Організація маневрової роботи на станціях Східного району 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація маневрової роботи на станціях Східного району 

У Східному експлуатаційному районі виконується значний обсяг маневрової роботи з формування і розформування поїздів і маневрових составів, обслуговування вантажних фронтів виробничих цехів підприємства та його контрагентів.

На станціях Східного району виконуються наступні маневрові операції:

станція Східна – Приймальновідправна:

ü прийом, відправлення і пропуск поїздів та маневрових составів на внутрикомбінатовські станції та станції примикання;

ü пропуск вагонів з вапняком і вугіллям на станцію Східна-Розвантажувальна з подачею останніх на установку для відбору проб;

ü подача і прибирання вагонів на ділянку їх очищення; зважування вагонів з вантажами зовнішнього прибуття; тарування порожніх вагонів після вивантаження;

ü витяжка вагонів на колії № 5,6 з подальшим їх розформуванням на сортувальній гірці;

ü станція Східна - Сортувальна:

ü розформування і формування поїздів і маневрових передач;

ü підформування складів, які відправляються на зовнішню мережу;

ü відправлення до ремонту несправних вагонів з готових до відправлення складів, подача і прибирання вагонів для ремонту на шлях № 28;

ü прийом, відправлення і пропуск поїздів та маневрових составів на станції підприємства, в тому числі за контактним графіком;

ü подача сировини на бункерну естакаду ДЦ-1;

ü формування складів, що відправляються на зовнішню мережу;

ü подача і прибирання вагонів на ділянку відбору проб ПММ;

ü пропуск локомотивів в депо і на екіпіровку; подача і прибирання вагонів на ПТО.

ü станція Східна - Розвантажувальна:

ü прийом, відправлення і пропуск поїздів і маневрових передач на суміжні станції;

ü відбір проб і проведення експрес-аналізу вугілля перед його подачею на вантажний фронт;

ü подача навантажених вагонів на шляху вагоноперекидачів УПЦ КХП та ОІЦ, прибирання порожніх вагонів;

ü обслуговування гаражів розморожування змерзлих вантажів, відділення № 3 копрового цеху, ЦПОТЛС, блоку ремонтних цехів, КПМС;

ü технічний огляд і безвідчіпний ремонт вагонів після вивантаження на вагоноперекидачах.

Для забезпечення чіткої організації маневрової роботи кожна станція Східного району розділена на маневрові райони.

Спеціалізація районів маневрової роботи наведена в таблиці 4.1.

Маршрутні поїзда з однорідних вантажів, які прямують на різні вантажні фронти, розформують на сортувальній гірці з подальшою їх відправкою на станції вивантаження.

Розбиральні поїзда розформують на гірці згідно спеціалізації колій сортувального парку.

Вантажі для підрозділів гірничо-збагачувального комплексу доставляються на станцію Промислова ГЗК локомотивом ГЗК.

Вагони з коксівним вугіллям зі станції Східна-Приймальновідправна подаються партіями на шляху вагоноперекидачів станції Східна-Розвантажувальна з попередньою перевіркою якості сировини, що надходить. Після вивантаження на вагоноперекидачах порожні вагони пред'являються технічному огляду з доукомплектуванням їх випали деталями-Очищення цих вагонів здійснюється на шляхах очищення вагонів станції Східна-Приймальновідправна.

Вагони, які прямують у складі збірного поїзда, формуються трьома групами:

ü В «голові» складу перебувають вантажі, призначені для станцій Промислова, Шихтові, Прокатна-1, постів Шлаковий, Верх Мартена, Низ Мартена;

ü В «середині» складу - для станцій Південна, копрова 1, копрова 2;

ü В «хвості» складу - для станцій Прокатна-2, Проміжна, Доменна, Сталева, плавковим.

Вагони, призначені для станцій Аглофабрика, Новобункерная, Коксова, Складська, накопичуються на спеціалізованих коліях сортувального парку, після оформлення документів, транспортуються локомотивами цих станцій.

Вагони з експортними вантажами очікують виконання митних операцій на станційних коліях.

Затримані митною службою вагони, що прибули на адресу підприємства, спрямовуються на склад ЦПО-МЛС.

