Тема 6. Облік виробничих запасів та паливаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Облік виробничих запасів та паливаТема 6. Облік виробничих запасів та палива

Задача 1

Підприємство придбало будівельні матеріали на суму 40800 грн. (в т.ч. ПДВ). На дату складання балансу (31 березня) чиста вартість реалізації будівельних матеріалів становила 32400 грн. 30 червня вона зросла до 33000 грн.

Необхідно:

1) Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку?

2) Проаналізувати, як вони вплинуть на підсумок балансу.

Рішення:

1. 31 березня чиста вартість реалізованих будівельних матеріалів менша за їх первісну вартість 40000-324000=7600 первісна вартість придбаних матеріалів 40800/6=6800-пдв 40800-6800=34000-первісна 34000-32400=1600 тому необхідно зробити їх уцінку 946/205 (1600,00)

2. 30 червня чиста вартість будівельних матеріалів зросла 33000-32400=600

Тобто в момент попередньо проведеної уцінки, осквльки чиста вартість реалізації 3300 є більшою за вартість за попередню, то матеріали потрібно дооцінити 205/719 (600,00)

Перша дооцінка приведе до зменшення суми активу та пасиву у сумі балансу. Друга дооцінка навпаки до збільшення суми активу і пасиву балансу.

Задача 2

Підприємство А обміняло паливо на запасні частини підприємству Б. Балансова вартість переданого підприємством А палива становить 15000 грн., справедлива - 18600 грн. (в т.ч. ПДВ). Балансова вартість переданих підприємством Б запасних частин становить 17000 грн., справедлива - 21600 грн. (в т.ч. ПДВ). При обміні підприємство А доплатило підприємству Б 3000 грн.

Необхідно:

1) відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства А.

2) відобразити операції обміну виробничими запасами на рахунках бухгалтерського обліку для підприємства Б.

3) Визначити фінансовий результат від проведеного обміну для підприємств А і Б.

Рішення:

Паливо на запасні частини є подібними активами, тому підприємство А і Б первісною вартістю одерження зносів є їх справедлива вартість в обліку підприємства А слід відобразити облік активами наступними

 1. Відвантажено підприємству Б паливо 373/712 (18600,00)
 2. Одночасно на сумум ПДВ 712/641 (3100,00)
 3. Списано собівартість палива 943/203 (15000,00)
 4. Оприбутковано запасні частини від постачальника 207/631 (21600,00)
 5. Одночасно на суму ПДВ 641/631 (18000,00)
 6. Перераховано грошові кошти підприємству Б 631/311 (3000,00)
 7. Відображено зарахування взаємних заборгованостей 631/377 (18000,00)

Отже отримано прибуток від обліку виробничих запасів 712/791 (500,00) 791/943(15000,00)

Сальдо Кт791=15500-15000=500-отже отримано прибуток на суму 500

 1. Отримано паливо від постачальника 203/631 (15500,00)
 2. Одночасно на суму ПДВ 641/631 (3100,00)
 3. Відвантажено підприємству А запасні частини 377/712 (21600,00)
 4. Одночасно на суму ПДВ 712/641 (3600,00)
 5. Списано дохід від реалізації оборотних активів 712/791 (18000,00)
 6. Списана собівартість запасних частин 943/207 (17000,00)
 7. Списанан собівартість на зменшення фінансового результату 791/943 (17000,00)
 8. Сальдо Кт791=18000-17000=1000-отримали прибуток від обміну виробничими запасами на 1000,00
 9. Одержано грошові кошти від підприємства 311/377 (3000,00)
 10. Відображено зарахування взаємних забаргованостей 631/377 (18600,00)

Задача 3

Інформація про залишки виробничих запасів та їх рух протягом звітного періоду наведено у таблиці:

Дата Кількість одиниць Облікова вартість одиниці, грн.
Залишок на 1.01
Придбано:2.01. 2.01
8.01
26.01
Реалізовано    
4.01  
12.01  
28.01  

Необхідно:

1) Визначити собівартість залишків виробничих запасів на кінець звітного періоду за методом ФІФО.

2) Визначити собівартість залишків запасів на кінець звітного періоду за методом середньозваженої собівартості.

