Структура інформаційної редакціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура інформаційної редакціїЗа останнє десятиріччя в Україні з'явилося кілька телеканалів, які поступово охоплюють всеукраїнський телепростір. Це 1-й Національний, «Інтер», ТРК «Студія 1 +1», «Новий канал», «СТБ», «ICTV». Кіл­ка років у структурах новостворених каналів відбувалися різноманітні перебудови. Багато залежало від того, яку модель візьме за основу телеканал: британську, американську, російську чи українську. Однак із часом почали відбуватися численні міграції працівників телебачення. До того ж, із каналу на канал переходили як оператори, кореспонденти, редактори, так і керівники (цей процес триває й зараз). Крім того, існують приклади кар'єрного росту: кореспонденти або редактори з одного телеканалу запрошувалися на керівні посади в іншу телевізійну структуру. В результаті цього процесу структурні схеми штату працівників телеканала, зокрема інформаційної редакції, мають приблизно однаковий вигляд. Зі схеми видно, що вся редакція, як правило, підпо­рядковується генеральному продюсерові канала через головного редак­тора. А вся виконавча влада сконцентрована в руках шеф-редактора, який, зрозуміло, також підпорядкований головному редакторові та генеральному продюсеру. Окремим статусом володіє спеціальний кореспондент, який виконує як завдання редакції, так і окремі замовлення керівництва.

Відповідно до цієї структури, кожний співробітник інформаційної редакції має свої повноваження та посадові обов'язки.

Генеральний продюсер: здійснює загальне керівництво телекомпанією. Взаємодіє з керівниками всіх підрозділів ТРК та сторонніх організацій для розв'язання оперативних питань виробничої діяльності.

Представляє інтереси інформаційної служби в сторонніх організаціях. Відповідає за дотримання технології роботи редакції новин та її взаємодію з іншими службами телекомпанії. Забезпечує службу новин необхідними виробничими ресурсами. Займається комерційними аспектами роботи служби новин. Формує гонорарно-преміальні відомості.

Головний редактор: формує інформаційну політику служби загалом, визначає творчу концепцію телевізійного виробництва та мовлення. Здійснює поточний контроль за творчим та професійним рівнем програм інформаційного спрямування. Розробляє штатний розклад служби та зміни до нього, визначає кандидатури на заміщення посад у департаменті. Видає розпорядження щодо організації роботи служби. Розробляє бюджет та визначає фінансові пріоритети в поточній діяльності служби, має повноваження щодо матеріального заохочення та покарання співробітників (у рамках затвердженого бюджету). Збирає та очолює редакційну раду, визначає її кількість та особовий склад. Бере участь у розробці комерційної та рекламної політики компанії. Організовує, поширює та контролює зв'язки з державними установами та громадськими організаціями з метою отримання, планування та опрацювання корисної інформації щодо суспільно важливих подій, а також підтримання інтересів телекомпанії у стосунках з іншими організаціями.

Шеф-редактор: здійснює координацію творчої діяльності випускової групи, організовує й контролює творчу роботу журналістів у процесі підготовки й виходу програми в ефір. Здійснює поточне та тижневе планування випусків програми; здійснює й контролює верстку програми від попереднього планування до видачі в ефір випуску. Визначає сюжетне наповнення новинних програм, планує зйомки. При необхідності вносить зміни у розклад зйомок. Визначає авторів запланованих сюжетів. Здійснює безпосередню роботу з авторами над змістом ма­теріалів. Установлює авторові завдання на зйомки. Знає місце знаходження знімальних груп та підтримує з ними зв'язок. Після повернення автора зі зйомок визначає структуру та зміст матеріалу, що готуватиметься до ефіру. Редагує й затверджує всі тексти випуску. Підписує до монтажу тексти сюжетів із зазначеними необхідними титрами та повністю розшифрованими синхронами. Після закінчення монтажу сюжету у разі необхідності переглядає його спільно з випусковим режисером та визначає його придатність до виходу в ефір. Стежить за інформаційними потоками, подає пропозиції ведучому щодо висвітлення подій у програмі. Контролює процес видачі матеріалів в ефір. Приймає оперативні рішення, пов'язані з роботою у прямому ефірі (рап­това зміна верстки через надходження термінових повідомлень, наяв­ність гостей у студії, сюжетів тощо). Суворо дотримується та забезпечує виконання усією випусковою групою технології підготовки й видачі в ефір випуску програми. Координує роботу випускової групи та журналістів таким чином, щоб забезпечити найоперативнішу видачу в ефір відео- або текстової інформації про останні важливі події в Україні та за кордоном. Це стосується і тієї інформації, що може надійти під час ефіру. Визначає доцільність використання цієї інформації у найближчому ефірному часі випуску та забезпечує її оперативну передачу ведучому.

