В ДЕСЦЕНДЕНТА: Дух ясен, без предразсъдъци. В ИМУМ ЦЕЛИ: Любов към хората. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В ДЕСЦЕНДЕНТА: Дух ясен, без предразсъдъци. В ИМУМ ЦЕЛИ: Любов към хората.Г О К Л Е Н О В И З О Н И : Зоните около ъглите на хороскопа, където планетите са особено силни и влиянията им са особено отчетливи.

П р и м е р: Ако Меркурий е в 1 дом, близо до Асцендента, той е в Гокленова зона и положението му е особено важно.

Г О С П О Д А Р на хороскопа: Планетата, която управлява АСЦЕНДЕНТА, т.е. която е господар на знака, в който е той. Домът и знакът, където се намира ГОСПОДАРЯТ НА ХОРОСКОПА, показват житейската сфера, където се чувствате най-много в свои води. При анализа на рождения хороскоп ГОСПОДАРЯТ НА ХОРОСКОПА се изследва като един от главните показатели за съдбата на родения.

П р и м е р: Ако например АСЦЕНДЕНТЪТ е във Водолей, то неговият Управител, а следователно и ГОСПОДАРЯТ НА ХОРОСКОПА е УРАН. Ако се намира в 10 дом, то роденият ще се чувства добре в своите изяви, които ще са взривоподобни.

 

Д В О Й Н А /СИНАСТРИЧЕСКА/ КАРТА: Построяване и съпоставка на хороскопите на двама с цел установяване характера на техните връзки и съвместимостта им. Анализират се количествено и качествено АСПЕКТИТЕ между точките на двамата, като се обръща особено внимание на планетите, отговарящи за връзките, любовта, привързаността. Съпоставят се и чертите на характера, базирайки се на рождените хороскопи на изследваните хора.

 

 
 


Д Е В А : шестото поред ЗОДИАКАЛНО СЪЗВЕЗДИЕ. Знакът е ЗЕМЕН, ПРОМЕНЛИВ и ПАСИВЕН.

К л ю ч о в и д у м и : ПРАКТИЧНОСТ, ИЗБИРАТЕЛНОСТ, ПРЕДПАЗЛИВОСТ, РАБОТА.

Д е в и з: *АЗ АНАЛИЗИРАМ*

Г о с п о д а р : МЕРКУРИЙ.

Х а р а к т е р и с т и к а: Перфекционизъм, изпълнителност,

ефективност, проницателност. Роденият е точен, човечен, чист. Обича да служи на другите. Здравето е подчертана област за него.

М и н у с и: Предпазливост, прекалена критичност към другите, дребнавост, меланхоличност, егоизъм, страх от болест, бедност, сантименталност.

А н а т о м и я: Черва, черен дроб, панкреас, долен плексус, жлъчка.

В АСЦЕНДЕНТА: Средно развито, добре сложено тяло и чело, с красивозаобляне. Тъмни коси и очи. Висока интелигентност - по подобие на Близнаци,но без присъщата им нервност. Слабост тук е критикарството и егоизмът на родения В МЕДИУМ ЦЕЛИ: Критик, търсещ чистотата и доброто. В ДЕСЦЕНДЕНТА: Човек ясен, практичен, със слаба фантазия. В ИМУМ ЦЕЛИ: Култ към чистотата, непонасяне на болното и нечистото.

