Функції Генерального штабу Збройних Сил України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції Генерального штабу Збройних Сил УкраїниГенеральний штаб Збройних Сил України (ГШ ЗСУ) є вищим виконавчим військовим органом в системі керівництва Збройними Силами України. Основними функціями ГШ ЗСУ є:

− здійснення стратегічного планування бойового застосування ЗСУ;

− організація та проведення заходів щодо підтримання бойової та мобілізаційної готовності;

− керівництво бойовою, оперативною та морально-психологічною підготовкою військ;

− керівництво підготовкою військових кадрів для ЗСУ;

− визначення організаційно-штатної структури військових формувань, потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці та матеріальних засобах;

− організація взаємодії та управління ЗСУ у мирний та воєнний час;

− планування, організація та проведення науково-дослідної роботи в ЗСУ;

− керівництво повсякденним життям та діяльністю військ.

 

ó ® Act as an interpreter

Defence System of the Republic of Poland[39]

Скажіть, будь ласка, яким чином забезпечується оборона Республіки Польща? The Defence of the Republic of Poland is managed by all the bodies of the state administration and authority, and bodies of local government, according to their lawful competence. There is a defence system of the Republic of Poland.
А що саме включає “система оборони” Республіки Польща? The Defence System includes the Armed Forces, non-military arrangement, and defence command and control system.
Які завдання покладаються на Збройні Сили Польщі? The Armed Forces are designated for military protection of the country. Their main task is to repulse instantly any military aggression. The Armed Forces consist of the Land Forces, Air and Air Defence Forces, and Navy.
Які функції виконує система командування і управління? The main functions of the defence command and control system are performed by the Sejm – the Parliament of Poland, the President of the Republic of Poland, and the Cabinet.
Які повноваження має Сейм Республіки Польща стосовно національної оборони? The Sejm of the Republic of Poland decides on the laws concerning the defence and their execution. Every year it passes the budget for the security and defence of the country. In case of war threat or the necessity of common defence against any aggression, the Sejm can declare the state of war.
Яке місце займає Президент країни в системі національної безпеки? The President of the Republic of Poland executes general leadership in the field of external and internal security of the country. He coordinates the development of defence strategy. As the superior of the Armed Forces, he decides on their development, and preparation for the defence of the country. He controls the preparations of defence undertaken by the ministers under the leadership of the Premier, by voivodes and other chains of the public administration.

 

 


Lesson 9
US Strategic Forces

< Active terms and expressions

 

strategic forces стратегічні сили
nuclear forces ядерні сили
conventional forces звичайні [неядерні] сили
former Soviet Union (FSU) колишній СРСР
nuclear attack/strike ядерний удар
nuclear tests ядерні випробування
to deploy nuclear weapons розгортати ядерну зброю
to hold at risk syn.: to endanger тримати під загрозою
weapons of mass destruction (WMD) зброя масового знищення (ЗМЗ)
to deter aggression стримувати агресію
deterrence стримування
deterrent n. засоби стримування
deterrent strategy стратегія стримування
nuclear triad ядерна тріада
bomber бомбардувальник
strategic bomber стратегічний бомбардувальник
heavy bomber важкий бомбардувальник
nuclear bomber бомбардувальник−носій ядерної зброї
conventional bomber звичайний бомбардувальник
ballistic missile (BM) балістична ракета (БР)
intercontinental ballistic missile (ICBM) міжконтинентальна балістична ракета (МБР)
submarine-launched ballistic missile (SLBM) балістична ракета підводного базування (БРПБ)
cruise missile (CM) крилата ракета (КР)
submarine-launched cruise missile (SLCM) крилата ракета підводного базування (КРПБ)
land-based missile ракета наземного базування
air-based missile ракета повітряного базування
sea-based missile ракета морського базування
long-range missile ракета великої дальності
short-range missile ракета малої дальності
warhead бойова частина (БЧ) ракети; боєголовка
nuclear-powered ballistic-missile submarine (SSBN) підводний човен атомний з ракетами балістичними (ПЧАРБ)
Strategic Arms Reduction Treaty ІІ (START ІІ) Договір зі скорочення наступальних озброєнь-2 (СНО-2)
Quadrennial Defense Review (QDR) “Чотирирічний оборонний огляд” (назва програми реформування і розвитку ЗС США)
retaliation відплата
contingencies кризові ситуації; особливі обставини
strike capabilities ударні можливості
nuclear strike capabilities ударні можливості з використанням ядерної зброї
non-nuclear strike capabilities ударні можливості з використанням неядерної зброї
defenses система/засоби оборони
active defenses система/засоби активної оборони
passive defenses система/засоби пасивної оборони
ballistic missile defense (BMD) оборона проти балістичних ракет
air defense (AD) протиповітряна оборона (ППО)
adversary; enemy противник
command and control (C2) system система військового управління
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) Договір про повну заборону ядерних випробувань
moratorium мораторій
testing moratorium мораторій на випробування
proliferation розповсюдження [зброї]
non-proliferation нерозповсюдження
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)

