Характерна ознака договору комісії як посередницького договору – при передачі товару на комісію право власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характерна ознака договору комісії як посередницького договору – при передачі товару на комісію право власності35.1 зберігається за комітентом від початку й до кінця угоди.

35.2 зберігається за комісіонером від початку й до кінця угоди

36. Строк реалізації товарів прийнятих на комісію36.1 45 календарних днів 36.2 30календарних днів 36.3 60 календарних днів

37. Товари від юридичної особи приймаються на комісію відповідно до37.1 товарно – супроводжуючих документів і при наявності інформації про товар 37.2 при наявності інформації про товар

38. Товари що не підпадають під державну сертифікацію в Україні, приймаються на комісію при наявності38.1 гігієнічного підтвердження 38.2 гігієнічного підтвердження державної санітарно – гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію

39. Гарантійні терміни на нові товари встановлює39.1 продавця 39.2 виготовлювач 39.3 покупця 39.4 посередника

40. комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію в двох екземплярах і товарний ярлик, які підписують оцінювач і комітент40.1 при передачі покупцеві 40.2 при прийманні товарів на комісію 40.3 при продажу товарів

41. ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів з метою отримання прибутку це41.1 торгівельна діяльність 41.2 посередницька діяльність 41.3 виробнича діяльність

42. Господарюючи суб’єкти здійснюють торговельну діяльність після їх42.1 державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, (за наявності у них ліцензії на торгівлю окремими видами товарів) 42.2 наявності у них ліцензії на торгівлю окремими видами товарів

43. Розрахунки за продаж товарів господарюючими суб’єктами здійснюється43.1 за готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків, у кредит 43.2 за готівку, в безготівковому порядку

44. Через дрібно роздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки44.1 складного асортименту 44.2 нескладного асортименту 44.3 різного асортименту

45. торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами в одному дрібно роздрібному торговельному пункті дозволяється лише за умови, що45.1 продовольчі товари фасовані, мають герметичну упаковку і при цьому додержуються принцип товарного сусідства 45.2 додержуються принцип товарного сусідства 45.3 продовольчі товари фасовані,

46. в усіх видах торговельних підприємств, встановлюється єдиний порядок, за якого товари продаються громадянам46.1 безготівковому порядку і за чеками банків 46.2 за роздрібними цінами, готівковим розрахунком, у безготівковому порядку і за чеками банків 46.3 готівковим розрахунком

47. тканини при відпуску відмірюють жорстким метром, накладаючи його на тканину, яка лежить на прилавку у вільному стані без складок47.1 важкі й об’ємні 47.2 тонкі й легкі 47.3 тканину в рулонах або накатану на дощечку

48. тканини відмірюють дерев’яним метром, відкидаючи тканину на прилавок, при вільному, без натягуванні прикладанні тканини до метр48.1 важкі й об’ємні 48.2 тонкі й легкі 48.3 тканину в рулонах або накатану на дощечку

49 перед вимірюванням розмотують на довжину дещо більшу ніж потрібно відміряти; тканини49.1 тканину в рулонах або накатану на дощечку 49.2 важкі й об’ємні 49.3 тонкі й легкі

50. З кожним шматком тканини до повного її продажу мають зберігатись50.1 етикетка 50.2 фабричний ярлик і клеймо ( хазовий кінець) 50.3 накладна

51. Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром51.1 на протязі 30 днів не враховуючи дня купівлі 51.2 на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі 51.3 на протязі 7 днів не враховуючи дня купівлі.

52. при пред’явлені покупцем вимоги про безплатне усунення недоліків вони повинні бути усунені протягом52.1 14 днів або за згодою сторін в інший термін 52.2 на протязі 7 днів не враховуючи дня купівлі 52.3 на протязі 30 днів не враховуючи дня купівлі

53. під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості53.1 проводиться 53.2 за потребою 53.3 не проводиться

54. за кожний день затримки виконання вимоги про надання аналогічного товару понад встановлений термін покупцю виплачується неустойка в розмірі54.1 двох відсотків вартості товару 54.2 трьох відсотків вартості товару 54.3 одного відсотка вартості товару.

