Поняття про будову автоматичної зброї та роботу її частинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття про будову автоматичної зброї та роботу її частинВ усіх сучасних зразках зброї для метання кулі використовується енергія порохового заряду, що згоряє при пострілі. Таку зброю називають вогнепальною.При стрільбі з неї для виробництва кожного наступного пострілу потрібно перезарядити зброю новим патроном і запалити його пороховий заряд.

Процес перезаряджання в більшості систем сучасної зброї включає наступні операції:

відмикання затвора - розчіплювання затвора зі стволом (зі ствольною коробкою);

відкривання каналу ствола - відділення затвора від ствола;

екстракцію гільзи - видалення гільзи з патроннику;

відображення гільзи - викидання гільзи зі зброї;

подачу наступного патрона в патронник;

закривання каналу ствола затвором;

запирання затвором - зчеплення затвора зі стволом (зі ствольною коробкою).

У деяких системах зброї, наприклад пістолет Макарова ПМ, застосовують так називане вільне запирання затвора, без зчеплення його зі стволом. У таких системах процес перезарядження включає меншу кількість операцій (замість 7 - тільки 5).

У гвинтівках і карабінах старих зразків усі операції перезарядження виконуються стрільцем вручну. Така зброя називається неавтоматичною.

У сучасній стрілецькій зброї для виконання всіх операцій перезаряджання використовується частина енергії порохових газів, що утворяться при пострілі. При цьому для перезарядження стріляючому не треба застосовувати м'язових зусиль.

Зброя, в якої всі операції перезарядження виконуються за рахунок енергії газів порохового заряду, називається автоматичною.

У деяких системах зброї для роботи автоматики використовується енергія віддачі (відкоту). Представниками зброї цього класу є, наприклад, великокаліберний кулемет Владимирова танковий (КПВТ) і пістолет Макарова (ПМ).

Деякі ж операції здійснюються за рахунок енергії, накопиченої пружинами в період дії порохових газів і руху рухомих частин по інерції. Так, наприклад, діють пружини зворотних механізмів для вертання всіх рухомих деталей зброї у вихідне положення.

Принципи будови автоматики дозволяють правильно визначити головне в конструкції будь-якого виду стрілецької зброї і зрозуміти як працює її автоматика. Конструктивні особливості зброї визначаються способом використання енергії порохових газів для роботи автоматики. Ця ознака є визначальною в системі будь-якого виду автоматичної зброї.

Згідно прийнятій класифікації системи зброї, автоматика якої заснована на використанні енергії віддачі, відносять до першого класу (клас А). Системи зброї, що використовує для роботи автоматики енергію порохових газів, які відводяться зі ствола, - до другого класу автоматичної зброї (клас Б).

Для виконання всіх операцій, необхідних для перезарядження зброї і запалення капсуля патрона, у сучасній автоматичній зброї маються наступні основні механізми:

відмикання і запирання затвора;

відкривання і закривання каналу ствола;

видалення гільз (екстракції і відображення);

подачі патронів до приймача;

подачі патронів у патронник;

ударний;

спусковий.

Крім цих семи основних механізмів в автоматичній зброї маються запобіжні механізми, прицільні пристосування і деякі додаткові механізми і пристрої.

Усі зазначені механізми і пристрої у кінцевому результаті призначені для забезпечення пострілу. Постріл - це викидання кулі зі ствола зброї силою тиску газів, що утворюється при згорянні порохового заряду. Тому з усіх частин зброї найбільш специфічною і відповідальною є ствол.

Ствол у стрілецькій зброї є камерою для згоряння порохового заряду. Він служить для надання кулі необхідного напрямку польоту і надання їй необхідної початкової швидкості і обертального руху.

Передній кінець ствола називають дулом, передній торець ствола — дуловим зрізом; задня частина ствола називається казенною частиною, задній кінець - пеньком ствола.

Канал ствола за своєю будовою поділяється на патронник, кульовий вхід і нарізну частину. Для підвищення зносостійкості нарізна частина ствола покривається шаром хрому.

Нарізна частинаканалу ствола служить для надання кулі обертального руху з визначеною кутовою швидкістю, необхідною для стабілізації її польоту в повітрі. Проміжки між нарізами називають полями. Відстань між двома протилежними полями називається калібром ствола.Наприклад, калібр пістолета Макарова9-мм, а куля має діаметр 9,2мм.

Ствол кріпиться у ствольній коробці (у ПМ – в рамці). Це кріплення роблять не рознімним (у гвинтівок, автоматів і ручних кулеметів) і рознімним (у станкових і крупно калібрових кулеметів). Рознімні з'єднання застосовують для зброї, що має обмежений режим вогню. Рознімне з'єднання дозволяє швидку заміну ствола на запасний в бойових умовах і цим забезпечує високий режим стрільби. Рознімне з'єднання ствола застосоване в кулеметі ПКТ, у крупно калібровому кулеметі КПВТ тощо.

Механізми відмикання і запирання затвора, відкривання й закривання каналу стволав більшості випадків мають одні й ті самі деталі і ланки та відрізняються лише тим, що під час відмикання і запирання використовуються різні робочі поверхні. Це дозволяє розглядати механізми відмикання і запирання спільно.

До цих механізмів входить вузол запирання, а також деякі частини автоматики зброї, що забезпечують поряд з іншими функціями відкривання і закривання каналу ствола. Наприклад, в автоматах і ручних кулеметах Калашникова вузол запирання складають затвор, ствольна коробка і ствол. У відкриванні і закриванні каналу ствола бере участь ще й затворна рама.