 

*****

to hold at risk classes of targets тримати під загрозою ряд цілей
reliable, survivable, and robust command and control system надійна, безвідмовна і безперебійна система військового управління
“exquisite” intelligence access to an adversary’s secrets without his knowledge “майстерний” і непомітний доступ розвідувальних структур до таємної інформації противника
theater-based, nuclear-capable dual-role aircraft літаки подвійного призначення, що здатні нести ядерну зброю і базуються на ТВД

 

& Prepare translation of the main text

U.S. Strategic Forces

General

With the end of the Cold War between the former Soviet Union (FSU) and the United States, the threat of an all-out nuclear attack has diminished. It is unlikely that Russia would undertake a massive first strike against the United States, and both countries have significantly reduced their nuclear forces. Still, the threat of nuclear war and the spread of nuclear weapons remains, evidenced by the nuclear tests of India and Pakistan in 1998. Five other nations admit to having nuclear weapons (their estimated quantity is indicated in parentheses): China (434), France (482), Russia (13,200), the United Kingdom (200) and the United States (15,500). Israel is known to have the capability to deploy nuclear weapons, and still other countries, including Iran, Iraq, Libya, and North Korea, are known to have nuclear weapons programs[40].

Nuclear forces continue to play a critical role in the defense of the United States, its allies and friends. They provide credible capabilities to deter a wide range of threats, including weapons of mass destruction (WMD) and large-scale conventional military force. Nuclear capabilities possess unique properties that give the United States options to hold at risk classes of targets important to achieve strategic and political objectives.

According to Joint Publication 1-02, deterrence is understood as “the prevention from action by fear of the consequences. It is a state of mind brought about by the existence of a credible threat of unacceptable counteraction”[41].

The Nuclear Triad

The offensive capability of the United States rests on what is known as the Nuclear Triad, comprised of strategic bombers, land-based intercontinental ballistic missiles (ICBMs), and submarine-launched ballistic missiles (SLBMs). It was devised so if any one of the three “legs” is destroyed by an attack, the other two can still function[42].

The United States maintains B-52, Rockwell B-1B, and Northrop Grumman B-2 bombers capable of being armed with nuclear weapons as part of its strategic force.

The U.S. land-based ICBM force consists of Minuteman III ICBMs capable of carrying three warheads apiece and 50 Peacekeeper missiles, each deploying 10 warheads[43].

Nuclear-powered ballistic-missile submarines (SSBNs) armed with long-range SLBMs will assume a greater share of the strategic nuclear deterrence mission if Strategic Arms Reduction Treaty II (START II) is implemented. Under START II, the SLBM force will provide about half of the 3,000 to 3,500 nuclear warheads the United States will be permitted to deploy. SSBNs, which are very hard to detect when at sea, are the most survivable element of the strategic nuclear triad. A significant portion of the SSBN fleet is at sea at any given time, and all submarines not in the shipyard for long-term maintenance can be deployed during a crisis. The U.S. SSBN fleet consists of 19 Ohio-class submarines. No new SSBNs or SLBMs are currently under development[44].

The New Triad[45]

The Quadrennial Defense Review (QDR) of 2001 concluded that deterrence should not be limited to the threat of retaliation, nor rely exclusively on nuclear forces. The U.S. will need a broader range of capabilities to assure friends and foe alike of its resolve. Nuclear forces, moreover, are unsuited to many of the contingencies for which the U.S. prepares. A mix of capabilities, offensive and defensive, nuclear, and conventional is required.

