Коротка характеристика ЗЦ-1. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коротка характеристика ЗЦ-1.Зміст

 

1) Вступ…………………………………………………………………………...3

2) Коротка характеристика залізничного цеху………………………………...5

3) Напрямки основних вагонопотоків підприємства………………………….7

4) Технічна характеристика станції………………………………………….…8

5) Організація роботи станції.

Порядок прийому та відправлення поїздів…………………………….…..12

6) Технічна і поїзна документація…………………………………………….…15

7) Маневрова робота на станції ………………………………………………17

8) Технологічний процес роботи станції.

Графіки обробки поїздів всіх категорій …………………………………22

9) Оперативне планування і кнрівництво роботою станції …………………24

10) Облік роботи станції ………………………………………………………28

11) Питання з охорони праці на станції ………………………………………29

12) Індивідуальне завдання ……………………………………………………31

13) Додатки……………………………………………………………………….38

14) Висновок ……………………………………………………………………39

 


Вступ

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «АрселорМіттал» найбільше в СНД та одне з найбільш великих у Європі підприємств, унікальне за своїми масштабами та можливостями виробництва. Основна мета діяльності підприємства – випуск продукції, яка відповідає світовим стандартам якості. Це досягається постійним впровадженням нових технологій, сучасного обладнання та автоматизованих систем управління.


Основна продукція комбінату: агломерат, концентрат, чавун, сталь, заготівка, дрібно сортний прокат багатоцільового призначення, катанка, скраб, шлак доменний.

Високоякісні залізорудні концентрати, окатиші надходять на виробництво з гірничозбагачувальних підприємств Кривого Рогу.

Продукція підприємства по якості знаходиться на рівні найкращих світових стандартів та використовується у машинобудівництві, авто та судобудівництві та у багатьох інших галузях промисловості.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» включає в себе: Гірничий Департамент,Сталеплавильний Департамент і Транспортний Департамент.

Гірничий Департамент складається з наступних виробництв: - видобуток руди відкритим способом, дробильно-збагачувального виробництва, агломераційного виробництва.

Виробництво по видобутку руди відкритим способом включає в себе кар'эр №2 с проведенням гірничих робіт на десяти горизонтах (від +42 до -90 метрів). Кар'єр №3 включає проведення гірничих робіт на 16 горизонтах (від +90 до -165м).

Дробильно-збагачувальне виробництво забезпечує подрібнення та збагачення залізистих кварцитів та виробництво залізорудного концентрату з вмістом заліза загального до 66% в 9.5 млн. т в рік у двох чергах.


Агломераційне виробництво, забезпечує агломератом приблизно 20% виробництва чавуну підприємства, та представлене трьома цехами:

- сталеплавильними №1,2

- шихто-підготовки, виробництвом в 8.1 млн.т

У склад коксохімічного виробництва входять технологічні цеха: вуглепідготовчий, коксовий №1, 2, вловлювання хімічних продуктів коксування, очищення коксового газу та ін.

В Мартенівськомуцеху експлуатується одна металургійна піч. Агрегати обладнанні засобами автоматичного контролю процесу з неприливним заміром температури металу, використовується коригування хімічного складу металу та продукту інертним газом на понижувальних установках.

В Блюмінгу №1 установлений рекуперативний нагрів очний колодязь, стан 1250 та безперервно заготовчий стан 430 – 500.Цех прокатує злитки масою 8,5т квадратну заготовку, яка потім передається для подальшого перекату на мілко сортні та проволочені стани.

Сортопрокатний цех №1 включає в себе 3 мілко сортних та один проволочений стан. У квітні 1996р після реконструкції введений у експлуатацію проволочний стан 150 – 151.Продукція стана катанка, відповідає вимогам Світових стандартів.

Сортопрокатний цех № 2 включає в себе 2 мілко сортних стана штриптовий стан 300 та проволочений стан. Прокатна продукція цеху відповідає вимогам міжнародних стандартів і відправляється у багаточисленні країни світу.

Прокатний цех № 3 виробляє катанувідповідну світовим стандартам.

Всі залізничні колії підприємства об’єднуються управлінням залізничний транспорту. У склад УЗТ входять 4 залізно дорожні цехи, 2 самостійні служби, диспетчерський апарат, бюро безпеки руху, планово – економічне бюро, технічний відділ.