У зимовий період проводиться розігрівання змерзлих вантажів з подачею їх у гаражі розморожування.

Вагони, що вимагають очищення, накопичуються на колії станції Східна-Сортувальна і далі подаються на шляху очищення вагонів згідно їх спеціалізації. Після очищення порожні вагони розформують на сортувальній гірці з придатності. Придатні вагони направляються на станції навантаження, а вагони, що вимагають ремонту, або надлишок порожніх вагонів передаються залізниці у складі розбірних поїздів.

Способи проведення маневрів:

Ø розпуск з гірки із застосуванням сповільнювачів і гальмівних башмаків; осаджуванням;

Ø одиночними ізольованими поштовхами в західній горловині станції Східна - Сортувальна на сортувальні колії 1-го і 2-го пучків.

Швидкість руху при виробництві маневрових операцій:

ü при русі по вільних коліях локомотивом вперед або вагонами

ü вперед не більше 15 км / год;

ü при під'їзді до вагонів - не більше 3 км / год;

ü при подачі на шляху вагоноперекидачів, гаражів розморожування - не більше 3 км / год;

ü при заїзді та виїзді в цеху і на склади - не більше 3 км / год;

ü при русі по вагах станції Східна - приймально (ділянка «РП» і по 7 шляху) - до 8 км.

Згідно з вимогами ПТЕ оперативне керівництво маневровою роботою з розформування та формування поїздів, подачі вагонів під вантажні операції і прибирання їх з вантажно-розвантажувальних фронтів, а також розподіл роботи між маневровими районами, здійснює змінний диспетчер району (черговий по станції).

Укладач поїздів (помічник машиніста тепловоза) отримує завдання на маневрову роботу тільки від змінного диспетчера району (чергового по станції).

Перед початком маневрової роботи складач поїздів (помічник машиніста тепловоза) намічає план роботи, порядок його виконання та знайомить з ним локомотивну бригаду.

При проведенні маневрової роботи зв'язок між укладачем поїздів (помічником машиніста тепловоза) і машиністом тепловоза здійснюється за допомогою ручних сигналів або переносної радіостанції.

При розформування складів складач поїздів (помічник машиніста тепловоза) керується крейдяний розміткою, яка нанесена на кузов вагона, або списком номерів вагонів, які потребують ремонту.

У процесі розформування складач поїздів (помічник машиніста тепловоза) регулює швидкість руху складу шляхом подачі машиністу тепловоза відповідних сигналів або вказівок по радіозв'язку.

При супроводі маневрового складу з однієї станції на іншу або з одного маневрового району станції до іншого складач поїздів (помічник машиніста тепловоза) може бути:

ü при русі тепловозом вперед - в кабіні тепловоза;

ü при русі вагонами вперед - на майданчику (підніжці) першого по ходу руху вагона або супроводжувати складу пішки, слідуючи попереду складу на відстані 15-20 метрів від нього і збоку шляху.

При виробництві маневрової роботи в горловині станції (з постійною зміною напрямку руху) складач поїздів зобов'язаний перебувати в такому місці, звідки забезпечується найкраща видимість маневрового складу, а машиністу тепловоза видно подаються їм сигнали.

При розпуск складу з сортувальної гірки розчеплення вагонів дозволяється проводити при русі складу зі швидкістю не більше 5 км / чаї. Розчеплення вагонів складач поїздів виробляє, перебуваючи збоку вагона, за допомогою розчіпних важеля, не заходячи в простір між вагонами.

Перед осаджуванням складу диспетчер сортувального парку по доповіді регулювальника швидкості руху вагонів переконується про вилучення гальмівного​​башмака зі шляху, на який проводиться осаджування складу. При осадженні вагонів складач поїздів повинен знаходитися в такому місці, звідки б забезпечувалася видимість осаджуємо складу, а машиністу локомотива - подаються сигнали.

При виконанні маневрів у західній горловині станції Східна - Сортувальна працівник бригади зобов'язаний першим осадити відчеп, що йде на вільний шлях, а наступні - виробляти поодинокими точками.

