ТЕПЕР. ЗАРАЗ. НИНІ. СЬОГОДНІ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕПЕР. ЗАРАЗ. НИНІ. СЬОГОДНІ. 

Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає теперішній час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні.

Зараз - характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини.

 

ТРУДИТИСЯ. ПРАЦЮВАТИ.

 

Трудитися - вживається лише стосовно діяльності людини (трудитися з радістю, будемо трудитися на полі). Працювати - слово стилістично нейтральне. Вживають його, коли йдеться про перебування особи на роботі, службі, про час або місце роботи окремих частин тіла, органів людини; ним позначають роботу машин, механізмів (агрегат працює, телефон не працює).

 


V. ПАРОНІМИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

 

АДРЕС. АДРЕСА.

 

Адрес - письмове привітання на честь ювілею тощо.

Адреса - напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи.

 

АКТИВАЦІЯ. АКТИВІЗАЦІЯ. АКТИВНІСТЬ.

 

Активація – збудження чогось, посилення діяльності організму: рівень активації, енергія активації.

Активізація – спонукання кого-, чого-небудь до діяльності, більший вияв чогось: активізація дільяності кори головного мозку (організму, психічних процесів).

Активність – діяльна, енергійна участь у чому-небудь: біологічна активність, висока активність.

 

АПЕНДИКС. АПЕНДИЦИТ.

Апендикс – червоподібний відросток сліпої кишки людини та деяких тварин: здоровий апендикс.

Апендицит – запалення апендикса: хронічний апендицит, хворіти на апендицит.

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ. АТЕРОСКЛЕРОЗ.

Артеріосклероз – хронічне захворювання артерій, що характеризується ущільненням у них стінок. Хворіти на артеріосклероз.

Атеросклероз – захворювання серцево-судинної системи (найбільш поширена форма артеріосклерозу). Ознаки атеросклерозу.

АФЕКТ. ЕФЕКТ.

 

Афект - короткочасне бурхливе переживання людини, сильне нервове збудження, іноді до знепритомнення (сильний аффект, бути у стані афекту).

Ефект - результат, наслідок яких-небудь дій, заходів (економічний ефект, ефект від лікування); сильне враження, спричинене кимось або чимось (погоня за ефектом, дешевий ефект).

 

 

БОЛІСНИЙ. БОЛЮЧИЙ. БОЛЬОВИЙ.

 

Болісний і болючий збігаються у значенні: 1. Пов’язаний з переживаннями, тяжкий (рідко болючий). Наприклад: Болісні шукання людяності (Д. Павличко). Софія лягла на диван. Її охопила раптом болюча журба. (Шиян). 2. Пов’язаний з фізичним відчуттям болю (рідко болісний). Болючий зуб. Болюча рана. Руки й ноги напухли, мов відра, і болісний стогін пробивався крізь малі віконця на вулицю

(Галан).

Тільки болючийу сполученням болюче місце (про щось найбільш уразливе), болюче питання, болюча справа (невідкладна справа, розв’язання якої пов’язане з труднощами).

Больовий(мед.) Больова точка. Больове відчуття у новонародженого ще недостатньо розвинене.

 

ВИБОРНИЙ. ВИБОРЧИЙ.

 

Виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду.

Виборчий - пов'язаний з правовими нормами виборів. Наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюллетень та ін.

 

 

ВИКЛЮЧНО. ВИНЯТКОВО.

 

Виключно, тобто л и ш е, т і л ь к и (виключно для співробітників комерційних банків).

Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).

 

ВІДПУСК. ВІДПУСТКА.

 

Відпуск - видача, продаж чого-небудь; відпустка - звільнення на певний час від роботи, навчання.

 

В’ЯЗИ. М’ЯЗИ.

 

В’язи – шийні хребці, задня частина шиї: міцні , сильні в’язи.

М’язи (м’яз) – тканина живого організму, здатна скорочуватися, забезпечуючи функцію руху частини тіла: сильні, треновані м’язи, м’язи живота, ноги, руки.

 

ВИЛІКОВНИЙ. Вилікуваний.

Виліковний – який піддається лікуванню. Виліковна хвороба.

Вилікуваний – позбалений хвороби, здоровий.

 

ВІТАМІНІЗОВАНИЙ. ВІТАМІННИЙ. ВІТАМІНОЗНИЙ.

 

Вітамінізований – насичений вітамінами. Вітамінізований сік.

Вітамінний –який має в собі вітаміни; який виробляє вітаміни. Вітамінні корми. Вітамінний завод.

Вітамінозний – багатий на вітаміни. Вітамінозні продукти.

 

ВРАЖЕННЯ. УРАЖЕННЯ.

 

Враження і ураження. Дія за значенням “уражати, вражати (ранити або вбивати; порушувати життєдіяльність, нормальний стан організму)”. Засоби враженням (ураження). Ураження (враження) внаслідк хвороби.

