ТОП 10:

Инфопедия — категория Черчение: 1 Страница

Материала по категории - Черчение на сайте Инфопедия всего: 913 страниц.

Черчение - 1 Страница

Excerpt from Chapter 1 of Animals in Translation by Temple Grandin and Catherine Johnson Excerpt from Chapter 3 of Animals in Translation by Temple Grandin and Catherine Johnson Horses and dogs must be socialized to other animals and people Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 Графическая разбивка лестницы Поняття системи лінійних рівнянь і її розвязків. Лінійна залежність векторів. Зв’язок між розв’язками неоднорідних і однорідних систем. Алгебраїчне доповнення елемента. Скалярний добуток та евклідові простори. Ортогональне доповнення підпростору. Операції над лінійними операторами. Зміна рядків. Перестановочна матриця Приклад оформлення відомості житлових та громадських будівель та споруд ПРИЙНЯТІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ Пряма. Взаємне положення прямих Метод заміни площин проекцій Контрольний тест до інформаційного модуля 4 Створення робочого креслення Проекції точки і прямої. Прямі окремого положення Дійсна величина відрізка. Кути нахилу прямої. Сліди прямої Взаємне положення двох площин. Паралельність площин Загальна характеристика простого речення Складні випадки аналізу підмета Структура складеного номінативного підмета Структура складеного дієслівного присудка Складений дієслівний присудок та інші поєднання відмінюваних дієслів з інфінітивами — другорядними членами речення Структура складеного іменного присудка Складений іменний присудок з контекстуальним дієсловом-зв’язкою та простий дієслівний присудок Ускладнені форми складеного іменного присудка Розділ II. Односкладне речення Головний член безособових речень Інфінітивні речення та безособові конструкції з інфінітивом у структурі головного члена Розділ ІІІ. Другорядні члени речення Асиметрія смислових та формальних ознак другорядних членів речення Складні випадки аналізу другорядних членів речення Означення та залежні компоненти семантично неподільних словосполучень Прикладка та означуване слово Інфінітив у ролі другорядних членів речення Система проектної документації для будівництва ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ Зображення (розрізи, перерізи, види, фрагменти) ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ НА КРЕСЛЕННЯХ ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ЄСКД, ВИМОГИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТЬ УРАХУВАННЮ ПРИ ВИКОНАННІ ГРАФІЧНОЇ І ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА Вказівки щодо заповнення специфікації та групової специфікації УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМАХ Наочно – дидактичне забезпечення практичної роботи. Архітектурно-будівельні креслення ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68) Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81) Графическая работа №1 «Титульный лист» Графическая работа №2 «Геометрическое черчение» Графическая работа №3 «Проекционное черчение: виды» Графическая работа №4 «Разрезы. Аксонометрические изображения» Зубчатые передачи. Теоретические положения Обозначение шероховатости поверхности Графическая работа №6 «Колесо зубчатое (рабочий чертеж)» Изображение стандартных резьбовых изделий Побудова геометричних примітивів Управління відображенням документу у вікні. Побудова креслення найпростішими командами з використанням примітивів Ділення кривої на рівні частини Редагування об’єкта. Видалення об’єкта та його частини. Заливка областей кольором в фрагменті Спряження. Побудова кривої з використанням механізму спряження Створення геометричних тіл, обмежених плоскими поверхнями Створення геометричних тіл, обмежених кривими поверхнями. Тіла обертання Створення групи геометричних тіл Створення 3D-моделей з елементами скруглення та фасками Створення 3D-модели з елементами скруглення і фасками Національний технічний університет України Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Способи вказування точок у AutoCAD Робота з примітивами (частина 1) Робота з примітивами (частина 2) Створення впорядкованої групи однакових об’єктів Збільшення довжини відрізків та дуг Вставка блоків і файлів у креслення Управління видимістю об'єктів у шарі Коефіцієнт корисної дії приводу Розрахунок закритої конічної зубчастої передачі Підбір підшипників і ескізна компоновка редуктора Побудова розрахункових схем валів і визначення реакцій в опорах Перевірка міцності шпонкових з’єднань ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА Загальні дані за робочими кресленнями ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОШУРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Зміст та послідовність виконання роботи. Накреслити зображення контурів деталей на папері А-4 і нанести розміри. Методичні вказівки щодо виконання завдання. Методичні вказівки до виконання завдання.
1 | 2 | 3 | 4 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.028 с.)