ВЕНЕРА СЪВПАД С НЕПТУН : УСИЛВАТ СЕ ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ И ДУХОВНИТЕ СПОСОБНОСТИ. Благоприятен за работа и успехи в изящните изкуства, за творческа работа. Платоническа любов.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВЕНЕРА СЪВПАД С НЕПТУН : УСИЛВАТ СЕ ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ И ДУХОВНИТЕ СПОСОБНОСТИ. Благоприятен за работа и успехи в изящните изкуства, за творческа работа. Платоническа любов.ВЕНЕРА СЕКСТИЛ С НЕПТУН: Период на леки, приятни и възторжени ЕМОЦИИ. Хармония на духовното и материалното. Успешно време за творческа работа и развиване на висшето съзнание.

ВЕНЕРА КВАДРАТУРА С НЕПТУН : Време, когато трябва да се хармонизират личните, свойствени на човек емоции със съвестта, стремежите на идеите и самоотричането. Човек може да станве жертва на ИЗМАМА или сам несъзнанелно да се увлече благодарение на живото си въображение и поради това да измами другите, обикноване поради добри намерения.

ВЕНЕРА ТРИГОН С НЕПТУН : ЩАСТЛИВ ПЕРИОД- благата се сипят почти независимо от усилията на човека. Използван за духовно развитие, периодът ще донесе не само щастие и покой за в бъдеще, но също процъфтяване и стабилност.

ВЕНЕРА ОПОЗИЦИЯ С НЕПТУН : РАЗОЧАРОВАНИЯ, РАЗКОЛ, МЪКА. Човек в по-голяма степен е склонен да страда от загубата на своите идоли или илюзии, отколкото от материални или физически обстоятелства. Сега се плаща за сантименталните илюзии. Разобличаване на измами, имали място преди в отношенията на човека. Роденият да бъде особено бдителен във всички бизнес-дела.

с ПЛУТОН:

ВЕНЕРА СЪВПАД с ПЛУТОН : Дълбоки чувства, преувеличени емоции. Понякога фанатик в любовта и оттам- разочарования. Променлив, обсебващ, обича живота, влюбва се от пръв поглед. Магнетичен.Талант - особено музика, драма и опера. В положителна светлина граничи с божествеността. В отрицателна - с извратеността.

ВЕНЕРА СЕКСТИЛ, ТРИГОН с ПЛУТОН : Съзидателен, оригинален, романтичен. Влюбва се от пръв поглед. Големи сексуални потребности. Оформя възгледите си в най-ранна възраст. Силно чувство за цвят. Просветеност, интуиция, честност Професии: учител, проповедник, политик, философ. Прекаленото угаждане води до промлеми с теглто в напреднала възраст.

ВЕНЕРА КВАДРАТ, ОПОЗИЦИЯ с ПЛУТОН : Прекомерни сексуални страсти - похот, донжуанство, психически задръжки, провалящи любовта. Брак по сметка. Финансови проблеми - ако аспектът е квадрат, причините са външни - като война и пр и те прекъсват бизнеса. Криминални прояви, проституция, самоубийство.

с МС:

ВЕНЕРА СЪВПАД С МС : Човек привлича значително внимание от женското общество. ЗА СЪОТВЕТНА ВЪЗРАСТ - любов, брак. За ЖЕНЕН: раждане дете. Възрастните ДЕЦА всъпват в брак. ЗА СЕМЕЙСТВОТО - хармония и процъфтяване. По-добро окръжение поради смяна нажителството. В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ - здраве и щастие на майката. ПОРАЗЕНА И НЕДОБРЕ РАЗПОЛОЖЕНА ВЕНЕРА: скандали, брачни разочарования, нещастна любов, разпиляване на състояние, понякога смърт и неуспех на роднини, особено женски.

ВЕНЕРА СЕКСТИЛ С МС : Процъфтяване, хармония в отношенията, социален успех.

ВЕНЕРА квадрат МС и IС : Разногласия, отчуждения, разточителство. Неуспешни ухажвания.

ВЕНЕРА ТРИГОН С МС : Процъфтяване, хармония в отношенията, социален успех.

