ТОП 10:

Тема 89. Самообслуговування в роздрібній торгівлі та його соціально-економічне значення (за матеріалами магазину, торговельної мережі).Вступ.

1. Самообслуговування як ефективний метод продажу товарів.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності магазину (торговельної мережі).

3. Організація торгово-технологічного процесу в магазинах самообслуговування.

3.1. Планування торговельного залу і торговельне обладнання.

3.2. Приймання, зберігання і підготовка товарів до продажу.

3.3. Розміщення і викладка товарів.

3.4. Продаж товарів і розрахунки з покупцями.

4. Організація рекламно-інформаційної роботи в магазині.

5. Економічна ефективність роботи магазинів самообслуговування.

Висновки та пропозиції.

Тема 90. Організація і технологія роботи магазину (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Роль магазинів в організації торговельного обслуговування населення.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства..

3. Організація технологічного процесу в магазині.

3.1. Планування торговельного залу і торговельне обладнання.

3.2. Приймання, зберігання і підготовка товарів до продажу.

3.3. Розміщення і викладка товарів в торговельному залі.

3.4. Організація продажу товарів та контрольно-касових операцій.

4. Організація праці і режим роботи магазину.

5. Економічна ефективність роботи магазину.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 91. Організація вивчення споживчого попиту в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Значення та завдання вивчення споживчого попиту в торгівлі.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика торговельного підприємства.

3. Організація процесу та методи вивчення попиту в магазині.

4. Використання матеріалів вивчення попиту споживачів в процесі діяльності магазину та формування його асортименту.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 92. Організація підготовчих операцій при продажу продовольчих товарів (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Сутність та завдання торгово-технологічних операцій з підготовки товарів до продажу.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Методи продажу товарів та їх вплив на зміст підготовчих операцій з продажу продовольчих товарів.

4. Здійснення підготовчих операцій з продажу продовольчих товарів на торговельному підприємстві.

5. Особливості позначення роздрібних цін на продовольчі товари в підприємствах роздрібної торгівлі.

6. Напрями удосконалення організації підготовчих операцій з продажу продовольчих товарів на торговельному підприємстві.

Висновки і пропозиції.

 

Тема 93. Організація підготовчих операцій при продажу непродовольчих товарів (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ.

1. Підготовка товарів до продажу як складова частина торгово-технологічного процесу в магазині.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Методи продажу товарів та їх вплив на зміст підготовчих операцій з продажу непродовольчих товарів.

4. Здійснення підготовчих операцій з продажу непродовольчих товарів на торговельному підприємстві.

5. Способи позначення роздрібних ціна на товари на торговельному підприємстві.

6. Напрями удосконалення організації підготовчих операцій з продажу непродовольчих товарів на торговельному підприємстві.

Висновки і пропозиції.

 

Тема 94. Організація праці в магазині (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства).

Вступ

1. Організація праці в роздрібній торгівлі, її сутність та значення.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика роздрібного торговельного підприємства. Основні категорії працівників магазину.

3. Умови праці працівників та режим роботи магазину.

4. Організація та обслуговування робочих місць на підприємствах торгівлі.

5. Організація матеріальної відповідальності в торгівлі.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 95. Організація торгівлі сільськогосподарською продукцією (за матеріалами облспоживспілки, РСС, РайСТ, СТ, комерційної структури).

Вступ.

1. Значення та особливості організації торгівлі сільськогосподарською продукцією за сучасних умов.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства (організації).

3. Характеристика роздрібної торговельної мережі з продажу сільськогосподарської продукції.

4. Надходження і організація завезення сільськогосподарської продукції в роздрібну торговельну мережу.

5. Організація продажу товарів і обслуговування покупців.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 108. Проблеми становлення та розвитку електронної торгівлі (за матеріалами Internet-магазину).

Вступ

1. Особливості та сучасний стан розвитку електронної торгівлі. Переваги електронної торгівлі перед традиційною.

2. Аналіз роботи українського електронного магазину.

