Вербування, набір, найом, прийомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вербування, набір, найом, прийомheavy enrolment – великий набір

light enrolment – невеликий набір

open enrolment – вільний прийом до навчального закладу (незалежно від формальних обмежень, як-то від місця проживання)

 

N Translate at sight

 

Серед основних заходів удосконалення системи комплектування ЗС треба відзначити такі:

− створення принципово нового сержантського корпусу;

− створення більш досконалої системи визначення придатності громадян України до професійної військової служби.

Система визначення придатності громадян до військової служби розглядатиме такі аспекти:

− відбір за станом здоров’я;

− відбір за морально-професійними якостями;

− відбір за рівнем освіти.

Вирішення питань військово-технічної політики прямо пов’язане зі способом комплектування військ. Зрозуміло, що без підвищення якісних параметрів особового складу не можна забезпечити належну ефективність реформування Збройних Сил.

 

O Translate by ear

В Україні запроваджено якісно нову систему комплектування посад військовослужбовців, а також супроводження служби військовослужбовців на всіх її етапах. Важливими елементами зазначеної системи стануть формування дійсно дієздатного резерву кандидатів для проходження служби.

Передбачається покращання військово-професійної орієнтації та психофізіологічного відбору військовослужбовців, застосування більш ефективної системи мотивації до військової служби, стимулювання професійного росту і планування кар’єри військовослужбовця.

Перехід Збройних Сил України на професійну основу та створення відповідних умов її функціонування зроблять військову службу більш привабливою для молоді. Важливим кроком є забезпечення соціально-правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та пенсіонерів Збройних Сил.

 

Translate in writing

The Army's claim for effectiveness of the “Army of One” campaign is based mostly on an increase in recruiting contacts. Even before September 11, the site had about 26,000 hits per day, a level that the Army says is 238 percent higher than in the previous year. Recruits who first contacted the Army on-line were up 81 percent. All of the services claim even more dramatic increases in the number of contacts with young people in the aftermath of the 9/11 tragedy.

Although the military considers its "Army of One" campaign to be a success, anti-militarism activists can still take heart. In the past, enlistments have taken a nose-dive when the public has come to understand that military service is about more than getting benefits. War means war, complete with the possibility of injury, death, friendly fire, exposure to environmental hazards, and Gulf War-like syndromes.

The new US policy of expanded war − which knows no geographical boundaries or time limits − is already causing many young people to lose enthusiasm for military service. Besides "reality television" is a fad that's soon to pass, and with it will go the resonance and entertainment value of the military's current recruiting drive.

 

ó ® Act as an interpreter

 

Які основні способи комплектування збройних сил ви знаєте? There are several sources of manning the armed forces: conscription, enlistment on voluntary or contract basis and joining the military through cadet corps.
Які способи комплектування існують сьогодні в США та Великобританії? Today recruiting to the Armed Forces of the USA and the UK is carried out mainly through recruiting offices to provide contract service personnel and through cadet corps.
Чи можуть жінки вступати на військову службу? The female personnel are an integral part of the Armed Forces, but women serve mainly in support roles.
Як довго можуть служити військовослужбовці сержантського складу в Великобританії? In the British Armed Forces, engagements for non-commissioned ranks are from 3 to 22 years.

 

 


Lesson 12
Military Ranks

< Active terms and expressions

 

military rank військове звання
obey orders v. виконувати накази
rank insignia знаки розрізнення (за військовим званням)
salute n. v, військове вітання; віддавати військове вітання
increase in rank підвищення у військовому званні
officer rank офіцерське звання
commissioned officer (ComO) офіцер
warrant officer (WO) ворент-офіцер
hold presidential commission отримати офіцерське звання від президента
pay grade штатно-посадова категорія, ШПК (за грошовим утриманням); тарифний розряд
company grade officers молодші офіцери
field grade officers старші офіцери
general officers генерали
junior grade officers молодші офіцери (ВМС)
mid-grade officers старші офіцери (ВМС)
flag officers адмірали
non-commissioned officers (NCOs) сержантський і старшинський склад (від ШПК Е-5 та вище)
sergeant (SGT) сержант
petty officer (РО) старшина (ВМС)
warrant наказ про присвоєння військового звання ворент-офіцера
to hold a ~ отримати ~
to serve under a ~ служити на підставі ~
receive commission отримати офіцерське звання
promotion підвищення у військовому званні
specialist спеціаліст (фахівець вузького профілю)
generalist фахівець широкого профілю
enlisted personnel рядовий та молодший командний склад
position посада
seniority старшинство

