Картографічне забезпечення боюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Картографічне забезпечення боюКартографія – це мистецтво графічного зображення відомих географічних предметів та особливостей земної поверхні за допомогою карти. Характер діяльності військ у районі бойових дій вимагають від кожного солдата уміння читати карту. На топографічних картах тактична обстановка відтворюється за допомогою умовних тактичних знаків та скорочених пояснювальних підписів.

Під час виконання бойових завдань діяльність командирів підрозділів та їх підлеглих пов'язана з орієнтуванням на місцевості. Уміння орієнтуватися необхідні для дотримання напрямку руху під час маршу, у бою та у розвідці. Для управління підрозділом, вогнем і цілевказівками на схему місцевості наносяться орієнтири, цілі та інші об'єкти. У сучасному маневреному та швидкоплинному бою помилки у визначенні місцезнаходження цілей можуть значно зменшити ефективність застосування зброї та бойової техніки.

Сутність орієнтування полягає у розпізнаванні місцевості за її характерними ознаками й орієнтирами. Аерофотознімки допомагають більш точно визначити своє місцеположення відносно сторін горизонту та розташування своїх військ і військ противника. Однією з топографічних характеристик є зарамкове оформлення карти. Після вивчення масштабу карти командир умовно відкладає відрізки розміром 1 або 2 см. Такий спосіб допомагає швидко та точно наносити на карту необхідний умовний знак.

На топографічних картах масштаб визначає співвідношення відстані на карті до відповідної відстані на поверхні землі. Величина графічного зображення ділянки місцевості визначається числовим масштабом. Для того, щоб правильно орієнтуватись на місцевості без карти, треба вміти: знаходити напрями на сторони горизонту, визначати азимути, вибирати і призначати орієнтири, вимірювати відстані до місцевих предметів.

 

ó ® Act as an interpreter

 

Чи не могли б пояснити, що представляє собою військова система координат? A military grid system is a network of squares made up of north-south and east-west grid lines placed on the face of a map. Normal distances between grid lines represent 1,000, or 10,000 meters depending on the scale of the map and the grid system used.
Чим обумовлено використання військової системи координат, коли вже давним-давно існує географічна система координат? The purpose of a military grid system is to enable the map reader to quickly and accurately locate a point on a map. This is accomplished by means of coordinates.
Який порядок дій при визначенні координат на карти? On tactical map where the grid interval is 1,000 meters coordinates are read as follows: - start at lower left-hand corner of the map and read RIGHT and UP, first, locating the grid square; e.g., 9234; - place the appropriate corner of the coordinate card (the one corresponding to the scale and grid system of the map) along the EAST-WEST grid at the lower left-hand corner of the grid square 9234 and slide it (eastward) to the object; - again READ RIGHT UP on the coordinate card. This will result in the complete coordinates of the object; e.g. 92793476
Які лінійні масштаби використовуються на картах сухопутних військ США? Most maps have three graphic scales: one in meters, one in yards, and one in miles.
Навіщо використовуються військові умовні позначки та скорочення? Military symbols have been developed to portray mil info on a map. They represent various types of mil organizations, activities, and installation, type and location of supporting weapons, and necessary lines and boundaries for an operation.

Lesson 23
Staffs and Staff Papers

< Active terms and expressions

 