Залізничний транспорт являється основним у здійснені внішніх та міжцехових перевозки вантажу. Річний об’єм перевезень складає 90 млн.т.

Довжина залізничних колій підприємства 527,3км, вони примикають до 4 станцій, Придніпровської залізниці, Кривий Ріг Головний, Кривий Ріг Батуринська, Новоблочна локомотивний парк складає 118 тепловозів. Робочі функції УЗЦ розділені наступним чином.

ЗЦ - 1 об’єднує служби руху та вивантаження, організує приймання вантажу з зовнішньої мережі, транспортування вантажу по підприємству, обслуговування виробничих цехів по контактному графіку. У його склад входять 14 експлуатаційних районів та служба вивантаження.

ЗЦ – 2 Об’єднує 2 служби локомотивна та підйомо – транспортних машин організує обслуговування та ремонт тепловозів та залізничних кранів.

ЗЦ – 3 Виконує роботу з ремонту та збереженню залізничних колій.

ЗЦ – 4 Здійснює експлуатацію та планові види ремонту вагонів внутрикомбінатського парку, нагляд за технічним стан вагонів спеціального парку.

Служба сигналізації та зв’язку здійснює експлуатацію та ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Вантажна служба здійснює лік виконання перевезень у вагонах УЗ та вагонах місцевого парку, прийом та передачу вагонів на зовнішню мережу.

 

Напрям основних вагонопотоків станції «Східна-Сортувальна»

 

Станція Східна-Сортувальна призначена для розформування поїздів, що прибувають та формування поїздів, що відправляються, обробки транзитних поїздів.

Виходячи зі схеми станції, яка додається до звіту (Додаток ), а також технології роботи складається діаграма вагонопотоків станції Східна-Сортувальна, що дає наглядне уявлення про напрямки та потужність вагонопотоків.

Із станції Східна – Сортувальна вантажі рухають по наступним напрямкам: ст. Аглофабрика, ст. Прокатна, ст. Складська, ГОК ,ст. Новодоменна ст. Коксова, ст. Новоблочна, ст. Батуринська, вагоноперекидач.

Із Східного району на ст. Бункерну надходить кокс ЦПП

Із Станції прокатна на ст. Східна-Сортувальна надходить катанка, заготовка, чавун; а з ст. Східна-Сортувальна на ст. Прокатна ідуть: інші вантажі, валки, змазка, сіль.

Із ст. Східна – Сортувальна на ст. Складську надходить: феросплави, сталь, пісок, дизпаливо, шлам, цегла та інші вантажі.

Через станцію Східна – Сортувальна на Аглофабрику потрапляє шлакова руда, флюси, торф.

Із ст. Коксова на ст. Східна – Сортувальна надходить сульфат амонію.

 

Технічна характеристика станції

 

Характеристика колійного розвитку та технічного оснащення станцій:

 

Відомість парків та колій

Найменування парків Номера колій Найменування колій Стрілки, що обмежують колію Корисна довжина в метрах Місткість колій у вагонах Наявність на колії
від до Колійних цепей Кон-тактної мережі
Приймально-відправний парк ходовий є є
Приймально-відправна є є
Приймально-відправна є є
Витяжна колія є є
Приймально-відправна є є
Приймально-відправна є є
Вагова колія є є
Приймально-відправна є є
Приймально-відправна є є
Приймально-відправна є є
Приймально-відправна є є
Відстою вагонів є є
15а Тупикова колія служби контактної мережі упор є немає
15б -"- упор немає немає
Колії очищення вагонів Очищення вагонів немає немає
Очищення вагонів немає немає
Очищення вагонів немає немає
Очищення вагонів немає немає
Очищення вагонів немає немає
Колії № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, станції Східна – Приймальновідправна мають «скользящу» спеціалізацію

 

 

Технологічний процес

 

Справжній технологічний процес передбачає технологію виконання операцій по Східному району, організацію роботи усіх станцій і їх підрозділів.

Східний район є основним і вхідним пунктом вступу сировини на комбінат із зовнішньої мережі, відправлення порожніх вагоном з-під вивантаження на зовнішню мережу і часткового відправлення готової продукції заводу.

Стрілки і сигнали району обладнані облаштуваннями маршрутно-релейної ЭЦ.

Для розформування і формування потягів і передатних складів є сортувальна гірка, обладнана облаштуваннями ГАЦ і трьома гальмівними позиціями.

