ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЮПИТЕР СЕКСТИЛ С МС : Благоприятна дъга, макар и с по-малка сила от съвпад. Увеличаване състоянието, изгода в работата, подобряване на здравето.ЮПИТЕР квадрат МС и IС : Юридически неприятности. Отсъствие на здрав смисъл в бизнеса. Разточителност, безпочвени надежди.

ЮПИТЕР тригон МС : Благоприятна дъга, макар и с по-малка сила от съвпад. Увеличаване състоянието, изгода в работата, подобряване на здравето.

ЮПИТЕР СЪВПАД С IС /ЮПИТЕР опозиция МС/: Просперитет на бащата. Наследство като бащин имот. Изгода и успех със земя, недвижими имоти, строителство.

с ASC:

ЮПИТЕР СЪВПАД с ASC: ДОБРО ЗДРАВЕ, бодрост, духовност, добра работа. Уважение, дружба, покровителство. В подх. възраст - женитба. За женен човек с деца - те растат служебно и имат благосъстояние. СИЛЕН Ю.- изгода, СЛАБ- само незначителни подобрения. Ако Ю. управлява 8д- наследство, 4д- успех от недвижима собственост, мини, строителство.За религиозен, юридически или образователен деятел - успех и прогрес.

ЮПИТЕР СЕКСТИЛ С ASC : ДРУЖБА И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, увеличение на богатството. Обществени дела, социално благополучие и филантропия.

ЮПИТЕР КВАДРАТ, ОПОЗИЦИЯ с ASC: Драматизира и преувеличава обикновените събития/което може да бъде използвано от един актьор/. Иска да доминира, макар другите да са важни за него. Родителите играят важна роля в оформянето на възгледите. Неспокоен. Нужен му е умствен и физически отдушник.

ЮПИТЕР ТРИГОН С ASC : ДРУЖБА И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, увеличение на богатството. Обществени дела, социално благополучие и филантропия.

ЮПИТЕР съвпад с DES /ЮПИТЕР опозиция с ASC/: За САМОТЕН ЧОВЕК - щастлив брак, ако се сключи сега. За ЖЕНЕНИЯ - успех чрез брака. За родения се откриат прекрасни възможности за успех, повишаване на доверието, за участие в обществения живот и проекти, свързани с общественото благополучие.

А с п е к т и н а С а т у р н

с УРАН:

САТУРН СЪВПАД С УРАН : Сатурн е кристализацията, плътната субстанция/като камък/. Уран- неочакваното, енергичното, взривното. Взривът разтрошава камъка. Разчупване на стари закостеняли условия. Това е като пилето, чупещо черупката и появяващо се на бял свят. За човек това е ПРОМЯНА на навиците, идеалите, расовите/наследствени традиции, на жителството. Скъсване на сем. отношения. Триумф на разума над ограниченията.

САТУРН СЕКСТИЛ С УРАН : успешна реализация на амбиците. Успех в политиката, бизнеса и науката. Успех, свързан с големи предпиятия, тръстовеи обществено-полезни корпорации.

САТУРН КВАДРАТУРА С УРАН : ТРУДЕН АСПЕКТ, указващ дисхармония с консервативните условия на живот. Нестабилност, ексцентричност и ненадежност. Аспектът указва за бързи изменения и подобрения, за да се преодолее инерцията и умствената закостенялост. Отхвърлят се препятствията и задръжките. Собствеността, положението, социалните стандарти са само окови, които настоящият аспект ще разчупи.

САТУРН ТРИГОН С УРАН : успешна реализация на амбиците. Успех в политиката, бизнеса и науката. Успех, свързан с големи предпиятия, тръстовеи обществено-полезни корпорации.

САТУРН ОПОЗИЦИЯ С УРАН : Сатурн е кристализацията, плътната субстанция/като камък/. Уран - неочакваното, енергичното, взривното. Взривът разтрошава камъка. Разчупване на стари закостеняли условия. Това е като пилето, чупещо черупката, появявайки се на бял свят. За човека това е ПРОМЯНА на навиците, идеалите, расовите/наследствени традиции, на жителството. Скъсване на сем. отношения. Триумф на разума над ограниченията.

с НЕПТУН:

САТУРН СЪВПАД С НЕПТУН : Основно тук е ДУХОВНОТО ВЛИЯНИЕ. Ново духовно разбиране. Благоприятно за достигане на нови духовни нива и способности. В ежедневието - благоприятно за професии и занимания, особено свързани с науката, изкуствата, изобретенията или усъвършенстване на човека.

САТУРН СЕКСТИЛ С НЕПТУН : Благоприятства успеха в изкуствата. Уважение от приятели и влиятелни хора. Роденият ще използва въображението, идеализма и практическите си способности във всичките свои дела. Много благоприятен аспек за изобретения, окултизъм и научна работа. Все пак главното е стимулирането на духовните влияния в живота.

