ЛУНА СЕКСТИЛ С МС : Репутация, успех, брак, голямо участие на роднините и семейството.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛУНА СЕКСТИЛ С МС : Репутация, успех, брак, голямо участие на роднините и семейството.ЛУНА КВАДРАТ МС и IС : Загуби в бизнеса, несполучлива промяна на местоживеенето, болест/смърт на майка/жена или мъжете по майчина линия. Обществени скандали. Загуба на работа. Нараснал семеен антагонизъм.

ЛУНА ТРИГОН С МС : Репутация, успех, брак, голямо участие на роднините и семейството.

ЛУНА СЪВПАД С IС /ЛУНА опозиция МС/: Женитба с вдовица, осиновяване на деца. Успех в бизнес, свързан със собствеността.Репутация в рода и семейството. Сериозни промени. Смяна на жителство. Придобиване на имот. Брак. Много гости у дома. ЛОШО ВЛИЯНИЕ: Нарастнали сем. ангажменти, пречещи на кариерата и на свободното време. Загуба на близък. Лоши отн. с родителите. Стопяване на финансите. Разрушаване на дома от бедствие /вода/. Изолация от приятелите.

с ASC:

ЛУНА СЪВПАД с ASC: СЕМЕЙНИТЕ ДЕЛА са акцентирани. Ако е подходяща вързрастта- ЖЕНИТБА. За семеен - РАЖДАНЕ на дете. С добре разположена Луна - финансова ИЗГОДА от майка/жена. Популярност, много запознанства. Слабата Луна носи НЕПРИЯТНОСТИ във всичко това. Във всички случаи човек трябва да действа пристойно докато аспектът е в сила. ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ: семейни промени, успехи, по-лесни контакти. ОТРИЦАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ: проблеми в дома, непопулярност, брак, който се разпада сетне. Знакът и домът на Луната показват конкретното влияние.

ЛУНА СЕКСТИЛ С ASC : Успех в ЖЕНИТБАТА, щастливи събития благодарение на семейните отношения. СОБСТВЕННОСТТА И ФИНАНСИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ. Човек предизвиква разположение и одобрение към себе си. Уважение и доверие от семейството

ЛУНА КВАДРАТУРА С DES и ASC : Семейни проблеми, непопулярност, трудни контакти, смяна на сатроения, чевства, емоции, разпадащ се брак, трудно приспособяване, скитничество. За характера на конкретното влияние се съди по дома и знака на Луната.

ЛУНА ТРИГОН С ASC : Успех в ЖЕНИТБАТА, щастливи събития благодарение на семейните отношения. СОБСТВЕННОСТТА И ФИНАНСИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ. Човек предизвиква разположение и одобрение към себе си. Уважение и доверие от семейството.

ЛУНА съвпад с DES /ЛУНА опозиция с ASC/: Според дома,знака и аспектите на Луната се вижда как ОБКРЪЖАНИЕТО влияе на човека. Външни инициативи, странични фактори - майка, бит, жени. Промени в ДОМА, независещи пряко от родения. За мъж- раждане на дете/дъщеря/, ако е свободолюбив, следва да се пази от вдовици, сантиментални жени и майки със семейство. За жена - брак.

А с п е к т и н а М е р к у р и й

с ВЕНЕРА:

МЕРКУРИЙ СЪВПАД С ВЕНЕРА : АКТИВИЗИРА УМА чрез Венера. Благоприятно за занимания с изкуства. Умът става социално ориентиран и бодър. От това или от роднини и приятели може да дойде успехът. Силата на тази дъга зависи от наталната сила на планетите.

МЕРКУРИЙ СЕКСТИЛ С ВЕНЕРА : БЛАГОПРИЯТЕН ЗА ИЗКУСТВА, В СОЦИАЛНАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СФЕРА. Добър за начало на дейност, свързана с това. Дава възможностт за финансова и социална изгода. Благоприятства ПЪТУВАНИЯТА, ПРОМЕНИТЕ, социалните и съпружески дела.

МЕРКУРИЙ КВАДРАТУРА С ВЕНЕРА : Неблагоприятно време за социална/умствена активност и изкуство. Разногласияразрив с приятели. Човек може да преразгледа някои свои отношения и предубеждения, като излишна сантименталност или снизходителност къзм прятели, роднини и любими хора. Възможни ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ или ИЗЛЪГАНИ ОЧАКВАНИЯ.

МЕРКУРИЙ ТРИГОН С ВЕНЕРА : Улеснява общуването. Благоприятен ефект.