ВЕНЕРА СЪВПАД С IС /ВЕНЕРА опозиция МС/: Влюбване и женитба. Брак, сключен сега, е вероятно под давление на семейството, макар и патньорът да не е лишен от красота и привлекателност. За ЖЕНЕН ЧОВЕК- занимания по благоустройване на дома, възможно е увеличаване на семейството. Децата родени сега, ще са красиви и привлекателни. Процъфтяване в дела, свързани с рудници, земя и строителство.

с ASC:

ВЕНЕРА СЪВПАД с ASC: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ЖЕНИТБА. За женен човек - дете/по-скоро момиче/. Наслаждения, компании, развлечения. Харчене за одежди, украшения и обзавеждане. ПОРАЗЕНА ВЕНЕРА- скандали, шантаж, венерически болести. Все пак при морален живот слабата Венера дава неспокойствие, обиди от жени в семейството. Ако Венера управлява 2 или 12 дом - приходи от бизнес, репутация.

ВЕНЕРА СЕКСТИЛ С ASC : За неженения - БРАК, за женения - ДЕТЕ. ДОХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ. Човек с удоволствие приема гости и проявява значителна степен социална активност. В мъжки хороскоп показва появяване на много жени-приятели.

ВЕНЕРА КВАДРАТУРА С DES и ASC/: Трудности и напрежение в социалните контакти, любовта и всички Венериански дела.

ВЕНЕРА ТРИГОН С ASC : За неженения - БРАК, за женения - ДЕТЕ. ДОХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ. Човек с удоволствие приема гости и проявява значителна степен социална активност. В мъжки хороскоп показва появяване на много жени-приятели.

ВЕНЕРА съвпад с DES /ВЕНЕРА опозиция с ASC/: За САМОТЕН ЧОВЕК - проблеми в любовта. За ЖЕНЕН - трудности в брака. За САМОТЕН- влюбване и женитба. За женен - вероятност от раждане на дъщеря. Ако има ГОЛЕМИ ДЪЩЕРИ - те ще имат сполучлив брак. Човек при вскичко положения ще е въвлечен в социална дейност, музика, театър, събирания.

А с п е к т и н а М а р с

с ЮПИТЕР:

МАРС СЪВПАД С ЮПИТЕР : Действието на този аспект зависи от разсъдливостта и благоразумието на човека. Ако той е слаб, неуравновесен и неразвит, може да стане жертва на амбициите си в търсене на неочаквано богатство, страст към хазарта, спекулации и предоверяване. Благоразумен човек води делата си с НЕОБИКНОВЕНА ЕНЕРГИЯ и получава удовлетворение и прекрасни разултати от честния си и нпрагнат труд.

МАРС СЕКСТИЛ С ЮПИТЕР : Човек става ПРЕДПРИЕМЧИВ, ЛИБЕРАЛЕН, СВОБОДЕН и много активен социално. Но в мъжки хороскоп тази социална активност е с мъжки характер - клуб, спорт, ложи, бизнес...Щедростта на родения е не винаги благоразумна и в негов интерес. За духовно развит човек - благоприятно време за религиозни/духовни занимания.

МАРС КВАДРАТУРА С ЮПИТЕР : РАЗТОЧИТЕЛНОСТ, НЕРАЗУМНОСТ. ЮРИДИЧЕСКИ УСЛОЖНЕНИЯ, ЗАГУБИ, в екстремални случаи - ЗАТВОР. Човек наадценява силите си по отношение на противниците или на хазартни/спекулативни занимания. Въпреки това аспектът развива силата на характера, независимостта на съжденията и мъжеството при сблъсъка с житейските трудности.

МАРС ТРИГОН С ЮПИТЕР : Обикновено - УСПЕХ в бизнеса. Полза от предприемчивост, активност и старание. Достигнатия успех се измерва със способностите на индивида. Ако други условия/слънчеви, лунни аспекти или транзити/ благоприятстват това, -изгода от спекулация. Съществува обаче известна опасност от крайности и придобитото може да бъде изгубено поради прекомерна самоувереност.

МАРС ОПОЗИЦИЯ С ЮПИТЕР : ЗАГУБИ от разногласия, РАЗДЕЛИ, СЪД, ПРЕДОВЕРЯВАНЕ, ГРАБЕЖ. Излишното самомнение и самоувереност предизвикват враждебност. Да се избягват крайности или прекалено усърдие поради склонност от грешни съждения. Човек да се стреми да е уравновесен, икономичен и дипломатичен.

