Ако в РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП двете тела не са в АСПЕКТ или някакво отношение, то ТРАНЗИТНИЯТ аспект между тях едва ли ще даде толкова силно материално проявление.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ако в РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП двете тела не са в АСПЕКТ или някакво отношение, то ТРАНЗИТНИЯТ аспект между тях едва ли ще даде толкова силно материално проявление.Ако РОЖДЕНИЯТ АСПЕКТ е един по характер/пр. добър/ и ТРАНЗИТНИЯТ също е добър, то следва да очакваме усилване и акцентиране на това благоприятно влияние.

Ако характерите на РОЖДЕНИЯ И ТРЕНЗИТНИЯ АСПЕКТ са различни, то това отслабва действието им или го модифицира.

В семейството на ДИРЕКЦИИТЕ ТРАНЗИТИТЕ заемат важно, но по-външно място в следния смисъл: Колкото по-близо е дирекционният хороскоп до датата на раждането, толкова събитията и влиянията са по-вътрешни, собствени, персонифицирани специално за родения. Обратно /както в случая с ТРАНЗИТИТИЕ/ - по-отдалечените дирекции отразяват външни, глобални, валидни за повече хора влияния. В този смисъл ТРАНЗИТ, построен 40 години след раждането, хвърля светлина върху ВЪНШНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, влияещи този ден. Най-важни са транзитите на ТЕЖКИТЕ ПЛАНЕТИ, защото те са по-продължителни и се случват по-рядко - затова са и по-мощни. Транзитната ЛУНА например се движи толкова бързо, че през ден си сменя знака. Нейното въздействие е мимолетно(освен когато действа като спусък за по-мощни аспакти). Обратно, УРАН например, бидейки бавен, рядко сключва аспекти и още по-рядко ги дублира и поради това влиянието му е по-тежко и продължително.

При построяването на ТРАНЗИТНИЯ ХОРОСКОП се отчитат две групи влияния:

1. АСПЕКТИТЕ между ТРАНЗИТНИТЕ и РОЖДЕНИТЕ тела. Тези влияния са индивидуални за всеки;

2.АСПЕКТИТЕ между самите ТРАНЗИТНИ тела. Това са влияния, общи за всики хора - просто в този ден транзитния аспект например между Венера и Уран е факт, влияещ глобално. Разбира се, от отношенията в РОЖДЕНИЯ хороскоп между тези планети ще зависи СИЛАТА на влиянието на цитирания аспект, но ХАРАКТЕРЪТ му е общ за всички хора.

Най-добре е ТРАНЗИТИТЕ да се съчетават с още видове астрологически техники, като ПРОГРЕСИИ, ПРИМАРНИ И СИМВ.ДИРЕКЦИИ и пр. и пр.

За характера и конкретното проявление на ТРАНЗИТ се съди по домовете, където се намират планетите в РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП, от дома, където е ТРАНЗИТИРАЩАТА планета, и накрая от домовете, които участниците управляват. Добра визуална техните е т.нар. ТРАНЗИТНА РЕШЕТКА, систематизираща тези фактори и подреждаща транзитите по месеци, като допълнително се наслагват и други техники - прогресии, лунни обращения и пр.

С О Л А Р: Всяка година Слънцето се връща на същото си място в Задиака. С О Л А Р Ъ Т е хороскоп на Слънчевото завръщане за търсената година в същото положение, в каквото е било в рождения ден. Поради известната своенравност на това наше светило завръщането не е точно в същата минута, която е рождена. Затова добра изчислителна астрологическа програма яхва компютъра и го обяздва по начин такъв, че да изчисли минутата на точния Слънчев възврат и положенията на ъглите и планетите тогава.

Ако Соларните положения на планетите и ъглите, а също техните аспекти към рождените точки, са добри, годината ще е благоприятна, особено за делата, където се случват тези аспекти. Ако например соларният Юпитер попадне във 2 дом и хвърля добри аспекти, той носи финансови придобивки и късмет.

Л У Н Н И Т Е О Б Р А Щ Е Н И Я се изчисляват, като за ГОДИНА живот се взема едно ОБРАЩЕНИЕ на Луната /което средно продължава около 29,5 дена/.

Ако Лунарните положения на планетите и ъглите, а също техните аспекти към рождените точки, са добри, годината ще е благоприятна, особено за делата, където се случват тези аспекти.

Ако например лунарната Венера попадне във 5 дом и хвърля добри аспекти, тя носи любов и приятни връзки и малки, но добри вести, свързани с деца.

Д Р У Г И Т Е Х Н И К И : Предсказвателните техники се прилагат от някои комплексно, а други използват само една-две главни техники. Във всички случаи не е лошо комбинирането с по-минорни методи, като ПРЕФЕКЦИИ, ОБРАЩЕНИЯ /идване на планетата на същото място/, ЛУНАЦИИ- третични прогресии и пр. и пр. Те не са обект на настоящия Малък Учебник.

Х О Р А Р Н А / Ч А С О В А / А С Т Р О Л О Г И Я : Един доста обособен и специфичен, бих казал своенравен дял от Астрологията. При ХОРАРНАТА АСТРОЛОГИЯ става дума за зададен от клиента КОНКРЕТЕН ВЪПРОС , за времето на чието задаване се построява КОНКРЕТЕН ХОРОСКОП. Изглежда странно и някак откъснато от логиката, но знаейки, че във всеки момент Космосът резонира и вибрира различно, приемаме, че в мига на задаване на въпроса този проблем е бил актуален и следователно със сходни вибрации. Нека не забравяме, че няма нищо случайно - щом е възникнал въпрос, в същия момент в Космоса възниква и отговорът му (всичко е тук и сега). Умението на астролога трябва да свърже въпроса и отговора и точно това става в Хорарната астрология.

Първо се установява дали хороскопът е настроен за отговор - т. е. дали въпросът е зададен рано, късно, намясто или не, дали няма подтекст и друг подсъзнателен въпрос от страна на питащия. Изследват се връзките между сигнификаторите на Питащия, въпроса и астролога. Обикновено 1 дом , Господарят и аспектите в него обозначават Питащия, 7 дом- Астролога, а домът (домовете), чиято сфера е близка до конкретния въпрос стават негови сигнификатори. Луната е много важна и сигнифицира Питащия или въпроса. Ако всички тези фактори са в добри аспекти, отговорът ще е благоприятен. Ако аспектите са сепариращи /раздалечаващи се/, това означава, че времето на реализация на въпроса е отминало, в обратния случай проблемът тепърва ще се актуализира, обостря и решава. Градусите, необходими за точен аспект или ингрес, посочват дните, седмиците или месеците, след които събитията ще се случат. По мое мнение ХОРАРНАТА АСТРОЛОГИЯ е много мощно предсказвателно средство, но същевременно фино и деликатно - да допълним, че е необходим много опит и немалко интуиция.

АСТРОМИЛ: ;>) ...Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.004 с.)