САТУРН КВАДРАТУРА С НЕПТУН : ЗАГУБИ, УЩЪРБ И ДОРИ СМЪРТ, ОТ НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ, ВРАЖДИ ИЛИ ПРЕВРАТ. За да се определи какви конкретно ще са загубите, да се види кои натални домове се управляват от Сатурн и Нептун и къде са те в радекса. Предателство от приятели, крах в бизнеса. Материалните средства и житейската мъдрост слабо ще помогнат срещу ударите на съдбата - ще помогнат само духовните средства.

САТУРН ТРИГОН С НЕПТУН : Благоприятства успеха в изкуствата. Уважение от приятели и влиятелни хора. Роденият ще използва въображението, идеализма и практическите си способности във всичките свои дела. Много благоприятен аспек за изобретения, окултизъм и научна работа. Все пак главното е стимулирането на духовните влияния в живота.

САТУРН ОПОЗИЦИЯ С НЕПТУН : ЗАГУБИ, УЩЪРБ И ДОРИ СМЪРТ, ОТ НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ, ВРАЖДИ ИЛИ ПРЕВРАТ. За да се определи какви конкретно ще са загубите, да се види кои натални домове се управляват от Сатурн и Нептун и къде са те в радекса. Предателство от приятели, крах в бизнеса. Материалните средства и житейската мъдрост слабо ще помогнат срещу ударите на съдбата - само духовните средства ще помогнат.

с ПЛУТОН:

САТУРН СЪВПАД с ПЛУТОН : ПЛУТОН : Амбиция за власт. Роденият ще извърши работа с траен резултат. Огромна сила. Секретна работа.

САТУРН СЕКСТИЛ, ТРИГОН с ПЛУТОН : Много толерантен. Този аспект е способен да преодолее много от другите лоши аспекти. Сила, енергия, съсредоточеност. Познава си недостатъците и си поставя реалистични цели. оже да възбуди ентусиазъм у другите и да постигне много. Използва мъдро силата си. Има кармична мисия.

САТУРН КВАДРАТ, ОПОЗИЦИЯ с ПЛУТОН : Аспект, който влияе на цяло поколение. Емоционална несигурност. Страх от бедност. Припряност.

с МС:

САТУРН СЪВПАД С МС : ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ : Издигане в службата или придобиване на имот, но с много усърдие и труд. Подкрепа, но и ограничаване от другите хора. Смяна на раб. място. АКО ОБАЧЕ САТУРН Е СЛАБ: Уволнение, крах на кариера, загуба на имот, опасност за живота на родения, майка му или роднина по м. линия/особено ако е в 9,10,11 дом. Страданиоя, ограничаване на свободата. Заговор, дискрдитация, вражда от околните, грабеж и пр./конкретно се гледа домът/.

САТУРН СЕКСТИЛ С МС : Нарастване на престижа, влиянието и богатството при условие, че се положат усилия за това. Изгода благодарение на родители или на Сатурнови дела. Благоприятни са капиталовложенията, търговията, аренда или операции със земя, рудници и строителни обекти.

САТУРН квадрат МС и IС : Смърт на родителите или накърняване на техните интереси. Загуби, свързани СЪС САТУРНовите неща. Уволнение, загуба на имот, ограничаване на свободата, преместване поради зле платена работа. Възобновяване на хронични оплаквания. Семейната среда ограничава човека. Смърт на баща или роднина по б. линия. Срив в характера- депресии, отчаяние, мисъл за самоубийство- но за това трябва да има изрично потвърждение в картата.

САТУРН тригон МС : Растеж на престижа, влиянието и богатството при условие, че се положат усилия за това. Изгода благодарение на родители или на Сатурнови дела. Благоприятни са капиталовложенията, търговията, аренда или операции със земя, рудници и строителни обекти.

САТУРН СЪВПАД С IС /САТУРН опозиция МС/: При БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯНИЕ: Завършване на дом или кариера, започнати преди. Имот от завещание, помощ от роднини. Отделяне от роден край и семейство. При ЛОШО ВЛИЯНИЕ: Болести и смърт на родител. Загуби на пари или собственост, възможно предизвикани от неуспешен бизнес. Принудителна имиграция/проблеми с власт, здраве/, преместване/поради зле платена работа/. Семейната среда ограничава родения в работа, партньорство, реализация. Възобновяване на хронични оплаквания.

с ASC:

САТУРН СЪВПАД с ASC: ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО,а ако С. упр 8,4 или 12д и е силно поразен от планети/зли звезди- СМЪРТ. ДЕПРЕСИИ, ВЯЛОСТ.Падания, удари, свади. Всички негативни показания на кармата се задействат сега в отрицателни събития. Проявяване на скрити пороци, действащи на средата и физическото състояние на човека. Нечестно, грубо поведение, измама. Поемане на непосилна отговорност. С. във ВОДНИ ЗНАЦИ- удавяне, а в Скорпион - отравяне от ревност, в ОГНЕНИ - загуба на имот от огън, в земни- смърт, срутване, във въздушни - падания.

