Тестування роботи програмного забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестування роботи програмного забезпеченняНа даному етапі розробки курсового проекту маємо створене програмне забезпечення контролю виконуваних процесів на комп’ютері. Залишилося провести його тестування. На меті проведення тестування є використання створеного програмного продукту в реальних умовах та перевірка отриманих результатів роботи і порівняння їх з очікуваними.

Для запуску додатку потрібно запустити на виконання отриманий після компілювання створеного проекту «exe» файл. Викликається вікно для введення паролю. По замовчуванню потрібно ввести “quattro”. Після підтвердження запускається головне вікно додатку. При цьому були створені службові файли (дивитися рисунок 2.18).

Рисунок 2.18 - Створені додатком конфігураційні файли

Для проведення тестування додатку на комп’ютері запущені різні програми. На рисунку 2.20 зображено запущений додаток.

Рисунок 2.20 Запущене на виконання ПЗ

У списку додатків відображаються запущені додатки на комп’ютері в даний момент часу. Для прикладу, закриємо один з них. Для цього натиснемо на «Снять задачу» - миттєве припинення. Після підтвердження обраний додаток миттєво був закритий. Результат наведено на рисунку 2.21

Рисунок 2.21 - Припинення роботи додатку

Також, на даній вкладці можна запустити новий процес. Для цього потрібно обрати «Новая задача». Викликається вікно у якому обираємо процес для запуску. Результат наведено на рисунку 2.22.

Рисунок 2.22 Запуск нової задачі на виконання

Перейдемо на вкладку “Servicess” для перевірки роботи зі службами. Для цього зупинимо роботу певної служби та відновимо її роботу. Даний етап тестування наведено на двох наступних рисунках. Підтвердженням виконання є активність кнопок, які будуть спрацьовувати для даного стану служби.

Рисунок 2.23 - Служба «Темы» працює

Рисунок 2.24 - Служба «Темы» зупинена

Нарешті, проводиться перевірка на виконання створеним програмний продуктом зупинення процесів, внесених до чорного списку. Для цього потрібно перейти на вкладку “Black List” та сформувати чорний список, тобто внести до нього імена процесів, які повинні бути зупинені додатком. В попередньому пункті курсового проектування було описано, як проводити дані дії. До списку потрібно вносити імена процесів, які відповідають запущеним додаткам. Розширення вказувати не потрібно. В колонку “info” вноситься інформація, яка використовується лише в якості коментарів. Вона потрібна лише для зручності і реально не використовується при роботі додатку. Так, до списку внесено назву додатків, які можуть бути запущені на комп’ютері. Результат сформованого списку наведено на наступному рисунку.

Рисунок 2.25 - Сформований чорний список

Залишилося запустити резидентну частину ПЗ, яка і повинна проводити зупинку процесів. Для цього потрібно натиснути на елемент інтерфейсу “Start_Log”. Після цього буде запущено декілька раз додатки, внесені до чорного списку. В для зупинки сканування потрібно натиснути “Stop_LOG”. Результат роботи можна переглянути, запустивши вікно для перегляду файлу-звіту. Саме воно зображене на наступному рисунку.

Рисунок 2.26 - Перегляд файлу-звітності роботи додаткуЗ попереднього рисунку видно, що додатком дійсно була припинена робота процесів, внесених до чорного списку. Видно час та дату припинення виконання певного процесу.

 

Висновки до розділу

В даному розділі курсового проектування проведено розробку загального і функціонального алгоритмів програми. При виконанні спиралися на перший розділ. Тобто, маючи повне уявлення про задачі, які повинно виконувати потрібне ПЗ та методи їхнього вирішення, почали безпосередню займатися реалізацією програмного продукту.

В даному розділі курсового проекту проведено розробку загального і функціонального алгоритмів програми, було описано методологію користування створеним ПЗ та проведено тестування створеного додатку. Тобто, маючи повне уявлення про задачі, які повинно виконувати потрібне ПЗ та методи їхнього вирішення, почали безпосередню займатися реалізацією програмного продукту.