със САТУРН :

МАРС СЪВПАД С САТУРН : Природата на Марс е суха и гореща, а на Сатурн - суха и студена. Горещината се неутрализира, но сухостта, враждебна на живота и плодовитостта, се увеличава. Това в човешките емоции се изрязява в отсъствие на способности за съпреживяване, НЕДОСТИГ НА ДОБРИНА, на хумор , а в голяма степен подчертана интелектуалността и жестокостта. Аспектът увеличава енергията и изпълнителните способности на човека, егоизма му и значението на материалните неща. Изсушават се симпатиите, увеличава се амбициозността.

МАРС СЕКСТИЛ СЪС САТУРН : МНОГО ПОЛЕЗЕН период за привеждане на плановете в изпълнение. Дава определеност на целите, дълбочина и острота на мисълта. Аспектът не носи успех, но обещава ДОБРИ РЛЕЗУЛТАТИ ОТ УСИЛИЯТА на човека в точно съответствие с неговите способности и старания.

МАРС КВАДРАТУРА СЪС САТУРН : МНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯНИЕ. Изпитания очакват дори честните хора. Човек следва да е милосърден с всички, да се въздържа от груби съждения и да бъде щателен и педантичен при изпълнението на задълженията си.

МАРС ТРИГОН СЪС САТУРН : Време, много полезно за достигане здрав успех в практическите дела. Честолюбие, мъжество, предприемчивост, ем, ловкост, устойчивост. Не способствува обаче зца популярността, партньорството и дружбата. За да бъде влиянието най-добро, се изисква прилежание, усърдие, старание и изпълнителност.

МАРС ОПОЗИЦИЯ СЪС САТУРН : Влияние на СТРАСТИТЕ И ЖИВОТИНСКИТЕ ЖЕЛАНИЯ. Честолюбието и смелостта се увеличават, но здравите съждения намаляват. Ако хороскопът на човека е лошо балансиран, може да стане преспътление - или като участник, или като жертва. При добре балансиран хороспок - напрегнат период с много трудности и противодействия. Времето е неблагоприятно за работа с възрастни хора, инженери, войници, машинисти и пр. Загуби и неприятности от работи със земя, строежи, шахти, инжинерни проекти.

с УРАН:

МАРС СЪВПАД С УРАН : АКТИВИЗИРАНЕ НА УМСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ и нервната система - благоприятно за изобретения и оригинални идеи. Не особено добре за пътуване, нови запознанства и промени на жителството. Ексцентричност. Периодът трябва, доколкото е възможно, да се използува за конструктивна умствена дейност. Неизползването или неправилното му използване водят до нещастни случаи, неуспехи и разочарования.

МАРС СЕКСТИЛ С УРАН : БЛАГОПРИЯТНО за ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИЗОБРЕТАТЕЛСТВО и оригинални идеи. Възприятията се изострят, човек става устремен и изобретателен и осъзнава изгодите/възможностите, кък които се е стремил преди това. Прекрасен аспект за ПРОИЗВОДСТВО, ЖУРНАЛИСТИКА, БОРСОВИ СПЕКУЛАЦИИ. Полезен за продавачи, минни работници. Често- НЕОЧАКВАН КЪСМЕТ.

МАРС КВАДРАТУРА С УРАН : Много са възможни СЕРИОЗНИ ИЛИ ФАТАЛНИ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ. Импулсивност, безразсъдство. ТРЕВОГИ, ЗАГУБИ, ПОВРЕДИ, свързани с механизми, ел. апаратура, огън, остри предмети или оръжие. Събитията предизвикват у човека НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ. Философията на йога може да помогне този период да се изживее без загуби.

МАРС ТРИГОН С УРАН : Аспектът активизира вишите конструктивни особености на ума. Човек става активен в практическите дела, същевременно разширявайки духовното си разбиране. Добре за изучаване на наука, философия и разширяване на житейските възгледи. Присъединяване към движения, насочине към подобряване живота на човека. Прекрасно време за пътешествие, сприятеляване и нови начинания.