Задача 4

На бортовий автомобіль ГАЗ 3302 “Газель” базова норма витрачання палива на 100 км 16,4 л. Вартість 1 т бензину АІ 92 – 1800 грн. з ПДВ, густина бензину згідно паспорта 0,71. Пройдено автомобілем за місяць 450 км і витрачено бензину 74,7 л. Зробити проводки.

 

Рішення:

ПМ списуютьна основі норм витрат палива і мастильних матеріалів для автомобільного транспорту. Базова формула для розрахунку норм витрат палива

Qн=0,01*Hs*S

Hs-базова лінійна норма витрат палива

S-пробіг автомобіля,км

Qн=0,01*16,4*450=73,8л

Перевитрата палива

74,7-73,8=0,9л, або 0,9*0,71=0,639кг

Собівартість 1л палива: (1500*0,71)/1000-1,065грн

Собівартість перевитраченого палива 1,065*0,9=0,96грн

 1. Списано Пм на роботу автотранспорту за нормою (73,88181,065=78,60)
 2. Списано витрати 0,9л палива (0,639*1,5=0,96) 803/203 (0,96) 947/803
 3. Корегування податкового кредиту (0,96*0,2=0,17) 641/644 (0,17-червоне сторно)
 4. Списання податкового кредиту 947/644 (0,17)
 5. Списання понаднормованих витрат на фінансовий результат 791/947 (1,13)
 6. Віднесення суми понадвитрат пального на винного 375/716 (1,13)
 7. Вирахування суми перевитрат із з/п винного 661/375 (1,13)
 8. Закриття рахунки Доходи 716/791 (1,13)

Задача 5

На бортовий автомобіль ГАЗ 3302 “Газель” базова норма витрачання палива на 100 км 16,4 л. навішане обладнання вагою 300 кг. Вартість 1 т бензину А-92 1800 грн. з ПДВ, густина бензину згідно паспорта 0,71. Пройдено автомобілем за місяць 450 км та витрачено палива 74,7л. На кожну тону понад норму встановлена додаткова норма витрат на 100 км 2 л бензину. Зробити проводки.

 

Рішення:

ПМ списують на основі норм витрат палива. Нормативні витрати палива Qн=0,01*Hs*S

З урахуванням обладнання норма витрат палива на пробіг 450км становить Qн=0,01*16,4*450+0,01*0,3*2*450=7695

Собівартість 1л палива (1500*0,71)/1000=1,065грн

У зв язку з тим, що фактичні витрати палива менше нормативних, то на собівартість списують фактичну собівартість

Списано ПМ на роботу за нормою 76,95*1,065=81,96

803/203 (81,96)

23/803 (81,96)

Тести

1. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?

а) у натурально-вартісному виразі;

б) у натурально-кількісному виразі;

в) у вартісному виразі;

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.

2. Оприбутковано виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені власними силами:

а) Дт 20 - Кт 23

б) Дт 20 - Кт 24

в) Дт 20 - Кт 203

г) Дт 23 - Кт 20

3. Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку переведено до складу виробничих запасів:

а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 23

в) Дт 20 - Кт 203

г) Дт 23 - Кт 20

4. Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли:

а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 23

в) Дт 20 - Кт 31

г) Дт 23 - Кт 20

5. Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення дебіторської заборгованості:

а) Дт 20 - Кт 24

б) Дт 20 - Кт 37

в) Дт 20 - Кт 31

г) Дт 23 - Кт 20

6. Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника на суму, що сплачується згідно з договором (без ПДВ):

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 20 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 23

г) Дт 23 - Кт 20

7. Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси:

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 20 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 718

г) Дт 23 - Кт 20

8. Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами:

а) Дт 20 - Кт 31

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 20 - Кт 15

г) Дт 15 - Кт 20

9. Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції:

а) Дт 23 - Кт 31

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 23 - Кт 20

г) Дт 15 - Кт 20

10. Переведено до складу товарів для продажу в торговельній мережі виробничі запаси, раніше придбані з метою використання у виробництві:

а) Дт 20 - Кт 23

б) Дт 15 - Кт 63

в) Дт 28 - Кт 20

г) Дт 20 - Кт 36

11. Джерелами надходження виробничих запасів є:

а) придбання;

б) внески до статутного капіталу, безоплатне одержання;

в) власне виготовлення, обмін;

г) усі наведені варіанти правильні.

12. Що з переліченого не належить до виробничих запасів?

