Розробка функціонального алгоритму роботи програми 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка функціонального алгоритму роботи програмиФункціональний алгоритм роботи програми є більш детальним ніж загальний алгоритм. При розробці функціонального алгоритму програми потрібно чітко уявляти роботу програми на кожному з етапів. За допомогою нього відображають окремі дії програми на певних етапах при виконанні певних задач. В розроблюваній програмі є багато етапів, кожен з яких включає в себе певний набір елементарних дій. Розроблення повного функціонального алгоритму проектованого додатку буде об’ємною задачею та займе багато часу. Тому, наведено частину розробленого функціонального алгоритму, який описує роботу резидентної частини програми. На рисунку 2.2 наведена схема алгоритму.

End
Start
+
+
+
+
-
-
-
-

Рисунок 2.2 Схема функціонального алгоритму роботи програми

Для роз’яснення виконуваних дій у даній частині курсового проекту наведено опис роботи схеми. Для зручності, пронумеровано всі складові схеми (номери від 1 до 17).

Початок виконання даної частини програми настає при настанні події «спливання часу таймера» . Починається виконання коду, написаного в обробник вказаної події. Таймер миттєво починає відраховувати заданий інтервал часу з початку. При наступному спливанні часу знову відбувається виконання коду, поміщеного всередину обробника події таймер – тік. Дані дії виконуються доти, доки таймер активний. Тобто, відбувається відрахування часу.

Першою дією в тілі обробника є створення масиву, до якого заносять активні процеси на комп’ютері в даний момент часу (1). Так, формується масив, елементи якого містять в собі назви активних процесів. Масив формується динамічно. Визначається загальна кількість процесів, що є довжиною сформованого масиву. Відбувається перехід до наступної дії. Формується змінна, в яку заноситься кількість активних процесів на даний момент (2). Тобто, визначається кількість елементів сформованого на попередньому кроці масиву.

Наступна дія передбачає доступ до раніше створеного файлу «чорного списку», до якого занесені назви додатків, що повинні бути закриті програмою (3). Так, відкривається потік для читання даних з файлу, розміщеного за адресою, яка передалася в конструктор при створенні об’єкту типу StreamReader. В наступній дії зчитується перший рядок файлу за допомогою обєкта типу StreamReader (4). Вище було описано, що при формуванні даного файлу першою в нього записується саме кількість елементів списку. Кожен наступний рядок містить назву вказаного для закриття процесу. Для визначення подальшого вмісту файлу створюється масив рядкового типу (5). Його розмір визначає змінна, утворена на попередньому кроці. Дія під номером 6 передбачає створення циклу, з числом ітерацій рівному кількості назв процесів для закриття, вказаних у «чорному списку». Наступна дія є тілом циклу (7). До масиву, створеного на шостому кроці, заносяться елементи файлу почергово при кожній наступній ітерації циклу. Перед записом до масиву відбувається розшифровування даних за допомогою раніше створеної функції. При завершенні даного блоку потік повинен бути закритий (8). Дев’ята дія передбачає створення об’єкту типу StreamWriter. Як параметри в конструктор передаються шлях до файлу-звіту, куди будуть вноситися певні дані, та змінна, яка дозволяє дописувати дані до файлу без втрати попередніх. Ще однією дією (10) створюється змінна текстового типу, яка буде тимчасово містити значення елементів масиву, створеного на шостому кроці. Після цього формується новий цикл (11), з числом ітерацій, рівному кількості елементів масиву з назвами процесів для закриття. Всередині циклу формується ще один цикл з числом ітерацій, рівному кількості активних процесів при спрацювання таймера (12). В тринадцятому рядку в змінну заноситься певне значення масиву з іменем процесів для закриття. Чотирнадцята дія являє собою перевірку на спів падання імені певного активного процесу з значенням змінної, яка містить ім´я процесу, виконання якого потрібно припинити. За істинної умови відбувається виконання п’ятнадцятої дії. Тобто, безпосереднє закриття процесу. Наступним є занесення до файлу-звіту дати, часу та імені «убитого» процесу (16). В результаті виконання сімнадцятої дії значення змінної кількості активних процесів зменшується на одиницю, яка є лічильником для циклу, запущеного одинадцятого рядку. Остання дія (End) означає закінчення роботи обробника події спрацювання таймера .

Так, описано роботу таймера. В головному вікні програми є можливість перейти до перегляду файлу-звітності, який формується саме при роботі даного обробника. Другим результатом роботи описаного алгоритму буде динамічне припинення роботи певних процесів. Даний код повинен бути детально розробленим і перевіреним, оскільки він є головним місцем всього проектованого програмного забезпечення. Саме тому всі дії доволі прості та зрозумілі, щоб уникнути небажаних результатів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.015 с.)