ТОП 10:

Тема 36. Організація тарного господарства на підприємстві (за матеріалами сільськогосподарського, виробничого, торговельного, транспортного підприємства тощо).Вступ

1. Роль тари в організації перевезень та зберігання товарів.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Аналіз стану тарного господарства підприємства.

4. Організація приймання, зберігання та повернення тари. Порядок розрахунків за тару.

5. Витрати по тарі та шляхи їх зниження.

Висновки та пропозиції.

Тема 37. Організація дрібнооптового продажу товарів (за матеріалами дрібнооптового підприємства, cash&carry).

Вступ.

1. Становлення, розвиток та особливості організації дрібнооптового продажу товарів.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Постачальники товарів, їх характеристика та організація договірних зв’язків з ними.

4. Організація дрібнооптового продажу товарів у магазинах-складах.

5. Напрями удосконалення організації дрібнооптової торгівлі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 38. Організація діяльності оптово-роздрібних підприємств (за матеріалами оптово-роздрібного підприємства).

Вступ.

1. Оптово-роздрібні підприємства як суб’єкти господарювання на ринку товарів та послуг, особливості їх діяльності, завдання та функції.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Організація торгово-технологічних процесів на оптово-роздрібному підприємстві.

4. Організація праці на оптово-роздрібному підприємстві.

5. Шляхи вдосконалення діяльності оптово-роздрібних підприємств.

Висновки і пропозиції.

Тема 39. Організація роздрібної торгівлі та проблеми її розвитку (за матеріалами області, регіону, України).

Вступ.

1. Місце і функції роздрібної торгівлі у сфері товарного обігу.

2. Аналіз розвитку роздрібної торгівлі (області, регіону, України).

3. Організаційно-правові форми роздрібних торговців на споживчому ринку.

4. Розвиток конкуренції в роздрібному торговельному середовищі.

5. Перспективи та подальші напрями розвитку роздрібної торгівлі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 40. Напрями економічного зростання роздрібної торгівлі України (за матеріалами області, регіону, роздрібної торгівлі споживчої кооперації)

Вступ.

1. Сутність, роль та функції роздрібної торгівлі.

2. Аналіз розвитку роздрібної торгівлі України (області, регіону, роздрібної торгівлі споживчої кооперації України).

3. Умови та фактори економічного росту роздрібної торгівлі України (області, регіону, роздрібної торгівлі споживчої кооперації).

4. Перспективи економного росту роздрібної торгівлі України (області, регіону, роздрібної торгівлі споживчої кооперації).

Висновки та пропозиції.

Тема 41. Організація роздрібної торгівлі за кордоном (за матеріалами роздрібної торгівлі зарубіжних країн).

Вступ.

1. Роздрібна торгівля і її роль в економіці країни.

2. Характерні особливості роздрібної торгівлі в країні, що розглядається.

3. Характеристика розповсюджуваних методів продажу в роздрібній торгівлі країни, що розглядається.

4. Способи активізації продажу товарів в роздрібній торгівлі країни, що розглядається.

5. Можливість використання закордонного досвіду в роздрібній торгівлі України в сучасних умовах.

Висновки і пропозиції.

 

Тема 42. Шляхи впровадження науково-технічного прогресу в роздрібній торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Вплив науково-технічного процесу на розвиток роздрібної торгівлі.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Впровадження в торгівлю сучасних технічних засобів та їх ефективність (штрих-кодування, сканування, POS-термінали та ін.).

4. Особливості використання технічних засобів для розрахунку з покупцями в магазинах.

5. Перспективні напрямки науково-технічного прогресу в роздрібній торгівлі.

Висновки і пропозиції.

 

Тема 43. Формування товарних ресурсів в роздрібній торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Сутність товарних ресурсів та товарної пропозиції.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності торговельного підприємства.

3. Джерела надходження товарних ресурсів в роздрібну торгівлю. Вибір оптимальних джерел надходження товарних ресурсів в роздрібну торгівлю.

4. Вивчення попиту покупців та його вплив на формування товарних ресурсів.

5. Напрями удосконалення формування товарних ресурсів в роздрібній торгівлі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 44. Формування товарних ресурсів роздрібної торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, РСС).

Вступ

1. Товарні ресурси роздрібної торгівлі споживчої кооперації.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності торговельного підприємства споживчої кооперації.

3. Джерела надходження товарних ресурсів в роздрібну торгівлю споживчої кооперації.

4. Розвиток власних джерел формування товарних ресурсів в роздрібній торгівлі споживчої кооперації.

5. Напрями удосконалення формування товарних ресурсів в роздрібній торгівлі споживчої кооперації.

Висновки та пропозиції.

Тема 45. Удосконалення товарозабезпечення роздрібної торгівлі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Сутність та зміст процесу товарозабезпечення роздрібної торгівлі.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності торговельного підприємства.

3. Джерела надходження та матеріально-технічне забезпечення товарозабезпечення в роздрібній торгівлі.

4. Використання логістичного підходу в управлінні товарозабезпеченням роздрібної торгівлі.

5. Напрями удосконалення товарозабезпечення роздрібної торгівлі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 46. Удосконалення товарозабезпечення роздрібної торгівлі споживчої кооперації (за матеріалами Укоопспілки, облспоживспілок, РСС).

Вступ.

1. Особливості товарозабезпечення роздрібної торгівлі споживчої кооперації.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика торговельної мережі споживчої кооперації.

3. Джерела формування та організація товарозабезпечення роздрібної торгівлі споживчої кооперації.

4. Роль оптової ланки в товарозабезпеченні роздрібної торгівлі споживчої кооперації.

5. Використання логістичного підходу в організації товарозабезпечення роздрібної торгівлі споживчої кооперації.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 47. Організація торгівлі на ринках (за матеріалами ринків району, міста, регіону).

Вступ.

1. Значення ринків в інфраструктурі внутрішньої торгівлі.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ринку.

3. Організація торгівлі на ринку:

3.1. Характеристика ринкового господарства та його структурних елементів.

3.2. Організація системи послуг в торгівлі на ринку.

3.3. Організація роботи та правила торгівлі на ринку.

4. Напрями вдосконалення функціонування ринку.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 48. Формування системи обслуговування в торгівлі на ринках (за матеріалами ринків району, міста, регіону).

Вступ.

1. Торгівля на ринках як особлива форма торговельно-сервісного обслуговування.

2. Характеристика та аналіз структури платних послуг на ринках.

3. Характеристика системи послуг в торгівлі на ринках.

4. Особливості формування та надання системи платних послуг на продовольчих (непродовольчих) ринках.

5. Напрями вдосконалення системи торговельно-сервісного обслуговування в торгівлі на ринках.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 51. Організація торговельно-закупівельної діяльності підприємства (за матеріалами торговельного, виробничого, сільськогосподарського підприємства тощо).

Вступ.

1. Сутність торговельно-закупівельної діяльності підприємства.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Процес організації торговельно-закупівельної діяльності на підприємстві.

4. Організація процесу вивчення джерел постачання товарів на підприємство.

5. Напрями розвитку торговельно-закупівельної діяльності на підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Список використаних джерелПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.006 с.)