Усі станції Східного району обладнані двостороннім гучномовним зв'язком, локомотиви - радіозв'язком.

Східний район оснащений перекидачами вагонів, гаражами для розморожування смерзлих вантажів, вагами:

ü на станції Східна - Приемо - відправна на ділянці «РП» 4х-площадні (150т);

ü на шляху 2 ст. Східна - Внутрішньозаводська - 150 - тонні ж/д ваги для зважування коксу;

ü на шляху 1 в Копровому цеху - 200 - тонні ваги.

Адміністративне керівництво здійснюється начальником району, у якого є 1 заступник.

Оперативний змінний персонал:

1) ДСП станції Східна-Приймальновідправна.

2) ДСП станції Східна - Розвантажувальна.

3) Диспетчер станції Східна - Сортувальна.

Залізничні шляхи Східного району об'єднані в три станції:

ü Східна - Приймальновідправна;

ü Східна - Розвантажувальна;

ü Східна - Сортувальна.

На станції Східна - Приймальновідправна виконується:

ü прийом і відправлення потягів із станції Кривої ріг - Головний і Батуринська.

ü пропуск вугілля ХКХП, флюсів комбінату, їх вивантаження.

ü переважування вантажу;

ü обслуговування шляхів очищення;

ü витяг складів на сортувальну гірку.

На станції Східна - Розвантажувальна:

ü прийом вугілля ХКХП, флюсів комбінату, їх вивантаження;

ü зважування вугілля;

ü пропуск вантажів через станцію на Аглофабрику;

ü обслуговування вагоноопрокидывателей і гаражів для розморожування вантажів.

На станції Східна - Сортувальна:

ü формування і розформування потягів і передатних складів; розбирань УЗ, флюсів, порожняків УЗ;

ü підформування зі східного боку складів з готовою продукцією;

ü обробка вагонів, що вимагають ремонту;

ü обслуговування пункту техогляду вагонів;

ü пропуск локомотивів в депо на екіпіровку.

Масові вантажі під вивантаження поступають маршрутами із станції Кривий Ріг – Головний і Батуринская; різні вантажі поступають в розбірних потягах із станції Кривої ріг - Головний і Батуринская.

Вантажі, прибулі під вивантаження маршрутами, після закінчення ПСО подаються під вивантаження цілими маршрутами, окрім вугілля КХЗ.

Вугілля для КХЗ вивантажується на вагоноопрокидывателях групами не більше 40 облікових вагонів.

Вантажі, що перебувають на розбірних потягах, розформуються на сортувальній гірці, подформируются групами за призначенням і доставляються туди збірними поїздами.

Порожні вагони під вантаження готової продукції КХЗ і навантажені під вивантаження формуються локомотивом КХЗ.

Порожні вагони УЗ з-під вивантаження із станції комбінату виставляються на станції Східна - Сортувальна, де робиться їх очищення. Потім порожняк сортується, придатні під вантаження формуються по станціях вантаження, порожні, - на станцію Кривої ріг - Головний і Батуринская.

Начальник району здійснює загальне керівництво роботою залізничного транспорту Східного району.

Оперативне керівництво роботою району, контроль за виконанням добових і змішаних планів, організацією вантажної роботи, обробкою потягів і вагонів по технологічному процесу виконує замначальника району.

Оперативне керівництво роботою станції Східна - Сортувальна здійснюється диспетчером гірки. Він забезпечує: виконання змінного плану роботи станції по прийому, відправленню, розформуванню, формуванню потягів і маневрових складів, своєчасне подання, розставляння під вантажні операції і прибирання вагонів з навантажувальним - розвантажувальних фронтів.

Оперативне керівництво роботою на станції Східна - Сортувальна здійснює ДСП, який забезпечує: виконання змінного плану по прийому і відправленню потягів зовнішньої мережі; своєчасний пропуск потягів на інші станції; виконання ПСО з прибулими поїздами, що відправляються; обслуговування шляхів очищення.

9 Оперативне планування роботи станції

 

Планування роботи станцій Східного району здійснюється на основі:

ü інформації про підхід завантажених і порожніх вагонів зі суміжних станцій підприємства;

ü інформації про підхід поїздів і вагонів зі станцій примикання же-корисної дороги;

ü встановлених договором інтервалів подачі вагонів з різними гру зами на під'їзну колію підприємства;

ü контролю за дислокацією вагонів на станційних коліях та інформації, яка надходить з вантажних фронтів.