Подача вагонів в гаражі розморожування, на вагоноперекидачі, на базу Орса, на склади РМЦ-3, на шляху цеху реалізації та послуг, відділення № 3 копрового цеху, ЦПО-МЛС, МПП «Схід» виробляють вагонами вперед; на склад ГО - локомотивом вперед на витяжної глухий кут, а далі - вагонами вперед з включенням всіх наявних автогальм.

Кількість вагонів у подачі складає:

ü в гараж розморожування МП - не більше 88 осей в кожну секцію;

ü в гараж розморожування КХП - не більше 56 осей в кожну секцію;

ü на вагоноперекидач КХП - не більше 88 осей;

ü на вагоноперекидач ОІЦ - не більше 60 осей;

ü на базу Орса МК - не більше 20 осей; на РМЦ-3 - не більше 40 осей;

ü на відділення № 3 копрового цеху - не більше 60 осей;

ü на КПМС - не більше 40 осей; на ЦПО-МЛС - не більше 40 осей;

ü на ПП «Схід» - не більше 40 осей, на склад ГО - не більше 16 осей.

Перед заїздом в будь-яке відділення цеху, складу тощо складач поїздів (помічник машиніста) зобов'язаний зупинити склад за 15-20 метрів перед цехом, узгодити заїзд і план роботи з відповідальним працівником цеху. Дозволом на заїзд у відділення цеху є дозволяюче показання (жовтий вогонь) в'їзного світлофора для відповідного шляху. При тимчасовому виході з ладу в'їзний сигналізації дозволом на заїзд є бирка встановленого зразка. Бирка вручається упорядника поїздів (помічнику машиніста) перед заїздом у відділення і повертається відповідальному працівнику після закінчення маневрової роботи на даному шляху.

Подача вагонів у відділення цеху проводиться після припинення роботи всіх вантажопідіймальних механізмів в районі заїзду, виведення людей зі шляху заїзду в безпечне місце.

Вагони, залишені перед воротами гаражів розморожування вантажу, закріплюються гальмівними башмаками з боку воріт гаража. Подача в гаражі розморожування вагонів, не обладнаних автогальмами, проводиться зі швидкістю не більше 5 км / годину після перевірки надійності зчеплення вагонів між собою.

Коксовози, через їх негабаритності, подаються в 3-ю секцію гаража розморожування.

Групи вагонів, що стоять на станційних коліях без локомотивів, повинні бути закріплені:

- На станції Східна - Сортувальна (1,2,3 пучки) - по одному гальмовому башмаку на кожному шляху з боку парної горловини;

- На станції Східна - приймально - по одному гальмовому башмаку на кожному шляху з боку парної горловини;

- На коліях станції Східна - Розвантажувальна - по одному гальмовому башмаку на кожному шляху з боку парної горловини.

 

Організація роботи ділянки очищення вагонів.

На ділянці очищення вагонів робиться очищення піввагонів після механізованого вивантаження на вагоноопрокидывателях УПЦ КХП, вогнетривко-вапняного і агломераційних цехів, а також вивантаження металобрухту в копровому і сталеплавильних цехах підприємства.

Ділянку очищення вагонів включає п'ять залізничних колій з наступною спеціалізацією:

ü залізничні колії №№ 16 і 17 призначені для очищення вагонів з-під вугільного концентрату, коксу доменного;

ü залізничні колії №№ 11, 12, 13 - для очищення вагонів з-під металобрухту і інших сипких вантажів (концентрат, руда, вапняк, торф, пісок, глина та ін.).

Очищення вагонів робиться вручну. Прибирання шляхів і вивезення залишків вантажів механізовані.

Для підгортання, вантаження у вагони і вивезення залишків вантажів використовуються: бульдозер, автонавантажувач, грейфер і магнітно-грейфер козлові крани, думпкари, піввагони і автомобіль.

Підгорнені залишки вугілля і коксу доменного по графіку, двічі в тиждень, відвантажуються в піввагони для подальшого вивантаження на вагоноперекидачі УПЦ КХП.

 

Технологічний процес

 

Справжній технологічний процес передбачає технологію виконання операцій по Східному району, організацію роботи усіх станцій і їх підрозділів.

