Гарантія; забезпечення; застава; поручительствоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гарантія; забезпечення; застава; поручительствоsecurity for a claim – забезпечення позову

on the security of – під заставу

to give security – поручатися

to act as security – виступати в якості поручителя

Цінні папери

government securities – державні цінні папери

 

N Translate at sight

Роль державних органів в системі національної безпеки[4]

Державні органи відіграють головну роль у забезпеченні національної безпеки України.

До них належать: Верховна Рада України як орган законодавчого регулювання відносин національної безпеки; Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та Верхов­ний Головнокомандувач Збройних Сил України; Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України; Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади, що вживає заходів до забезпечення обороноздатності, національної безпеки України та громад.

Важливі функції у забезпеченні національної безпеки виконують також Конс­титуційний Суд України, Прокуратура України, Національний банк України, міністерства і відомства.

International Environment[5]

(US Views)

Challenges to our global interests did not disappear with the end of the Cold War. Today we face a world in which threats are widespread and uncertain, and where conflict is probable, but too often unpredictable.

The strategic landscape is characterized by four principal dangers which our military must address: regional instability; the proliferation of weapons of mass destruction; transnational dangers such as drug trafficking and terrorism; and the dangers to democracy and reform in the former Soviet Union, Eastern Europe, and elsewhere.

Many ethnic, religious, territorial, and economic tensions, held in check by the pressures of the bipolar global competition, erupted when the constraints posed by the Cold War were removed.

Regional instability also results when regional powers such as Iraq, Iran, and North Korea pursue aggressive policies in attempts to dominate their neighbors militarily, politically, or economically.

O Translate by ear


The Council of National Security and Defense of Ukraine[6]

The Council of National Security and Defense of Ukraine was established by the Presidential Decree in July 1992 as an advisory body in the system of state executive power under the President of Ukraine.

The Constitution of Ukraine of 1996 established a new state body – the Council of National Security and Defense of Ukraine that inherited the functions of former Council of Defense and Council of National Security. Secondly, the Constitution determined the principle tasks of this body – coordination and control of the state bodies of executive power activity in the sphere of national security and defense.

Currently, the Council of National Security and Defense of Ukraine is a specialized state body with constitutional status which is an integral part of the presidential power and is supposed to ensure one of the most important constitutional functions of the President – state independence and national security of the state.

 

Translate in writing

Безпека[7]

Безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішньої і внутрішньої загрози.

Система безпеки охоплює такі елементи: наукову теорію, доктрину (концепцію), політику, стратегію і тактику забезпечення безпеки; сукупність міжнародних, державних і громадських (недержавних) інститутів та організацій, які забезпечують безпеку особи, суспільства, держави; засоби, способи і методи забезпечення безпеки.

Існують різни типи безпеки: за масштабом можна виділити міжнародну, регіональну та локальну безпеку; за суб’єктами – особисту, суспільну, національну, колективну; за суспільними сферами – політичну, економічну, військову, екологічну, радіаційну тощо.

Забезпечення безпеки в Україні регулюється Конституцією, законами, правовими актами та системою відповідних державних органів і об’єднань громадян.

 

ó ® Act as an interpreter

 

Після Другої світової війни люди вбачали в безпеці найвищу цінність. Що змінилося з тих часів? Times have changed. After so many years of peace and prosperity it has become easy to take security for granted in the West[8].
Така самозаспокоєність є небезпечною, чи не так?     That’s right. We believe that we should make the investment in our security. It will become the key to the peace and prosperity.
Якими є сучасні загрози?   Increased instability is the most obvious challenge.
Ви маєте на увазі Кавказ, Центральну Азію, Північну Африку і Близький Схід?   Yes, exactly. Regions such as the Caucasus, Central Asia, North Africa and the Middle East are all going through political and economic transitions of historic dimensions.
У сучасному світі ніхто не може бути захищеним від прямого впливу джерел нестабільності в інших частинах світу. Right. Geography once isolated Europe and North America from the fall-out of instability in other parts of the world. This is no longer the case today.

 


Lesson 2
The Nature of War and Warfare

< Active terms and expressions

 

war війна
world war світова війна
civil war громадянська війна
cold war холодна війна
limited war обмежена війна
nuclear war ядерна війна
international war міжнародна війна
wage a war v. вести війну
warfare воєнні дії; війна
guerrilla warfare партизанська війна; партизанські дії
total warfare тотальна війна
defensive warfare оборонні воєнні дії
psychological warfare психологічна війна
conflict конфлікт
insurrection бунт; заворушення
confrontation протистояння; конфронтація
revolution революція
coups d’etat переворот (військовий або державний)
terrorism тероризм
armed conflict збройний конфлікт
rebellion повстання
maintain law and order v. підтримувати законність і правопорядок
hostilities воєнні дії; ворожнеча
armed strength збройна міць; воєнна могутність
treaty договір
peace proclamation проголошення миру
religious conflict релігійний конфлікт
defeat an enemy v. завдавати поразки противнику
strategy стратегія
tactics тактика
battle битва
naval battle морська битва
combat бій
aerial combat повітряний бій
logistics матеріально-технічне забезпечення (МТЗ); тилове забезпечення
troops війська
supplies постачання
offense наступ
offensive n., adj. наступ; наступальний
offensive actions наступальні дії
defense оборона
defensive оборонний
propaganda пропаганда
bombardment бомбардування
forces сили
combatant forces бойові сили
nuclear explosive device ядерний зарядний пристрій (ЯЗП)
tactical nuclear weapons тактична ядерна зброя
aircraft carrier авіаносець
heavy bomber важкий бомбардувальник
nuclear explosion ядерний вибух
nuclear warheads ядерні боєголовки
intercontinental ballistic missile (icbm) міжконтинентальна балістична ракета (МБР)
icbm МБР

*****

the nature of modern warfare природа/характер сучасної війни
carry on war on a large scale by land, sea, or air v. вести широкомасштабні бойові дії на суші, морі і в повітрі
maintain a small standing army v. утримувати малочисельну постійну армію
tactical judgment тактична грамотність (розсудли­вість); грамотність (розсудливість) в бою
leadership лідерські якості
continuous supplies безперебійне постачання
on the battlefield на полі бою

 

 

& Prepare translation of the main text


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)