Тільки враження вживається у значенні “те, що залишається в свідомості людини від баченого, пережитого; вплив чого-небудь на когось”. Поділитися враженнями. Справити враження.

 

ГАМУВАТИ. ТАМУВАТИ.

Гамувати– послаблювати, зменшувати вияв чого-небудь; заспокоювати, втихомирювати: гамувати стукіт серця, хвилювання.

Тамувати – зупиняти, стримувати плин, рух чого-небудь, не давати чому небудь виявитися повною мірою: тамувати кров, біль, кашель, плач, сміх, стогін, страх, подих, спрагу.

 

ДЕГЕНЕРАТИВНІСТЬ. ДЕГЕНЕРАЦІЯ.

Дегенеративність – наявність ознак виродження. Дегенеративність цього типу тварин.

Дегенерація – виродження; зниження життєвості у кожного наступного покоління організмів порівняно з попереднім. Дегенераця організму.

 

 

ДЕПРЕСИВНИЙ. ДЕПРЕСІЙНИЙ.

 

Депресивний – пов’язаний із хворобливим станом пригніченості, відчаю, скорботи. Депресивний стан.

Депресійний – який стосується застою в економіці капіталістичних країн. Депресійний характер труднощів.

 

ДИПЛОМАТ. ДИПЛОМАНТ. ДИПЛОМНИК.

 

Дипломат - посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант - особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

Дипломник - автор дипломної роботи, підготовленої в училищі, технікумі чи вузі.

 

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ. ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ.

Дискваліфікація – оголошення когось не гідним або не здатним виконувати певну роботу чи обоа’язк через професійну непідготовленість.

Декваліфікація – втрата особою фахових знань, через що вона стає неспроможною виконувати свою роботу чи обов’язки.

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ. ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ.

Диференціальний і диференційний збігаються у значенні “який залежить від якоїсь умови; різницевий, різний”. Але диференційний вживається рідко. Диференціальні (диференційні) ознаки стилів.

Диференціальний (математичний термін) - який стосується диференціала, пов’язаний з ним. Диференціальне рівняння.

Диференційований – узгоджений з різними умовами, правилами; неоднаковий, роздільний. Диференційований залік. Диференційований підхід.

 

ДІЛЬНИЦЯ. ДІЛЯНКА.

 

Дільниця - це адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол, а також виборча дільниця.

Ділянка - частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).

 

ДОДЕРЖУВАТИ. ДОДЕРЖУВАТИСЯ.

 

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку).

Додержуватися - бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань.

 

ЕКОЛОГІЯ. ОНКОЛОГІЯ.

 

Екологія – наука про зв’язок організмів з навколишнім середовищем.

Онкологія – розділ медицини, що вивчає причини виникнення в людини і тварин пухлин та розробляє методи їх лікування.

 

ЕФЕКТИВНИЙ. ЕФЕКТНИЙ.

Ефективний - дійовий, результативний, корисний, більш досконалий. Ефективні ліки. Ефективні засоби.

Ефектний – який справляє сильне враження, розрахований на те, щоб викликати ефект, зонвшньо показовий. Ефектний танець. Ефектна поза. Ефектна гра.

 

ЗАЛІКУВАТИ. ЗАЛІЧИТИ.

Залікувати – 1) лікуючи, загоїти що-небудь. В госпіталі їм залікують рани, а на поправку до нас у домашні санаторії. (Кучер).

2) неправильно лікуючи, довести людину до смерті. – І взагалі, Тарасе, в цій лікарні тебе, бачу, можуть залікувати так, що підеш під білу березу. (Збанацький).

Залічити – зарахувати, включити до складу кого-небудь. Їх залічили до числа студентів.

 

ЗАРАЗЛИВИЙ. ЗАРАЗНИЙ.

Збігаються у значенні “який має здатність передаватися іншому (про хворобу)”. Заразлива (заразна) хвороба.

Тільки зараливий вживається у переносному значенні “який легко переймається іншими, впливає на інших”. Заразливий сміх. Заразливий почин.

ЗАЧИТАТИ. ПРОЧИТАТИ.

 

Слово зачитати вживається, коли йдеться про усне повідомлення, інформування слухачів щодо змісту офіційних паперів. Наприклад: зачитати заяву, резолюцію, постанову. Слово прочитати усталилось у словосполученнях: прочитати лекцію; прочитати доповідь тощо.

 

ЇДА. ЇЖА.

Їда – споживання їжі: їда, повільна, швидка, всухом’ятку.

Їжа – харчі: їжа багата, різноманітна, рослинни, суха, пісна.

 

КНИГА. КНИЖКА.

 

В офіційно-діловому і побутовому мовленні книгою називають зшиті в одну оправу аркуші з відповідними записами. Книжка - це окремо виданий твір. Але слово книжка має й термінологічне значення. Наприклад: трудова книжка, ощадна книжка, телефонна книжка тощо.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.015 с.)