Тема 2: Роздрібна торговельна мережаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2: Роздрібна торговельна мережаКлючові слова та поняття:

Роздрібна торгова мережа, види мережі, розташування торговельних підприємств, принципи розташування, дислокація торговельних підприємств, тип та спеціалізація магазинів, торговельна діяльність в підприємствах, дизайн торговельного підприємства, інтер’єру підприємства, екстер’єру підприємства, фірмова торгівля та фірмовий магазин.

Програмні питання

Види роздрібної торгової мережі, їх характеристика та особливості її функціонування у містах та сільській місцевості.

Типи магазинів та їх об’єднань. Характеристика магазинів різних типів, їх значення і особливості в організації торговельної діяльності. Спеціалізація торговельних підприємств. Особливості організації торговельної діяльності в магазинах різних типів.

Розміщення роздрібних торговельних підприємств в містах: принципи розміщення роздрібних торгових підприємств в містах.

Основні напрямки розвитку роздрібної торгової мережі; дислокація торговельної мережі; аналіз розміщення роздрібної торгової мережі міста; шляхи розширення роздрібної торгової мережі.

Основні риси осучасненого дизайну магазинів країн з розвинутою економікою.

Фірмові магазини промислових підприємств (об’єднань), їх завдання і види діяльності.

Практичні заняття

Аналіз стану торговельної мережі міста (за дислокацією).

Ознайомлення з формами торгівлі місцевої роздрібної торговельної мережі, з видами і типами роздрібних торговельних підприємств (екскурсія).

 

Після вивчення теми студенти повинні

знати: види роздрібної торговельної мережі, принципи типізації, спеціалізації, розміщення торговельних підприємств та напрями розвитку;

вміти: аналізувати стан роздрібної торговельної мережі й приймати рішення щодо Ії розвитку.

 

Питання 1: Види роздрібної торгової мережі, їх характеристика

 

Роздрібна торгівля – це завершальна стадія товарообороту. Її основна функція полягає у кінцевому продажу товару за роздрібними цінами населенню, внаслідок чого товари зі сфери товарного обігу переходить у сферу особистого споживання. Роздрібний продаж товарів проводиться через роздрібну торговельну мережу – сукупність роздрібних торговельних підприємств і торговельних одиниць.

Роздрібна торгівля – найважливіший вид економічної діяльності у сфері товарного обігу. Здійснюючи купівлю – продаж товарів безпосередньо кінцевому споживачу для особистого, сімейного і домашнього використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, та надаючи різні види послуг, вона задовольняє потреби споживача в них та забезпечую безперервність процесу спільного відтворення.

Роздрібна торгова мережа є основною складовою частиною інфраструктури споживчого ринку. Роздрібна торгова мережа це сукупність підприємств і торгових одиниць, що розміщені і діють на визначеній території. Основу роздрібної торгівлі становлять торговельні підприємства. Згідно з українським законодавством, таке підприємство є кінцевим пунктом роздрібного продажу товарів і виступає як самостійний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи і здійснює торговельно–виробничу діяльність для отримання відповідного прибутку.

Як структурні підрозділи торговельного підприємства виступають торговельні одиниці. Одиницею або пунктом продажу в роздрібній торгівлі вважають тих роздрібних торговців, в яких бракує принаймні однієї (юридичної, організаційної, економічної, комерційної) ознаки самостійності. Як несамостійні в певному розумінні торгові одиниці завжди входять до складу матірних торговельних організацій або підприємств, є їх структурними елементами. Варто підкреслити, що поняття "торговельна одиниця", "пункт продажу" не слід пов'язувати тільки з дрібними роздрібними торговцями; ними можуть бути також великі та середні за розмірами й масштабами діяльності, але підпорядковані іншим, суб'єкти торгівлі. Торговельна одиниця – це кінцевий пункт продажу товарів для проведення самостійної торговельної діяльності, права юридичної особи не має..

Складові елементи роздрібної мережі представлені найрізноманітнішими видами і типами роздрібних торговців: торговельними комплексами, центрами, магазинами, дрібно-роздрібними одиницями, торговими автоматами, пунктами продажу; поштою і віртуальними електронними мережами; ресторанами, кафе, їдальнями, барами, закусочними; комбінатами обслуговування, салонами мод, ательє, перукарнями, пунктами побутового обслуговування; ринковими комплексами, ринками, їх філіями, майданчиками для ведення дрібно-роздрібної торгівлі; аптеками, аптечними кіосками; готельними комплексами, готелями, мотелями, кемпінгами; прокатними ательє та пунктами тощо.

Отже, до складу роздрібної торговельної мережі входять суб'єкти не тільки галузі торгівлі, а й інших торговельно-сервісних систем, зайнятих обслуговуванням потреб населення: торгівлі на ринках, ресторанного господарства, побутового обслуговування, фармації, готельного господарства, туризму, прокату, мережі автозаправних станцій тощо.

Роль і завдання розвитку роздрібної торгової мережі визначаються станом економіки країни: структурними змінами в товарообороті, сільськогосподарському і промисловому виробництві, необхідністю доведення товарів до споживачів з мінімальними витратами засобів і часу, появою на внутрішньому ринку великої кількості приватних структур, створенням конкурентного середовища у сфері торгівлі. Все це вимагає такої організації господарської діяльності, яка забезпечувала б наявність широкого і стійкого асортименту товарів у магазинах. доведення Ії до споживачів з мінімальними витратами суспільної праці і використанням найбільш ефективних методів торгового обслуговування населення за високої ефективності роботи і одержання ма4исмально можливого прибутку.

В свою чергу стан роздрібної торгової мережі і її склад визначають темпи зростання товарообороту і прибутку, якість торгового обслуговування населення, продуктивність праці торгових працівників, ступінь задоволення попиту покупців на товари і послуги.

Соціальне значення розвитку торгової мережі визначається економією часу на придбання товарів і відповідним збільшенням вільного часу покупців, який може бути використаний для проведення дозвілля, виховання дітей, заняття спортом та інше. Мережа роздрібних торговців усіх форм організації і власності, яка разом із супутньою інфраструктурою має стабільну тенденцію до зростання, є важливим ресурсом скорочення безробіття, працевлаштування передусім молоді, джерелом доходів як підприємців, так і найманих працівників.

Створення розгалуженої системи підприємств роздрібної торгівлі, розвинутої системи торгового обслуговування на основі підвищення грошових прибутків покупців стимулює збільшення виробництва товарів народного споживання, підвищує рівень життя сільського і міського населення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 628; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.023 с.)