ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИВидання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

Місце поправки Надруковано Повинно бути
Пункт 6.1.2, рядок 2 та 3     Пункт 6.7.9, рядок 3     Пункт 6.7.10, рядок 2, 3   Пункт 8.1, рядок 2   Додаток Е, пункт Е.8.2, рядок З ...до Держстандарту України у ...у встановленому порядку   ....який надав ліцензію.     ...наданої ліцензії...   ...ліцензії...   ...ліквідації.   …у встановленому порядку.     ...з яким укладено ліцензійну угоду.   ...ліцензійної угоди...   ...ліцензійної угоди...   ...утилізації.

 

(ІПС № 5-2000)


ЗМІНИ,

ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

 

03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ

 

Код 03.120 20

 

ЗМІНА № 2 ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення серти-

­фікації продукції

 

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України

від 30 березня 2000 р. № 247

 

СХЕМИ (МОДЕЛІ) СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

В СИСТЕМІ УкрСЕПРО

Таблиця А. 1

Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органом з сертифікації продукції    
обстеження виробництва атестація виробництва сертифікація (оцінка) системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд
Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кожному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (виробів) Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Не проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випускається серійно Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводяться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом з сертифікації. В разі необхідності проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року

 


Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органом з сертифікації продукції  
обстеження виробництва атестацій виробництва сертифікація (оцінка) системи якості випробування з метою сертифікації технічний
нагляд
 
Продукція, що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою
Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва
Не проводиться Не проводиться Проводиться органом з сертифікації систем якості Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості

Продовження таблиці А.1

 

\\


Додаток Б. Змінити характер додатка на «рекомендований». В четвертому рядку п. 1 виключити слова: «або планується до виготовлення».

Змінити характер додатків Г та Д на «рекомендований»,

Додаток Е, У п. Е.4.1 виключити друге речення.

У п. Е.6.1 виключити слова: «і проходити періодичну переатестацію в Системі».

Розділ Е.9 викласти у новій редакції:

«Е.9.1 За результатами технічного нагляду орган з сертифікації вживає заходи відповідно до 6.9.3-6.9.7.

Е.9.2 Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного нагляду:

— невідповідності продукції вимогам нормативних документів, відносно яких проводилась сертифікація;

— відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені під час сертифікації;

— порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності.

Е.9.3 Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди і/або сертифіката відповідності може бути прийняте, крім випадку, зазначеного в 6.9.4, також у разі:

— наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

— невиконання замовником пропозицій органу з сертифікації за результатами технічного нагляду;

— відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;

— невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

— відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду,

Е.9.4 Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання органом з сертифікації».

(ІПС № 4-2000)


Код 03.120.20

 

 

Зміна № З ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

 

 

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України

від 25 липня 2000 р. № 457

 

 

Чинна віддати опублікування

 

Додаток А. В останньому рядку останньої графи таблиці слова «до трьох років» замінити на о п'яти років».

(ІПС№ 7-2000)


ДСТУ 3413-96

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрологи та сертифікації та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

 

ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держстандарту України

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583

 

3 ВВВДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКБ. Угаров,канд. хім. наук

5 ПЕРЕВИДАННЯ 2000 p., липень, зі змінами № 1 (ІПС № 5-98) та № 2 (ІПС № 4-2000)

 

_____________________________________________________________________________________

 

© Держстандарт України, 1997

© Держстандарт України, 2000

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

 


ДСТУ 3413-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система сертифікації УкрСЕПРО

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг (далі — продукції) в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система),

Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції.

Стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 7, 28, 60.

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3230—95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3278—95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3414—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3415—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3417—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

ДСТУ 3419—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3498—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3957—2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції

ДСТУ ISO 9002—95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

____________________________________________________________________________________

Видання офіційне

 


ДСТУ 3413-96

 

Настанова ISO/ІЕС 7; 1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних для оцінювання відповідності

Настанова ISO 27:1983 Настанови щодо проведення коригувальних заходів органом з сертифікації у випадку неправильного застосування до виробу знаку відповідності

Настанова ISO/IEC 28:1982 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною

Настанова ISO/IEC 60:1994 Кодекс ISO/ІЕС загальноприйнятої практики оцінювання відповідності

ДСТУ 3400—96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

ВИЗНАЧЕННЯ

Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються в стандарті, відповідають ДСТУ 2462, ДСТУ 3230 та ДСТУ 3278.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності -— організації, що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.

4.2 Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

—подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

—аналіз наданої документації;

—прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

—обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

—відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

—аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

—видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

 

— визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

— технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

— інформацію про результати робіт з сертифікації.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

4.3 Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі органу з сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі;

2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з сертифікації;

Примітка.Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії наводяться заявником у заявці на серти­фікацію.

3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції


ДСТУ 3413-96

знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

— аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);

Примітка.Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії поставлення продукції на виробництво.

—обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

—атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

—сертифікації (оцінки) системи якості підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду.

Орган з сертифікації продукції може застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації залежно від специфіки продукції та особливостей її виробництва.

Рекомендовані схеми (моделі) сертифікації продукції наведені в додатку А.

Примітка 1.Періодичність та форми технічного нагляду повинні відповідати вимогам, встановленим за порядком (правилами) сертифікації даної продукції.

Примітка 2.Орган з сертифікації має право доручити проведення випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі.

Примітка 3.У разі, якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного типу, сертифікати відповідності на інші найменування продукції того ж самого типу можуть бути видані органом з сертифікації без повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації системи якості.

Примітка 4.Оцінка системи якості проводиться органами з сертифікації систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419, але без оформлення сертифіката на систему якості.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

4.4Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції і застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

—провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність до класифікаційної групи, відповідність технічної документації, походження, приналежність до даної партії та ін.;

—повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам.

 

ДСТУ 3413-96

 

повинні встановлюватись методи, умови, обсяг і порядок випробувань для підтвердження відповідності до технічних вимог. Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та випробувань, що забезпечують зіставлення результатів, які отримані різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути наведена.

5.5 Нормативні документи на методи випробувань є обов'язковими, якщо в нормативних документах на продукцію в частині перевірки обов'язкових вимог наведені посилання на ці нормативні документи.

5.6 Вимоги щодо маркування, які встановлені нормативними документами, повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію продукції, а також містити вказівки про спосіб нанесення знака відповідності.

5.7 Органи з сертифікації продукції не пізніше, як за шість місяців, сповіщають підприємства, яким ними надано право застосування сертифіката відповідності, про заплановані зміни в стандартах, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію.

 

СЕРТИФІКАЦІЇ

6.1 Подання та розгляд заявки

6.1.1 Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку. Форма заявки наведена в додатку Б.

Інформація про акредитовані в Системі органи з сертифікації продукції міститься в довідкових матеріалах, що складаються за даними Реєстру Системи та видаються Держстандартом України.

Примітка.При цьому заявник повинен дати органу з сертифікації письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

6.1.2 Заявки на сертифікацію продукції Іноземного виробництва за схемами з обстеженням, атестацією виробництв або сертифікацією систем якості подаються за встановленим порядком.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

6.1.3 У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з сертифікації продукції заявка подається до Держстандарту України, який розглядає її і не пізніше одного місяця від дня подання сповіщає заявника про своє рішення , що оформлюється згідно з додатком В. Копія рішення направляється організації, що визначена Держстандартом для проведення робіт з сертифікації.

6.1.4 Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукції, заявник має право подати заявку до будь-якого з них.

6.1.5 Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подання сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації. Форма рішення наведена в додатку Г. Копії рішення направляються:

 

—до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності); —до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

—до органу, що здійснюватиме технічний нагляд (за необхідності);

—до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

6.2 Аналіз документації

6.2.1 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам.

6.2.2 Під час аналізу наданої документації перевіряється:

— наявність нормативних документів на продукцію (за необхідності);

 


ДСТУ 3413-96

 

—наявність документа, що підтверджує походження продукції;

—наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;

—наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції;

—наявність (за необхідності) висновків відповідних контролювальних організацій (Міністерства охорони здоров'я, Державної інспекції ветеринарної медицини чи карантину рослин, Держнаглядохоронпраці та ін.);

—достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

—достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

6.2.3 Негативні результати аналізу документації оформляються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності.

6.3 Обстеження виробництва

6.3.1 Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції,

6.3.2 Під час обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної та технологічної документації, яка передбачає:

 

—перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам нормативних документів, що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси ЇЇ виготовлення;

—оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається, вимогам нормативної документації, що на неї розповсюджується;

—оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу;

—перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що застосовується, вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

—перевірку наявності і ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які застосовуються.

6.3.3 За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен містити обґрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу з сертифікації.

6.4 Атестація виробництва

6.4.1 Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання.

6.4.2 Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції і виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414.

6.4.3 Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який направляється заявнику.

6.5 Сертифікація системи якості

6.5.1 Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

6.5.2 Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419.


ДСТУ 3413-96

6.5.3 Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості, який направляється заявнику та в копії — органу з сертифікації продукції.

6.6 Проведення випробувань з метою сертифікації

6.6.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), що акредитована в Системі на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.

Примітка.У разі, якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монта­жу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнання тощо, допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають встановленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

6.6.2 Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється органом з сертифікації.

6.6.3 Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються органом з сертифікації згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції).

Ідентифікація продукції проводиться органом з сертифікації або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД* (перші чотири знаки).