а) сировина і основні матеріали;

б) паливо;

в) тара;

г) запасні частини;

д) готова продукція?

13. Що з наведеного належить до завдань обліку виробничих за­пасів:

а)правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з руху матеріальних цінностей та їх відображення в облікових регістрах;

б) контроль за наявністю та зберіганням матеріалів на складах;

в)контроль за раціональним використанням матеріалів у вироб­ництві;

г)своєчасне виявлення запасів, що непотрібні підприємству або не­придатні для використання, з метою їх реалізації або списання;

д)усе вказане у пп. а, б, в, г?

14. Використані у процесі діяльності виробничі запаси списують на витрати виробництва:

а) одноразово у повній сумі;

б)рівномірно протягом звітного періоду;

в) шляхом нарахування амортизації та її розподілу;

г) усе вказане у пп. а, б, в;

д) немає правильної відповіді.

16. Яка з наведених ознак не належить до характеристики рахун­ка 20 «Виробничі запаси»:

а) основний;

б) активний;

в) матеріальний;

г) контрпасивний;

д) синтетичний?

16.Підприємство А передає безкоштовно підприємству Б МШП. Балансова вартість переданих запасів - 600 грн., в т.ч. транспортно-заготівельні витрати, що виникли раніше при їх придбанні - 20 грн. Справедлива вартість переданих запасів - 780 грн. (в т.ч. ПДВ). За якою вартістю підприємство А спише МШП та якою буде їх первісна вартість для підприємства Б?

а) 600 грн. і 650 грн.; в) 650 грн. і 780 грн.;

б) 580 грн. і 650 грн.; г) 580 грн. і 780 грн.

 

 

Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Задача 1

15.02.2013 р. компанія «Алекс» придбала звичайні акції компанії «Південь» на суму 150 000 грн. (5000 шт.). 30.03.13 р. компанія «Південь» виплатила дивіденди по 5 грн. на акцію. 31.12.2013 р. справедлива вартість акцій компанії «Південь» склала 28 грн. за акцію. 15.02.14 р. компанія «Південь» оголосила про зростання власного капіталу на 500 000 грн., а 15.03.14 р. виплатила дивіденди по 6 грн. на акцію.

Необхідно:

1. Відобразити в обліку інвестора ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 10%.

2. Відобразити в обліку інвестора наведену ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 40%.

 

Рішення:

Придбано акції 143/311 (150000,00)

Уцінка 143/975 (10000,00)

4.)15.02.14 отримано дивіденди 31\731 (30000,00)

Придбані акції 141/311 (150000,00)

Задача 2

1 лютого 2007 року підприємством «Алекс» придбано, як довгострокові інвестиції, 20 шт. 10% облігацій підприємства «Північ» номінальною вартістю 10 000 грн. по 14 000 грн. за кожну.

Облігації були випущені 01.01.2007 р., тому підприємство «Алекс» сплатило за незароблені відсотки 1667 грн. Відсотки за облігаціями сплачуються один раз на рік 31.12. Термін погашення облігації 31.12.2011 р.

Необхідно:

1. Зробити розрахунок амортизації премії облігації до моменту їх погашення.

2. Визначити балансову вартість облігації на 31.12.2010р.

3. Скласти записи, пов’язані з обліком облігацій за 2007р.

4. Визначити, який фінансовий результат отримує інвестор від цих облігацій у 2007 та 2011 роках?

5. Визначити, яку суму прибутку отримає інвестор за 5 років?

 

Рішення:

Ефективна ставка, %: ((20000-80000)/5)/(10000*20)+(20*14/2)=0,017=1,7%

Премія: 20шт*10000грн=200000

20шт*14000грн=280000

280000-200000=80000,00

Завдання4

у 2007 році 20 000-1667-15240=3093

у 2011році 20000-17467=2533

завдання 5 20000*5=100000-1667-80000=18333

Задача 3

Підприємство «Надія» 01.01.12р. випустило в обіг 15%-ві облігації на 3 роки з виплатою відсотків два рази на рік: 01.07 і 31.12. Номінальна вартість облігації - 10 000 грн. Підприємство «Алекс» готове купити ці облігації, але якщо їх дохідність буде складати 20%. В результаті переговорів емітент погодився продати підприємству «Алекс» 30 облігацій за ціною 8911,25 грн., яка забезпечить 20% доходності облігацій. Підприємство «Алекс» 01.01.12р. купило 30 облігацій. Необхідно:

1. Зробити розрахунок амортизації дисконту облігацій до моменту їх погашення.

2. Визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2013р.

3. Скласти записи, пов’язані з обліком облігацій, за 2012 рік.

4. Визначити, яку суму прибутку отримує підприємство «Алекс» від володіння облігаціями за три роки.

 

Рішення:

Ефективна ставка%: 22500+(32662,5/6)/(300000+267337,5)/2=0,85=0,9%

Завдання 3 285085,5

Завдання 4

Отримні відсотки 732/311 (22500,00)

Задача 4

ВАТ «Надія» випустило 10%-і облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн., на 5 років, з виплатою відсотків один раз на рік (31.12).

Підприємство «Алекс» купило ці облігації за ціною 927 900 грн., за умовою, що вони забезпечують 12%-ву дохідність.

Необхідно:

1. Розрахувати балансову вартість цих облігацій на кінець кожного з п’яти років.

2.Зробити бухгалтерські проводки в момент придбання облігацій та в кінці першого року при умові, що відсотки 31.12 отримані.

 

Рішення:

Ефективна ставка%: (10000+((1000000-927900)/5)/(1000000+927900)/2=11,87%=0,1187

Дата Ном вартість % за півроку Сума %за ефективною ставкою Сума аморт премії Аморт собівар облігації
На початок 1-року      
31.12.01 100 000 110 142 10 142
31.12.02 100 000 111 346 11 346
31.12.03 100 000 112 692 12 692
31.12.04 100 000 114 199 14 199
31.12.05 100 000   23 721 1000 000

Завдання 3

1. 143/31 (927900)

2. 31.12 отримані % 311/732 (100 000)

Тести

1.Якщо інвестор здійснює контроль об’єкта інвестування, то облік придбаних ним акцій здійснюється:

в момент придбання на дату балансу

а) за собівартістю; за справедливою вартістю;

б) за амортизованою собівартістю; за справедливою вартістю;

в) за собівартістю; за методом обліку участі в

капіталі;

г) за методом обліку участі в капіталі; за методом обліку участі в

капіталі.

 

2. Якою проводкою відображають в обліку інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом обліку участі в капіталі?

а) Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії»;

б) Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

в) Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

г) Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії».

 

3. При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом обліку участі в капіталі дивіденди визнаються компанією-інвестором:

а) у момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансових інвестицій;

б) у момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій;

в) у момент їх сплати та не впливають на балансову вартість фінансових інвестицій;

г) у момент їх сплати та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій.

 

4. Підприємство «А» 05.01.12 р. купило 30% акцій підприємства «В» на суму 100 тис.грн. За 2012 рік підприємство «В» оголосило прибуток в розмірі 500 тис.грн. і за рахунок дооцінки основних засобів збільшиться додатковий капітал на 200 тис. грн.

15.03.13 р. підприємство «В» сплатило дивіденди всім своїм інвесторам - 300 тис.грн. Який розмір інвестицій в підприємство «В» буде показано в обліку і звітності підприємства «А» після отримання дивідендів (тис.грн.)?

а) 400;

б) 310;

в) 220;

г) 160.

 

5. Випущені 10% облігацій, але інвестори згідні купувати ці облігації під 15% доходності. Ринкова вартість цих облігацій буде:

а) номінальною;

б) вище номінальної;

в) нижче номінальної;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Випущені 10% облігації, але на ринку вони купляються за ціною, вищою за номінальну. Який реальний відсотковий дохід отримає інвестор в цій ситуації?

а) 10%;

б) більше 10%;

в) менше 10%;

г) правильної відповіді немає.

 

7. Якщо облігація куплена з премією, то дохід від її утримання за весь термін дорівнює:

а) % дохід + премія;

б) % дохід - премія;

в) % дохід;

г) правильної відповіді немає.

 

8. За якою оцінкою в обліку інвестора відображаються облігації, які утримуються до погашення?

в момент придбання на дату балансу

а) амортизованою собівартістю; собівартістю;

б) собівартістю; амортизованою собівартістю;

в) справедливою вартістю; дисконтованою вартістю;

г) собівартістю; справедливою вартістю.