The application of a capabilities-based approach to U.S. nuclear forces has resulted in a decision to transform the existing triad of U.S strategic nuclear forces into a New Triad composed of a diverse portfolio of offensive and defensive, nuclear, and conventional systems. The New Triad is designed to give the President and the SECDEF a broad array of options to address a wide range of possible contingencies.

There are six underlying elements that support the legs of the New Triad: strike capabilities (nuclear and non-nuclear), defenses (active and passive), infrastructure, planning, command and control, and intelligence.


Strike Capabilities. Non-nuclear strike capabilities include advanced conventional weapons systems, offensive information operations, and Special Operations Forces. Deployed nuclear strike capabilities include the three legs of the existing strategic triad and theater-based, nuclear-capable dual-role aircraft.

Defenses. Active defenses include ballistic missile defense (BMD) and air defense (AD). Passive defenses include measures that reduce vulnerability through mobility, dispersal, redundancy, deception, concealment, and hardening; warn of imminent attack.

Infrastructure. A responsive infrastructure that can augment U.S. military capabilities in a timely manner provides strategic depth to the New Triad.

Planning. Careful planning will be critical to integrate and balance the three elements of the New Triad. Planning for the New Triad must consider multiple goals, a spectrum of adversaries and contingencies, and the many uncertainties of the security environment.

Command and Control. A reliable, survivable, and robust command and control (C2) system will serve as a critical portion of the New Triad.

Intelligence. “Exquisite” intelligence access to an adversary’s secrets without his knowledge is essential to provide insight into the intentions as well as the capabilities of opponents. Such intelligence should enable the United States to tailor its deterrent strategies to the greatest effect.

The United States plans to reduce its operationally deployed nuclear forces over the next decade to 1,700 to 2,200 warheads, while maintaining the flexibility necessary to accommodate changes in the security environment. Reductions are planned through a phased program that eliminates Peacekeeper ICBMs, removes 4 Trident SSBNs from strategic service, and downloads weapons from Trident SLBMs, Minuteman III ICBMs, and B-52H and B-2 bombers.

The existing verification regime established by the first Strategic Arms Reduction Treaty (START I) that entered into force December 5, 1994 will remain in effect. The U.S. Senate did not provide its advice and consent to the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT). The Administration does not support ratification of the CTBT but continues to support observance of the U.S. testing moratorium.

In sum, the U.S. strategy for its strategic forces will be transformed and adapted to meet the challenges of the decades to come. The risks associated with reductions in deployed nuclear warheads will be offset by the development and fielding of non-nuclear offensive and defensive capabilities and a revitalization of the infrastructure. The new strategy puts aside Cold War practices and planning and represents an important step in defense transformation.

 

s Answer the questions

1. What is the mission of the US Strategic Forces?

2. Can you explain the meaning of deterrence?

3. Do you agree with the statement that the risk of nuclear proliferation is higher than in the past?

4. Why are the nuclear forces referred to as the triad?

5. What are the components of the New Triad?

6. What is START?

7. Why are SSBNs considered to be the most survivable element of the strategic nuclear triad?

8. Do you think strategic nuclear forces can guarantee peace and security?

9. Are there strategic nuclear forces in Ukraine?

 

> Read, decipher and translate abbreviations

FSU; WMD; BM; ICBM; SLBM; CM; SLCM; SSBN; START; QDR; BMD; AD; CTBT; NPT.

 

N O Translate into Ukrainian

To hold at risk classes of targets; theater-based, nuclear-capable dual-role aircraft; undertake a massive first strike (against sb); the threat of a nuclear war; to have nuclear weapons programs; provide credible capabilities; large-scale conventional military force; to achieve strategic and political objectives; existence of a credible threat; offensive capability; to be armed with nuclear weapons; strategic nuclear deterrence mission; nuclear warheads; to be unsuited to many of the contingencies; a capabilities-based approach; a broad array of options; advanced conventional weapons systems; theater-based aircraft; dual-role aircraft; mobility; dispersal; deception; hardening; infrastructure; to provide strategic depth (to sth); a spectrum of adversaries and contingencies; uncertainty; command and control system; survivable; reliable, survivable, and robust command and control system; operationally deployed nuclear forces; a phased program; to meet the challenges of the decades to come; development; revitalization of the infrastructure; a major reduction in the U.S. strategic nuclear arsenal; conventional warfare; in a timely manner; nuclear-capable missiles; over the next decade; to be at sea; to be under development; to deter aggression; to enhance SSBN security and survivability; to enter inventory; to maintain nuclear forces of sufficient size and capability; with multiple warheads.