55. Вимоги покупця розглядаються після пред’явлення покупцем55.1 касового чи товарного чека або іншого письмового документа, технічного паспорта чи іншого документи, що його замінюють 55.2 касового чи товарного чека 55.3 письмового документа

56. господарюючи суб’єкти повинні обладнати в торговельному залі на видному місці “куточок покупця”, де вміщується інформація56.1 для покупця: адреса і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, а також Порядок і правила 56.2 для продавця Порядок і правила 56.3 для контролюючих органів адреса і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів

57. якість торговельного обслуговування покупців оцінюється за такими показниками57.1 стійкість товарного асортименту; наявність черг, наявність скарг 57.2 стійкість товарного асортименту;наявність скарг покупців на роботу магазину 57.3 стійкість товарного асортименту; наявність черг, наявність скарг покупців на роботу магазину

58. оцінка рівня культури обслуговування проводиться58.1 розрахунковим та порівняльним методом 58.2 порівняльним методом 58.3 розрахунковим методом

59. До нових форм позамагазинної торгівлі ми можемо віднести:59.1 роздрібну торгівлю з замовленням поштою або по телефону; торгівельні автомати, служби замовлень із знижками, а також торгівлю врознос і продаж товарів на дому під час “торгівельних зустрічей.” 59.2 універмаги, універсами, гастрономи 59.3 самообслуговування,

Під роздрібною торгівлею з замовленням поштою або телефоном розуміємо

60.1 діяльність щодо збуту товарів з використанням поштових каналів або телефонних ліній для збору замовлень або сприяння в продажу товарів

60.2 інколи ці торговці дають об’яви в газетах, радіо або телебаченню з описом товару, який споживачі можуть замовити за телефоном або поштою

61. прямий маркетинг61.1 інколи ці торговці дають об’яви в газетах, радіо або телебаченню з описом товару, який споживачі можуть замовити за телефоном або поштою 61.2 продаж товарів покупцям на дому 61.3 продаж товарів

Освоєння виробництва нових товарів, а також видів послуг, включаючи поширення діяльності на нові і не пов’язані з основними видами діяльності фірми

62.1 стратегія інтенсифікації

62.2 стратегія інтеграції

62.3 стратегія диверсифікації

63. Контроль за роботою магазину здійснюється3.1 службовими особами органів державної виконавчої влади у межах їх компетенції та у встановленому порядку 63.2 службовими особами органів державної виконавчої влади 63.3 службовими особами

64. організований рух громадян і державних органів за розширення прав і вплив на продавців. Покупців64.1 Конс’юмерізм 64.2 лібералізм

 

Використані джерела

1. Порядок провадження торговельної діяльностю та правила торговельного обслуговування населення. – Постанова КМ України від 15.06.06 №833 (змінами від 29.06.11 №706.)

2. Правила торгівлі на ринках – Наказ МЗЕЗторгу від 12.03.96 № 157 (з доповненнями і змінами)

3. Правила роботи дрібнороздрібної торгівельної мережі – Наказ МЗЕЗторгу від 08.07.96 № 369 (зі змінами і доповненнями).

4. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами – Наказ МЗЕЗ від 11.07.03 № 185 (зі змінами і доповненнями)

5. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами – Наказ МЗЕЗ торгу від 19.04.07 № 104 зі змінами і доповненнями

6. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам - Постанова КМ України від 30.03.11 № 383

7. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами – Наказ МЗЄЗ України від 13.03.95р. № 37

8. Про внесення змін і доповнень в Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами – Наказ МЗЄЗТ України від 08.07.97 № 342

9. Бланк И.А. Торговий менеджмент - К. УФИМБ. 1997, с 56-58;.73 -76; 97-106

10. Бурмистров В.Г.Организация торговли непродовольственными товарами -М. Экономика, 1988, с.56-59; 85-95; 264-267\

11. Бухгалтерський облік в торгівлі// проф. Бутинець Ф.Ф., Житомир, “ Рута”, 2002, ст.46-50;

12. Голошубова Н.О. Організація торгівлі. К., 2004 ст.

13. Ребіцький В.М. Антонюк Я.М. Балабан П.Ю Технологія і обладнання підприємств торгівлі К., Либідь, 1996, ст. 160-162; 165 –17

14. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами / Неверов А.Н. - М. ИРПО; Академія, 2000, с.т..418 –420

15. Теорія та практика торговельного обслуговування / В.В.Апопій, К., 2005 ст.46-66,99-153

16. http://pidruchniki.com.ua/12601206/marketing/organizatsiya_torgivli_-_apopiy_vv

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Законодавчі нормативні матеріали

 

1. Конституція України від 28.-6.96; 254к/96-ВР. К.: Махаон, 2003

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ (набирає чинності з 01.01.2004року.)