 

*****

be confirmed at one’s rank by the Senate одержувати підтвердження Сенатом військового звання
be a direct representative of the president of the United States прямо призначатися президентом США

 

Additional Word List
General of the Army (GA) генерал армії
General of the Air Force (GAF) генерал ВПС
General (GEN) генерал
Lieutenant General (LTG) генерал-лейтенант
Major General (MG) генерал-майор
Brigadier General (BG) бригадний генерал
Colonel (COL) полковник
Lieutenant Colonel (LTC) підполковник
Major (MAJ) майор
Captain (CPT) капітан
1st Lieutenant (1LT) перший лейтенант
2nd Lieutenant (2LT) другий лейтенант
Master Warrant Officer (MWO) мастер ворент-офіцер
Sergeant Major of the Army головний сержант СВ
Command Sergeant Major головний сержант армійського командування
Sergeant Major (SMAJ) головний сержант
First Sergeant (1SGT) перший сержант
Master Sergeant (MSGT) мастер-сержант
Sergeant First Class (SFC) сержант першого класу
Staff Sergeant (SSGT) штаб-сержант
Sergeant (SGT) сержант
Corporal (CPL) капрал
Specialist спеціаліст
Private First Class (PFC) рядовий першого класу
Private (PVT) рядовий
Private (Recruit) (RCT) рядовий (новобранець)
Navy
Fleet Admiral (FADM) адмірал флоту
Admiral (ADM) адмірал
Vice Admiral (VADM) віце-адмірал
Rear Admiral (Upper Half) (RADM (UH)) повний контр-адмірал
Rear Admiral (Lower Half) (RADM (LH)) контр-адмірал
Captain (CPT) кептен (пор.: капітан 1 рангу)
Commander (CDR) командер (пор.: капітан 2 рангу)
Lieutenant Commander (LCDR) лейтенант-командер (пор.: капітан 2 рангу)
Lieutenant (LT) лейтенант (пор.: капітан-лейтенант)
Lieutenant, Junior Grade (LTJG) молодший лейтенант ВМС (пор.: старший лейтенант)
Ensign (ENS) енсин (пор.: лейтенант)
Master Chief Petty Officer of the Navy мастер-головний старшина ВМС
Master Chief Petty Officer (MCPO) мастер-головний старшина
Senior Chief Petty Officer (SCPO) старший-головний старшина
Chief Petty Officer (CPO) головний старшина
Petty Officer First Class (PO1) старшина першого класу
Petty Officer Second Class старшина другого класу
Petty Officer Third Class старшина третього класу
Seaman матрос
Seaman Apprentice молодший матрос
Seaman Recruit матрос (новобранець)

 

 

& Prepare translation of the main text

Military Ranks

(US Views)

One big problem throughout military history has been identifying who's in charge. From the earliest days of warfare to the present, special rank badges meant survival. In the heat of battle, knowing who to listen to was as important as the fighting skills soldiers and sailors developed. They had to know at a glance whose shouted orders toobey.

The U.S. military services still use many of the ranks they started with when they began in 1775 at the outbreak of the Revolutionary War. The leaders adopted the organization, regulations and ranks of the British army and navy with just minor changes. This is not surprising because the Revolutionary Army was made up of colonial militia units that had been organized and drilled by British methods for many years.

Revolutionary Army rank insignia, however, did not follow the British patterns but was similar to the insignia used by the French. After the war the U.S. Army often used the uniform styles and some insignia of the British as well as the French armies.