 

N O Translate into English

Надійна, безвідмовна і безперебійна система військового управління; загроза тотального ядерного удару; значно зменшувати ядерні сили; розповсюдження ядерної зброї; відігравати головну роль в обороні; стримувати широке коло загроз; ядерні можливості; утримання від дій під страхом наслідків; недопустима протидія; три складові ядерної тріади; покладатися виключно на ядерні сили; поєднання бойових можливостей; трансформувати існуючу тріаду у нову; відповідати за широке коло можливих кризових ситуацій; інформаційні операції наступального характеру; літак, що здатний нести ядерну зброю; вразливість; зменшувати вразливість через рухомість; дублювання (надмірність); прихованість; попередження про можливий напад/удар противника; гнучка інфраструктура; ретельне планування; стан безпеки (політ. “клімат безпеки”); безліч мінливостей, що характеризують клімат безпеки; надійний; стійкій; витривалий; непіддатливий; непохитний; безперебійний; застосовувати стратегію стримування з максимальною ефективністю; підтримувати необхідну гнучкість; існуючий режим верифікації; нейтралізувати ризики, пов’язані із скороченням розгорнутих ядерних боєголовок; прийняття на озброєння; надходження (до війська); трансформація системи оборони; обмежена здатність доставки ядерних зарядів на далекі відстані; літак, літальний апарат; дружній, дружелюбний; довготривале технічне обслуговування; підводні човни типу “Огайо”; виконувати завдання щодо нанесення ударів як ядерною, так і звичайною зброєю; бути ратифікованим; становити значні труднощі щодо виявлення; стримувати напад на сша чи їх союзників; набувати чинності;тримати під загрозою; програма розробки ядерної зброї; у період після холодної війни.

ó N O Translate quickly

Ядерні сили; conventional forces; колишній СРСР; nuclear attack/strike; ядерні випробування; to deploy nuclear weapons; ЗМЗ; strategic forces; тримати під загрозою; weapons of mass destruction; стримувати агресію; deterrence; засоби стримування; deterrent strategy; ядерна тріада; bomber; стратегічний бомбардувальник; heavy bomber; бомбардувальник−носій ядерної зброї; conventional bomber; балістична ракета; intercontinental ballistic missile; балістична ракета підводного базування; cruise missile; крилата ракета підводного базування; land-based missile; ракета повітряного базування; sea-based missile; ракета великої дальності; warhead; підводний човен атомний з ракетами балістичними; Strategic Arms Reduction Treaty; “Чотирирічний оборонний огляд”; retaliation; кризові ситуації; strike capabilities; ударні можливості з використанням ядерної зброї; non-nuclear strike capabilities; система (засоби) оборони; active defenses; засоби пасивної оборони; ballistic missile defense; протиповітряна оборона; adversary; система управління військами;Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty; мораторій; testing moratorium; розповсюдження зброї;non-proliferation; Договір про нерозповсюдження ядерної зброї; nuclear forces; звичайні (неядерні) сили; nuclear tests; розгортати ядерну зброю; to hold at risk; зброя масового знищення; SSBN; МБР; to deter aggression; стратегія стримування; nuclear triad; важкий бомбардувальник; ballistic missile; міжконтинентальна балістична ракета; submarine-launched ballistic missile; крилата ракета; air-based missile; ракета наземного базування; submarine-launched cruise missile; Договір зі скорочення наступальних озброєнь; ракета морського базування; nuclear-powered ballistic-missile submarine; ударні можливості з використанням неядерної зброї; Quadrennial Defense Review; система активної оборони; long-range missile; ППО; contingencies; ПЧАРБ; nuclear strike capabilities; МБР; moratorium; Договір про повну заборону ядерних випробувань; command and control system; оборона проти балістичних ракет; Nuclear Non-Proliferation Treaty.