Оперативне планування має забезпечувати безперешкодний прийом на станцію, своєчасне формування і відправлення поїздів, скорочення простою вагонів, підвищення продуктивності маневрових засобів і переробної здатності станції.

Інформацію про підхід поїздів і вагонів диспетчер району (черговий по станції) отримує від старшого змінного поїзного диспетчера.

Змінний диспетчер району (черговий по станції), ознайомившись з кількістю вагонів на станційних та вантажно-розвантажувальних коліях і отримавши інформацію про підхід поїздів і вагонів, планує:

ü час закінчення накопичення складів і відправлення поїздів на при-прилеглих станції;

ü шляхи для прийому поїздів і маневрових составів із суміжних станцій;

ü черговість і час подачі та прибирання вагонів до вантажних фронтах.

Планована робота узгоджується зі змінним помічником начальника УЗТ і старшим змінним поїзним диспетчером I кола. Деталізація оперативного плану здійснюється на підставі точної інформації про склад Поїздів і часу їх прибуття.
У процесі роботи маневровий диспетчер (черговий по станції) планує на кожні 1-2 години маневрову роботу, намічаючи терміни початку і закінчення розформування та формування складів, обробки поїздів, подачі і прибирання вагонів з вантажних фронтів.

Керівником і організатором всієї експлуатаційно-технічної роботи станцій Східного району є начальник Східного району залізничного цеху № 1.Він несе відповідальність за точне дотримання службових обов'язків персоналом району та контролює виконання вимог технологічного процесу працівниками суміжних підрозділів.

Безпосередньо начальнику Східного району підпорядковані:

ü Заступник начальника Східного району;

ü Змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень;

ü Змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки.

Оперативно начальнику Східного району підпорядкований весь персонал залізничних цехів і служб УЗТ, що працюють на станціях району.

Заступник начальника Східного району ЗТ-1 здійснює впровадження технологічного процесу роботи станцій, розробку, коригування та контроль за виконанням Техніко-розпорядчого акта, вживає заходів до підвищення рівня безпеки руху поїздів і маневрової роботи, а також охорони праці та пожежної безпеки. Заступнику начальника Східного району підпорядковані чергові по станції Східна-Розвантажувальна і Східна-Приймальновідправна.

Керівництво роботою із забезпечення своєчасного і правильного оформлення перевізних документів на поїзди, що прибувають і відправляються, ведення обліку вантажних перевезень здійснює прийомоздавальник вантажу та багажу вантажної служби.

Проведення технічного огляду вагонів та їх ремонт на ПТО організує старший майстер профілактичного ремонту Східно-сортувального ділянки ЗЦ-4.
Підготовку та проведення ремонту залізничних колій і стрілочних переводів, а також контроль за технічним змістом колійного господарства району організовує та здійснює начальник ділянки Східного району ЗЦ-3.

Керівництво організацією безперебійної роботи пристроїв СЦБ та зв'язку в Східному районі здійснюють начальник ділянки СЦБ СС і С і старший електромеханік зв'язку СС і С відповідно.

Оперативне керівництво роботою станцій району у зміні, контроль за виконанням змінних планових завдань, організацією вантажної і комерційної роботи, обробкою поїздів і вагонів з технологічного процесу здійснює змінний персонал ЗЦ-1 Східного району:

ü на станції Східна-Приймальновідправна - черговий по станції;

ü на станції Східна-Розвантажувальна - черговий по станції;

ü на станції Східна-Сортувальна - змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки і змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень.