Military rank is more than just who salutes whom. Military rank is a badge of leadership. Responsibility forpersonnel, equipment, and mission grows with each increase in rank.

Officer ranks in the United States military consist of commissioned officers (ComOs)and warrant officers (WOs). The commissioned ranks are the highest in the military. These officers hold presidential commissions and are confirmed at their ranks by the Senate. Army, Air Force and Marine Corps officers are called company grade officers in the pay grades of O-1 to O-3, field grade officers in pay grades O-4 to O-6 and general officers in pay grades O-7 and higher. The equivalent officer groupings in the Navy are called junior grade, mid-grade and flag.

Warrant officers hold warrants from their service secretary and are specialists and experts in certain military technologies or capabilities. The lowest ranking warrant officers serve under a warrant, but they receive commissions from the president upon promotion to chief warrant officer 2. These commissioned warrant officers are direct representatives of the president of the United States. They derive their authority from the same source as commissioned officers but remain specialists, in contrast to commissioned officers, who are generalists. There are no warrant officers in the Air Force.

Non-commissioned officers (NCOs) are servicepeople who have received neither a commission nor a warrant but hold positions requiring responsibility for personnel and its training. They may be sergeants or petty officers in the Navy.

The lowest in the rank are the enlisted personnel. However, depending on their qualification and service aptitudes they are also differentiated in rank.

Do not confuse rank with pay grades, such as E-1, W-2 and O-5. Pay grades are administrative classifications used primarily to standardizecompensation across the military services. The "E" in E-1 stands for "enlisted" while the “1” indicates the pay grade for that position. The other pay categories are “W” for warrant officers and "O" for commissioned officers. Some enlisted pay grades have two ranks.

The Army, for example, has the ranks of corporal and specialist at the pay grade of E-4. A corporal is expected to fill a leadership role and has a higher rank than a specialist even though both receive the same amount of pay.

Pay grade is used in the US military as to normalize the equivalent enlisted and officer ranks respectively. For example, the base pay of an E-8 are the same in the Air Force and the Army. In theory, those two E-8s will have equivalent levels of seniority and responsibility.

The table shows current ranks in the US military service branches, but they can serve as a fair guide throughout the twentieth century. [53]

 

W1 Warrant Officer 1 WO1 Warrant Officer 1 W-1 *The grade of Warrant Officer W-1 is no longer in use. Warrant Officer 1 WO NO WARRANT
W2 Chief Warrant Officer 2 CW2 Chief Warrant Officer 2 CWO2 Chief Warrant Officer 2 CWO2 NO WARRANT
W3 Chief Warrant Officer 3 CW3 Chief Warrant Officer 3 CWO3 Chief Warrant Officer 3 CWO3 NO WARRANT
W4 Chief Warrant Officer 4, CW4 Chief Warrant Officer 4, CWO4 Chief Warrant Officer 4, CWO4 NO WARRANT
W5 Chief Warrant Officer CW5 NO CHIEF WARRANT OFFICER CWO5 Chief Warrant Officer 5, CWO5 NO WARRANT
 
O1 Second Lieutenant 2LT Ensign, ENS Second Lieutenant 2nd Lt. Second Lieutenant 2nd Lt.
O2 First Lieutenant 1LT Lieutenant Junior Grade, LTJG First Lieutenant 1st Lt. First Lieutenant 1st Lt.
O3 Captain CPT Lieutenant, LT Captain Capt. Captain Capt.
O4 Major MAJ Lieutenant Commander, LCDR Major Maj. Major Maj.
O5 Lieutenant Colonel LTC Commander CDR Lieutenant Colonel Lt. Col. Lieutenant Colonel Lt. Col.
O6 Colonel COL Captain CAPT Colonel COL Colonel COL.
O7 Brigadier General BG Rear Admiral Lower Half RADM (LH) Brigadier General BG Brigadier General BG
O8 Major General MG Rear Admiral Upper Half RADM (UH) Major General Maj. Gen. Major General Maj. Gen.
O9 Lieutenant General LTG Vice Admiral VADM Lieutenant General Lt. Gen. Lieutenant General Lt. Gen.
O10 General GEN Army Chief of Staff Admiral ADM Chief of Naval Operations and Commandant of the Coast Guard General Gen. Commandant of the Marine Corps General Gen. Air Force Chief of Staff
  General of the Army (Reserved for wartime only) Fleet Admiral (Reserved for wartime only)   General of the Air Force (Reserved for wartime only)