Ведучий вечірнього випуску: разом із шеф-редактором бере участь у попередньому плануванні зйомок на наступний день та визначає наповнення випуску і його верстку, має право вносити корективи до монтажного листа щодо порядку розміщення сюжетів випуску (останнє слово під час редагування залишається за шеф-редактором). Виконує всі розпорядження шеф-редактора. Працює над мікрофонною папкою випуску, текстами студій та ув'язує їх із наступними сюжетами. Здійснює на високому художньому рівні, відповідно до творчого стилю телекомпанії, ведення в прямому ефірі програми новин. Визначає перелік необхідних для висвітлення у випуску подій і тем та пріоритетність їхньої підготовки. У складі випускової групи здійснює поточне планування випусків програми. Складає й несе відповідальність за сценарний план програми. Здійснює відбір та визначає форми подачі інформації у програмі. Складає власні тексти (підводки), визначає їх жанр та форму подачі, несе персональну відповідальність за їхнє зміс­товне навантаження, вагомість та актуальність, оперативність та об'єктивність, акценти та журналістську майстерність у викладенні. Приймає оперативні рішення в разі непередбачених змін, що торкаються програми, безпосередньо перед та під час виходу програми в ефір. Стежить за своєю зовнішністю, дотримується вимог щодо зовнішнього вигляду.

Редактор вечірнього випуску: відповідає за замовлення та оперативне отримання регіональних сюжетів, редагує їх. Протягом дня слідкує за надходженням оперативних повідомлень інформагентств, на їх основі пише короткі усні або перекриті картинкою студійні повідомлення (БЗ). У відсутність шеф-редактора і ведучого приймає оперативні рішення щодо зміни у графіку зйомок. При необхідності (наприклад, за відсутності редактора-«міжнародника») пише сюжети на ос­нові міжнародного відеообміну, редагує тексти і допомагає оглядачам у пошуках додаткової інформації й коментарів для розробки теми дня. Допомагає шеф-редакторові координувати та контролювати роботу кореспондентів. Здійснює збирання, оформлення та остаточне формування мікрофонних папок та їх архівацію. Контролює відповідність черговості текстів у мікрофонній папці до їх верстки в ефірному варіанті сценарного плану. Корегує верстку програми протягом дня і подає її на затвердження шеф-редакторові. Підпорядковується шеф- редакторові.

Редактор міжнародної інформації: відповідає за збір, переклад, аналіз, систематизацію, розповсюдження серед інших відділів та видачу в ефір міжнародної інформації, що надходить каналами інформаційних агентств та інших джерел. Зобов'язаний бездоганно володіти англійською мовою. Безперервно відслідковує текстову та відеоінформацію світових інформагентств, інформує випускову групу новин про отримання важливої оперативної інформації. Визначає та узгоджує із шеф-редактором теми, які висвітлюватимуться в програмі, узгоджує форми їх подачі, організовує збір інформації за цими темами та готує матеріали до ефіру. Підпорядковується шеф-редакторові.

Літературний редактор:несе відповідальність за відповідність нормам усної української літературної мови текстів сюжетів кореспондентів та ведучого програми. Здійснює мовне редагування перед начиткою кореспондентом тексту сюжетів, а також ефірних текстів ведучого. У складних випадках має зазначати у тексті кореспондентів та ведучого правильні наголоси. Підпорядкований шеф-редактору.

Випусковий редактор ранкових новин:формує ранкові випуски новин, перш за все переробляючи (скорочуючи та доповнюючи новими деталями) матеріали вечірнього випуску, використовуючи нічні надходження міжнародного відеообміну та анонси подій наступного дня (задля цього має доступ до відеоархіву і вміє ним користуватися). При відсутності вечірніх новин (ранок понеділка) редагує й затверджує зняті напередодні сюжети, обробляє міжнародні новини і відповідно до останніх анонсів вносить оперативні корективи у графік зйомок наступного дня. Приймає оперативні рішення, пов'язані з прямим ефіром (термінові повідомлення, наявність гостей тощо). Має зв'язок з оперативними службами для отримання термінової інформації про надзвичайні події.

Ведучий ранкових випусків: разом із випусковим редактором формує остаточний варіант верстки випусків, допомагає переробляти вечірні тексти, пише деякі з нових. Працює з електронною поштою, скриптами і в разі надходження нової й важливої інформації вносить зміни у монтажний план випуску. Веде випуски у прямому ефірі, короткі новини (Headlines) — начитує «під монтаж».

Спеціальний кореспондент:робить особливо важливі сюжети (головним чином огляди політичного або соціального спрямування), у тому числі ті, що визначаються випуском як тема дня. Несе відповідальність за зміст та форму підготовлених ним матеріалів. Творчовиробничою діяльністю спеціального кореспондента керує шеф-редактор, а іноді головний редактор залежно від важливості теми. Під час зйомок спеціальний кореспондент є керівником усієї знімальної групи та відповідає за її дії на місці подій. Разом із групою вечірнього випуску бере участь у визначенні інформаційних пріоритетів, пропонує теми.