Східний район є основним і вхідним пунктом вступу сировини на комбінат із зовнішньої мережі, відправлення порожніх вагоном з-під вивантаження на зовнішню мережу і часткового відправлення готової продукції заводу.

Стрілки і сигнали району обладнані облаштуваннями маршрутно-релейної ЭЦ.

Для розформування і формування потягів і передатних складів є сортувальна гірка, обладнана облаштуваннями ГАЦ і трьома гальмівними позиціями.

Усі станції Східного району обладнані двостороннім гучномовним зв'язком, локомотиви - радіозв'язком.

Східний район оснащений перекидачами вагонів, гаражами для розморожування смерзлих вантажів, вагами:

ü на станції Східна - Приемо - відправна на ділянці «РП» 4х-площадні (150т);

ü на шляху 2 ст. Східна - Внутрішньозаводська - 150 - тонні ж/д ваги для зважування коксу;

ü на шляху 1 в Копровому цеху - 200 - тонні ваги.

Адміністративне керівництво здійснюється начальником району, у якого є 1 заступник.

Оперативний змінний персонал:

1) ДСП станції Східна-Приймальновідправна.

2) ДСП станції Східна - Розвантажувальна.

3) Диспетчер станції Східна - Сортувальна.

Залізничні шляхи Східного району об'єднані в три станції:

ü Східна - Приймальновідправна;

ü Східна - Розвантажувальна;

ü Східна - Сортувальна.

На станції Східна - Приймальновідправна виконується:

ü прийом і відправлення потягів із станції Кривої ріг - Головний і Батуринська.

ü пропуск вугілля ХКХП, флюсів комбінату, їх вивантаження.

ü переважування вантажу;

ü обслуговування шляхів очищення;

ü витяг складів на сортувальну гірку.

На станції Східна - Розвантажувальна:

ü прийом вугілля ХКХП, флюсів комбінату, їх вивантаження;

ü зважування вугілля;

ü пропуск вантажів через станцію на Аглофабрику;

ü обслуговування вагоноопрокидывателей і гаражів для розморожування вантажів.

На станції Східна - Сортувальна:

ü формування і розформування потягів і передатних складів; розбирань УЗ, флюсів, порожняків УЗ;

ü підформування зі східного боку складів з готовою продукцією;

ü обробка вагонів, що вимагають ремонту;

ü обслуговування пункту техогляду вагонів;

ü пропуск локомотивів в депо на екіпіровку.

Масові вантажі під вивантаження поступають маршрутами із станції Кривий Ріг – Головний і Батуринская; різні вантажі поступають в розбірних потягах із станції Кривої ріг - Головний і Батуринская.

Вантажі, прибулі під вивантаження маршрутами, після закінчення ПСО подаються під вивантаження цілими маршрутами, окрім вугілля КХЗ.

Вугілля для КХЗ вивантажується на вагоноопрокидывателях групами не більше 40 облікових вагонів.

Вантажі, що перебувають на розбірних потягах, розформуються на сортувальній гірці, подформируются групами за призначенням і доставляються туди збірними поїздами.

Порожні вагони під вантаження готової продукції КХЗ і навантажені під вивантаження формуються локомотивом КХЗ.

Порожні вагони УЗ з-під вивантаження із станції комбінату виставляються на станції Східна - Сортувальна, де робиться їх очищення. Потім порожняк сортується, придатні під вантаження формуються по станціях вантаження, порожні, - на станцію Кривої ріг - Головний і Батуринская.

Начальник району здійснює загальне керівництво роботою залізничного транспорту Східного району.

Оперативне керівництво роботою району, контроль за виконанням добових і змішаних планів, організацією вантажної роботи, обробкою потягів і вагонів по технологічному процесу виконує замначальника району.

Оперативне керівництво роботою станції Східна - Сортувальна здійснюється диспетчером гірки. Він забезпечує: виконання змінного плану роботи станції по прийому, відправленню, розформуванню, формуванню потягів і маневрових складів, своєчасне подання, розставляння під вантажні операції і прибирання вагонів з навантажувальним - розвантажувальних фронтів.