 

s Answer the questions

1. What groupings of officers do you know?

2. What is the difference between commissioned and non-commissioned officers?

3. What is a warrant?

4. What is the pay scale used for?

5. Are there any ranks for enlisted personnel?

 

> Read, decipher and translate abbreviations

GA; BG; VADM; MSGT; GAF; GEN; SCPO; LTG; MG; COL; LTJG; LTC; MAJ; CPT; RADM; 1LT; 2LT; PO1; MWO; RCT; SMAJ; 1SGT; CPT; SFC; MCPO; SSGT; SGT; CPL; PFC; PVT; FADM; ADM; COMMO; CDR; LCDR; LT; ENS; CPO; NCO.

 

N O Translate into Ukrainian

Badge of leadership; derive one’s authority; administrative classification; compensation; base pay; service aptitudes; fill a leadership role; hold a warrant; develop fighting skills; identify who's in charge; in the heat of battle; special rank badge; know at a glance; be differentiated in rank; at the outbreak of the Revolutionary War; depending on one’s qualification; follow the British patterns; military experience; confuse rank with pay grades; equivalent officer groupings; hold positions; responsibility for personnel and its training; minor change; shouted order; receive the same amount of pay.

 

N O Translate into English

Розрізнятися у військовому званні; відповідальність за особовий склад та його бойову підготовку; службові здібності; в залежності від кваліфікації; службова класифікація; усний наказ; отримувати повноваження; виконувати командні функції; отримувати однакове грошове утримання; грошове забезпечення/утримання; впізнавати командира; незначні зміни; перебувати на посаді; військовий досвід; на початку війни за незалежність; спеціальна ознака військового звання; плутати військове звання зі штатно-посадовою категорією; мінімальне грошове утримання; миттєво впізнавати; використовувати британські зразки; в розпалі битви; розвивати бойові навички; ознака командира; відповідні категорії офіцерського складу; отримувати наказ міністра (СВ, ВПС, ВМС) про присвоєння військового звання ворент-офіцера.

ó N O Translate quickly

Виконувати накази; rank insignia; військове вітання; віддавати військове вітання; increase in rank; офіцерське звання; commissioned officer (ComO); ворент-офіцер; hold presidential commission; штатно-посадова категорія (за грошовим утриманням); тарифний розряд; company grade officers; старші офіцери; general officers; молодші офіцери (ВМС); mid-grade officers; адмірали; non-commissioned officers (NCOs); сержант; petty officer (РО); наказ про присвоєння військового звання ворент-офіцера; receive commission; підвищення у військовому званні; specialist; фахівець широкого профілю; enlisted personnel; посада; seniority; одержувати підтвердження Сенатом військового звання; be a direct representative of the president of the United States; військове звання; obey orders; знаки розрізнення за військовим званням; salute; підвищення у військовому званні; officer rank; офіцер; warrant officer (WO); отримати офіцерське звання від президента; pay grade; молодші офіцери; field grade officers; генерали; junior grade officers; старші офіцери (ВМС); flag officers; сержантський і старшинський склад; sergeant (SGT); старшина (ВМС); warrant; отримати офіцерське звання; promotion; спеціаліст (фахівець вузького профілю); generalist; рядовий склад; position; старшинство; be confirmed at one’s rank by the Senate; прямо призначатися президентом США.

A Build up your vocabulary

rank

1. n.ряд, лінія

to form up in three ranks – розташувати в три ряди

to close ranks – зімкнути рядиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)