Черговий по станції Східна-Приймальновідправна повинен забезпечувати:

ü виконання змінних завдань з приймання і відправлення поїздів на зовнішню мережу, станції підприємства;

ü обслуговування дільниці очищення вагонів; зважуванню складів з вантажами для цехів підприємства;

ü своєчасне виконання приймально-здавальних операцій працівниками вагонної і вантажний служб підприємства і дороги з вантажами, що прибули і що відправляються;

ü виконання технологічних норм на обробку поїздів і вагонів; дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Черговий по станції Східна - Розвантажувальна забезпечує:

ü виконання змінних завдань з приймання, відправлення і пропуску поїздів і маневрових составів;

ü своєчасне транспортне обслуговування вагоноперекидачів ОІЦ і УПЦ КХП, РМЦ-3, гаражів розморожування змерзлих вантажів, відділення № 3 копрового цеху, КПМС, ПП «Восход», ЦПО TJIC;

ü раціональний розподіл роботи між локомотивами;

ü виконання технологічних норм на обробку вагонів;

ü дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Змінний диспетчер району з внутрішніх перевезень забезпечує:

ü виконання змінних завдань з приймання, відправлення і пропуску поїзних, маневрових составів, шляхової техніки, одиночних локомотивів на сусідні станції;

ü виконання технологічних норм на обробку вагонів;

ü виконання маневрової роботи з формування поїздів;

ü дотримання безпеки руху та техніки безпеки при виконанні поїзної і маневрової роботи;

ü своєчасне обслуговування ГТТО ремонту вагонів;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ.

Змінний диспетчер району автоматичної маневрової гірки забезпечує:

ü виконання змінних завдань на розформування і формування поїздів і передавальних складів;

ü максимальне поєднання операцій з розформування та формування поїздів;

ü рівномірний розподіл роботи між маневровими локомотивами, рівномірне завантаження сортувальної гірки;

ü виконання технологічних норм на обробку поїздів і маневрових складів;

ü своєчасне пред'явлення поїздів і маневрових составів для виробництва працівникам вантажної і вагонної служб;

ü здійснення зв'язку з сусідніми станціями, змінним помічником начальника УЗТ, старшим змінним поїзним диспетчером I кола, локомотиво-складацькими бригадами, змінним персоналом підрозділів УЗТ;

ü дотримання безпеки руху та правил і норм з ОП при виконанні маневрової роботи.

Розпорядження диспетчерів району та чергових по станції по забезпеченню
своєчасного і безпечного прийому та відправлення поїздів, виконання маневрових і вантажних операцій, а також раціонального використання технічних засобів станцій є обов'язковими для працівників усіх служб, які займаються питаннями в технологічному процесі роботи станцій.

Оперативний облік вантажної роботи та комерційний огляд складів здійснює прийомоздавальник вантажу і багажу вантажної служби.

Оглядачі вагонів ЗЦ-4 забезпечують технічний огляд вагонів і їх обробку після виконання вантажних операцій на вагоноперекидачах.

 

 

Облік роботи станції

Протягом чергування змінний диспетчер району (черговий по станції) організовує роботу станції відповідно до технологічного процесу і здійснюватися контроль за дотриманням станційними працівниками встановленого порядку обробки поїздів і вагонів.

Начальник району та його заступник контролюють виконання технологічного процесу і проводять оперативний аналіз роботи станцій за добу.

При аналізі встановлюється співвідношення:

ü кількості розформованих складів на сортувальній гірці кількості підлягають розформуванню;

ü кількості очищених вагонів кількістю вимагали очищення;

ü кількості надійшли вагонів кількістю відправлених зі станцій району.

Аналізуються обсяги навантаження і вивантаження вагонів, виконання заявок на постановку (прибирання) вагонів на ремтупік ПТО і відправку порожніх вагонів під навантаження готової продукції.

З'ясовуються причини невиконання норм часу на виробництво технологічних операцій, аналізується стан безпеки руху поїздів та маневрової роботи.

За підсумками аналізу дається оцінка роботи змін і окремих працівників, які здійснювали чергування в звітних добі, і намічаються необхідні заходи щодо запобігання мали місце порушень.

Результати роботи та оцінка доводяться до відома працівників змін перед заступанням на чергове чергування.

 

Зміст

 

1) Вступ…………………………………………………………………………...3

2) Коротка характеристика залізничного цеху………………………………...5

3) Напрямки основних вагонопотоків підприємства………………………….7

4) Технічна характеристика станції………………………………………….…8

5) Організація роботи станції.

Порядок прийому та відправлення поїздів…………………………….…..12

6) Технічна і поїзна документація…………………………………………….…15

7) Маневрова робота на станції ………………………………………………17

8) Технологічний процес роботи станції.

