Вступ. Р.1. Організація і технологія торговельних процесів у роздрібній торгівлі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступ. Р.1. Організація і технологія торговельних процесів у роздрібній торгівлі.Вступ. Р.1. Організація і технологія торговельних процесів у роздрібній торгівлі.

Тема 1.1. Роздрібна торговельна мережа.

І. Виберіть правильну відповідь

1. Основна ознака спеціалізації магазинів...

+а) асортимент товарів;

б) район діяльності магазину;

в) метод продажу.

2. Мінімальна торговельна площа універсаму ...

а) 200 м2;

+б) 400 м2;

в) 650 м2.

3. Основним показником, що використовується при оцінці забезпеченості населення міста мережею магазинів являється ...

а) торговельна площа усіх магазинів міста;

+б) торговельна площа магазинів міста у розрахунку на 1000 або 10000 його мешканців;

в) загальна площа магазинів міста у розрахунку на 1000 або 10000 його мешканців.

4. Які ознаки визначають тип магазину?

а) метод продажу;

б) розмір торговельної площі, рівень цін;

+в) правильні відповіді а і б.

5. Дайте визначення поняттю «спеціалізація магазинів»…

а) організація торговельного обслуговування населення;

б) рівень складності асортименту товарів магазину;

+в) форма поділу сфер діяльності між магазинами за товарним асортиментом і ціновим рівнем на товари та послуги відповідно до обраного цільового ринку.

6. Дайте визначення поняттю «типізація магазинів»…

+а) система заходів спрямована на відбір технічно досконалих і економічно ефективних типів магазинів для масового поширення;

б) рівень складності асортименту товарів в магазині;

в) форма розподілу праці.

7. До якої групи магазинів відносять універмаг за асортиментною спеціалізацією?

+а) універсальні;

б) спеціалізовані;

в) комбіновані.

8. До якого типу відносять магазин з торговельною площею понад 2500м2 із широким асортиментом непродовольчих товарів?

а) універсам;

+б) універмаг;

в) гіпермаркет.

9. Яка мінімальна торговельна площа універмагу?

а) 1500м2;

б) 2000м2;

+в) понад 2500м2.

10. Торговельна площа універсаму може бути…

а) 2000м2;

б) 2500м2;

+в) 400 – 2499м2.

11. Магазин «Спорттовари» за асортиментною спеціалізацією відносять до групи магазинів…

а) спеціалізованих;

+б) комбінованих;

в) змішаних.

12. До групи спеціалізованих магазинів відносять магазини…

+а) «Одяг», «Черевички»;

б) «Товари для жінок», «Подарунки»;

в) «Чай», «Годинники».

13. Магазини з продажу підгрупи або окремих видів товарів глибокої асортиментної диференціації відносять до…

а) спеціалізованих;

+б) вузькоспеціалізованих;

в) неспеціалізованих.

14. Яка торговельна площа мінімаркету?

а) 500м2;

+б) 200м2;

в) 1500м2.

15. Магазин «Товари повсякденного попиту» за асортиментною спеціалізацією відносять до…

а) комбінованих;

б) неспеціалізованих;

+в) змішаних.

16. За асортиментною спеціалізацією магазин «Дитячий світ» відносять до магазинів…

+а) комбінованих;

б) спеціалізованих;

в) універсальних.

17. До неспеціалізованих магазинів відноситься магазин…

а) «Соки – води»;

+б) «Продукти»;

в) «Товари для дітей».

18. Визначте до якої групи магазинів відноситься супермаркет…

а) комбіновані;

+б) універсальні;

в) змішані.

19. За асортиментною спеціалізацією магазин «1000 дрібниць» є…

а) спеціалізованим;

б) комплексним;

+в) комбінованим.

20. До якого виду роздрібної торговельної мережі відноситься павільйон?

а) стаціонарної;

+б) напівстаціонарної;

в) пересувної.

21. Для одноразового будівництва магазинів використовують проекти...

+а) індивідуальні;

б) разові;

в) типові.

ІІ. Завершіть думку

1. Торгівля – вид...

2. Роздрібна торгівля – вид...

3. Оптова торгівля – вид...

4. Роздрібна торговельна мережа - ...

5. Торговельний об’єкт – це...

6. Павільйон – торговельний об’єкт, розміщений в...

7. Спеціалізація магазинів – це...

8. Магазин – торговельний об’єкт...

9. Універмаг – магазин...

10. Універсам – магазин...

11. Гіпермаркет – магазин...

12. Для здійснення розносної торгівлі використовують...

13. Приватне підприємство засноване на...