 

9. Яку суму необхідно заплатити як незароблені відсотки, якщо купується 10% облігація з номіналом 10 000 грн. 01.05, а відсотки по ній сплачуються двічі на рік: 01.07 та 31.12, (грн.)?

а) 167;

б) 330;

в) 333;

г) 666.

 

10. Підприємство купило облігації на 70 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущених на 5 років з 12% річних. Відсотки сплачуються раз на рік. Річна ефективна ставка відсотка складає (%):

а) 12;

б) 7,06;

в) 15,81;

г) 21,18.

 

11. Підприємство купило облігації на 70000 грн. номінальною вартістю 100000 грн., випущених на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються двічі на рік. Річна ефективна ставка відсотку складає (%):

а) 17,65;

б) 35,29;

в) 21,18;

г) 10,59

 

12. П’ятирічна облігація номінальною вартістю 10 000 грн. під 10%, які сплачуються два рази на рік, придбана за номінальною вартістю. Яка буде ефективна ставка відсотка (%)?

а) 8;

б) 10;

в) 12;

г) 14.

 

13. Підприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації буде показана наприкінці п’ятого року?

а) 105 000;

б) 104 341;

в) 100 000;

г)94 428.

 

 

Задача 1

Підприємство “Астра” одержало від постачальника наступні матеріали:

матеріали А - 500 кг вартістю 3600 грн. (в т.ч. ПДВ); матеріали Б - 450 кг вартістю 3240 грн. (в т.ч. ПДВ); матеріали В - 280 кг вартістю 2160 грн ( в т.ч. ПДВ).

Загальна сума транспортно-заготівельних витрат становить 355,2 грн. (в т.ч. ПДВ).

Необхідно:

1. Визначити первісну вартість кожного виду матеріалів.

2. Відобразити операції, пов’язані з їх придбанням на рахунках бухгалтерського обліку двома методами:

- ТЗВ включаються до собівартості придбаних матеріалів;

- ТЗВ відображаються на окремому субрахунку загальною сумою.

3. Визначити, якою буде сума залишку транспортно-заготівельних витрат на кінець звітного періоду, якщо протягом місяця у виробництво було відпущено 300 кг матеріалу А та 150 кг матеріалу В (залишків на початок звітного періоду на рахунках 201 “Сировина і матеріали” і 2019 “ТЗВ сировини та матеріалів” не було)? Яким бухгалтерським записом відобразиться таке списання матеріалів?

Рішення:

Коефіціент розподілу ТЗВ=(355,2-59,2)/(500+450+280)=296,2/1230=0,24 Г/КГ

Собівартість (первісна вартість) придбаних запасів становить:

А=3000+500*0,24=3120

Б=2700+450*0,24+2808

В=1800+280*0,24=1868

Загальна собівартість=7796

Задача2

Торговельне підприємство придбало товари вартістю 31200 грн. (в т.ч. ПДВ). Торговельна націнку встановлено у розмірі 30%. За звітний період реалізовано товарів на суму 32000 грн.

Необхідно:

1. Визначити, якими будуть залишки на кінець звітного періоду на рахунках

282 “Товари в торгівлі” та 285 “Торгова націнка”, якщо на початок періоду вони становили 16000 грн. та 3840 грн. відповідно.

2. Відобразити операції з придбання та реалізації товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Рішення:

Середній % торг націнки визначається=(3840+(26000*0,3)/16000+(26000*1,3))*100%=23,4%

Торгова націнка реалізованих товарів становить=32000*23.4=7488

На кінець звітного періоду залишки на рахунку 285 визничаються ТНк=3840+(26000*0,3)-7488=4152

Залишок на рахунку 288 на кінець звітного періоду становит ТНк=1600+(2600*1,3)-32000=17800

Собівартість реалізованих товарів=32000-7488=24512

Задача 3

29 грудня на складі підприємства (не платника ПДВ) виявлено нестачу готової продукції, собівартість котрої становить 300 грн. 3 січня винною особою визнано комірника. Індекс інфляції -1,1.

Необхідно:

2) Визначити суму, що підлягає відшкодуванню комірником.

3) Відобразити операції, пов’язані із виявленням нестачі та відшкодування підприємством завданих збитків на рахунках бухгалтерського обліку

 

Рішення:

Сума відшклдувані становить 300*2*1,1=660,00

Тести

1. Чиста вартість реалізації запасів - це:

а) очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію;

б) сума коштів, за якою запаси можна обміняти між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

в) сума коштів, сплачених підприємством при придбанні запасів;

г) собівартість запасів, що складається із сум, сплачених постачальнику, за вирахуванням непрямих податків.