Механізми видалення гільз (викидні механізми).У більшості зразків стрілецької зброї ведучою деталлю механізму витягу гільзи з патронника є затвор, на якому міститься викидач. Цепристрій,щослужить для витягування гільзи з патронника. Для захоплення гільзи викидач має зачіп.

Відбивачі в зразках зброї служать для видалення (відображення) гільзи за межі зброї. Напрямок відображення забезпечується відповідним взаємним розташуванням викидача і відбивача.

У сучасній зброї живлення патронами здійснюється з магазинів, чи зі стрічки.

Ударні механізми призначені для нанесення удару по капсулю патрона, необхідного для його запалення і приводяться в дію попередньо стиснутою в ході роботи автоматики бойовою чи зворотно-бойовою пружиною.

Спускові механізмипризначені для утримання у зведеному положенні ударного механізму і для звільнення його при виробництві пострілу. В автоматичній стрілецькій зброї спускові механізми поділяються на три типи:

для ведення автоматичної стрільби;

для ведення одиночного вогню;

для ведення автоматичного і одиночного вогню.

Деталь спускового механізму, що служить для утримання у зведеному положення курка (ударника, чи затворної рами), називається шептало,а виступ, у який упирається шептало для утримання цих деталей у зведеному положенні, - бойовим взводом.

Запобіжні механізми і пристрої. У сучасних зразках стрілецької автоматичної зброї зустрічаються три групи запобіжних пристроїв (механізмів):

Механізми, що забезпечують безпеку поводження зі зброєю і виключають можливістю випадкового пострілу. Такі механізми називаються запобіжниками;

Механізми, що забезпечують неможливість пострілу при незамкненому затворі. Необхідність таких запобіжних пристроїв диктується тим, що постріл у випадку не запирання затвора (через несправності чи поломки деталей чи з інших причин) не тільки може привести до виходу з ладу зброї, але і становить велику небезпеку для стріляючого;

Механізми, пристрої, що забезпечують захист деталей і механізмів зброї від забруднення. Ці запобіжники виконуються звичайно у виді різних щитків і кришок, що прикривають вікна у ствольній коробці.

Допоміжні механізми і пристосуваннявключають: газовідвідні пристрої; компенсатори, полум’я гасителі і глушники звуку; буферні пристрої (демпфери віддачі); надульники (підсилювачі віддачі); дулові гальма і деякі інші.

Компенсаторислужать для підвищення купчастості бою при стрільбі чергами з хитких положень (з коліна, стоячи). Такий пристрій застосований в автоматі Калашникова (АК-74).

Полум’я гасителіслужать для поліпшення маскування зброї при веденні вогню. Для патронів меншої потужності, чим гвинтівковий, полум’я гасителі не застосовуються.

Глушники звуку пострілу можуть установлюватися на стрілецьку зброю (пістолети, автомати). Вони призначені для рішення спеціальних задач.

Буферні пристрої (демпфери віддачі) застосовуються для пом’якшення поштовхів рухомих частин при віддачі і для надання їм енергійного поштовху для повернення вперед.

Прицільні пристосуванняпризначаються для надання осі каналу ствола зброї такого положення щодо цілі, при якому середня траєкторія кулі пройшла б через ціль (через бажану точку на ній). На прицільних пристосуваннях установлюють визначені вихідні установки, що відповідають дальності до цілі й умовам стрільби. За допомогою цих установок враховують величину кута прицілювання у вертикальній площині і (якщо потрібно) бічне виправлення - у горизонтальній площині. Після установки на прицілі цих кутів зброя за допомогою візирних пристроїв наводиться в ціль. При цьому в точку прицілювання безпосередньо на ціль направляється лінія прицілювання, а вісь каналу ствола виявляється вище лінії прицілювання на величину кута прицілювання.

Для прямого наведення стрілецької зброї при стрільбі по наземних цілях застосовуються:

механічні приціли (відкриті і діоптричні);

оптичні приціли;

електронно-оптичні (нічні) приціли.

Механічні прицілискладаються з двох частин: мушки і цілика, укріплених на зброї. Цілик може переміщатися по висоті й в бічному напрямку при установці вихідних даних для стрільби. Мушка кріпиться нерухомо і може переміщатися лише при приведенні зброї до нормального бою.

Серед механічних прицілів зустрічаються так називані діоптричні приціли. Їхня відмінність полягає в тому, що замість цілика з прорізом вони мають діоптр (діафрагму). Діоптричні приціли можуть забезпечувати кращу точність наведення, чим звичайні відкриті приціли. Найбільше поширення діоптричні приціли одержали в спортивній зброї.

На ручній стрілецькій зброї, що застосовується для невеликої дальності стрільби (пістолети, деякі пістолети-кулемети), установлюються постійні приціли. Такі приціли не мають механізмів для зміни положення цілика по висоті й у бічному напрямку.

На зброї, де необхідна велика точність наведення, встановлюються оптичні приціли. Оптична частина прицілу дозволяє одержати зображення цілі і прицільного перехрестя (прицільної марки) в одній площині з однаковою виразністю, що в значній мірі спрощує наведення і підвищує точність прицілювання.

Електронно-оптичні (нічні) приціли застосовуються для спостереження і ведення прицільної стрільби вночі. У даний час знаходяться на озброєнні дві групи нічних електронно-оптичних прицілів: прилади, що працюють на інфрачервоних променях (типу нічних стрілецьких прицілів НСП-2, ППН-2), і прилади, що працюють у променях природної нічної освітленості (приціли типу НСП-3, ППН-3).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.02 с.)