14. Комунальне підприємство заснована на...

15. Унітарне підприємство створюється...

16. Корпоративне підприємство засновують...

17. Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу підприємства бувають...

18. Комбіновані магазини продають...

19. Магазин-склад – торговельний об’єкт...

20. Спеціалізовані магазини продають...

21. Під поняттям "ринок" розуміють торговельний об’єкт …

22. Вузькоспеціалізовані магазини продають...

23. Дрібнороздрібна торговельна мережа магазинів являє собою...

24. Типізація – система заходів…

25. Тип магазину – це…

26. Корпоративна мережа магазинів являє собою…

27. Фірмовий магазин – це...

28. До напівстаціонарної мережі відносяться...

Тема 1.2. Улаштування магазинів.

І. Виберіть правильну відповідь

1. Яка оптимальна величина коефіцієнта установчої площі торговельної зали?

а) 0,35;

б) 0,7;

+в) 0,3-0,32.

2. Як визначається коефіцієнт установчої площі в магазині?

+а) як відношення установчої площі до торговельної;

б) як відношення торговельної площі до загальної площі магазину;

в) як відношення торговельної площі до площі торговельної зали.

3. Як визначається коефіцієнт демонстраційної площі у магазині?

+а) як відношення демонстраційної площі до площі торговельної зали;

б) як відношення торговельної площі до демонстраційної;

в) як відношення демонстраційної площі до площі магазину.

4. Частка торговельної площі, рекомендованої для реалізації непродовольчих товарів в універсамах, складає…

а) 10%;

б) 5%;

+в) 27-32%.

5. Чи входить в групу торговельних приміщень зала кафетерію?

+а) так;

б) ні.

6. Площа зали розрахункового вузла в супермаркеті повинна складати…

а) 15%;

+б) 8-10%;

в) 20%.

ІІ. Завершіть думку

1. Види торговельних будівель:

2. До торговельних будівель ставлять такі вимоги :

3. Торговельні приміщення магазину призначені для...

4. Підсобні приміщення магазину призначені для...

5. У торговельних залах магазинів використовують такі варіанти розташування меблів, устаткування :

6. Установча площа торговельної зали – це...

7. Демонстраційна площа торговельної зали – це...

8. Мерчандайзинг – це...

9. Лінійне розташування меблів, устаткування в торговельній залі полягає в тому...

10. Боксове планування торговельної зали застосовують...

Тема 1.3. Організація торговельно-технологічного процесу в магазині.

І. Виберіть правильну відповідь

1. Технологічний процес магазину здійснюється…

а) у присутності покупця;

+б) без участі покупця;

в) за участю покупця.

2. Основні операції торговельно-технологічного процесу – це…

+а) продаж товарів і обслуговування покупців;

б) торговельне обслуговування;

в) відпуск товарів покупцям.

3. Раціоналізація торговельно-технологічного процесу може бути досягнута за рахунок…

+а) зменшення кількості окремих операцій з товарами;

б) підвищення рівня механізації;

в) усі відповіді правильні.

4. Складові продажу товарів залежать від…

а) особливостей асортименту товарів;

б) методів і форм продажу товарів;

+в) усі відповіді правильні.

5. Якщо потрібного для покупця товару в продажу немає, продавець повинен запропонувати…

а) інший рівноцінний товар;

б) товар, що замінює потрібний;

+в) усі відповіді правильні.

ІІ. Завершіть думку

1. Торговельно-технологічний процес у магазині – комплекс...

2. Основна операція торговельно-технологічного процесу магазину – це...

3. Допоміжні операції торговельно-технологічного процесу магазину – це...

4. Зустрічаючи покупця продавець повинен...

5. Елементи продажу товарів в магазинах самообслуговування – це :

Тема 1.4. Приймання, зберігання та підготування товарів до продажу.

ІІ. Завершіть думку

1. Приймання товарів у магазині починається з...

2. Результати приймання товарів з участю представника постачальника комісія оформляє...

3. Результати перевірки якості товарів експерт оформляє...

4. Перевірку товарів за якістю проводять методами:...

5. Максимальний термін перевірки непродовольчих товарів за кількістю...

6. Під умовами зберігання розуміють...

7. Під технікою зберігання розуміють...

8. Штабелями укладають такі товари :

9. До ліквідних відходів відносять :

10. Дотримуватися правила “товарного сусідства” означає...

 

Тема 1.5. Організація робочих місць у магазинах.