Здійснює підготовку до програм матеріалів про актуальні події і процеси, які вимагають особливого фахового підходу та знання тем. Зобов'язаний знати основні події політичного та економічного життя, вміти їх аналізувати, здійснювати творчий пошук тем, вести перспективне та поточне планування своєї роботи. Повинен установлювати широкі власні контакти та реалізовувати їх для отримання ексклюзивної інформації. Підбирає необхідну інформацію з архівів. За завданням редакції виїжджає у відрядження. При роботі на місці подій підтримує постійний зв'язок із випусковою групою. У разі виникнення подій або обставин надзвичайної ваги спеціальний кореспондент може само­стійно змінити графік своїх зйомок. Але при першій же можливості він повинен поінформувати про це шеф-редактора. Після повернення з місця події повинен одразу звітуватися перед шеф-редактором, узго­дити форму подачі матеріалів та термін їх підготовки. Дотримуючись рекомендацій режисера щодо особливостей підготовки телевізійного репортажу, готує матеріал до ефіру. Підпорядкований шеф-редактору або головному редактору.

Репортер: готує матеріали до програми новин. Несе відповідаль­ність за зміст та форму підготовлених ним матеріалів. Під час роботи над матеріалами творчо-виробничою діяльністю репортера керує випускова група відповідної програми. Згідно з попереднім плануванням знімає, пише тексти та бере участь у монтажі репортажів про поточні події, а також знімає окремі фрагменти (інтерв'ю тощо) для подальшого використання в оглядових сюжетах. У разі незвичайних або особливо важливих зйомок, вартих архівації, повідомляє про це архіваторів або режисера. По черзі репортери перебувають у режимі оперативного чергування, тобто готовності до термінового виїзду на зйомки. Перед виїздом на подію репортер пояснює операторові, що від того вимагається. Під час зйомок репортер є керівником усієї знімальної групи та відповідає за її дії на місці подій. Після повернення з події репортер узгоджує із шеф-редактором назву і хронометраж (тривалість) сюжету. Перед начиткою узгоджує зміст тексту із шеф-редактором. Зобов'язаний здійснювати підготовку матеріалів до програм відповідно до творчого стилю редакції. Повинен постійно здійснювати творчий пошук тем, пропонувати їх редакціям програм, вести перспективне та поточне планування своєї роботи. Наприкінці робочого дня має обов'язково дізнатися у шеф-редактора про можливі доручення на наступний день. За завданням редакції виїжджає у відрядження. При роботі на місці подій підтримує постійний зв'язок із випусковою групою. У разі виникнення подій або обставин надзвичайної ваги ре­портер, як виняток, може самостійно змінити графік своїх зйомок. Але при першій же можливості він повинен поінформувати про це випускову групу. Після повернення з місця події повинен одразу звітуватися перед шеф-редактором, узгодити форму подачі матеріалів та термін їх виготовлення. Повинен чітко виконувати графік зйомок, дотримуватись технології підготовки сюжетів до ефіру, завчасно замовляти необхідну графіку, архівні матеріали чи додаткові зйомки відеоряду, необхідного для сюжету. Дотримуватись рекомендацій режисера, які стосуються особливостей телевізійного репортажу та роботи в кадрі. Підпорядковується шеф-редакторові.

Головний режисер: у складі випускової групи виконує роботу, пов'язану з організацією видачі програми в ефір. Відповідає за весь її відеоряд (у тому числі постановні елементи) та якість його втілення, за композиційну цілісність програми. Відповідає також за своєчасну наявність касет та черговість видачі сюжетів. Разом із ведучим та шеф-редактором бере участь у складанні плану випуску, визначаючи його композицію. Складає графік монтажу сюжетів. Контролює весь процес монтажу, при необхідності — займається пошуком архівних відеоматеріалів. Координує роботу режисерської групи. Замовляє комп'ютерні картинки, архівні матеріали. Відповідає за архівацію поточних сюжетів і вказаних репортерами фрагментів вихідного матеріалу. Стежить за наявністю всіх необхідних для випуску складових. Переглядає готові сюжети, що заплановані до ефіру. У разі необхідності сам підключається до монтажу. Монтує анонс програми. Контролює підготовку монтажних листів, ведення ефірних журналів. Монтує рекламний блок та блок заставок і перебивок. Стежить за дотриманням технології випуску. Розписує ефірну папку. Керує процесом видачі випуску новин у прямому ефірі. Підпорядковується шеф-редакторові.

