ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ»Рекомендована тематика робіт

1. Стан та перспективи розвитку внутрішньої торгівлі України.

2. Структурні зміни в організаційній структурі внутрішньої торгівлі за період економічних трансформацій.

3. Перспективи розвитку нових організаційних форм в торгівлі товарами народного споживання (за матеріалами області, регіону, України).

4. Стан та перспективи розвитку оптового ринку регіону (за матеріалами регіону, області, України).

5. Розвиток інфраструктури оптового ринку регіону (за матеріалами регіону, області, України).

6. Шляхи впровадження науково-технічного прогресу в оптовій торгівлі (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

7. Організація оптової торгівлі за рубежем (за матеріалами оптової торгівлі зарубіжних країн).

8. Формування та перспективи розвитку нових організаційних форм в оптовій торгівлі (за матеріалами області, регіону, України).

9. Роль та перспективи розвитку оптових посередників в торгівлі (за матеріалами області, регіону, України).

10. Організація торговельно-посередницької діяльності (за матеріалами області, регіону, України).

11. Удосконалення організаційної структури управління кооперативної торгівлі (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок).

12. Матеріально-технічна база споживчої кооперації (за матеріалами споживчого товариства, РСС, РПС, ОПС)

13. Трансформація форм власності в торгівлі (за матеріалами області, регіону, України).

14. Проблеми та перспективи розвитку приватного сектору в торгівлі (за матеріалами області, регіону, України).

15. Проблеми організації оптової торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, РСС).

16. Удосконалення організації оптового продажу товарів зі складу (за матеріалами оптового підприємства, дрібнооптового підприємства, складу).

17. Оптові торговельні послуги, що надаються роздрібній торгівлі та їх ефективність (за матеріалами оптового торговельного підприємства, регіону, України).

18. Складське господарство та шляхи підвищення його використання (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

19. Матеріально-технічна база оптових підприємств та шляхи її вдосконалення (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

20. Раціональне використання складських площ та ємностей (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

21. Удосконалення організації праці на складах оптового підприємства (за матеріалами оптового торговельного підприємства, дрібнооптового підприємства, складу).

22. Оптова база та її торговельно-технологічні функції (за матеріалами оптової бази).

23. Організаційно-господарська діяльність оптової бази (за матеріалами оптової бази).

24. Торговельно-технологічні процеси на оптових підприємствах та шляхи їх удосконалення (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

25. Організація розміщення і зберігання товарів на складах (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

26. Організація зберігання товарів на товарному складі та шляхи їх вдосконалення (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

27. Організація приймання товарів на складі за кількістю та якістю (за матеріалами складу, оптової бази).

28. Організація комплектування партій та відпуску товарів зі складу (за матеріалами складу, оптової бази).

29. Ефективність товаропросування в торгівлі (за матеріалами торговельного підприємства).

30. Організація постачання роздрібної торговельної мережі товарами (за матеріалами торговельного підприємства).

31. Організація централізованого завезення товарів в роздрібну торговельну мережу (за матеріалами оптового підприємства , дрібнооптового підприємства, cash&carry).

32. Перевезення торгових вантажів автомобільним транспортом (за матеріалами оптового підприємства, автотранспортного підприємства).

33. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств торгівлі (за матеріалами торговельного, транспортно-експедиційного підприємств).

34. Реклама та інформація в діяльності оптових торговельних підприємств (за матеріалами оптового торговельного підприємства).

35. Упаковка товарів та операції з нею (за матеріалами торговельного підприємства).

36. Організація тарного господарства на підприємстві (за матеріалами сільськогосподарського, виробничого, торговельного, транспортного підприємства тощо).

37. Організація дрібнооптового продажу товарів (за матеріалами дрібнооптового підприємства, cash&carry).

38. Організація діяльності оптово-роздрібних підприємств (за матеріалами оптово-роздрібного підприємства).

39. Організація роздрібної торгівлі та проблеми її розвитку (за матеріалами області, регіону, України).

40. Напрями економічного зростання роздрібної торгівлі України (за матеріалами області, регіону, роздрібної торгівлі споживчої кооперації).

41. Організація роздрібної торгівлі за кордоном (за матеріалами роздрібної торгівлі зарубіжних країн).

42. Шляхи впровадження науково-технічного прогресу в роздрібну торгівлю (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

43. Формування товарних ресурсів роздрібної торгівлі ((за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

44. Формування товарних ресурсів роздрібної торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, РСС).

45. Удосконалення товарозабезпечення роздрібної торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

46. Удосконалення товарозабезпечення роздрібної торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, РСС).

47. Організація торгівлі на ринках (за матеріалами ринків району, міста, регіону).

48. Формування системи обслуговування в торгівлі на ринках (за матеріалами ринків району, міста, регіону).

49. Організація торгівлі на змішаних ринках (за матеріалами окремого ринку).

50. Організація торгівлі в спеціалізованих непродовольчих ринках та перспективи їх подальшого розвитку (за матеріалами окремого ринку).

51. Організація торговельно-закупівельної діяльності підприємства (за матеріалами торговельного, виробничого, сільськогосподарського підприємства тощо).

52. Біржова торгівля як форма організації оптового ринку (за матеріалами вітчизняних бірж).

53. Організація оптових закупівель товарів на біржах і їх ефективність (за матеріалами торговельного, виробничого, сільськогосподарського підприємства тощо)).