2. Запаси визнаються активом:

а) якщо вони придатні для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг;

б) якщо їх справедлива вартість може бути достовірно визначена;

в) якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та їх вартість може бути достовірно визначена;

г) якщо постачальнику перераховано кошти за одержані запаси.

3. За якою оцінкою відображається вартість запасів на дату

балансу:

а) за первісною вартістю;

б) за чистою вартістю реалізації;

в) за залишковою вартістю;

г) за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

4. Використання якого методу не передбачено П(С)БО 9 “Запаси”?

а) ідентифікованої собівартості;

б) середньозваженої собівартості;

в) собівартості перших за часом надходження запасів;

г) собівартості останніх за часом надходження запасів.

5. До первісної вартості запасів не включаються:

а) суми транспортно-заготівельних витрат;

б) суми ввізного мита;

в) відсотки за користування банківським кредитом, одержаним для придбання запасів;

г) суми непрямих податків, пов’язаних із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству.

6. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними

силами підприємства, визнається:

а) ринкова вартість; в) чиста реалізаційна вартість;

б) справедлива вартість; г) виробнича собівартість.

7. Первісною вартістю одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, є:

а) балансова вартість одержаних запасів;

б) балансова вартість переданих запасів;

в) справедлива вартість одержаних запасів;

г) ринкова вартість переданих запасів.

8. Сума, на яку первісна вартість запасів на дату складання балансу перевищує чисту вартість їх реалізації

а) відноситься на доходи звітного періоду;

б) списується на витрати звітного періоду;

в) відображається на позабалансовому рахунку;

г) зменшує балансову вартість запасів та не призводить до змін у звіті про фінансові результати.

9. Після встановлення осіб, винних у нестачах запасів, належна до

відшкодування ними сума відображається:

а) у складі дебіторської заборгованості;

в) у складі кредиторської заборгованості;

г) на позабалансовому рахунку;

д) у складі витрат звітного періоду.

10. Який з методів оцінки вибуття запасів передбачає найвищий фінансовий результат в умовах інфляції, якщо нормативи витрат не змінились?

а) середньозваженої собівартості;

б) собівартості перших за часом надходження запасів;

в) ціни продажу;

г) нормативних затрат.

11. Чим відрізняються малоцінні швидкозношувані предмети від виробничих запасів?

а) вартістю; в) МШП є засобами праці;

б) вартістю та строком служби; г) МШП є предметами праці.

12. При оплаті продавцю за одержані раніше матеріали робиться проводка:

а) Дт 201 “Сировина і матеріали”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

б) Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

в) Дт 371 “Розрахунки за виданими авансами”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

г) Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

13. При уцінці сировини роблять проводку:

а) Дт 946 “Втрати від знецінення запасів”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

б) Дт 442 “Непокриті збитки”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

в) Дт 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

г) Дт 80 “Матеріальні витрати”

Кт 946 “Втрати від знецінення запасів”

14. Підприємство придбало сировину вартістю 60000 грн. (в т.ч. сума ПДВ, що не відшкодовується підприємству - 10000 грн.). Послуги транспортної організації склали 400 грн. Якою є первісна вартість сировини, якщо для її придбання підприємство скористалось банківським кредитом, відсотки за користуванням котрим становлять 5000 грн.

а) 65400 грн.; б) 50400 грн.; в) 60400 грн.; г) 55000 грн

15. Підприємство здійснило передоплату за товари - 24000 грн. При їх оприбуткуванні виявлено нестачу на суму 300 грн. Продавець частково задовольнив претензію, повернувши покупцю 250 грн. Якою є собівартість придбаних товарів, якщо сума непрямих податків, що не відшкодовуються покупцю у ціні товару, становить 4000 грн.?

а) 23700 грн.; б) 23750 грн.; в) 19750 грн.; г) 19700 грн.

16. Підприємство одержало матеріали від постачальника вартістю 5000 грн. (без суми непрямих податків) на умовах оплати 3/10, п/30. На 12-тий день постачальнику повернено частину бракованих матеріалів на суму 100 грн. і проведено розрахунок. Якою є собівартість придбаних матеріалів?