(Замінена редакція, Зміна № 2)

6.6.4 Випробування продукції, що імпортується, проводяться випробувальними лабораторіями (центрами), які акредитовані в Системі, виключаючи випадки, коли існує угода щодо взаємного визнання результатів випробувань.

6.6.5 За позитивних результатів протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції І в копії —заявнику.

6.6.6 У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та органу з сертифікації продукції.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин, що викликали невідповідність,

6.6.7 Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифікації, в тому числі руйнівні, залишаються власністю заявника. Порядок списання, утилізації і повернення зразків та зберігання з разків-свідків повинен бути регламентований документацією органу.

6.7 Видача сертифіката відповідності

6.7.1 Сертифікат відповідності видається виключно органом з сертифікації продукції. Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

Примітка.Відповідно до ДСТУ 3400 Держстандарт України видає сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу. На підставі цього сертифіката підприємству-виробнику без проведення додаткових випробувань та процедур розгляду територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України може бути видано сертифікат відповідності Системи.

6.7.2 За наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифіката на систему якості або атестата виробництва, залежно від прийнятої схеми (моделі) сертифікації, орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415 та видає заявнику.

Форми сертифікатів відповідності наведені в ДСТУ 3498. Форма ліцензійної угоди — в додатку Д.

6.7.3 Вибір форми сертифіката відповідності залежить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів:

_____________

* 3 01.01.99 код за класифікатором УКТЗЕД (ДК 017 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.


ДСТУ 3413-96

—якщо підтверджена відповідність продукції усім обов'язковим вимогам, то застосовується форма 1;

—якщо підтверджена відповідність продукції усім вимогам, то застосовується форма 2;

—якщо підтверджена відповідність продукції окремим вимогам, то застосовується форма 3 і в сертифікаті перераховуються підтверджені вимоги.

 

6.7.4 За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на російській мові з тим же номером і датою видачі.

6.7.5 Підтвердження факту сертифікації продукції (послуги) може здійснюватись одним з нижченаведених способів:

 

—оригіналом сертифіката відповідності;

—знаком відповідності згідно вимог ДСТУ 2296;

—копією сертифіката відповідності, завіреною органом, який видав сертифікат, або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації;

—інформацією в документації, що додається до продукції з зазначенням номера сертифіката, терміну його дії та органу, що його видав (інформація може надаватися у вигляді декларації постачальника про відповідність).

6.7.6 Маркування продукції знаком відповідності здійснює заявник.

Право маркування продукції знаком відповідності надається заявнику на підставі ліцензійної угоди (додаток Д).

6.7.7 Якщо випробування продукції за окремими показниками проводились декількома кредитованими в Системі або визнаними в Системі лабораторіями (центрами) інших систем, то сертифікат відповідності видається за наявності всіх необхідних протоколів з позитивними результатами випробувань. У цьому випадку в сертифікаті відповідності перелічують усі протоколи випробувань з зазначенням випробувальних лабораторій (центрів), що проводили випробування, а також визнані сертифікати (за їх наявності).

6.7.8 Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених в додатку А або визначених чинним законодавством України.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації заявку відповідно до 6.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції), або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

(Замінена редакція, Зміна № 2)

6.7.9 У разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо сповістити про це орган, з яким укладено ліцензійну угоду. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

6.7.10 У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то питання про припинення дії кожної ліцензійної угоди вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України.

 


ДСТУ 3413-96

6.7.11 До сертифіката відповідності може додаватись додаток тільки за формою, встановленою ДСТУ 3498. У разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися новий сертифікат відповідності з новим додатком.

(Введено додатково, Зміна № 2)

6.8 Визнання сертифіката відповідності, що виданий органами інших систем сертифікації 6.8.1 Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з сертифікації інших країн, які

не є членами Системи сертифікації УкрСЕПРО, на продукцію, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись ДСТУ 3417. Вибрані процедури визнання повинні бути обґрунтовані і документально підтверджені в разі реєстрації свідоцтва про визнання.

6.9 Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва

6.9.1 Технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатом відповідності, під час виготовлення продукції здійснює орган, який видав сертифікат. За пропозицією органу з сертифікації продукції нагляд може проводитись органами з сертифікації систем якості або територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації.

До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохо-ронпраці, Держсаннагляду, тощо для забезпечення вірогідності інформації щодо спеціальних питань контролю.

Загальний порядок проведення технічного нагляду викладений в додатку Е, рекомендована форма звіту за результатами технічного нагляду — в додатку Ж.

6.9.2 Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації і регламентуються програмою технічного нагляду, яка розробляється органом і затверджується його керівником.

6.9.3 За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди чи сертифіката у випадках:

 

— порушення вимог, що ставляться до продукції під час обов'язкової сертифікації;

— порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з органом з сертифікації під час проведення сертифікації продукції;

— зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погод
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 516; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.008 с.)