Оперативне керівництво роботою на станції Східна - Сортувальна здійснює ДСП, який забезпечує: виконання змінного плану по прийому і відправленню потягів зовнішньої мережі; своєчасний пропуск потягів на інші станції; виконання ПСО з прибулими поїздами, що відправляються; обслуговування шляхів очищення.

9 Оперативне планування роботи станції

 

Планування роботи станцій Східного району здійснюється на основі:

ü інформації про підхід завантажених і порожніх вагонів зі суміжних станцій підприємства;

ü інформації про підхід поїздів і вагонів зі станцій примикання же-корисної дороги;

ü встановлених договором інтервалів подачі вагонів з різними гру зами на під'їзну колію підприємства;

ü контролю за дислокацією вагонів на станційних коліях та інформації, яка надходить з вантажних фронтів.

Оперативне планування має забезпечувати безперешкодний прийом на станцію, своєчасне формування і відправлення поїздів, скорочення простою вагонів, підвищення продуктивності маневрових засобів і переробної здатності станції.

Інформацію про підхід поїздів і вагонів диспетчер району (черговий по станції) отримує від старшого змінного поїзного диспетчера.

Змінний диспетчер району (черговий по станції), ознайомившись з кількістю вагонів на станційних та вантажно-розвантажувальних коліях і отримавши інформацію про підхід поїздів і вагонів, планує:

ü час закінчення накопичення складів і відправлення поїздів на при-прилеглих станції;

ü шляхи для прийому поїздів і маневрових составів із суміжних станцій;

ü черговість і час подачі та прибирання вагонів до вантажних фронтах.

Планована робота узгоджується зі змінним помічником начальника УЗТ і старшим змінним поїзним диспетчером I кола. Деталізація оперативного плану здійснюється на підставі точної інформації про склад Поїздів і часу їх прибуття.
У процесі роботи маневровий диспетчер (черговий по станції) планує на кожні 1-2 години маневрову роботу, намічаючи терміни початку і закінчення розформування та формування складів, обробки поїздів, подачі і прибирання вагонів з вантажних фронтів.

Керівником і організатором всієї експлуатаційно-технічної роботи станцій Східного району є начальник Східного району залізничного цеху № 1.Він несе відповідальність за точне дотримання службових обов'язків персоналом району та контролює виконання вимог технологічного процесу працівниками суміжних підрозділів.

Безпосередньо начальнику Східного району підпорядковані:

ü Заступник начальника Східного району;

ü Змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень;

ü Змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки.

Оперативно начальнику Східного району підпорядкований весь персонал залізничних цехів і служб УЗТ, що працюють на станціях району.

Заступник начальника Східного району ЗТ-1 здійснює впровадження технологічного процесу роботи станцій, розробку, коригування та контроль за виконанням Техніко-розпорядчого акта, вживає заходів до підвищення рівня безпеки руху поїздів і маневрової роботи, а також охорони праці та пожежної безпеки. Заступнику начальника Східного району підпорядковані чергові по станції Східна-Розвантажувальна і Східна-Приймальновідправна.

Керівництво роботою із забезпечення своєчасного і правильного оформлення перевізних документів на поїзди, що прибувають і відправляються, ведення обліку вантажних перевезень здійснює прийомоздавальник вантажу та багажу вантажної служби.

Проведення технічного огляду вагонів та їх ремонт на ПТО організує старший майстер профілактичного ремонту Східно-сортувального ділянки ЗЦ-4.
Підготовку та проведення ремонту залізничних колій і стрілочних переводів, а також контроль за технічним змістом колійного господарства району організовує та здійснює начальник ділянки Східного району ЗЦ-3.

Керівництво організацією безперебійної роботи пристроїв СЦБ та зв'язку в Східному районі здійснюють начальник ділянки СЦБ СС і С і старший електромеханік зв'язку СС і С відповідно.