3. Інформаційне забезпечення електронної торгівлі.

4. Вітчизняний та закордонний досвід організації електронної торгівлі.

5. Перспективні напрямки розвитку електронної торгівлі в Україні.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 109. Стратегічні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі (за матеріалами реалізації певної товарної групи)

Вступ.

1. Стан та особливості розвитку франчайзингу в роздрібній торгівлі певною товарною групою. Переваги та недоліки франчайзингу.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності торговельного підприємства.

3. Основні принципи участі у франшизній системі з організації продажу певної товарної групи.

4. Сутність технології франчайзингу в роздрібній торгівлі певною товарною групою.

5. Перспективи розвиту франчайзингу в Україні.

Висновки та пропозиції.

 

Тема 110. Франчайзинг як форми організації господарської діяльності (за матеріалами франчайзі).

Вступ.

1. Сутність франчайзингу та історія його розвитку. Переваги та недоліки франчайзингу.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства.

3. Механізм застосування франчайзингу для здійснення господарської діяльності.

4. Правове регулювання франчайзингу в Україні.

5. Шляхи розширення застосування франчайзингу в Україні.

Висновки та пропозиції.

Список рекомендованої літератури

1. Берман Б., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический поход. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – 1184 с.

2. Бланк И.А. Торговий менеджмент. – К.: Украинско-финский інститут менеджмента и бизнеса, 2004. – 408 с.

3. Большая книга директора магазина/ под ред. Сысоевой С.В. – СПб.: Питер, 2010. -368 с.

4. Бузукова Е. Закупки и поставщики. – СПб.: Питер. – 2009. – 432 с.

5. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

6. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

7. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 521 с.

8. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2007. – 176 с.

9. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Організація та технологія торгівлі. – Луцьк: Надстир`я, 2005. – 320 с.

10. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 560 с.

11. Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація і технологія. Навч. посібн. – К: КНЕУ, 2007. 264 с.

12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. - № 436-ІУ // Голос України, 2003. – 14 березня. – с. 1-30.

13. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання з кількості. (Постанова Держарбітражу № 11-6 від 15 липня 1985 року), -М: МГСССР, 1985. 36с.

14. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання з якості. (Постанова Держарбітражу № 11-7 від 25 квітня 1986 року) -М: МГ СССР, 1986. 42с.

15. Інфраструктура товарного ринку / Бєлявцев М.І. : Навч. посіб. – К.:ЦНЛ, 2005. - 416 с.

16. Інфраструктура товарного ринку / Шканова О.Н. : Навч. посіб. – К.:ЦНЛ, 2006. - 320 с.

17. Кавун О.О. Типи торговельних мереж та їх класифікація. // Науковий вісник ПУСКУ: Серія «Економічні науки». – 2007. – № 2. – с. 57-62.

18. Кавуненко Н. Формування корпоративних торговельних мереж в роздрібній торгівлі України. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9. – 91-98.

19. Киселев В.М. Формирование торгового предложения в сетевых каналах. // Вестник РГТЕУ. – 2008. – № 4. – с. 110-114.

20. Колесников В. Построение франчайзингового бизнеса. Курс для правообладателей и пользователей франшиз. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с.

21. Комерційна діяльність: підручник/ за ред. Апопія В.В. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

22. Комерційна діяльність: підручник/ за ред. Апопія В.В. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

23. Моделирование цепи поставок: Пер. с англ. / Шапиро Дж. - С-Пб.- Питер, 2006, 713 с.

24. Можаровский И. Сильные и слабые стороны качества обслуживания в торговых сетях. // Управление магазином. – 2008. – № 10. – с. 14-18.

25. Назаров Л. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками. //Маркетинг. – 2009. – № 2. – с. 70-78.

26. Оптимизация логистических процессов в розничных торговых сетях. // Торговый эксперт. – 2007. – № 3. – с. 36-37.

27. Организация и управление торговым предприятием / Брагин Л.А., Данько Т.П.: Навч.посібн. - М.: ИНФРА-М, 2005.-302 с.