A Build up your vocabulary

 

defense

1.юр., спорт.захист

defense mechanism – захисний механізм

defense reaction – захисна реакція

in defense of peace – на захист миру

in defense – у захист, у виправдання

in оnе’s defense – у свій захист

it may be said in his defense that ... – щодо його виправдання можна сказати, що ...

to make no defense against accusations – нічого не сказати у свій захист

the case for the defense – захист

the counsel [witnesses] for the defense – захисник обвинувачуваного

the witnesses for the defense – свідки обвинувачуваного

to conduct оnе’s own defense – відмовитися від захисника, узяти на себе захист, захищатися самому

Indian defense – шахм. індійський захист

man-to-man defense – захист “гравець проти гравця”

team defense – командний захист

best defense is offence – напад – кращий захист

to act in self-defense – діяти в порядку самозахисту

Оборона

active defense – активна оборона

air defense – протиповітряна оборона

air-defense interceptor – перехоплювач ПВО, ракета-перехоплювач, винищувач-перехоплювач

all-round defense – кругова оборона

anti-tank defense – протитанкова оборона

back line defense – оборона тилової смуги

chemical defense – протихімічний захист

civil defense – цивільна оборона

Defense Board – Рада оборони

defense expenditure – витрати на оборону

defense in depth – ешелонована оборона

defense tactics – оборонна тактика

ground defense – наземна оборона

heavy defense – щільна оборона

line of defense – смуга оборони; оборонний рубіж

linear defense – лінійна оборона

national defense – національна оборона; оборона країни

self-defense – самооборона

territorial defense – територіальна оборона

the Ministry of Defense – Міністерство оборони

the system of collective defense – система колективної оборони

thin defense – нещільна оборона

3.pl.укріплення; оборонні споруди; система/засоби оборони

coast defenses – берегові укріплення

to set up defenses – організовувати оборону, будувати оборонні споруди

 

N Translate at sight

Роль ядерних сил НАТО[46]

Головне призначення ядерних сил НАТО залишається політичним: зберегти мир і запобігти застосуванню сили. Ядерні сили НАТО роблять ризик агресії проти Альянсу непередбачуваним і неприйнятним, чого не забезпечують звичайні (неядерні) сили. Ядерні сили НАТО стримують застосування ядерної, біологічної і хімічної зброї сили Альянсу і, таким чином, роблять свій внесок у боротьбу із поширенням зброї масового знищення та засобів її доставки.

Колективна безпека, яку гарантує ядерна стратегія НАТО, поширюється на всі країни-члени Альянсу. Крім того, присутність американських ядерних сил в Європі, які передані в розпорядження НАТО, посилює політичний і військовий зв’язок між європейськими і північноамериканськими членами Альянсу.

Політичний нагляд за ядерними силами НАТО здійснюється спільно країнами−членами Альянсу. Група ядерного планування НАТО забезпечує участь міністрів оборони як ядерних, так і без’ядерних держав−членів Альянсу (за винятком Франції) у прийнятті рішень щодо ядерних сил НАТО та розвитку ядерної стратегії Альянсу.

Між країнами−членами НАТО існує угода про те, що основу військової потужності НАТО складає поєднання ядерних і звичайних сил достатніх для колективної самооборони. Таке поєднання ядерних і звичайних сил створює у потенційного агресора непевність щодо того, якою може бути відповідь НАТО.

Отже, попри драматичні зміни у кліматі безпеки, ядерні сили НАТО залишаються важливим елементом військової потужності, що дало змогу Альянсу провести значне скорочення як самих ядерних сил, так і своєї залежності від них.

 

O Translate by ear

Coordination and Command of Strategic Forces[47]

The U.S. Strategic Command monitors defense information from various sources and would coordinate a military response to a nuclear attack. In the event of an attack, the USSTRATCOM would collect data and present recommendations to the National Command Authorities.

Only the US President can make the decision to use nuclear weapons, even in response to an attack. The plan the President would use to respond to an attack is called the Single Integrated Operational Plan, or SIOP. The SIOP consists of several planned responses to various nuclear scenarios. If the President were to decide to use nuclear weapons, several procedures and code phrases would be used to verify the President’s authority. When the procedures are completed, they would authorize the military to use nuclear weapons. Numerous precautions exist in this process to prevent accidental or unauthorized use of nuclear weapons.

The President and the rest of the National Command Authorities would possibly give orders from a modified Boeing 747 called a National Airborne Operations Center (NAOC). By being airborne, command authority is less vulnerable to a ground attack. These airplanes are outfitted with advanced communications equipment so the President can stay in contact with the U.S. Strategic Command at all times. The USSTRATCOM also has a number of airborne command centers that can coordinate military forces in the event that ground centers have been destroyed or damaged.

 

Translate in writing
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.009 с.)