staff paper штабний документ
staff     штаб; особовий склад (управління, штабу); персонал; укомплектовувати особовим складом
general staff загальна частина штабу
command командування (організаційна одиниця); керівництво; з’єднання; команда; наказ; перевага
established chain of command встановлений порядок підпорядкування
decision making прийняття рішення
personnel section (G1) відділ особового складу; начальник відділу особового складу
intelligence section (G2) розвідувальний відділ; начальник розвідувального відділу
operations and training section (G3) відділ оперативної та бойової підготовки; начальник відділу оперативної та бойової підготовки
logistics section (G4) відділ тилу; начальник відділу тилу
civil affairs section (G5) відділ зв’язку з цивільною адміністрацією та населенням; начальник відділу зв’язку з цивільною адміністрацією та населенням
ranking officer старший за військовим званням
coordination взаємодія; координація; узгодженість
immediate superior безпосередній начальник
subordinate підлеглий
control управління; керівництво; контроль; перевірка; мн. важелі [органи] управління
Situation обстановка (пункт бойового наказу)
Command and Signal розпорядження по зв’язку та розташування командних пунктів (пункт бойового наказу)
Service Support розпорядження по тилу (пункт бойового наказу)
Mission задача з’єднанню (пункт бойового наказу)
Execution задача підпорядкованим частинам (підрозділам) (пункт бойового наказу)
concept of operation задум бою
heading загальний заголовок(бойового наказу)
body текст наказу
ending заключна частина (бойового наказу)
coordination instructions вказівки по взаємодії
operation order (OPORD) бойовий наказ
movement order (mvmt O) наказ на пересування [передислокацію, перевезення]
warning order (WO) попереднє розпорядження
fragmentary order (FRAGO) частковий бойовий наказ; бойове розпорядження
administrative order (ADMINO) наказ по тилу
service support order (SSORD) наказ по забезпеченню бойових дії
general order (GO) наказ по стройовій частині
specific order (SO) спеціальний наказ; особливе розпорядження
court-martial order постанова військового суду
bulletin (bul) бюлетень (документ з відомостями постійного характеру); зведення
circular циркуляр (документ з відомостями тимчасового характеру); директива; директивна вказівка
combat order бойовий наказ [розпорядження]; бойовий порядок
directive директива; розпорядження
memorandum службова записка; звіт; розпорядження
annex додаток
order наказ; розпорядження; стрій; порядок; орден; наказувати
plan план; задум; порядок; система; планувати; організовувати
estimate оцінка; оцінювати; визначати
commander’s estimate оцінка обстановки командиром
operations estimate   оперативна оцінка обстановки; аналіз бойових дій
personnel estimate оцінка особового складу
intelligence estimate оцінка розвідувальної інформації; розвідувальні зведення
logistics estimate оцінка можливостей тилу
civil-military operations estimate оцінка обстановки з урахуванням дії цивільних та військових органів
signal estimate оцінка зв’язку
special staff estimate оцінка спеціальної частини штабу
staff estimate штабна оцінка
task organization розподіл сил та засобів для виконання задачі; оперативна [тактична]група; оперативна організаційна одиниця
service support plan (SSPLAN) план по забезпеченню бойових дій
supporting plan план підтримки бойових дій; додатковий план
contingency plan план дій в особливій обстановці
concept plan (CONPLAN) план-задум

 

*****

to accomplish assigned missions виконувати поставлені задачі
to discharge responsibilities виконувати обов’язки
to assist the commander in decision making допомагати командиру в прийнятті рішення
to acquire and analyse information здобувати та аналізувати інформацію
to make a decision приймати рішення
to keep the commander abreast of the situation тримати командира в курсі бойової обстановки
to feed the commander information on the progress of the battle повідомляти командиру динаміку бою
to carry out the commander’s decisions виконувати рішення командира
to issue order віддавати наказ
to assign a task ставити задачу
to make assumptions about the nature of the situation робити припущення щодо характеру обстановки
to conduct military operations проводити бойові дії
to expedite movement прискорювати пересування
to conserve time and energy зберігати час та сили
to provide notification робити [направляти] повідомлення

 

& Prepare translation of the main text

Staffs and Staff Papers

Command is the authority that an immediate superior lawfully exercises over subordinatesby virtue of rank or assignment. Command includes planning, organization, mission, coordination instructions, and controlof the unit to accomplish assigned missions. It also includes the responsibility for health, welfare, morale, training, and discipline of the soldiers. The final decision and responsibility remain with the commander. The commander discharges his responsibilities through an established chain of command. When the commander assigns a mission to a subordinate, he also delegates the necessary authority and provides him with the instructing guidanceto accomplish the mission.

Staff

The staff assists the commander in decision making by acquiring and analysing information. The commander specifically delegates authority to the staff or particular staff ranking officers. The general staff is organized specifically to be a single, cohesive unit and consists of G1, G2, G3, G4, G5 sections. All staff members must know not only their own functions and roles, but also the functions of the other staff members. The staff establishes and maintains a high degree of coordination with staffs of higher,lower, and adjacent units. The staff supports the commander in the exercise of command and helps him to support subordinate commanders in the execution of their mission. The staff continuously provides information to the commander, sometimes before and sometimes after the information has been analyzed. This information is not necessarily provided to make an immediate decision, but to keep the commander abreast of the situation. This is critical during the battle. The staff must continuously feed the commander the information on the progress of the battle.

The commander and his staff make estimates that apply to any operational situation and all levels of command. They use estimates to look at possible solutions to specific operational missions and requirements. These estimates can form the cornerstone for staff annexes to orders and plans. Types of estimates generally include, but are not limited to: the commander’s estimate, operations estimate, personnel estimate, intelligence estimate, logistics estimate, civil-military operations estimate, signal estimate, special staff estimates. Normally, commanders and staffs do not produce written estimates. Units normally do staff estimates by exception, graphically representing data and statistics on charts to assist the commander in decision making.