Розроблено загальний алгоритм функціонування роботи програми, в якому розбили проектований програмний додаток на складові частини. При розробці функціонального алгоритму розробили уявлення про методи розробки програмного коду додатку. Розробили схему класів, визначившись з методами та властивостями кожного з них. При розробці інтерфейсної частини в ІСР змоделювали потрібні вікна для ПЗ та наділили їх інтерфейс ними одиницями. На заключному етапі розділу перейшли до розробки програмного коду спроектованого додатку.

Опис роботи з додатком включає в себе розробку текстової та ілюстраційної частин, які пояснюють принципи роботи з додатком та опис елементів інтерфейсу для його користувачів. При описі було роз’яснено призначення кожного з елементів інтерфейсу усіх наявних у проекті вікон.

При проведенні тестування додаток було запущено на виконання у реальних умовах, при яких він повинен працювати. Тобто, був сформований чорний список та відбувався запуск процесів, наявних у чорному списку. При запуску резидентної частини програми відбувалося припинення роботи вказаних процесів.Додаток вирішує поставлені перед ним задачі. Також, було проведено тестування роботи з системними службами, запущеними додатками та процесами на комп’ютері.

ВИСНОВКИ

В результаті виконання курсового проекту отримано ПЗ, яке по функціональності повністю відповідає поставленим на початку проектування вимогам. Додаток є простим у користуванні з інтуїтивно зрозумілим англомовним інтерфейсом. ПЗ представляє собою два файли з розширенням .exe. Перший файл дозволяє виконувати всі операції по формуванню чорного списку, перегляду результатів, початку та припинення «сканування» комп’ютера та має інші функції з орієнтацією на адміністрування комп’ютера. Другий файл є не візуальним та немає ніякого інтерфейсу. Він викликається першим файлом або запускається окремо та проводить «сканування» комп’ютера на існування небажаних процесів. Результатом його роботи є файл-звіт, у якому відображується час, дата та назва процесів, робота який була припинена даним резидентним додатком. Було проведено тестування створеного програмного продукту. Одне з тестувань показало наступні результати. На протязі хвилини з великою частотою запускався користувацький додаток. При цьому спроектований додаток був в режимі сканування. В результаті у файлі звіті з’явилося 146 записів про припинення роботи додатку. Дана швидкість роботи додатку не є граничною, оскільки користувацьку програму не було можливості частіше запускати. Це зумовлено швидкістю роботи оператора на комп’ютері. Так, ПЗ має гарні показники швидкодії. При запуску ПЗ викликається вікно для введення паролю. Це необхідно для обмеження кола осіб, які можуть користуватися додатком. Спроектоване ПЗ повністю відповідає поставленим вимогам та є достатньо швидкодіючим не займаючи великих ресурсів комп’ютера, на якому він запущений.

Обсяг роботи склав 35 сторінок. В роботі наведено 25 рисунків, таблиць 2, використано 13 літературних джерел.

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Констпект лекцій з дисципліни «Технологія програмування»

2. «MicrosoftMADN.com»

3. «Шилдт Г._Полный справочник по С#_2004.pdf»

4. «Лабор В.В._Си Шарп. Создание приложений для Windows_2003.pdf»

5. «C# в подлиннике. Наиболее полное руководство. Х.Дейтел.djvu»

6. «Язик С# Самоучитель Frolov.djvu»

7. «С# в кратком изложении Bichop.djvu»

8. «С#. Программирование на высокоуровневом языке.pdf»

9. «Accelerated_C_Sharp_2008.djvu»

10. «Osnovi Microsoft Visual Studio.NET 2003.pdf»

11. «Компьютерная графика, мультимедиа и игры на Visual C# 2005.»

12. «Шилдт Г._C#. Учебный курс_2003.djvu»

13. «Агуров П.В. - C#. Сборник рецептов.djvu»

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А Програмний код головного вікна програми

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Diagnostics;

using System.Threading;

using System.IO;

using System.ServiceProcess;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 270; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.014 с.)