Розробка програмного коду додаткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка програмного коду додаткуНа даному етапі виконання курсового проекту створено інтересну частину додатку і лишилося розробити програмний код розроблюваного ПЗ. Код складається з «обробників подій», які викликаються при користуванні елементами інтерфейсу, функцій та інших потрібних складових.

Весь код додатку наводити недоцільно. Його наведено в додатку А. Для прикладу, наведено лише частину створеного програмного коду, що дасть уявлення про процес розробки коду ПЗ. При розробці схеми функціонального алгоритму роботи програми було описано роботу обробника події для таймера, при якій відбувається безпосереднє припинення роботи процесів, внесених до чорного списку. При цьому, було вказано про виклик функцій для шифрування та розшифрування даних перед їхнім записом та зчитування з чорного списку відповідно. Нижче наведено програмний код цих двох функцій та описаного логіку його розробки.

Таблиця 2.1 - Програмний код цих функцій

Назва методу Номер рядка Програмний код методу
Функція зашифрування даних

public string CRYPT_text_bef_wr(string s,int some_index) {char[] ctext = s.ToCharArray(); for (int i = 0; i < ctext.Length; i++) ctext[i] = ((char)(ctext[i] ^ some_index)); string text = String.Empty; for (int i = 0; i < ctext.Length; i++) text = text.Insert(i, char.ToString(ctext[i])); return text;}
Функція розшифрування даних

public string DECRYPT_text_bef_rd(string s,int some_index) {char[] ctext = s.ToCharArray(); for (int i = 0; i < ctext.Length; i++) ctext[i] = ((char)(ctext[i] ^ some_index)); string text = String.Empty; for (int i = 0; i < ctext.Length; i++) text = text.Insert(i, char.ToString(ctext[i])); return text;}

Нижче наведено пояснення роботи двох даних функцій, а саме, процесу шифрування та розшифрування даних.

Функція зашифрування працює наступним чином. В першому рядку відбувається оголошення функції. Вона має ім’я «CRYPT_text_bef_wr», яке можна перекласти «зашифрувати текст перед записом». В якості параметра задається рядок “s”, який є текстом, що буде зашифровано та певне число, яке є одним із параметрів для за шифрування тексту. В другому рядку вхідний текст посимвольно заносять до масиву символів. В третьому рядку оголошується цикл з числом ітерацій, рівним кількості кількості символів в переданому в якості параметра рядку. В четвертому рядку безпосередньо відбувається процес шифрування. Проводяться певні операції над усіма елементами створеного масиву символів. Відбувається побітова сума поточного елементу масиву з другим параметром, що був переданий функції. При побітовій сумі і число і символ комп’ютер «бачить» як набір бітів, тому не виникає непорозумінь при операції побітової суми. На наступному кроці створюється новий об’єкт типу “string” – порожній рядок. В шостому рядку знову оголошується цикл з числом ітерацій, рівному кількості символів вхідного рядку. В сьомому рядку на поточну позицію рядка записується отриманий на четвертому кроці елемент масиву. В восьмому рядку коду відбувається повернення рядка типу “string” як результаті, оскільки тип повертаного функцією значення є саме таким.

Функція розшифрування в контексті програмного коду та логіки його розробки є ідентичною. Тому, немає значення робити опис роботи функції окремо по кожній з операцій. Варто зазначити, що в четвертому рядку даної функції відбувається саме розшифрування повідомлення, зашифрованого на попередньому етапі. Справді, при повторній операції XOR над двома масивами бітів отримує значення, яке було на початку операцій. Важливим є наступне зауваження. Другий параметр, що передається в обидві функції, має бути однаковим при операції розшифрування закритого тексту. В іншому разі, текст буде розшифровано невірно.

Повний текст програми наведено в додатках.

Опис роботи з додатком

Опис роботи з додатком включає в себе розробку текстової та ілюстаційної частин, які пояснюють принципи роботи з додатком та опис елементів інтерфейсу для його користувачів. Створений додаток складається з п’яти вікон. При запуску додатку перш за все викликається вікно для введення паролю. На наступних рисунках наведені зображення вікон їх опис у вигляді виносок.

 

Рисунок 2.10 - Вікно введення паролю

Рисунок 2.11 - Вікно зміни паролю

Рисунок 2.12- Вікно запуску нового процесу

Рисунок 2.13 -Вікно перегляду звітності роботи резидентної частини програми

Рисунок 2.14 - Головне вікно додатку

Рисунок 2.15 - Вкладка “Process” головного вікна

 

Рисунок 2.16 - Вкладка «Чорний список» головного вікна

Рисунок 2.17 - Вкладка «Служби» головного вікна

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 232; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.006 с.)