The staff prepares and issues plans and orders to carry out the commander’s decisions, coordinating all necessary details. The commander may delegate authority to staff officers to issue plans and orders without his personal approval. A single staff officer is assigned the responsibility for preparing and publishing a plan or order. Other staff officers prepare elements of the plan or order in their areas of interest.

Plans and Orders

Plans and orders are the means by which the commander expresses to his subordinates his battlefield visualization, intent, and decisions. Focusing on the results, the commander expects to achieve - his vision of the end state of an operation. This gives subordinates the maximum operational and tactical freedom to accomplish the mission while providing only the minimum restrictions and details necessary for synchronization and coordination. Plans and orders are the method the commander uses to synchronize military actions. They also help the staff to synchronize the commander's decisions and concepts.

The annexes describe the additional support and synchronization necessary to accomplish the command's assigned tasks. All operation plans and orders:

· have five paragraphs:SITUATION, MISSION, EXECUTION, SERVICE SUPPORT and COMMAND AND SIGNAL;

· provide task organization and the scheme of maneuver;

· provide a clear, concise mission statement, based on the mission assigned by the higher headquarters, that includes execution time and date;

· convey the commander's intent and concept of operations;

· usually include an overlay;

Plans

A planis a proposal for executing a command decision or project. It represents the command's preparation for future or anticipated operations. Because plans concern future operations and help the staff make assumptions about the nature of the situation at the time of execution, they cannot remain static. As the commander and staff change or adjust their estimates to reflect the current analysis of the situation, they must also change the plans.

The OPLAN is a plan a command uses to conduct military operations. Commanders may initiate preparation of possible operations by first issuing an OPLAN.

A service support planprovides information and instructions covering an operation's service support. Estimates of the command's operational requirements are the bases for the service support plan. The SSPLAN becomes the service support order when the conditions of execution occur.

Other plans are the supporting plan, which complements another plan, the contingency plan, which provides for accomplishing different, anticipated major events before, during, and after an operation, and the concept plan, which the corps uses when augmented to become a joint task force. It is an abbreviated plan, or an outline, for an operation that requires considerable expansion or alteration to convert it into an OPLAN or OPORD.

Orders

An orderis a written or an oral communication directing actions. The standing sequence divides a complete order into the heading, the body, and the ending. Orders are based on plans or the receipt of a new mission. There are two general categories of orders: administrative and combat. Administrative orderscover normal administrative operations in garrison or in the field. They include general, specific orders, courts-martial orders; and bulletins, circulars, and other memorandums. Combat orderspertain to strategic, operational, or tactical operations and their service support. Combat orders include operation orders, service support orders, movement orders, warning orders,andfragmentary orders.

OPORDs are directives the commander issues to subordinate commanders to coordinate the execution of an operation. They always specify the execution time and date. The SSORD provides the plan for service support of operations, including administrative movements. It provides information to supported elements and serves as a basis for the orders of supporting commanders to their units. SSORDs may be issued either with an OPORD, or separately when the commander expects the combat service support situation to apply to more than one operation plan or order. It is usually in writing and may include overlays, traces, and other annexes.

The movement orderis a stand-alone order that facilitates an uncommitted unit's movement. The movements are typically administrative, and troops and vehicles are arranged to expedite their movement and to conserve time and energy when no enemy interference (except by air) is anticipated. Normally, these movements occur in the communications zone.

The WO is a preliminary notice of an order or action that is to follow. Warning orders help subordinate units and their staffs prepare for new missions. Warning orders maximize subordinates' planning time, provide essential details of the impending operation, and detail major time-line events that accompany mission execution. The amount of detail a warning order includes depends on the information and time available when the order is issued and the information subordinate commanders need for proper planning and preparation. The warning order clearly informs the recipient of what tasks he must do now as well as informs him of possible future tasks.

The FRAGO provides timely changes of existing orders to subordinate and supporting commanders while providing notification to higher and adjacent commands. Commanders may authorize members of their staff to change existing orders by issuing FRAGOs in their name. A FRAGO is either oral or written and addresses only those parts of the original OPORD that have changed. The FRAGO differs from an OPORD only in the degree of detail provided. The higher headquarters issues a new OPORD when there is a complete change of the tactical situation or when many changes make the current order ineffective.