а) 5000 грн.; б) 4900 грн.; в) 4850 грн.; г) 4853 грн.

17. ПП “Шанс” безкоштовно передало ТзОВ “Омега” будівельні матеріали. Вартість, за якою вони відображались на балансі ПП “Шанс” - 20000 грн., а справедлива вартість - 18000 грн. Як визначається первісна вартість одержаних будівельних матеріалів?

а) на рівні справедливої вартості 18000 грн., тому що вона є меншою;

б) на рівні справедливої вартості 18000 грн., яка є первісною вартістю безоплатно одержанних запасів;

в) на рівні балансової вартості - 20 000грн.;

г) на рівні погодженої засновниками ТзОВ “Омега” ринкової вартості.

18. Підприємство обміняло шерстяну пряжу на акрилову. Балансова вартість шерстяної пряжі - 8000 грн., акрилової - 7800 грн. Справедлива вартість пряжі - 9840 грн. (в т.ч. ПДВ). Якою є первісна вартість одержаної акрилової пряжі?

а) 8500 грн.; б) 8200 грн.; в) 8000 грн.; г) 7800 грн.

19. Яким бухгалтерським записом відображається оприбуткування надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації?

а) Дт 041 “Непередбачені активи”;

б) Дт 201 “Сировина і матеріали”

Кт 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

в) Дт 201 “Сировина і матеріали”

Кт 716 “Відшкодування раніше списаних активів”

г) Дт 201 “Сировина і матеріали”

Кт 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

20. При відвантаженні покупцю раніше придбаної, але не використаної у процесі виробництва сировини здійснюється бухгалтерський запис:

а) Дт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

б) Дт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

Кт 201 “Сировина і матеріали”

в) Дт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Кт 702 “Дохід від реалізації товарів”

г) Дт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Кт 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

21. Використання якого методу оцінки вибуття запасів передбачає визначення середнього відсотку торговельної націнки?

а) ідентифікованої собівартості;

б) середньозваженої собівартості;

в) ціни продажу;

г) собівартості перших за часом надходження запасів.

22. Яким бухгалтерським записом відображається списання торговельної націнки реалізованих товарів:

а) Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”

Кт 285 “Торгова націнка”

б) Дт 282 “Товари в торгівлі”

Кт 285 “Торгова націнка” - методом сторно

в) Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”

Кт 285 “Торгова націнка” - методом сторно

г) Дт 285 “Торгова націнка”

Кт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

 

 

Задача 1

Підприємство реалізувало готову продукцію назагальну суму 36000 грн. з ПДВ. Собівартість готової продукції – 27000 грн. Адміністративні витрати на реалізовану продукцію – 1000 грн. Витрати на збут готової продукції – 200 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.

Рішеня:

Задача 2

Підприємство реалізувало готову продукцію вобмін на основні засоби – обладнання на загальну суму 36000 грн. (у тому числі ПДВ). Собівартість реалізованої продукції – 27000 грн. Адміністративні витрати на реалізовану продукцію – 1000 грн. Витрати на збут готової продукції – 200 грн.

На основі наведених даних зробити необхідні бухгалтерські записи.

 

Задача 3

 

За звітний місяць випущено з виробництва два види продукції: вироби А - 100 шт.; вироби Б - 130 шт. Облікова ціна (планова собівартість) виробів: виробу А-500 грн.; виробу Б-480 грн. Фактична собівартість одиниці продукції: виробу А -520 грн.: виробу Б-450 грн.

Скласти бухгалтерські проведення з обліку готової продукції.

 

Тести

1.Готова продукція в поточному бухгалтерському обліку оцінюється за:

а) нормативною собівартістю;

б) фактичною виробничою собівартістю;

в) договірною ціною;

г) первісною вартістю;

д) обліковими цінами.

2.Реалізована продукція – це продукція:

а) прийнята відділом технічного контролю і здана на склад;

б) продукція яка знаходиться на складі покупця на відповідальному зберіганні;

в) продукція відвантажена, але ще не сплачена;

г) продукція оплачена, але ще не відвантажена; д) продукція упакована і готова до відвантаження.

 

3.Бухгалтерський запис Дт 901–Кт 26 означає:

а) відвантажена готова продукція;

б) повернення продукції покупцем;

в) списана собівартість реалізованої продукції;

г) випуск продукції;

Задача 1

В жовтні підприємство «Алекс» мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені на декілька місяців. Керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній.

