Облік поточних та довгострокових зобов’язань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік поточних та довгострокових зобов’язаньОблік зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками

Кредит –економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником, з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

Основними умовами банківського кредиту є: забезпеченість, поверненість, строковість, платність, цільове направлення і т.д..

Можна виділити декілька основнихвидів кредитів (див. таблицю).

Основні види кредитів

Критерій Вид кредиту
За строком надання Короткострокові(до 1 року) і довгострокові(понад 1 рік)
За наявності забезпечення Забезпечені та незабезпечені. Забезпечення передбачає наявність застави, гарантії. Як забезпечення банки можуть прийняти в заставу: нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, інші основні фонди, товари в обороті та переробці, цінні папери, майнові права (наприклад, дебіторську заборгованість за договорами на продаж) та інші активи. Як гарантія може виступати, наприклад, поручництво третьої особи
За напрямом використання Інвестиційні (на придбання основних фондів, реалізацію нових проектів); на поповнення оборотних коштів та ін.
За характером погашення З погашенням одноразовим і в розстрочку (наприклад, щомісяця, щокварталу, за індивідуальним графіком)
За способом надання Надані однією сумою. Кредитна лінія (дозволяє поетапно використовувати кредитні кошти в рамках установленого ліміту), яка може бути поновлюваною(при погашенні кредиту або його частини можливе повторне отримання кредитних коштів у межах ліміту) і непоновлюваною. Овердрафт (дозволяє клієнту знімати зі свого поточного рахунка більше грошей, ніж у нього є фактично)
За видами процентних ставок З фіксованою процентною ставкою, з плаваючою процентною ставкою (наприклад, залежно від строку використання без повного погашення заборгованості)
За видами валюти У національній валюті, в іноземній валюті, мультивалютні (видаються в різних валютах у рамках ліміту для кожної валюти)
За фактичним погашенням Погашається у встановлені терміни, прострочений (кредит, по якому закінчився строк повернення, встановлений в кредитному договорі між банком та позичальником, а позичені кошти при цьому не повернуті), відстрочений (кредит, строк повернення по якому перенесено на прохання позичальника на пізнішу дату).

 

Кредитні відносини оформляються кредитними договорами, укладення яких регламентується Цивільним кодексом. Договір між кредитором і позичальником укладається тільки в письмовій формі.

Кредитний договір повинен містити не тільки суму кредиту, а і всі витрати, які необхідно оплатити позичальнику: відсотки за кредит, додаткові комісії за кредитною угодою (наприклад, за видачу та оформлення кредиту, за оформлення договору застави, за обслуговування кредиту тощо), відшкодування витрат банку (наприклад, плати за виписування з Державних реєстрів обтяжень рухомого і нерухомого майна (за заставним майном), витрати на страхування заставного майнв, плата за нотаріальне посвідчення і державну реєстрацію обтяжень рухомого майна, витрати на експертну оцінку заставного майна тощо.

Аналітичний облік позик ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та за строками їх погашення на підставі виписок банку, платіжних доручень на оплату кредиту тощо.

Синтетичний облік короткострокових позик ведеться на рахунку 60 “Короткострокові позики”. Це балансовий, пасивний рахунок.

По кредиту рахунку 60 “Короткострокові позики” відображаються суми одержаних кредитів (позик), по дебету - суми їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик). Рахунок 60 “Короткострокові позики” має такі субрахунки:

601 “Короткострокові кредити банків в національній валюті”;

602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

603 “Відстрочені короткострокові кредити в національній валюті”;

604 “Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті”;

605 “Прострочені позики в національній валюті”;

606 “Прострочені позики в іноземній валюті”.

Витрати на сплату відсотків та інші затрати, пов'язані з кредитуванням належать до фінансових витрат і відображаються по дебету субрахунків 951 «Проценти за кредит» та 952 «Інші фінансові витрати» відповідно.

По кредиту 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), по дебету – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки:

501 “Довгострокові кредити банків в національній валюті”;

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

503 “Відстрочені довгострокові кредити в національній валюті”;

504 “Відстрочені довгострокові кредити в іноземній валюті”;

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”;

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”.

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з довгостроковими позиками, необхідно враховувати наступні правила:

- суму відсотків за користування кредитом відображають по субрахунку 951 “Відсотки за кредити”;

- частина довгострокового зобов’язання, яка підлягає погашенню в термін до 12 місяців, списується на рахунок 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”.

Довгострокові зобов'язання часто бувають структуровані таким чином, що певні частки їх повинні погашатись протягом всього терміну дії угоди. В такому випадку частина, що підлягає погашенню протягом 12 місяців, або в термін що не перевищує одного операційного циклу, становить особливий вид поточної заборгованості - поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.

Аналітичний облік заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Синтетичний облік такої заборгованості ведуть на рахунку 61”Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”, який призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За кредитом рахунка 61 ”Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом- погашення поточної заборгованості, її списання.

Рахунок 61”Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” має такі субрахінки:

611 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті”;

612 ” Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті”.

На субрахунку 611 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті” ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 ” Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті” ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Синтетичний облік кредитів (позик) при журнальній формі обліку ведуть в журналі №2.

Синтетичний облік кредитів (позик) при журнальній формі обліку ведуть в журналі №2. Синтетичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями при журнальній формі обліку ведуть в журналі №3.

Кореспонденція рахунків

1) Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика: Д-т31 К-т60;

2) Погашена заборгованість за позикою: Д-т60 К-т31;

3) Нараховані та сплачені відсотки за кредит: Д-т951 К-т31.

4) Зарахована на поточний рахунок довгострокова позика: Д-т31 К-т50;

5)Переведена до складу поточних зобов’язань частина довгострокової заборгованості: Д-т50 К-т61;

6) Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за рахунок грошових коштів: Д-т 61 К-т31.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.065 с.)