 

s Answer the questions

1. What is command and what responsibilities does command include?

2. How is the general staff organized?

3. What are the tasks of the staff in supporting the commander's concept?

4. What estimates do you know?

5. What combat documents can you mention?

6. What is the classification of combat orders?

7. What paragraphs does the body of an OPORD include?

 

> Read, decipher and translate abbreviations

 

S1; S2; S3; S4; S5; OPORD; WO; FRAGO; ADMINO; SSPLAN; CONPLAN; GO; SO; SSORD

 

N O Translate into Ukrainian

 

Staff; adjacent unit; established chain of command; decision making; personnel section; operations and training section; civil affairs section; coordination; lawfully; by virtue of rank or assignment; Command and Signal; Mission; concept of operation; body; coordination instructions; operation order; warning order; administrative order; general order; court-martial order; circular; directive; annex; plan; commander’s estimate; personnel estimate; logistics estimate; signal estimate; staff estimate; battlefield visualization; scheme of maneuver; service support plan; contingency plan; outline; service support; trace; uncommitted unit's movement; communications zone; time-line events; to discharge responsibilities; to acquire and analyse information; to establish and maintain a high degree of coordination; to make a decision; to feed the commander the information on the progress of the battle; to carry out the commander’s decisions; to synchronize military actions; to provide a clear, concise mission statement; to make assumptions about the nature of the situation; to augment; to specify an execution time and date; to conserve time and energy; to provide notification.

 

N O Translate into English

 

Командування; підпорядкований підрозділ; злагоджений підрозділ; розвідувальний відділ; начальник відділу тилу; старший за військовим званням; безпосередній начальник; підлеглий; управління; обстановка (пункт бойового наказу); розпорядження по тилу (пункт бойового наказу); задача підпорядкованим частинам (підрозділам) (пункт бойового наказу); загальний заголовок (бойового наказу); заключна частина (бойового наказу); заходи адміністративно-господарської служби; наказ на пересування; частковий бойовий наказ; наказ по забезпеченню бойових дій; спеціальний наказ; бюлетень (документ з відомостями постійного характеру); бойовий наказ; службова записка; розпорядження; оцінка; оперативна оцінка обстановки; оцінка розвідувальної інформації; оцінка обстановки з урахуванням дій цивільних та військових органів; оцінка спеціальної частини штабу; графічне зображення даних на картах; розподіл сил та засобів для виконання задачі; очікувані бойові дії; план підтримки бойових дій; план-задум; нарощування; пересування в умовах відсутності впливу противника; окремий наказ; вплив противника; майбутні бойові дії; виконувати поставлені задачі; допомагати командиру в прийнятті рішення; передавати командування; надавати відомості; тримати командира в курсі бойової обстановки; бути основою для додатків у наказах та планах; віддавати наказ; ставити задачу; містити інформацію про намір командира та задум бою; проводити бойові дії; узгоджувати виконання бойових дій; прискорювати пересування; максимально збільшувати час планування дій підпорядкованих підрозділів; від свого імені.

 

ó N O Translate quickly

 

Особовий склад (управління, штабу); command; сусідній підрозділ; lower unit; встановлений порядок підпорядкування; decision making; злагоджений підрозділ; personnel section; розвідувальний відділ; operations and training section; відділ тилу; civil affairs section; старший за військовим званням; coordination; безпосередній начальник; lawfully; підлеглий; by virtue of rank or assignment; органи управління; Situation; розпорядження по зв’язку та розташування командних пунктів (пункт бойового наказу); Service Support; задача з’єднанню (пункт бойового наказу); Execution; задум бою; heading; текст наказу; ending; вказівки по взаємодії; administrative operations; бойовий наказ; movement order; попереднє розпорядження; fragmentary order; наказ по тилу; service support order; наказ по стройовій частині; specific order; постанова військового суду; bulletin; циркуляр (документ з відомостями тимчасового характеру); combat order; директива; memorandum; додаток; order; задум; civil-militaryoperations estimate; графічне зображення даних на картах; battlefield visualization; розподіл сил та засобів для виконання задачі; тактична група; scheme of maneuver; очікувані бойові дії; service support plan; план підтримки бойових дії; contingency plan; план-задум; outline; експансія; service support; пересування в умовах відсутності впливу противника; trace; окремий наказ; uncommitted unit's movement; вплив противника; communications zone; майбутні бойові дії; time-line events; виконувати поставлені задачі; to discharge responsibilities; допомагати командиру в прийнятті рішення; to acquire and analyse information; передавати командування; to establish and maintain a high degree of coordination; допомагати підпорядкованим командирам виконувати поставлену перед ними задачу; to provide information; приймати рішення; to keep the commander abreast of the situation; повідомляти командиру динаміку бою; to form the cornerstone for staff annexes to orders and plans; виконувати рішення командира; to issue orders; скоординувати військові дії; to assign a task; ясно та лаконічно формулювати задачу; to convey the commander's intent and concept of operations; робити припущення щодо характеру обстановки; to conduct military operations; to augment; нарощувати (сили); узгоджувати виконання бойових дій; to specify an execution time and date; шикувати війська та транспортні засоби; to expedite movement; зберігати час та сили; to maximize subordinates' planning time; направляти повідомлення; in one's own name.

