він викликається першим файлом або запускається окремо та проводить «сканування» комп’ютера на існування небажаних процесів. Результатом його роботи є файл-звіт, у якому відображується час, дата та назва процесів, робота який була припинена даним резидентним додатком. Було проведено тестування створеного програмного продукту. Одне з тестувань показало наступні результати. На протязі хвилини з великою частотою запускався користувацький додаток. При цьому спроектований додаток був в режимі сканування. В результаті у файлі звіті з’явилося 146 записів про припинення роботи додатку. Дана швидкість роботи додатку не є граничною, оскільки користувацьку програму не було можливості частіше запускати. Це зумовлено швидкістю роботи оператора на комп’ютері. Так, ПЗ має гарні показники швидкодії. При запуску ПЗ викликається вікно для введення паролю. Це необхідно для обмеження кола осіб, які можуть користуватися додатком. Спроектоване ПЗ повністю відповідає поставленим вимогам та є достатньо швидкодіючим не займаючи великих ресурсів комп’ютера, на якому він запущений.

Обсяг роботи склав 35 сторінок. В роботі наведено 25 рисунків, таблиць 2, використано 13 літературних джерел.

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Констпект лекцій з дисципліни «Технологія програмування»

2. «MicrosoftMADN.com»

3. «Шилдт Г._Полный справочник по С#_2004.pdf»

4. «Лабор В.В._Си Шарп. Создание приложений для Windows_2003.pdf»

5. «C# в подлиннике. Наиболее полное руководство. Х.Дейтел.djvu»

6. «Язик С# Самоучитель Frolov.djvu»

7. «С# в кратком изложении Bichop.djvu»

8. «С#. Программирование на высокоуровневом языке.pdf»

9. «Accelerated_C_Sharp_2008.djvu»

10. «Osnovi Microsoft Visual Studio.NET 2003.pdf»

11. «Компьютерная графика, мультимедиа и игры на Visual C# 2005.»

12. «Шилдт Г._C#. Учебный курс_2003.djvu»

13. «Агуров П.В. - C#. Сборник рецептов.djvu»

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А Програмний код головного вікна програми

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Diagnostics;

using System.Threading;

using System.IO;

using System.ServiceProcess;

 

 

ВСТУП

В даній курсовій роботі наведено процес створення програмного забезпечення, яке проводить контроль виконуваних процесів в ПЕОМ. Тобто, наводиться опис усіх етапів розробки вказаного ПЗ. Розробка такого ПЗ в останні роки стає все більш актуальною, оскільки потрібно виключити НСД до ІзОД, унеможливити роботу небезпечного ПЗ та роботу небажаних додатків на комп’ютерах.

Отже, головною метою стало розроблення ПЗ, яке буде припиняти роботу певних запущених процесів на ПЕОМ. Список небажаних процесів буде формуватися адміністратором, або особою, яка має на це дозвіл. Розроблюване ПЗ складається з двох додатків. Перший відповідає за формування списку процесів для спостереження та закриття. Другий додаток відповідає за припинення виконання процесів, наявних у сформованому списку. Він є не візуальним і працює у фоновому режимі. Він може запускатися на виконання як незалежно, так і через елементи інтерфейсу першого додатку.

Для реалізації ПЗ використано потужний та сучасний засіб ІСР MicrosoftVisualStudio. ПЗ представляє собою Windows-додаток, оскільки вони є найбільш поширеними серед звичайних користувачів та є зручними у користуванні. Як результат розробки ПЗ отримано два незалежних файли з розширення «exe», які працюють незалежно один від одного і «спілкуються» через створювані файли з даними.

 

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗА НАПРЯМКОМ КУРСОВОЇ РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 436; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.021 с.)