Режисер ранкового ефіру: в останні години перед вечірньою про­грамою допомагає старшому режисерові з монтажем та підготовкою до ефіру. На основі матеріалів вечірнього випуску, нічних міжнародних перегонів та відеоархіву (має до нього доступ та вміє користуватися) готує та видає в прямий ефір ранкові випуски новин (за винятком Headlines, які монтує на окрему касету та передає для видачі режисерові випуску усього ранкового блоку). Відповідає за весь процес монтажу, наявність касет та черговість видачі в ефір сюжетів.

Асистент режисера випуску: підпорядкований режисеру випуску. Бере участь у складанні плану випуску. По ходу готовності сюжетів до ефіру веде монтажний лист випуску. У разі необхідності бере участь у монтажі. Стежить за змінами у плані випуску і, якщо такі виникають, вносить їх до монтажних листів. Виконує доручення режисера випуску. Що стосуються відео та звукового оформлення програми (перегін комп'ютерної графіки, підготовка заставок та перебивок, підготовка рекламного блоку, підбір необхідної музики або інтершуму тощо). Надає режисерові монтажний лист для роботи з ефірною папкою. Під час ефірупрацює за пультом видачі, виконуючи команди режисера.

Асистент режисера з титрування: підпорядкований режисеру випуску. Отримує від редактора та журналістів необхідні для випуску титри. Узгоджує з режисером випуску таблиці та фони для титрів і графіки. Завчасно набирає усі необхідні титри, таблиці та графіки. Перед ефіром показує їх редакторові для перевірки помилок. Переглядає мікрофонну папку, робить необхідні позначки. Під час ефіру видає титри, графіки, таблиці в потрібних місцях.

Оператор: якісно знімає сюжети (у тому числі й у відрядженнях) та працює на студійних роботах, дотримуючись творчого стилю програм та технології виробництва. Підпорядкований головному операторові. Під час роботи у складі групи на виїзді підпорядковується репортерові, у складі випускової групи — випусковому режисерові. Відповідає за технічний стан наданої для відеозйомки апаратури й використовує її згідно з правилами техніки безпеки. Дотримується технології прове­дення ефірів та відеозйомок. Працює над підвищенням свого творчого рівня та професійної майстерності. У разі необхідності разом із режи­сером і журналістом бере участь у розробці режисерської концепції сюжету або програми. Несе відповідальність за художню та технічну якість відзнятого матеріалу.

Офіс-менеджер: відповідає за забезпечення телефонного зв'язку у ньюз-румі, стежить за забезпеченням необхідних умов праці. Підпорядковується керівникові адміністративного відділу. Зобов'язаний здійснювати зв'язок між знімальними групами та ньюз-румом, приймати факси та телефонограми, вести облік відвідувачів та перепусток, дзвінків, листування. Стежить за папками планів випусків програм, оформлює графіки зйомок та контролює ознайомлення співробітників з графіком зйомок на наступний день.

Адміністратор: відповідає за організаційне забезпечення творчо-виробничого процесу підготовки програм. Формує анонси подій та подає їх на розгляд випуску. Акредитує на зйомки знімальні групи, оформлює перепустки, подає заявки на знімальну й монтажну техніку. Здійснює друк, копіювання, тиражування та відправку вихідної документації. Виконує організаційні доручення випускової групи. Виконує обов'язки кур'єра. Веде документацію програми. Домовляється про коментарі до теми дня, запрошує гостей, зустрічає та проводжає їх. Організовує розвезення групи новин. За вказівкою шеф-редактора здійснює оперативне коригування роботи знімальних груп. Складає відомість про сюжети, які виходили в ефір упродовж місяця. Підпорядкований керівникові адміністративної групи.

Як бачимо з посадових обов'язків, сьогодні творчі працівники інформаційної редакції не мають повної свободи і не несуть остаточної відповідальності за матеріали, які виходять в ефір. На відміну від британських новин, де керівництво департаменту цілком довіряє своєму кореспондентові й репортер сам вирішує, як писати текст, у кого брати інтерв'ю і який синхрон поставити в сюжет, — на українському телебаченні існує так звана «редакційна політика». Тому будь-який матеріал повинен потрапити на стіл шеф-редактору. І лише після того, як шеф-редактор, який повністю відповідає за кожен матеріал, затвер­дить і текст, і синхрони, і підібране для сюжету відео, сюжет зможе вийти в ефір.

Подібна структура існує на більшості українських телеканалів. З одного боку, ця схема забезпечує порядок та організованість у роботі інформаційної редакції. Такий напрацьований механізм практично не дає збоїв у роботі. Але, з іншого боку, творче натхнення репортерів, потрапляючи в такий жорсткий механізм, зникає дуже швидко. І з часом талановиті журналісти перетворюються на простих виконав­ців, і починають ставитися до своєї роботи не як до постійного пошуку, а як до буденної нелегкої праці. Таких прикладів існує дуже багато.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.012 с.)