3. Про споживчу кооперацію. Закон України // Голос України, 1991

4. Про товарну біржу. Закон України // Голос України, - 1991

5. Про залізничний транспорт. Закон України // Голос України , 1996. – 13 вересня

6. Про захист прав споживачів: Закон України станом на 1.12.2005р. // Урядовий кур’єр . – 2006 .

7. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України // Голос України. – 1992. – 29 квітня.

8. Про планування і забудову територій: Закон України // Урядовий кур’єр. –1998. –25 липня

9. Про рекламу. Закон України // Урядовий кур’єр –2003

10. Про торгово – промислові палати в Україні. Закон України // Урядовий кур’єр . 1998. – 15 січня

11. Про транспорт Закон України // Голос України . – 1995. – 11 січня

 

Постанови Верховної Ради України

 

12.Основні напрями створення та функціонування оптових продовольчих ринків. 1999.- № 8 – С. 186 –195

13. Порядок гарантійного обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. 1999. – 11 березня

14. Про порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. від 25 травня 1998 № 740

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

15. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги і реалізовані товари. Від 02.04.94 №215

16. Порядок відбору у господарюючих суб’єктів сфери торгівлі, громадського харчування та послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості. Від 02.04.94 №215

17. Про внесення змін до Положення про порядок накладання на господарюючи суб’єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян – підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів. Від 31.10.95 №869

18. Про утворення міжвідомчого комітету з організації та проведення міжобласних оптово – промислових ярмарків. Від 30.08.95. № 693

19. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення. Від 15.06.06 №833

20. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків. Від 29.04.96 №465

21. Про упорядкування скупки скляної тари у населення та її використання. Від 04.03.96 №281

22. Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України. від 20.12.97р. № 144

23. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку. Від 01.07.98 №997

 

Накази Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України

 

24. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Від 11.07.03 №185

25. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Від 08.07.95 № 343

26. Про затвердження Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі. Від 08.07.96 №369

27. Про затвердження Правил торгівлі на ринках Від 12.03.96.№157

28. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами від 11.03.04.№98

29. Про затвердження Інструкції про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Від 24.06.96 №349

30. Про затвердження Правил скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів. Від 04.07.96 №363

31. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Від 03.08.96 №503

32. Про затвердження Правил роздрібної картоплею та плодоовочевою продукцією. Від 08.07.97 №344

33. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців. Від 29.03.99 №199

34. Про затвердження Правил продажу товарів поштою. Від 17,03.99.№ 153/48.

35. Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів за зразками. Від 20.07.2000 №152

36. Про затвердження рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування. Від 20.07.2000 №153

 

Література

(основна)

1. Голошубова Н.О. Організація торгівлі. Підручник, К., Книга, 2004

2. Голошубова Н.О. Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія навч. посібник, К., 2005

3. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. // за ред. Апопія В.В., проф. Гончарука Я.А Підручник. К., НМЦ Укоопосвіта, 2002.

4. Організація торгівлі. Підручник; 2-ге видання; перероб. та доп. / за ред. В.В. Апопія. –К.: Центр учбової літератури, 2008-632с.

5. Технологія і обладнання підприємств торгівлі: Підручник/ В.М.Ребіцький Л.М. Антонюк, П.Ю.Балабан та ін.; -К.,Либідь,1996.

(додаткова)

1. Азоев Г.Л. Конкуренция, анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

2. Бланк И.А. Торговый менеджмент . – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с

3. Внешнеторговые сделки / И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с.

4. Дыбская В. Складское хозяйство // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 1998. - №2-3, с. 83-88

5. Канаян Кира и Рубен. Мерчандайзинг М., «РИП - холдинг», 2004

6. Ксенз Л. Новинки упаковочной моды // Продукты питания. – 1999. - № 12-13 .- с.4-5

7. Кумов С.И. Внемагазинная розничная торговля: Новые формы продажи. М.: Москов. Финансовые об-ния, 1995. – 210с.

8. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства : Підр. – К., Хрещатик, 1999, 800с.

9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М. Дело ЛТД, 1992. 702с.

10. Операции с тарой. – Х.: Фактор, 199. – 122 с.

11. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учеб. М.: ИВЦ « Маркетинг», 1998. 320с.

12. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація. Ефективність: Навч. посібник . – К; КНТЕУ, 1998. 352с.

13. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: Затверджено наказом М-ва транспорту України від 14 лист.1997р. № 363

14. Шканова О.М. Маркетинг послуг, навч. посібник, К., Кондор, 2003

 

Викладач Н.І.Сінчук

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)