54. Організація закупівель товарів через брокерські контори (за матеріалами брокерської контори).

55. Організація ярмаркової торгівлі (за матеріалами постійно діючих, періодичних ярмарків).

56. Організація закупівлі товарів на оптових ярмарках (за матеріалами підприємств, організацій).

57. Організація фірмової торгівлі (за матеріалами фірмових магазинів, мереж товаровиробників).

58. Організація системи торговельного обслуговування покупців в роздрібній торгівлі (за матеріалами окремого підприємства, торговельної мережі).

59. Удосконалення торговельного обслуговування населення в роздрібній торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

60. Організація надання послуг у роздрібній торгівлі (за матеріалами регіону, області, району, міста).

61. Розвиток послуг роздрібної торгівлі за сучасних умов (за матеріалами області, регіону, України, торговельних підприємств).

62. Створення та надання системи послуг у підприємствах торгівлі (за матеріалами магазину, торговельної мережі).

63. Розвиток послуг, пов’язаних з реалізацією товарів у роздрібній торгівлі (за матеріалами торговельного підприємства).

64. Організація комісійної торгівлі непродовольчими товарами (за матеріалами магазину).

65. Організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі (за матеріалами України, регіону, області, району, міста).

66. Побудова, розташування та розвиток роздрібної торговельної мережі (за матеріалами облспоживспілки, райспоживспілки, РСТ, СТ, регіону, області).

67. Регулювання розвитку та розміщення роздрібної торговельної мережі міста (району, області, регіону, України).

68. Територіальна організація роздрібної торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами споживчого товариства, РСС, РСТ, ОПС).

69. Сучасні підходи до місця розміщення торговельного об’єкту (за матеріалами торговельного підприємства).

70. Організація рекламно-інформаційної діяльності в роздрібній торгівлі та її ефективність (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства, організації).

71. Формування рекламно-інформаційного простору сучасних підприємств роздрібної торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

72. Організація інформації та реклами в магазині (за матеріалами магазину).

73. Торговельна діяльність споживчого товариства (за матеріалами РайСТ, СТ).

74. Організація кооперативної торгівлі (за матеріалами облспоживспілки, райспоживспілки, РайСТ, СТ).

75. Особливості організації торгівлі в торговельних центрах (за матеріалами торговельного центру).

76. Роль транснаціональних корпорацій у трансформації сучасної роздрібної торгівлі (за матеріалами іноземних та вітчизняних торговельних мереж).

77. Організація торгівлі в корпоративних роздрібних торговельних мережах (за матеріалами іноземних та вітчизняних торговельних мереж).

78. Формування конкурентоспроможності торговельних мереж (за матеріалами іноземних та вітчизняних торговельних мереж).

79. Конкурентоспроможність роздрібних торговельних підприємств (за матеріалами торговельних підприємств).

80. Організація роздрібної торгівлі продовольчими товарами (за матеріалами магазину, торговельної мережі).

81. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (за матеріалами магазину, торговельної мережі).

82. Удосконалення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

83. Удосконалення роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

84. Удосконалення процесу продажу товарів в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

85. Прогресивні методи продажу товарів та їх економічна ефективність (за матеріалами магазину, торговельної мережі).

86. Організація торгівлі в супермаркетах.

87. Організація торгово-технологічних процесів в супермаркетах.

88. Облаштування і основи технологічних планувань підприємств роздрібної торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

89. Самообслуговування в роздрібній торгівлі та його соціально-економічне значення (за матеріалами магазину, торговельної мережі).

90. Організація і технологія роботи магазину (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

91. Організація вивчення споживчого попиту в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

92. Організація підготовчих операцій при продажу продовольчих товарів (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

93. Організація підготовчих операцій при продажу непродовольчих товарів (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

94. Організація праці в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

95. Організація торгівлі сільськогосподарською продукцією (за матеріалами облспоживспілки, РСС, РайСТ, СТ, комерційної структури).

96. Сучасні тенденції розвитку ринку послуг (за матеріалами області, регіону, України).

97. Організація продажу товарів в кредит (за матеріалами торговельного підприємства).

98. Організація торгівлі поштою.

99. Організація продажу товарів через спеціалізовані роздрібні аукціони.

100. Організація пересувної торгівлі та шляхи її удосконалення (за матеріалами торговельного підприємства).

101. Організація виїзної торгівлі роздрібними торговельними підприємствами (за матеріалами торговельного підприємства).

102. Особливості організації торговельного обслуговування в рекреаційно-туристичних зонах.

103. Особливості організації книжкової торгівлі (за матеріалами, області, регіону, України, торговельного підприємства).

104. Особливості організації торгівлі ексклюзивними товарами (за матеріалами торговельного підприємства).

105. Позамагазинні форми продажу товарів (за матеріалами суб’єктів підприємницької діяльності).

106. Організація збуту (реалізації) готової продукції виробничого підприємства (за матеріалами окремого підприємства).

107. Організація персонального продажу товарів.

108. Проблеми становлення та розвитку електронної торгівлі (за матеріалами Internet-магазину).

109. Стратегічні аспекти франчайзингу в роздрібний торгівлі (за матеріалами реалізації певної товарної групи).

110. Франчайзинг як форма організації господарської діяльності.

 

4.2. Зразки планів курсових робіт

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.014 с.)