20 жовтня 20012 р. було придбано:

- 5000 акцій компанії «Південь» по 6 грн. за 1 шт. при номінальній вартості 5 грн.

- 1000 акцій ВАТ «Північ» за 15 000 грн. при номінальній ціні 20 грн. кожна.

10 грудня отримано від підприємства «Північ» дивіденди у розмірі 30% від номінальної вартості акцій.

20 грудня половину акцій компанії «Південь» продано за 20 000 грн. На 31 грудня 2012 року ринкова вартість акцій за 1 шт. склала, (грн.):

- підприємства «Південь» — 7

- підприємства «Північ» — 20.

Необхідно:

1. Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» всі наведені події.

2. Визначити балансову вартість інвестицій на кінець року.

3. Визначити фінансовий результат від операцій з акціями в 2012 році.

Задача 2

Підприємство “Х” придбало 2000 акцій підприємства “У” на загальну суму 15000грн. Витрати, пов’язані з придбанням, становили 1250 грн. Зробити необхідні бухгалтерські поведення.

Задача 3

Підприємство “Х” отримало від підприємства “У” дивіденди у сумі 0,5 грн. на одну акцію. (Продовження задачі 2)

Зробити необхідні бухгалтерські проведення.

 

Тести

1. У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають:

а) фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

б) фінансові інвестиції на період більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент;

в) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

г) немає правільної відповіді.

 

2. Що з наведеного нижче є фінансовими активами?

а) виробничі запаси;

б) аванси, видані постачальникам;

в) дебіторська заборгованість;

г) нематеріальні активи.

 

3. Що з наведеного нижче не є фінансовими активами?

а) фінансові інвестиції;

б) виробничі запаси;

в) дебіторська заборгованість;

г) грошові кошти.

 

4. Що з наведеного нижче є фінансовими зобов’язаннями?

а) інструмент власного капіталу;

б) облігації до сплати;

в) отримані аванси від покупця;

г) доходи майбутніх періодів.

 

5. Що з наведеного нижче не є фінансовими зобов’язаннями?

а) кредиторська заборгованість постачальникам;

б) векселі до сплати;

в) облігації до сплати;

г) отримані аванси від покупця.

6. До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать:

а) облігації до отримання;

б) довгострокові векселі;

в) внески до статутного капіталу;

г) облігації до сплати.

 

7. За якою оцінкою в момент придбання обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а) справедливою вартістю;

б) собівартістю;

в) амортизованою собівартістю;

г) дисконтованою вартістю.

 

8. За якою оцінкою на дату складання балансу обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а) справедливою вартістю;

б) собівартістю;

в) амортизованою собівартістю;

г) дисконтованою вартістю.

 

9. Підприємство «А» 15.10.11 р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 6 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.) і обліковує їх як поточні фін. ансові інвестиції. 31.12.11 р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.12 р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. на акцію. 01.05.12 р. всі акції підприємства «Б» були продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибуток за термін їх утримання, (грн.):

а) 8;

б) 18;

в) 28;

г) 38.

 

10. Підприємство «А» 20.10.11 р. купило 10 акцій підприємства «Б» по 4 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.). Обліковує їх як поточні фінансові інвестиції. 31.12.11 р. їх справедлива вартість склала 7 грн. за кожну. 15.03.12 р. підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. за акцію. 01.05.12 р. всі акції підприємства «Б» продані за 68 грн. Від операцій з акціями, підприємство «А» отримало прибутку за весь термін їх утримання, (грн.):

а) 8;

б) 18;

в) 28;

г) 38.

 

11. Вказати кореспонденцію рахунків: придбання короткострокових фінансових інвестицій за грошові кошти:

а) Дт 36 - Кт 311

б) Дт 35 - Кт 311

в) Дт 311 - Кт 35

г) Дт 311 - Кт 303

 

12. В обліку короткострокових інвестицій необхідно керуватись наступними вимогами:

а) П(С)БО 12 ;

б) П(С)БО 12 та П(С)БО 21:

в) П(С)БО 21:

г) немає правільної відповіді.

 

13. Короткострокові фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незнач­ним ризиком зміни вартості, – це:

а) поточні фінансові інвестиції;

бПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.016 с.)