ІІ. Завершіть думку

1. Робоче місце продавця – це…

2. Розміщення товарів у торговельній залі магазину – система…

3. Викладка товарів – спосіб…

4. Горизонтальна викладка товарів передбачає…

5. При вертикальній викладці товари розташовують…

Тема 1.6. Форми та методи роздрібного продажу товарів.

ІІ. Завершіть думку

1. Форма продажу товарів – це…

2. Метод продажу товарів – це…

3. Самообслуговування – метод продажу…

4. Продаж товарів за зразками – метод продажу…

5. Продаж товарів на замовлення покупців полягає в тому…

6. Комітент – той, хто…

7. Комісіонер – це…

8. До магазинних методів активізації продажу товарів відносять…

9. До поза магазинних методів активізації продажу товарів відносять…

10. Ринковий збір – це…

11. Дистанційна торгівля – форма продажу товарів…

12. Аукціон – особлива форма продажу …

 

Тема 1.7. Захист прав споживачів та контроль за діяльністю торговельних об’єктів.

ІІ. Завершіть думку

1. Конс’юмеризм – це…

2. Громадські організації (об'єднання споживачів) є…

3. Державний контроль за дотриманням законодавства щодо дотримання прав споживачів здійснює…

4. Державний контроль за дотриманням санітарного законодавства здійснює…

5. Особи, що здійснюють контроль за роботою магазину роблять відповідні записи в…

Тема 1.8. Особливості та правила продажу товарів.

ІІ. Завершіть думку

1. Торговельна діяльність – це…

2. Суб’єкти торговельної діяльності – це…

3. Строк придатності товару – строк …

4. Гарантійний строк – строк …

5. Капусту квашену відпускають покупцям…

6. Товари, на які поширюються гарантійні терміни експлуатації повинні мати…

7. Кожна партія хліба та хлібобулочних виробів повинна супроводжуватися документами про якість і безпеку, у яких зазначається…

8. У магазині (відділі) галантерейних товарів можуть продавати супутні товари, а саме…

9. До продажу товарів побутової хімії допускаються особи віком 55 тільки…

10. Продаж вогненебезпечних та отруйних побутових хімічних речовин забороняється особам …

11. Інформація про розміри взуття надається у магазині в…нумерації.

12. Тонкі та легкі тканини відмірюють способом…

13. Важкі вовняні тканини відмірюють способом…

14. В роздрібній торговельній мережі продаж духів, одеколонів на розлив…

15. Сирокопчені окісти розрубують… і продають…

16. Забороняється відпуск не упакованого хліба працівниками…

17. Не підлягає продажу жива та охолоджена риба з ознаками…

 

Тема 1.9. Культура та якість торговельного обслуговування.

ІІ. Завершіть думку

1. Культура обслуговування – це …

2. Складові культури обслуговування :

3. Коефіцієнт стійкості асортименту товарів визначається…

4. Коефіцієнт додаткового обслуговування визначається…

5. Якість торговельного обслуговування в роздрібній торгівлі – це…

 

 

Тема 1.10. Організація праці в магазині.

ІІ. Завершіть думку

1. Розподіл праці в магазині залежить від…

2. Форми організації праці в магазині є таких видів…

3. Суть колективної форми організації праці полягає в тому…

4. Суміщення професій – це…

5. Режим роботи магазину – це…

 

ІІ. Завершіть думку

1. Оптове торговельне підприємство – майновий комплекс…

2. Комівояжер …

3. Посередницька операція – це …

4. Товарний склад – це…

5. За характером виконуваних операцій є такі види товарних складів…

 

Тема 2.2. Організація технологічних процесів на складах.

ІІ. Завершіть думку

1. Технологічний процес на складі – це…

2. Експедиторські операції на складі пов’язані з …

3. До складських операцій відносять:

4. Безкоштовно товари зберігає залізниця протягом…

5. Основні причини наднормованих товарних втрат на складі :

 

ІІ. Завершіть думку

1. Тара – це…

2. Упаковка товару – це…

3. Уніфікація тари передбачає…

4. Тарообіг – це…

5. Не підлягають скупці від населення скляні пляшки, що мають…

6. Централізований збір тари – це…

ІІ. Завершіть думку

1. Централізоване завезення товарів здійснюється…

2. Товарна контора на станції залізниці займається…

3. До спеціалізованих вантажних автомобілів відносять…

4. Залежно від вантажопідйомності автомобілі ділять на …

5. При перевезенні товарів водним транспортом супровідним документом є…

Вступ. Р.1. Організація і технологія торговельних процесів у роздрібній торгівлі.

Тема 1.1. Роздрібна торговельна мережа.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.02 с.)