МЕРКУРИЙ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА : Противопоставяне между сферите на двете планети.

с МАРС:

МЕРКУРИЙ СЪВПАД С МАРС : ОПАСНОСТИ. Човек трябва да се пази от поривисти действия, особено при пътувания, съглашения, писмена работа и кореспонденция. Нужна е предпазливост с агенти, подчинени и служители. Умът е лесно възбудим и постоянно подтиква към действие. Възможни умствени/нервни болести. Силата на това влияние е в АКТИВИЗИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, което може да се използва позитивно.

МЕРКУРИЙ СЕКСТИЛ МАРС : БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ВСИЧКИ УМСТВЕНИ ЗАНЯТИЯ. Умът е активен, бодър и остър. Изгода, ако имаш работа с агенти, подчинени или пощенски работници. Добро време за умствени усилия за подобряване житейските обстоятелства, разбиране на окръжението, контролиране на умствените способности. Прекрасно време за състезания в спорта, бизнеса или обучението - това ще донесе уважение към родения.

МЕРКУРИЙ КВАДРАТУРА С МАРС : ЗЛО ВЛИЯНИЕ, изпитание на умсвената дейност и излизане наяве на нейните недостатъци. Човек прави ГРЕШКИ в своите съждения, изказвания и пътувания. Склонен е да говори прекомерно, предизвиквайки окролните. Следва да се внимава с подчинените, служащите, агентите. Недобро време за ПРОДПИСВАНЕ НА КНИЖА, кореспонденция, писателство, промяна на живота и пътуване. Опасност от ИЗМАМА - както към човека, така и от самия него.

МЕРКУРИЙ ТРИГОН С МАРС : Отличен за МАТЕРИАЛЕН УСПЕХ,достижения в умствените занимания или полза от собствена активност, умствена дейност и трудолюбие в комерческите дела. УМЪТ СТАВА ПО-ОСТЪР, възприятията - по-силни. Добре за ПЪТЕШЕСТВИЯ,ПИСАТЕСТВО,ИЗМЕНЕНИЯ, ДОГОВОРИ. Бодрост, енергичност, успех в предприемачеството. БЛАГОПРИЯТНО ЗА ЗДРАВЕТОИ НЕРВНАТА СИСТЕМА.

МЕРКУРИЙ ОПОЗИЦИЯ С МАРС : МНОЖЕСТВО НЕПРИЯТНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ. Страдание от мошеничество и натрапване на решения. Затова трябва да се действа максимално предпазливо и внимателно, да се избягва враждата. ТРЕВОГИ И БЕЗПОКОЙСТВА. Разкол с приятели/роднини. Недобре за път, нови начинания и промени. Особено да се внимава за избягване на НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ с механизми, остри предмети, автомобили, огън, оръжие, електричество, вряла вода. Най-важна е вярата в Божественото Провидение.

с ЮПИТЕР:

МЕРКУРИЙ СЪВПАД С ЮПИТЕР : ХАРМОНИЗИРАЩО ВЛИЯНИЕ. Усилва връзката между интуитивните способности и аналитическото мислене и наблюдателността. Така съжденията стават по-съвършени, плодотворни, философски и духовни. ПЪТЕШЕСТВИЯ В ЧУЖБИНА. ИЗГОДА ОТ РОДНИНИ. Здраве, увереност в силите си.

МЕРКУРИЙ СЕКСТИЛ С ЮПИТЕР : БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД. Плодотворен и ясен ум, здрави съждения, активен и целеустремен интелект. Изгода от литература, пътешествия, речи. Формират се ценни и продължителни приятелски отношения. Служащите и подчинените ще са предани и ще носят полза. Човек започва да се интересува от философски и духовни проблеми. УВЕЛИЧАВАНЕ на доходите, бизнеса и собствеността. Повечето начинания, започнали сега, ще са успешни.

МЕРКУРИЙ КВАДРАТУРА С ЮПИТЕР : СЕРИОЗНИ ГРЕШКИ В СЪЖДЕНИЯТА. Човек може да стане обект на ИЗМАМА. Да се внимава с писма и изказвания. Цялата кореспонденция да се пази щателно. Тревоги от бизнеса и юридическите дела. Да се внимава с даването на ОБЕЩАНИЯ, а, от друга страна, да не се разчита особено на чужди обещания без изчерпателна проверка. НИЖЕСТОЯЩИТЕ или СЛУЖАЩИТЕ са настроени против човека и стават причина за загуби и неприятности, особено при негови непредпазливи изказвания.

