Предмет конституційного права в зарубіжних країнах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет конституційного права в зарубіжних країнах.Система конституційного права в зарубіжних країнах.

Поняття та види конституційно-правових інститутів в конституційному праві зарубіжних країн.

Конституційні принципи як елемент системи конституційного права зарубіжних країн. Співвідношення конституційних принципів та принципів Конституції.

Поняття та конституційне закріплення в зарубіжних країнах принципу правової держави.

Конституційний принцип верховенства права в англо-американській системі права.

Поняття та конституційне закріплення в зарубіжних країнах принципу розподілу влади.

Поняття та конституційне закріплення в зарубіжних країнах принципу народного суверенітету.

Суб’єкти конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та види.

Держава як суб’єкт конституційного права в зарубіжних країнах.

Особа як суб’єкт конституційного права в зарубіжних країнах.

Предмет та методи науки конституційного права в зарубіжних країнах.

Поняття та класифікація джерел конституційного права в зарубіжних країнах.

Формалізовані джерела конституційного права в зарубіжних країнах.

Неформалізовані джерела конституційного права в зарубіжних країнах.

Конституція як джерело конституційного права в зарубіжних країнах. Юридичні властивості конституції як джерела права.

Ієрархія норм конституційного права в зарубіжних країнах на прикладі Франції та Італії.

Закон як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та класифікація.

Судовий прецедент як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та види.

Парламентські регламенти (статути) як джерело конституційного права в зарубіжних країнах. Особливість парламентських регламентів в англомовних країнах.

Статути територіальних автономій як джерела конституційного права в зарубіжних країнах (приклади).

Конституційно-правовий звичай як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття, ознаки. Приклади конституційного звичаю.

Конституційно-правові угоди як джерела конституційного права в зарубіжних країнах. Приклади конституційно правових угод.

Рішення Європейського суду з прав людини як джерело конституційного права в зарубіжних країнах.

Нормативно-правові акти інтеграційних об’єднань держав та міжнародні договори як джерела конституційного права в зарубіжних країнах.

Поняття і сутність конституції (різні підходи в зарубіжних країнах).

Теорія і практика установчої влади в конституціях зарубіжних країн.

Еволюція змісту сучасних конституцій. Особливості змісту новітніх конституцій.

Розвиток та перегляд конституцій зарубіжних держав. Порядок внесення змін до конституцій зарубіжних країн.

Форма і структура конституцій зарубіжних країн. Порівняльні моделі кодифікованих конституцій (США, Франція, ФРН).

Порівняльні юридичні властивості конституцій зарубіжних країн.

Поняття та основні способи правової охорони конституції в зарубіжних країнах.

Правові та неправові способи охорони конституції в зарубіжних країнах.

Інститут конституційної юрисдикції в зарубіжних країнах.

Поняття конституційного контролю в зарубіжних країнах.

Основні моделі конституційного контролю в зарубіжних країнах. «Американська модель» конституційного контролю. Швейцарська модель конституційного контролю. Інститут «ампаро». Німецька система «тотального конституційного контролю».

Види та форми конституційного контролю в зарубіжних країнах.

Органи, що здійснюють конституційний контроль в США, Великій Британії, ФРН, Італії, Франції, Австрії, Іспанії (порядок формування та компетенція органів конституційного контролю).

Конституційно-правовий статус Конституційної Ради Франції: порядок формування та повноваження.

Поняття конституційно-правового статусу особи в зарубіжних країнах. Основні підходи до правового регулювання конституційного статусу особи в зарубіжних країнах.

Елементи конституційно-правового статусу особи в зарубіжних країнах.

Інститут громадянства в зарубіжних країнах: поняття, способи набуття та припинення. Європейська конвенція про громадянство (Страсбург, 1997 рік).

Класифікація конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах.

Ознаки конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах.

Ознаки та зміст особистих прав і свобод в зарубіжних країнах.

Ознаки та зміст політичних (громадянських) прав і свобод в зарубіжних країнах.

Методи конституційно-правового закріплення прав і свобод в зарубіжних країнах.

Гарантії реалізації конституційних прав та свобод в зарубіжних країнах. Процесуальні гарантії: правило Мандамус, правило Міранди, хабеас корпус.

Інститут омбудсману в системі гарантій контитуційних прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах.

Європейський суд з прав людини в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах.

Порядок обмеження конституційних прав і свобод в конституційній практиці зарубіжних країн.

Судовий та позасудовий захист конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах.

Американський «Біль про права».

Конституційні форми безпосередньої демократії.

Інститут референдуму в зарубіжних країнах: поняття, ознаки, класифікація.

Плебісцит: поняття та практика застосування в зарубіжних країнах.

Право народного вето, народної законодавчої ініціативи та право народного розпуску представницького органу в зарубіжних країнах.

Конституційно-правовий інститут виборів в конституційному праві зарубіжних країн.

Основні стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах.

Підготовча стадія виборчого процесу (її складові) в зарубіжних країнах.

Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних країнах. Способи голосування в зарубіжних країнах.

Виборча геометрія» та «виборча географія» в практиці зарубіжних країн.

Мажоритарна виборча система в зарубіжних країнах: поняття та види.

Пропорційна виборча система в зарубіжних країнах: поняття та види.

Поняття та ознаки політичних партій як конституційно-правового інституту в зарубіжних країнах.

Організаційна побудова політичних партій в зарубіжних країнах.

Функції політичних партій в зарубіжних країнах.

Класифікація політичних партій в зарубіжних країнах.

Партійні системи в зарубіжних країнах.

Регламентація правового статусу та порядку діяльності політичних партій в зарубіжних країнах. Інституалізація політичних партій в зарубіжних країнах.

Концепція інституту форми держави в зарубіжних країнах.

Поняття форми державного правління.

Поняття та види монархій в зарубіжних країнах (Велика Британія, Японія, Іспанія, Данія, Норвегія, Швеція, Йорданія, Марокко, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати).

Поняття та види республік в конституційному праві зарубіжних країн (США, ФРН, Канада, Франція, Італія, Ізраїль, Швейцарія).

Політико-правові ознаки країн з парламентарними формами правління.

Поняття та види форм політико-територіального устрою в зарубіжних країнах (США, ФРН, Канада, Італія, Франція, РФ, Польща, Австрія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія).

Конституційний інститут автономії в зарубіжних країнах: поняття автономії та її види. Особливості автономних утворень у Франції, Італії, Данії, Фінляндії.

Поняття та види федерацій в зарубіжних країнах. Сучасні теорії федералізму в зарубіжних країнах. Основні системи розподілу повноважень між центром та суб’єктами федерації.

Поняття та основні ознаки парламенту в зарубіжних країнах.

Побудова, склад та організація парламентів в зарубіжних країнах.

Основні моделі організації зарубіжних парламентів (ФРН, Франція, США, Велика Британія).

Зовнішня структура зарубіжних парламентів (США, Велика Британія, Японія, Італія, Канада, Норвегія, Австрія, ФРН, Франція, скандинавські країни).

Способи формування палат парламенту.

Внутрішня побудова зарубіжних парламентів.

Конституційно-правовий статус депутатів зарубіжних парламентів (Японія, Італія, ФРН, Іспанія, Франція, Велика Британія, Бельгія, Норвегія, Фінляндія).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)