Графіки обробки поїздів всіх категорій …………………………………22

9) Оперативне планування і кнрівництво роботою станції …………………24

10) Облік роботи станції ………………………………………………………28

11) Питання з охорони праці на станції ………………………………………29

12) Індивідуальне завдання ……………………………………………………31

13) Додатки……………………………………………………………………….38

14) Висновок ……………………………………………………………………39

 


Вступ

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «АрселорМіттал» найбільше в СНД та одне з найбільш великих у Європі підприємств, унікальне за своїми масштабами та можливостями виробництва. Основна мета діяльності підприємства – випуск продукції, яка відповідає світовим стандартам якості. Це досягається постійним впровадженням нових технологій, сучасного обладнання та автоматизованих систем управління.

Основна продукція комбінату: агломерат, концентрат, чавун, сталь, заготівка, дрібно сортний прокат багатоцільового призначення, катанка, скраб, шлак доменний.

Високоякісні залізорудні концентрати, окатиші надходять на виробництво з гірничозбагачувальних підприємств Кривого Рогу.

Продукція підприємства по якості знаходиться на рівні найкращих світових стандартів та використовується у машинобудівництві, авто та судобудівництві та у багатьох інших галузях промисловості.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» включає в себе: Гірничий Департамент,Сталеплавильний Департамент і Транспортний Департамент.

Гірничий Департамент складається з наступних виробництв: - видобуток руди відкритим способом, дробильно-збагачувального виробництва, агломераційного виробництва.

Виробництво по видобутку руди відкритим способом включає в себе кар'эр №2 с проведенням гірничих робіт на десяти горизонтах (від +42 до -90 метрів). Кар'єр №3 включає проведення гірничих робіт на 16 горизонтах (від +90 до -165м).

Дробильно-збагачувальне виробництво забезпечує подрібнення та збагачення залізистих кварцитів та виробництво залізорудного концентрату з вмістом заліза загального до 66% в 9.5 млн. т в рік у двох чергах.

Агломераційне виробництво, забезпечує агломератом приблизно 20% виробництва чавуну підприємства, та представлене трьома цехами:

- сталеплавильними №1,2

- шихто-підготовки, виробництвом в 8.1 млн.т

У склад коксохімічного виробництва входять технологічні цеха: вуглепідготовчий, коксовий №1, 2, вловлювання хімічних продуктів коксування, очищення коксового газу та ін.

В Мартенівськомуцеху експлуатується одна металургійна піч. Агрегати обладнанні засобами автоматичного контролю процесу з неприливним заміром температури металу, використовується коригування хімічного складу металу та продукту інертним газом на понижувальних установках.

В Блюмінгу №1 установлений рекуперативний нагрів очний колодязь, стан 1250 та безперервно заготовчий стан 430 – 500.Цех прокатує злитки масою 8,5т квадратну заготовку, яка потім передається для подальшого перекату на мілко сортні та проволочені стани.

Сортопрокатний цех №1 включає в себе 3 мілко сортних та один проволочений стан. У квітні 1996р після реконструкції введений у експлуатацію проволочний стан 150 – 151.Продукція стана катанка, відповідає вимогам Світових стандартів.

Сортопрокатний цех № 2 включає в себе 2 мілко сортних стана штриптовий стан 300 та проволочений стан. Прокатна продукція цеху відповідає вимогам міжнародних стандартів і відправляється у багаточисленні країни світу.

Прокатний цех № 3 виробляє катанувідповідну світовим стандартам.

Всі залізничні колії підприємства об’єднуються управлінням залізничний транспорту. У склад УЗТ входять 4 залізно дорожні цехи, 2 самостійні служби, диспетчерський апарат, бюро безпеки руху, планово – економічне бюро, технічний відділ.

Залізничний транспорт являється основним у здійснені внішніх та міжцехових перевозки вантажу. Річний об’єм перевезень складає 90 млн.т.

Довжина залізничних колій підприємства 527,3км, вони примикають до 4 станцій, Придніпровської залізниці, Кривий Ріг Головний, Кривий Ріг Батуринська, Новоблочна локомотивний парк складає 118 тепловозів. Робочі функції УЗЦ розділені наступним чином.

ЗЦ - 1 об’єднує служби руху та вивантаження, організує приймання вантажу з зовнішньої мережі, транспортування вантажу по підприємству, обслуговування виробничих цехів по контактному графіку. У його склад входять 14 експлуатаційних районів та служба вивантаження.