Оперативне керівництво роботою станцій району у зміні, контроль за виконанням змінних планових завдань, організацією вантажної і комерційної роботи, обробкою поїздів і вагонів з технологічного процесу здійснює змінний персонал ЗЦ-1 Східного району:

ü на станції Східна-Приймальновідправна - черговий по станції;

ü на станції Східна-Розвантажувальна - черговий по станції;

ü на станції Східна-Сортувальна - змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки і змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень.

Черговий по станції Східна-Приймальновідправна повинен забезпечувати:

ü виконання змінних завдань з приймання і відправлення поїздів на зовнішню мережу, станції підприємства;

ü обслуговування дільниці очищення вагонів; зважуванню складів з вантажами для цехів підприємства;

ü своєчасне виконання приймально-здавальних операцій працівниками вагонної і вантажний служб підприємства і дороги з вантажами, що прибули і що відправляються;

ü виконання технологічних норм на обробку поїздів і вагонів; дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Черговий по станції Східна - Розвантажувальна забезпечує:

ü виконання змінних завдань з приймання, відправлення і пропуску поїздів і маневрових составів;

ü своєчасне транспортне обслуговування вагоноперекидачів ОІЦ і УПЦ КХП, РМЦ-3, гаражів розморожування змерзлих вантажів, відділення № 3 копрового цеху, КПМС, ПП «Восход», ЦПО TJIC;

ü раціональний розподіл роботи між локомотивами;

ü виконання технологічних норм на обробку вагонів;

ü дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень забезпечує:

ü виконання змінних завдань з приймання, відправлення і пропуску поїзних, маневрових составів, шляхової техніки, одиночних локомотивів на сусідні станції;

ü виконання технологічних норм на обробку вагонів;

ü виконання маневрової роботи з формування поїздів;

ü дотримання безпеки руху та техніки безпеки при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü своєчасне обслуговування ГТТО ремонту вагонів;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки забезпечує:

ü виконання змінних завдань на розформування і формування поїздів і передавальних складів;

ü максимальне поєднання операцій з розформування та формування поїздів;

ü рівномірний розподіл роботи між маневровими локомотивами, рівномірне завантаження сортувальної гірки;

ü виконання технологічних норм на обробку поїздів і маневрових складів;

ü своєчасне пред'явлення поїздів і маневрових составів для виробництва працівникам вантажної і вагонної служб;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ;

ü дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні маневрової роботи.

Розпорядження диспетчерів району та чергових по станції по забезпеченню
своєчасного і безпечного прийому та відправлення поїздів, виконання маневрових і вантажних операцій, а також раціонального використання технічних засобів станцій є обов'язковими для працівників усіх служб, які займаються питаннями в технологічному процесі роботи станцій.

Оперативний облік вантажної роботи та комерційний огляд складів здійснює прийомоздавальник вантажу і багажу вантажної служби.

Оглядачі вагонів ЗЦ-4 забезпечують технічний огляд вагонів і їх обробку після виконання вантажних операцій на вагоноперекидачах.

 

 

Облік роботи станції

Протягом чергування змінний диспетчер району (черговий по станції) організовує роботу станції відповідно до технологічного процесу і здійснюватися контроль за дотриманням станційними працівниками встановленого порядку обробки поїздів і вагонів.

Начальник району та його заступник контролюють виконання технологічного процесу і проводять оперативний аналіз роботи станцій за добу.

При аналізі встановлюється співвідношення:

ü кількості розформованих складів на сортувальній гірці кількості підлягають розформуванню;

ü кількості очищених вагонів кількістю вимагали очищення;

ü кількості надійшли вагонів кількістю відправлених зі станцій району.

Аналізуються обсяги навантаження і вивантаження вагонів, виконання заявок на постановку (прибирання) вагонів на ремтупік ПТО і відправку порожніх вагонів під навантаження готової продукції.

З'ясовуються причини невиконання норм часу на виробництво технологічних операцій, аналізується стан безпеки руху поїздів та маневрової роботи.

За підсумками аналізу дається оцінка роботи змін і окремих працівників, які здійснювали чергування в звітних добі, і намічаються необхідні заходи щодо запобігання мали місце порушень.

Результати роботи та оцінка доводяться до відома працівників змін перед заступанням на чергове чергування.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.74 (0.112 с.)