Д Е С Ц Е Н Д Е Н Т : Точката и зодиакалният знак, залязващи на хоризонта в момента на раждането /или на времето, за когато се построява хороскопът/. Това е една от най-важните точки и един от ъглите на хороскопа. ДЕСЦЕНДЕНТЪТ и астрономически, и смислово е противоположен на АСЦЕНДЕНТА, който означава личното, тялото, собственото, докато ДЕСЦЕНДЕНТЪТ означава духът,общественото, средата. Поради тази причина делата, свързани с АСЦЕНДЕНТА, са лични и по-лесно управляеми от родения, докато влиянията в ДЕСЦЕНДЕНТА повече зависят от околната среда и не са толкова подвластни на човека. Ако АСЦЕНДЕНТЪТ Е НАЧАЛОТО, НЕЩО НОВО, то ДЕСЦЕНДЕНТЪТ е КРАЯТ. Събитията тук са свързани с род, приятели и врагове. Засегнат е и домът на родения, но при АСЦЕНДЕНТА с негово съгласие и по негова инициатива, докато при ДЕСЦЕНДЕНТА - без негово желание и като резултат от минали решения и събития. Затова влиянията на ДЕСЦЕНДЕНТА са много мощни и по-тежки. Здравето тук се влияе по-силно и фатално.

Д И Р Е К Т Н А П Л А Н Е Т А : Планета, която видимо се движи по небето в права посока. Планетите в повечето време се движат ДИРЕКТНО, и по-малко РЕТРОГРАДНО. При прехода между тези две движения планетата е СТАТИЧНА. ДИРЕКТНАТА планета проявява по-открито и външно своите качества, а ретроградната прави родения по-субективен и интровертен.

Д И Р Е К Ц И И Т Е са метод на предсказателната астрология, при който една планета/точка се ДИРЕКТИРА към друга, т.е тя хипотетично се движи право и обратно по часовата стрелка с определен брой градуси, съответстващи на определена възраст. Ако при това придвижване двете планети сключат аспект, то това дава вероятност за събитие и влияние, съответстващо на природата им. ДИРЕКЦИИТЕ са няколко вида. ПРИМАРНИТЕ ДИРЕКЦИИ са най-точните и същевременно най-сложни. При тях една година живот съответства на 4 дъгови минути преместване. При СИМВОЛИЧНИТЕ ДИРЕКЦИИ една година живот се приравнява на градус. Ако например Юпитер в рождения хороскоп отстои на 43 градуса от МС, то на 43 годишна възраст може да се очаква засилване на неговото влияние - повече късмет, разширяване и благоденствие. Откъде ще дойде то, зависи от дома и знака, където е Юпитер. Планетата, що се директира, се нарича ПРОМИСОР, а онази, що оставяме неподвижна, -АКЦЕПТОР.

Д Н Е В Н И П Л А Н Е Т И :СЛЪНЦЕТО, ЮПИТЕР, САТУРН и МЕРКУРИЙ, ако изгрява след Слънцето.

Д О М О В Е : 12 зони в хороскопа, характеризиращи различни житейски сфери: например 1 дом е тялото и личностт, 2 - ценностите и финансите, 3- братя, сестри, комуникации и пр. и пр. Това е отражение на 12-те общи, духовни и космически ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ в областта на материята, индивидуалното на ДОМОВЕТЕ. Изчисляват се по различни ДОМОВИ СИСТЕМИ, като най-разпространена е тази на Плацидус, според която 12-те зони не са еднакво големи като градуси и зависят от географската ширина и часа от денонощието.

Атмосферата на всеки дом се определя от:

1.КЪСПА/върха/ на дома- в кой знак е той. Ако например къспът на 5 дом/деца, отмора, любов/ е в Рак, то тези области се насищат с чувстенността и грижовността на Рака;

2.ГОСПОДАРЯ на дома - планетата, управляваща знака на върха му. В случая ако Луната/управляваща Рака/ се намира в 10 дом, това фаворизира дейностите , свързани с деца, любов и спекула до ниво на професионална реализация, свързана с много изблик на емоции. Ако Господарят на дома е в добър дом, знак и аспекти, това много благоприятства делата на самия дом, а добрите влияния идват съобразно знака, дома и аспектите му.

3. ПЛАНЕТИТЕ в дома действат особено конкретно според своята природа. САТУРН например налага ограничения в който и дом да се намира, а Уран придава внезапност и експресия на събитията, характерни за дома.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.007 с.)