ЗЦ – 2 Об’єднує 2 служби локомотивна та підйомо – транспортних машин організує обслуговування та ремонт тепловозів та залізничних кранів.

ЗЦ – 3 Виконує роботу з ремонту та збереженню залізничних колій.

ЗЦ – 4 Здійснює експлуатацію та планові види ремонту вагонів внутрикомбінатського парку, нагляд за технічним стан вагонів спеціального парку.

Служба сигналізації та зв’язку здійснює експлуатацію та ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Вантажна служба здійснює лік виконання перевезень у вагонах УЗ та вагонах місцевого парку, прийом та передачу вагонів на зовнішню мережу.

 

Коротка характеристика ЗЦ-1.

 

Залізничний цех № 1 створений (заснований) в 1934 році і є цехом експлуатації. У цеху впроваджена і діє система забезпечення якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ІСО 9001:2000, що підтверджує здатність цеху забезпечувати виконання залізничних перевезень на станціях підприємства з обслуговування виробничих цехів послугами стабільної якості. До складу цеху входять тринадцять експлуатаційних районів і служба вивантаження.

Завданням залізничного цеху № 1 є організація обслуговування виробничих цехів, використовуючи технічні засоби закріплені і надані залізничних станцій Управлінням залізничного транспорту.

Високі техніко-економічні показники залізничного цеху № 1 забезпечуються суворим виконанням перевезень згідно контактних графіків, регламентованих режимів, завдань диспетчерського апарату УЖДТ.

Структура управління ЗЦ-1

Начальник цеху:

ü керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху, спрямованої на забезпечення безперебійного обслуговування цехів підприємства залізничними перевезеннями відповідно до затверджених графіків;

ü контроль за правильною експлуатацією та своєчасним проведенням ремонтів устаткування і механізмів, будівель і споруд цеху;

ü керівництво функціонуванням системи управління якістю в цеху і процесом її удосконалення;

ü забезпечення дотримання природоохоронного законодавства в цеху;

ü забезпечення функціонування системи управління охоронною праці та пожежної безпеки в цеху.

Заступник начальника цеху з експлуатації та вивантаженні:

ü забезпечення безперебійного обслуговування цехів підприємства залізничними перевезеннями;

ü контроль за дотриманням норм обороту вагонів при обслуговування цехів комбінату залізничними перевезеннями;

ü організація роботи щодо функціонування та вдосконалення системи управління якістю робіт.

Заступник начальника з експлуатації МП:

ü організація функціонування системи управління охороною праці та пожежної безпеки, безпеки руху в цеху і надійної, безаварійної експлуатації та ремонту устаткування, а також безпеки виконуваних робіт;

ü керівництво та контроль за організацією технічного навчання трудящих;

ü контроль за дотриманням правил і норм безпеки руху залізничного транспорту та безпекою виконуваних робіт;

ü керівництво роботою по проведенню ремонтів обладнання та механізмів, будівель і споруд цеху;

ü організація робіт по забезпеченню вивантаження вантажів та якісного очищення вагонів від залишків перевезених вантажів та безпечним виконанням робіт в службі вивантаження при забезпеченні дотримання норм з охорони праці та пожежної безпеки.

Начальник технологічного бюро:

ü організація функціонування та удосконалення системи управління якістю робіт з отримання, обліку і ознайомлення персоналу цеху з нормативною документацією.

Начальники районів:

ü керівництво і організація всієї експлуатаційно-технічної роботи району;

ü здійснення безпосереднього керівництва роботою з охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища на районі.

Начальник ділянки вивантаження цеху:

ü організація забезпечення сировиною агломераційного, мартенівського і доменних цехів;

ü якісне очищення вагонів від залишків, які перебували в них вантажів;

ü забезпечення дотримання норм з охорони праці та пожежної безпеки працюючих.

ü Процес надання послуг залізничним цехом № 1 підрозділяється на:

ü організація обслуговування цехів металургійного, коксохімічного виробництв та шахтоуправління за графіками виробництва, контактному графіком внутрішніх перевезень і заявками на перевезення;

ü прийом від станцій примикання Придніпровської залізничної дороги складів з вагонів магістрального парку з вантажами адресованими підприємству, і виліт на станції примикання складів з продукцією підприємства на адресу зовнішніх споживачів.

Організаційна схема управління ЗЦ №1 приведена в Додатку А.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.110.128 (0.056 с.)