МАРС ОПОЗИЦИЯ С УРАН : БЕДСТВИЯ, загуба на поддръжка от социалното окръжение, разрив на външни връзки. Мнението, убежденията и идеите на родения са твърде революционни. ЗАГУБА на финанси, имущество или доверие. Човек може да намери себе си, отделяйки или изолирайки се от приятелите и обичните хора. НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗА СЕМЕЙНИТЕ. Грешни съждения, глупави/безразсъдни действия. Значението на аспекта е да се развият самоконтролът, независимостта, сдържаността и здравите съждения.

с НЕПТУН:

МАРС СЪВПАД С НЕПТУН : Стимулира се ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ И ИЗОБРЕТАТЕЛСКИ СПОСОБНОСТИ. Подобно другите мощни сили аспектът таи опасност, ако се управлява неправилно. Най-голямата опасност е, когато се подтиска висшето влияние, преминаващо през човека сега. Човек следва да си намери духовно или естетическо занятие. Опасни последици от нереализирането му са: измама, илюзии, натрапливи състояния, използване алкохол,наркотици, сексуални извращения.

МАРС СЕКСТИЛ С НЕПТУН : Доколко този аспект ще е вреден, зависи от степента на развитие на човека. Влиянието не трябва да се пренебрегва- благодарение на духовното или творческото развитие може да се постави фундаментът за бъдещ успех. Влиянието е благоприятно за Нептунови занятия - музика, изкуство, окултизъм, религия, философия или хуманистически движения.

МАРС КВАДРАТУРА С НЕПТУН : За високоразвития човек това е период на проверка, когато се учи да намира разликата между инстинкта, телепатията и интуицията. За средноразвит човек - изкушение духовните сили да се ползват за материални цели. Тези изкушения могет да се проявят чрез най-различни замаскиране форми- Нептун е много коварен. За низкоразвитите хора, реагиращи основно на животинско равнище, аспектът носи минимален ефект.

МАРС ТРИГОН С НЕПТУН : Добро влияние,носещо УСПЕХ в практическите работи/бизнес, предприемачество, изобретения.../. Добре за ПЪТУВАНИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ, отваря ума и чувствата за по-широко осъзнаване и оценка на красотата и духовността.

МАРС ОПОЗИЦИЯ С НЕПТУН : Целта на този аспект е да се научим на доверие към Божествената защита, когато само духовни средства са подходящи против опасностите и враждебните сили, носени от този аспект. Подходяща е сентенцията: *Онзи, който умее да управлява себе си, е по-висш от този, който е завоювал град*. С други думи, духовният човек трябва да надмогне и управлява материалния и животинския човек.

с ПЛУТОН:

МАРС СЪВПАД с ПЛУТОН : Твърде емоционален. Мощна анергия, силна воля, смелост- над нормалните. Не се бои от смърт и опасности. При добри аспекти - смел, динамичен, способен да се справи с всяка ситуация. При лоши: жесток, садист, престъпник.

МАРСЕКСТИЛ, ТРИГОН с ПЛУТОН : Изключителна смелост, воля и енергия, използвани позитивно. Борба срещу социалната несправедливост.Професии: Вероятно ще се посвети на помощ на другите. Борец. Водач. Технологии, медицина, спорт, хирургия, промишленост.

МАРС КВАРДАТ, ОПОЗИЦИЯ с ПЛУТОН : Енергия и АГРЕСИЯ. Използване на властта само егоистично. Отиващо твърде далеч физическо насилие. Обидчив и ядосващ се. Силен сексуален импулс, изискващ отдушник - примерно творчеството. Не е изключена насилствена смърт. В общо добър хороскоп - голяма смелост. В недобър хороскоп - насилие при постигане на целите.

с МС:

МАРС СЪВПАД С МС : ПРИ СИЛЕН И ДОБЪР МАРС: енергичност, успех благодарение на воля и активност. За военните - успех, но и риск. Смяна на работата с по-динамична. Кариера. Отделяне. Раждане на брат. СРЕДЕН И СЛАБ МАРС: Сериозни многобройни беди. Страда имот, кариера, загуба на близък, физическа опасност. Ако Марс упр. 7д- съд, 12- затвор, 6- пожар/кражба, 8- насилствена смърт. Огр. на свободата, загуба на наследство. Изпадане в немилост. Злоупотреба.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.009 с.)