Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності молодших школярів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності молодших школярів.Психолого-педагогічні вимоги до методів стимулювання позитивної поведінки і діяльності. В.О.Сухомлинський і сучасні педагоги-новатори про педагогічні вимоги використання методів заохочення і покарання у вихованні учнів початкових класів. Педагогічна вимога, постановка перспективи, змагання та ін. методи. Методи стимулювання позитивної поведінки дітей в народній педагогіці.

Процес самовдосконалення особистості.

Методи самовиховання (самоспостереження, само схвалення, самозасудження та ін.). Складність організації процесу самовдосконалення особистості молодшого школяра. Спонукання і заохочення учнів 1-4 класів до самовдосконалення. Педагогічне керівництво процесом самовдосконалення. Педагогічне керівництво процесом самовдосконалення особистості. Педагогічне мудрість практичної реалізації методів самоконтролю, самодисципліни та ін. як умова професійної майстерності учителя початкових класів. Єдність і взаємодія методів виховання. Уміння видирати методи виховання в залежності від конкретних умов: завдання, змісту виховання, рівня вихованості, існуючих традицій тощо. Народні методи виховання.

Особистість і колектив.

Загальне поняття про колектив і його ознаки. Формування особистості у колективі - основа побудови системи виховання (при обов'язковому врахуванні індивідуальних особливостей учнів початкових класів). Відображення проблеми виховної ролі колективу в теоретичній спадщині А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського. Українська народна педагогіка про виховання підростаючого покоління в колективі.

Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання.

Структура колективу учнів початкових класів. Типи дитячих колективів, їх взаємозв'язок. Органи колективу, їх функції. Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання. Процес розвитку колективу і його стадії. Принцип паралельної дії. Прояв педагогічної майстерності учителя на різних стадіях розвитку первинного колективу учнів 1-4 класів. Українська народна педагогіка про виховання колективістської спрямованості виховуваного. Формування колективістської спрямованості особистості як традиція українського виховання.

Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу.

Діяльність і спілкування як суб'єктивні фактори формування дитячого колективу. Особливості спілкування і діяльність в колективі учнів початкових класів. Закон руху колективу (система перспективних ліній), роль традицій у формуванні учнівського колективу, вироблення і закріплення нових традицій. Виховне значення народних традицій у створенні колективу. Інші шляхи формування колективу.

Методика формування колективу.

Стиль і тон в колективі, його актив і лідери. Психолого-педагогічний вплив на характер відносин у колективі. Формування позитивної позиції особистості в колективі, міжособистісних взаємин, громадської думки. Активна життєва позиція учнів з погляду міжособистісних і ділових взаємин. В.О.Сухомлинський про турботу всіх про кожного і кожного про всіх як основу єдності дитячого колективу. Особливості педагогічного керівництва колективом учнів.

Формування основ наукового і національного світогляду.

Поняття про світогляд і основні його риси. Етапи формування світогляду. Формування основ наукового і національного світогляду у молодших школярів у процесі навчання і позакласної роботи. Народно-педагогічні судження про формування світогляду.

Моральне виховання молодших школярів.

Поняття про мораль. Суть, завдання і зміст морального виховання, насичення його загальнолюдською духовністю. Основні моральні норми українського народу, прищеплення їх учнівській молоді.

Шляхи і засоби виховання в учнівської молоді поваги до духовних, історичних цінностей України, гуманізму, доброзичливості і чесності, високої культури поведінки.

Формування моральної свідомості і досвіду етичної поведінки. Форми і методи морального виховання. Основні моральні якості, що характеризують ставлення до Батьківщини, до праці, до людей взагалі і до представників інших народів, які проживають в Україні, до себе самого (патріотизм, почуття дружби народів, гуманізм та ін.).

Майстерність учителів початкових класів у вихованні громадянськості, працелюбства, дисциплінованості та відповідальності у школярів. Встановлення правильних взаємин між хлопчиками і дівчатками як умова їх статевого виховання. Врахування вікових особливостей молодших школярів у процесі морального виховання. Роль навчання і позакласної виховної роботи у вирішенні завдань морального виховання молодших школярів. Народно-педагогічні уявлення про мораль і її виховання у дітей.

Українська етнопедагогіка про виховання почуття дружби народів.

Знання національних особливостей народів України і їх врахування в педагогічному процесі початкової школи.

Традиції української народної педагогіки, які свідчать про прагнення українців мирно співіснувати з людьми різних національностей, про виховання у дітей почуття дружби народів.

Трудове виховання як актуальна проблема виховання.

Завдання і зміст трудового виховання. Види трудової діяльності молодших школярів та форми її здійснення. Педагогічні умови організації дитячої праці. Система трудового виховання молодших школярів. Українська народна педагогіка про трудове виховання дітей молодшого шкільного віку.

Система естетичного виховання учнів початкових класів.

Поняття про прекрасне і спотворене у природі, суспільстві, житті людини. Завдання і шляхи естетичного виховання. Процес естетичного виховання (суттєве сприйняття, розуміння і оцінка прекрасного чи спотвореного, формування уявлень, виховання почуттів...). Естетичне виховання на уроках і позакласних заходах. Методична майстерність учителя початкових класів урізноманітнювати форми, засоби і методи естетичного виховання учнів початкових класів. Відродження діяльності фольклорних ансамблів, театрів драматизації казок і пісень, студій, гуртків та інших форм естетичного виховання. Педагогічне керівництво естетичним вихованням дітей в сім'ї, побуті, в позашкільних закладах. Народні уявлення про естетичне виховання молодших школярів.

Фізичне виховання у формуванні всебічно-розвиненої особистості учнів 1-4 класів.

Фізичне виховання та його роль у збереженні здоров’я учнів, у формуванні гармонійно розвинутої особистості. Завдання фізичного виховання. Фізичне виховання учнів на уроках та в позаурочний час. Форми, засоби і методи фізичного виховання. Педагогічне керівництво фізичним вихованням. Позашкільні установи фізичного виховання. Добровільні спортивні товариства, клуби і секції та ін. Співдружність спортивних організацій з первинними добровільними організаціями і клубами. Насичення спортивно-масової роботи новим змістом. Організація фізичного виховання в сім’ї. Народна педагогіка про фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку.

3.19.Характеристика дитячих і юнацьких формальних і неформальних організацій: піонерів, скаутів, пластунів, юних козачат тощо. Роль таких об'єднань у вихованні особистості. Педагогічна допомога дитячим організаціям в організації діяльності молодших школярів. Народні уявлення про виховання дітей в об'єднанні, які забезпечують неформальне спілкування.

Позакласне і позашкільне навчання і виховання. Поняття про позакласну і позашкільну роботу.

Основні їх напрямки, завдання, принципи побудови. Різноманітність масових, групових та індивідуальних форм такої роботи. Організація позакласної роботи з молодшими школярами. Особливості позашкільної навчально-виховної роботи. Функції педагога-позашкільника. Критерії ефективності роботи позашкільних навчально-виховних закладів. В.О.Сухомлинський про організацію вільного часу учнів. Взаємозв’язок родини, школи і позашкільних установ - чинник повноцінного розвитку особистості.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)