МЕРКУРИЙ ТРИГОН С ЮПИТЕР : УМЪТ РАБОТИ СИЛНО И ЯСНО. ИЗГОДА от капиталовложения и предприемачество. Много успешен е изборът на служащи и агенти, които биха управлявали поверените им дела честно и предано. Одобрение и разбиране на речите на родения. Изгода в наука, философия, религия, висше образование. Успех с издателство за писател. Удоволствие от далечни пътешествия.

МЕРКУРИЙ ОПОЗИЦИЯ С ЮПИТЕР : НЕБЛАГОПРИЯТЕН АСПЕКТ за СЪЖДЕНИЯТА. Очакванията по отношение на личните права и ценности могат да са значително преувеличени и човек оскърбява окръжаващите с прекалено самомнение. Да се избягват диспутите и юридическите спорове. Нужна е предпазливост в делата. Да не се разчита на сполука при преодоляване на трудностите. Недобро време за промени в живота, за нови начинания и пътешествия. ПОДЧМИНЕНИЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ са склонни да вредят на интересите на човека.

със САТУРН :

МЕРКУРИЙ СЪВПАД СЪС САТУРН : Човек поема СЕРИОЗНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Умът става по-устойчив и човек е принуден да внимава за собствените си интереси, макар и умът да е по-подтиснат и подозрителен. По-активни амбиции,вниманието е точно фокусирано върху достигането на целите. Човек е склонен да търпи вмешателство от по-възрастни хора

МЕРКУРИЙ СЕКСТИЛ СЪС САТУРН : Успешни достижения благодарение на прилежността, благоразумието и трудолюбието. Увеличаване доверието в човека и в честнстта му. По-възрастните ще го хвалят, ще му доверяват тайните си и ще се стараят да го привлекат. Успешни отношения със служащи и подчинени. Пътуванията са благоприятни. Добре замислени и реализирани делови планове.

МЕРКУРИЙ КВАДРАТУРА СЪС САТУРН : Множество ТРЕВОГИ И ГРИЖИ. Подозрителност, песимизъм и депресии. Саркастичност в изказванията. Околните говорят с лошо за родения. Недобро време за ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ДОГОВОРИ и кореспонденция. Човек трябвада се погрижи за репутацията и доверието към себе си, да се ограничава по отношение на ненужни разговори, да се въздържа от критики или упреци, да се старае да е усърден в занятията си и жизнерадостен без отслабване на предпазливостта.

МЕРКУРИЙ ТРИГОН СЪС САТУРН : СТАБИЛНОСТ, ОТГОВОНОСТ, УСЪРДИЕ И ИКРЕНОСТ. Възможност за пълно и окончателно разплащане с дългове и ангажименти. Благприятно за ВЛАГАНЕ НА ПАРИ, покупки на имоти и земя, ПОДПИСВАНЕ на документи, водене кореспонденция, работа с подчинени и за пътуване, също зда привеждане в ред на всички дела, свързани с бъдещ спокоен живот.

МЕРКУРИЙ ОПОЗИЦИЯ СЪС САТУРН : Значително УМСТВЕНО НАПРЕЖЕНИЕ И ТРЕВОГА. ИЗМАМА. Служащите/слугите са нечестни. Човек е окръжен от клевети. Да се избягват спорове/полемики/юридически дела и да се внимава с ПОДПИСВАНЕТО НА ДОКУЛЕНТИ, с подбора на служители, тъй като хората, които са избрани сега, не ще действат в интересите на родения.

с УРАН:

МЕРКУРИЙ СЪВПАД С УРАН : Стимулира се ТВОРЧЕСКАТА и ИЗОБРЕТАТЕЛСКА АКТИВНОСТ, ОРИГИНАЛНОТО МИСЛЕНЕ. Човек може да намери изход от трудни ситуации и ограничения или да създаде по-удовлетворителни теории за Вселената и Бога. Отдръпване от семейство или приятели, пътуване, смяна на местожителството или занятието. Тенденция към нервна възбуда и ексцентризъм. Оригиналността и изобретателността не винаги намират адекватно изразяване.

МЕРКУРИЙ СЕКСТИЛ С УРАН : Стимулира раждането на ОРИГИНАЛНИ ИДЕИ, МИСЛИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ. Може да се намерят приятели, помагащи за активизирането на ума. Благоприятно за ПЪТ, ОБУЧЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ и разширяване сферата на умствените интереси.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.006 с.)