Ако характерите на РОЖДЕНИЯ И ТРЕНЗИТНИЯ АСПЕКТ са различни, то това отслабва действието им или го модифицира.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ако характерите на РОЖДЕНИЯ И ТРЕНЗИТНИЯ АСПЕКТ са различни, то това отслабва действието им или го модифицира.В семейството на ДИРЕКЦИИТЕ ТРАНЗИТИТЕ заемат важно, но по-външно място в следния смисъл: Колкото по-близо е дирекционният хороскоп до датата на раждането, толкова събитията и влиянията са по-вътрешни, собствени, персонифицирани специално за родения. Обратно /както в случая с ТРАНЗИТИТИЕ/ - по-отдалечените дирекции отразяват външни, глобални, валидни за повече хора влияния. В този смисъл ТРАНЗИТ, построен 40 години след раждането, хвърля светлина върху ВЪНШНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, влияещи този ден. Най-важни са транзитите на ТЕЖКИТЕ ПЛАНЕТИ, ззащото те са по-продължителни и се случват по-рядко - затова са и по-мощни. Транзитната ЛУНА например се движи толкова бързо, че през ден си сменя знака. Нейното въздействие е мимолетно. Обратно, УРАН например, бидейки бавен, рядко сключва аспекти и още по-рядко ги дублира и поради това влиянието му е по-тежко и продължително.

При построяването на ТРАНЗИТНИЯ ХОРОСКОП се отчитат две групи влияния:

1. АСПЕКТИТЕ между ТРАНЗИТНИТЕ и РОЖДЕНИТЕ тела. Тези влияния са индивидуални за всеки;

2.АСПЕКТИТЕ между самите ТРАНЗИТНИ тела. Това са влияния, общи за всики хора - просто в този ден транзитния аспект например между Венера и Уран е факт, влияещ глобално. Разбира се, от отношенията в РОЖДЕНИЯ хороскоп между тези планети ще зависи СИЛАТА на влиянието на цитирания аспект, но ХАРАКТЕРЪТ му е общ за всики хора.

Най-добре е ТРАНЗИТИТЕ да се съчетават с още видове астрологически техники, като ПРОГРЕСИИ, ПРИМАРНИ И СИМВ.ДИРЕКЦИИ и пр. и пр.

За характера и конкретното проявление на ТРАНЗИТ се съди по домовете, където се намират планетите в РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП, от дома, където е ТРАНЗИТИРАЩАТА планета, и накрая от домовете, които участниците управляват. Добра визуална техните е т.нар. ТРАНЗИТНА РЕШЕТКА, систематизираща тези фактори и подреждаща транзитите по месеци, като допълнително се наслагват и други техники - прогресии, лунни обращения и пр.

Т Р И Г О Н : Най-силният благоприятен АСПЕКТ, при който две планети/точки се намират на 120 градуса една от друга /ОРБИСЪТ е около 7 градуса/. Ключови думи: КЪСМЕТ, плавност, БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО РАЗВИТИЕ, ВДЪХНОВЕНИЕ, ХАРМОНИЯ, ОТПУСНАТОСТ. ТРИГОНЪТ много улеснява взаимодействието на планетите. При него няма стрес и напрежение. Дори и малефиците/злите планети/ сега дават най-малко съпротивление. ТРИГОНЪТ показва къде човек може да сполучи с най-малко усилия.

П р и м е р : Ако Марс В 10.32 от Близнаци, а Меркурий - в 9.11 от Риби, то те са в ТРИГОН, който подсилва ума и смелостта, съпровождайки техните изяви с късмет.

АСТРОМИЛ: ;>)

Ако КВАДРАТУРАТА е едно напрегнато и трудно изкачване, то ТРИГОНЪТ пък е

шеметно и пълно с удоволствие спускане... Помислете обаче, Уважаеми, колко по-приятно е

Второто, ако е било предшествано от първото. Затова е добре в хороскопа

да има и квадратури, и тригони... ;>)

Т Р И П Л И Ц И Т Е Т : Всеки ЗНАК в еднаква стихия с друг е в ТРИПЛИЦИТЕТ с него. Това е сродство и има сходни проявления. Поради това про разделянето на ЗНАЦИТЕ на три ДЕКАНАТА от по 10 градуса Управител на всеки деканат е ЗНАК със същия ТРИПЛИЦИТЕТ.

П р и м е р: Овенът и Лъвът, бидейки огнени знаци, са в ТРИПЛИЦИТЕТ.

Т Р О Н : Това е най-голямото ЕСЕНЦИАЛНО ДОСТОЙНСТВО на една планета. Тя го има тогава, когато се намира в ЗНАКА, който управлява. НА ТРОН ПО ДОМ пък е планета, що е в дом, съответстващ на ЗНАКА , който тя управлява.

И буквално, и символично планетата е в СВОЯ ДОМ. Вие контролирате нещата. Получавате блага, заслужени от самите вас. Благоприятното въздействие идва в областите, за които планетата отговаря, а видът му произтича от ЗНАКА и АСПЕКТИТЕ. При изследването на състоянието на ТРОН да се обърне внимание в коя полусфера се намира планетата, дневна или нощна е, в какви други отношения е и пр и пр.

АСТРОМИЛ: ;>)

Не забравяйте, Уважаеми, че човек на ТРОН бива цар, но и под прицел... ;>)

 
 


У Р А Н : Божественото недоволство. Подтик към свобода. ВНАЗЕПНИ ПРОМЕНИ, разрушаване, раздяла. Импулсивност. Самостоятелно мислене, окултна дейност.Дух. пробуждане. Електричество,наука, изобретения, астрология. Ексцентричност,склонност към вършене на необикновени неща, бохемство, футуристичност.Възможна индикация за голяма власт или желание за нея.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)