A Build up your vocabulary
overprinted map карта з вдрукованою обстановкою
overlay-type order схема-наказ; графічний наказ (на кальці)
operation overlay оперативна схема (на кальці); схема оперативної обстановки
standing operating procedure інструкція про постійний порядок дій
road movement order наказ на пересування по дорогах
air movement order наказ на повітряну передислокацію
form of combat order формуляр бойового документа [оперативного наказу]
date-time group (цифрове) позначення дати та часу
attachments and detachments додані і виведені з підпорядкування підрозділи і частини; засоби підсилення
fire support plan план вогневої підтримки
barrier plan план загороджень
permanent change of situation order наказ про переведення на нове постійне місце служби
intelligence summaries розвідувальні зведення
periodic intelligence reports термінові [періодичні] розвідувальні донесення
prisoner-of-war interrogation reports донесення про результати допиту військовополонених
analysis of the area of operation reports донесення про результати вивчення району бойових дій
order for attack наказ на наступ
order for defense наказ на оборону
worksheet робочий зошит

 

N Translate at sight

Начальники та підлеглі

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими. Начальник має право віддати підлеглому накази та перевірити їх виконання. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. Військовослужбовці, які за своїм службовим становищем не є начальниками або підлеглими, можуть бути старшими або молодшими за званням. Накази віддаються в порядку підпорядкованності. Командир відповідає за відданий наказ. Він визначає одноособове прийняття рішення на основі прав, що надані командиру чинним законодавством. Управління починається з планування бойових дій. Командир робить розрахунок сил та засобів і віддає розпорядження щодо організації взаємодії. Успішне виконання завдань полягає у ефективному управлінні військами на полі бою. Командир здійснює управління військами і несе повну відповідальність за виконання завдань.

Отримавши наказ, командир разом з начальником штабу з’ясовують задачу. Постановка бойових задач підлеглим, доданим або підтримуючим підрозділам і частинам здійснюється бойовими наказами або попередніми розпорядженнями. Бойове розпорядження включає лише той мінімум відомостей, які допоможуть організувати дії свого підрозділу у відповідності до плану старшого командира. Командир може віддавати бойові накази як в усній, так і у письмовій формі. Під час підготовки до бою командир віддає вказівки. Не завжди рішення може відповідати задуму і реальному становищу на полі бою. У такому випадку задачі можуть уточнюватись. Накази, директиви є засобами доведення рішень або розпоряджень командирів або начальників до підлеглих. У бойовому наказі вказуються: задум бою, бойові задачі підпорядкованим підрозділам або частинам, час розгортання пунктів управління, місця заступників.

 

O Translate by ear

Staff Responsibilities

The executive officer (XO) ensures coordination of staff work except in those specific areas reserved by the commander. The commander allows him to command during training exercises to prepare him to assume command in combat.

The regimental S1 is assisted by the headquarters and headquarters troop (HHT) adjutant general, which handles personnel services, postal services, morale support, and administrative services for the regiment. The regimental HHT commander serves as the headquarters commandant for the main command post and answers directly to the regimental XO. He normally delegates the function of maintenance support to the HHT XO and the function of supply to the HHT first sergeant.

The S2 officer keeps the XO updated on the enemy situation and works closely with the fire support elements. He is the expert on the enemy and understands in detail how he fights. The S3 remains responsive to directives from higher headquarters.

The S4 maintains close coordination with the S3 for combat service support status.

The S5 officer has staff responsibility for those activities embracing the relationship among the military forces, the civil authorities, and people in the area of operations. The staff consists of those officers and enlisted soldiers who assist the commander in planning and supervising tactical operations. The staff assists the commander by providing staff studies, making estimates, preparing summaries and orders, and supervising the execution of orders issued by the commander.

 

Translate in writing


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.008 с.)