САТУРН СЕКСТИЛ С ASC : СТАБИЛНОСТ, СТАРАНИЕ И ОТГОВОРНОСТ. Изгода от фермерство, строителство, планинска промишленост или благодарение на волята или от наследство, ако наталната карта указва това. Благоприятно за КУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА и операции със земя/строителство/рудници. Добре е занимаването със спекулации, характерни за Сатурн, като въглища, памук, строит. материали, втор. суровини. Ако Сатурн упр. 8д и е добре аспектиран от светилата – наследство.

САТУРН КВАДРАТУРА С DES и ASC/: ТРУДНОСТИ - емоционални и физически. ЗАГУБИ, ЗАБОЛЯВАНИЯ, СМЪРТ -на родения или близките му. Регрес на плановете.ОКОЛНИТЕ пречат и подтискат човека. Особено опасна е съпътстваща квадратура на Сатурн с Луна или Слънце.

САТУРН ТРИГОН С ASC : сТАБИЛНОСТ, СТАРАНИЕ И ОТГОВОРНОСТ. Изгода от фермерство, строителство, планинска промишленост или благодарение на волята или от наследство, ако наталната карта указва това. Благоприятно за КУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА и операции със земя/строителство/рудници. Добре е занимаването със спекулации, характерни за Сатурн, като въглища, памук, строит. материали, вторични суровини. Ако Сатурн управлява 8 дом и е добре аспектиран от светилата – наследство.

САТУРН съвпад с DES /САТУРН опозиция с ASC/: ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ от другите, заявисимост от обкръжението. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК от човек СЪС САТУРНово занятие или по-възрастен. Може би роденията не се разбира с окръжението си, а може да бъде въвлечен и в съдебен спор, да е несправедливо обвинен, оклеветен или принуден да се бори за правата и собственността си. За ЖЕНЕНИЯ - болест или смърт на партньора.ЛОШО ВЛИЯНИЕ - опасност за живота /особено Сатурн в квадрат със Слънце или Луна/, ограничаване, неуспешен завършек на дело. ДОБРО ВЛИЯНИЕ - успешен завършек с партньорска помощ.

А с п е к т и н а У р а н

с НЕПТУН:

УРАН СЪВПАД С НЕПТУН : Аспектът иза голямо значение за ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ. Може да се прояви като озарение или преминаване на степен на просвещение. Той не може да дае повече, отколкото човек е способен да възприеме, затова периодът може да премине без особени събития за човек с обикновени стремежи -нито Уран,нито Нептун не контролират телесните функции, затова за човек без специална нагласа към техните вибрации може да мине незабелязяно.

УРАН СЕКСТИЛ С НЕПТУН : Възможност за хубава работа с духовни/идеалистически неща. Делата процъфтяват, ако човек отделя внимание на хуманитарните области. Успешно би било изучаването на окултни науки, философия, религия. Може да се влезе в контакт с разум, по-висш от човешкия. Влиянието е благоприятно за развиване на ИНТУИЦИЯТА и ДУХОВНИТЕ СПОСОБНОСТИ. Благоприятно е и за пътешествия и изследвания.

УРАН КВАДРАТУРА С НЕПТУН : КРИТИЧЕН ЖИТЕЙСКИ ПЕРИОД - подлагат се на проверка убежденията, вярата и трябва да бъдат отстранени грешките и противоречията. Жизнените перипетии, предизвикващи измененията, могат да бъдат субективни или обективни, по-добре първото- така се избягват много разрушения във физическия свят. Ако човек доброволно търси и осъзнава истината, ще избегне страданията от своите пороци и грешки.

УРАН ТРИГОН С НЕПТУН : Възможност за плодотворна работа с духовни/идеалистически неща. Делата процъфтяват, ако човек отделя внимание на хуманитарните области. Успешно би било изучаването на окултни науки, философия, религия. Може да се влезе в контакт с разум, по-висш от човешкия. Влиянието е благоприятно за развиване на ИНТУИЦИЯТА и ДУХОВНИТЕ СПОСОБНОСТИ. Благоприятно е и за пътешествия и изследвания.

УРАН ОПОЗИЦИЯ С НЕПТУН : КРИТИЧЕН ЖИТЕЙСКИ ПЕРИОД- подлагат се на проверка убежденията, вярата и трябва да бъдат отстранени грешките и противоречията. Жизнените перипетии, предизвикващи измененията, могат да бъдат субективни или обективни, по-добре първото- така се избягват много разрушения във физическия свят. Ако човек доброволно търси и осъзнава истината, ще избегне страданията от своите пороци и решки.

с ПЛУТОН:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.012 с.)