Зарадван, султанът щедро наградил шута си.Ето това е ПРЕМОНАЦИЯ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зарадван, султанът щедро наградил шута си.Ето това е ПРЕМОНАЦИЯ.;>)

П Р О М И С О Р : Когато една планета или точка се НАПРАВЛЯВА към друга с цел да се установи времето на събитието, тя - движещата се точка - се нарича ПРОМИСОР, докато неподвижната е АКЦЕПТОР. Движението на ПРОМИСОРА освен математично е и символично - той оси своето влияние съобразно характера си, но събитията ще са в сферата на АКЦЕПТОРА.

АСТРОМИЛ: ;>)

Простете за асоциацията, но положението наподобава направляването на един мъж към

съответния любовен женски обект. Мъжът, освен че физически се движи повече от жената,

е и наистина ПРОМИСОР - букв. Обещаващ, а жената наистина е АКЦЕПТОР - приемник на неговото

движение и въздействие. Простете още веднъж, уважаеми дами-колежки-астроложки,

но и без друго Астрологията е в женски род, нека поне моите закачки да са

мъжествени... ;>)

 

Р А Д Е К С - лат.РОЖДЕН ХОРОСКОП.Друг термин е НАТАЛНА КАРТА. Всички тези понятия значат едно и също - хороскоп за деня на раждането.

АСТРОМИЛ: ;>)

Не мога да се въздържа - ако РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП е к а р т и н а

На Космоса в момента на раждането, то РАДЕКСЪТ ми прилича на и к о н а - т. е.

същото, но с ореола на символическата терминология... Виждам, виждам,

Уважаеми сериозни колеги, че мръщите вежди и сте готови да разтълкувате изтънко


разликите между РАДЕКС, РОЖДЕН и НАТАЛЕН ХОРОСКОП. Има такива –

но най-вече в субективния смисъл, който им придаваме. ;>)


Р А К : четвъртото поред ЗОДИАКАЛНО СЪЗВЕЗДИЕ. Знакът е ВОДЕН, КАРДИНАЛЕН И ПАСИВЕН.

К л ю ч о в и д у м и : ПРЕДАНОСТ, ЧУВСТВО.

Д е в и з: *АЗ ЧУВСТВАМ*

Г о с п о д а р : ЛУНА.

Х а р а к т е р и с т и к а: Крайна чувствителност. Това е най-силният и

Чувствителен от водните знаци. Роденият притежава голяма интуиция и дарба за прозрение. Нуждае се от обществено признание. Характерът му е сложен и неразбран. Силно обича и се привърва за цял живот. Плах е и срамежлив. Притежава добра памет. Патриот. Важни за него са въпросите за дома и храната.

М и н у с и: Мрачен, обидчив и мързелив. Изпада в самосъжаление. Егоист.

А н а т о м и я: Гърди, стомах, горната част на черния дроб.

В АСЦЕНДЕНТА: Не особено силно, прекалено чувствително тяло. Главата е валчеста, очите и езикът са малки. Слаба, често крива брада, тъп и често вирнат нос. Кръгло и бледо лице, голяма изразителна уста. Женствен, с майчински инстинкт, паметлив. В МЕДИУМ ЦЕЛИ: Миролюбивост.

В ДЕСЦЕНДЕНТА: Духът е устойчив, пълен с фантазия.

Р Е К Т И Ф И К А Ц И Я : Метод , чрез който се определя точният час на раждане за човек, при когото това не е известно. Точното време на раждане е необходимо за изчисляване на ДОМОВЕТЕ, АСЦЕНДЕНТА и др. важни фактори от хороскопа. Има различни системи за РЕКТИФИКАЦИЯ(най-известни са Везните на Хермес), но всяка от тях е висша астрологическа техника и плод на задълбочен анализ.


Р Е Т Р О Г Р А Д Н А планета – такава, която се движи видимо обратно около еклиптиката. Това се случва периодично за всяка планета /не светило/. РЕТРОГРАДНОСТТА Отслабва първите 5 и усилва действието на трансурановите планети /Уран, Нептун и Плуто/. Във всички случаи подчертава планетата, независимо благоприятно или не. Ретроградната планета се движи назад и така рецидивира своето влияние. Ако става дума за проблеми, те се задълбочават, връзките се усилват и въздействието е по-тежко. Ретроградността по принцип усилва субективността, затвореността, несигурността. Реакциите са инстинктивни и импулсивни. Главното действие обаче е скрито.

Особен случай е СТАЦИОНАРНАТА ПЛАНЕТА - когато скоро е сменила или ще сменя посоката си.Тук процесите са по-забавени, но пък мощни.Ако планетата ще става РЕТРОГРАДНА, се усилва затвореността; човек става строг, мълчалив, окопава се. Ако пък планетата скоро е станала ДИРЕКТНА, бавно, но мощно възлите се разплитат. Човек става по-безгрижен и спокоен, същевременно бяга от отговорност.

Най-важното е изследователят да прецени положението и достойнствата на планетата и тогава да анализира характера на ретроградното влияние.

Бележка на Астромил:

Забележете колко са близки Публичният и Астрологическият термин
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.009 с.)