28. Организация труда работников торговли / Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. : Навч.посібн. –М.: Издательский дом Дашков и К, 2009, 240 с.

29. Организация, технология и проектирование торговых предприятий / Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. : Навч.посібн. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2008. - 506 с.

30. Організація торгівлі: Підручник / за ред. Апопія В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 616 с.

31. Основы логистики / Щербаков В. В. : Навч.посібн.– С-Пб.- Питер, 2009, 426 с.

32. Основы оптовой торговли: практ. курс: Пер. с англ. / Даненбург В., Тейлор В. - СПб. : Сирин, 2001. - 248 с.

33. Парамонова Т.Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли: учебное пособие /Парамонова Т.Н., И.Н.Красюк. – М.: КНОРУС, 2008. – 120 с.

34. Платонов Л.Н. Организация торговли. – Минск: БГЕУ, 2000. – 150 с.

35. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 //режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=833-2006-%EF

36. Правила продажу товарів поштою. Затверджено наказом МЗЕЗторгу та Держкомзв’язку України від 17.12.1999 р. - № 153/48 / Правила торгівлі. – Харків: ООО «Конус», 2001. – с. 176-183.

37. Правила торгівлі в розстрочку (зі змінами та доповненнями). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.1998 р. - № 997 / Правила торгівлі. – Харків: ООО «Конус», 2001. – с. 159-167.

38. Про затвердження методичних рекомендацій про атестацію об’єктів роздрібної торгівлі та порядок віднесення їх до певних атестаційних категорій. (Наказ № 276 від 19.09.02 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України) // Все про бухгалтерський облік. − 2002. − № 95(763). − С. 8-19.

39. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Наказ 28.07.2004 N 281 // режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=190474

40. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями. Наказ 19.04.2007 N 103

41. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Наказ 11.07.2003 N 185 http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=239868

42. Про затвердження Правил торгівлі на ринках. Наказ N 57/188/84/105 від 26.02.2002 режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.263.4&nobreak=1

43. Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками N 152 від 20.07.2000 м. Київ // режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=188784

44. Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування N 153 від 20.07.2000 м. Київ // режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=188786

45. Радаев В.В. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле. – М.: Изд. дом ГУ ВШЕ, 2007. – 220 с.

46. Розничная торговля: войны гигантов / Ендрю Сет, Джеффри Рендал; пер. с англ.. – М.: Вершина. – 2006. – 320 с.

47. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров. //Управление магазином. – 2008. – № 11. – с. 45-54.

48. Савин В.И. Супермаркет: Практическое пособие. – М.: ДИС, 2004. – 192 с.

49. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с.

50. Склад. Сборник нормативных документов. – Х.: Конус, 2003. – 160 с.

51. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту. – К.: Основа, 2004. – 327 с.

52. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

53. Таран С.А. Как организовать склад. Практические рекомендации профессионанала. – М.: Альфа-Пресс. – 2006. – 160 с.

54. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навчальний посібник / за ред. Апопія В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

55. Тимофєєва О. Проблеми розвитку продовольчих торговельних мереж в Україні. // Вісник КНТЕУ. –

56. Ферни Дж. Принципы розничной торговли. Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олімп-Бизнес», 2008. – 416 с.

 


Додаток А

Зразок оформлення заяви

(надається в двох екземплярах)

 

 

Завідувачу кафедри комерційної діяльності та підприємництва

__________________________________

студента (ки) _________________ курсу

товарознавчо-комерційного факультету

спеціальності __________________________________

групи _____________________________

__________________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

 

 

Заява

 

Прошу дозволити написання курсової роботи з дисципліни «Організація торгівлі» на тему:_____________________________ _________________________________________________________,

яка буде виконана за матеріалами ____________________________

(назва підприємства, організації)

До заяви додаю план курсової роботи.

 

Вступ

1.

2.

3.

4.

5.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

 

“___” _____________ 201__ р. ____________

(підпис)

Додаток БПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.013 с.)