ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неслучайно, уважаеми, АстрологиЯ и АлхимиЯ започват и завършват еднакво (впрочем забележете,Че започват с А и свършват с Я). И символично, и буквално в Астрологията се смесват

алхимически прости компоненти, за да се получи сложна, Божествена сплав. Ето моята алхимическа рецепта:

- Вземат се по 2 части астрономия, математика, логика и по 1 част физика, химия, психология,

анатомия и др. по желание;

- Сместа се подгрява от силното желание да опознаеш съкровените взаимовръзки в света;

- Нужно е ежечасно разбъркване до твърдо усвояване на базовите знания;

- Когато сместа кипне, се използва автокатализатор: първите резултати усилват многократно желанието за

работа;

-...И сега идва най-важният етап: към готовата смес се добавя Божествената искрица на

Интуицията, прозрението и вдъхновението, без които Астрологията би била тигел,

Механично натъпкан с постулати. Почти по вълшебен, но и реален начин цялата материя

оживява и се отблагодарява на своя създател –

Алхимика... ;>)

Р О Ж Д Е Н Х О Р О С К О П

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

В мига на раждането Космосът се е намирал в определено състояние. Инай-заклетите материалисти знаят, че той е пропит от ралзични влияния, вълни, вибрации с различна характеристика- честота, интензивност и пр. и пр. Тези космически вълни оставят своя отпечатък върху родения, карайки тялото и душата му да откликва на определени вибрации и да е по-пасивен при други. Работата на астролога е да открие и опише характера на рождените предразположения и как те ще влияят на живота на неговия клиент. Единствено на последния обаче се пада ролята да избира как да реагира на тези рождени влияния.

РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП е една моментна снимка в мига,когато човек поеме първата си глътка въздух. Тя може да се сравни с базовата картина при работата на аниматорите, върху която те наслагват много други слайдове. Най-отдолу обаче винаги е РОЖДЕНАТА КАРТА. Там са потенциите, заложбите и генералните щрихи на съдбата на родения. Ако там не е заложено събитие или влияние, то няма да се случи, колкото и неблагоприятни бъдещи влияния да се изсипят на главата на родения. РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП освен това е базата за построявяне и сравнение на всички други предсказвателни техники. Поради тези причини основен дял от Астрологическата наука се пада именно на изучаване на РАДЕКСА.

П Р Е Д М Е Т на РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП е Ч О В Е К Ъ Т във всички аспекти на това понятие:

1.ЛИЧНОСТТА на родения като външно проявление на духа- тяло, външност, самоизява, здраве, притежания, характер, наклонности и дарби;

2.ИНДИВИДУАЛНОСТТА му -неговият нетленен, вътрешен, Висш Аз,стремежите на духа и развитието му;

3.СЪДБАТА на родения като предпоставки, благоприятни и неблагоприятни влияния в различните сфери и периоди на неговия живот;

Предмет на изследване са и много други аспекти, като ВРЪЗКИТЕ на родения с околния свят, РЕАЛИЗАЦИЯТА му, КАРМИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНОСТИ, ОБЩЕСТВЕНИ отношения и пр. и пр.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ХОРОСКОПА

Въпреки, че съвременните технически средства позволяват бързо изчисляване и поднасят наготово всички необходими астрологически данни, за астролога е важно да има предства за начина, по който входните данни се обработват така, че на изхода да се получат математическите факти на рождения хороскоп.

В Х О Д Н И Д А Н Н И за изчисляване на хороскопа са:

1. РОЖДЕНА ДАТА,ЧАС И МИНУТА: Тази точност е необходима, за да може да се изчисли точното разположение на планетите и домовете. То пък от своя страна е необходимо, защото така се проявява уникалността на родения. Ако родителите не са сигурни за точния час, се изчисляват други видове приблизителни хороскопи, но важни фактори като АСЦЕНДЕНТА, домовете и др. няма да бъдат изчислени. Този проблем е бил обект на вниманието на поколения астролози, които са изобретили няколко начина за РЕКТИФИКАЦИЯ - уточняване минутата на раждането. Ректификацията сама по себе си е отделен клон от Астрологията и не е обект на настоящия Малък Учебник. Точното време на раждането е важно и за някои от най-мощните предсказателни астрологически техники, като например Примарните Дирекции - там 4 минути разлика във времето дават отклонение от около година в предсказанието.

МЯСТО НА РАЖДАНЕТО: Географската ШИРИНА и ДЪЛЖИНА на мястото, където се изчислява

Хороскопът.За по-прецизни изчисления се отчита и надморската ВИСОЧИНА.

О Б Р А Б О Т К А на входните данни:

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОМОВЕТЕ: От часа на раждане се вади час, ако раждането е по време на ЛЯТНОТО ЧАСОВО ВРЕМЕ. После съобразно това дали месторождението е на изток или запад от Гринуич, от часа на раждане съответно се вадят или прибавят часове, съответстващи на ЧАСОВИЯ ПОЯС. За България, която е в пояса на източноевропейското време, от рождения час се вадят два часа. Полученото време е GMT - универсалното Гринуичко време. Към него се прибавя КОРЕКЦИЯ, съответстваща на отстоянието на местораждането от нулевия меридиан - Гринуичкия. На изток към полученото време се прибавя, а на запад се вади СИДЕРАЛНОТО ВРЕМЕ, взето от ефемеридите за деня на раждането или за предния ден - според това дали раждането е след или преди обяд. Така в крайна сметка се получава TCST- личното звездно време на родения. С тази стойност от ДОМОВАТА ТАБЛИЦА се вземат върховете на домовете и се нанасят върху рождения кръг.

2.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАНЕТИТЕ: За деня на раждане стойностите на планетите са дадени в ефемеридите за обед или полунощ. Като имаме рожденото време по Гринуич /GMT/, изчисляваме колко назад или напред от обед или полунощ е раждането. Оттам изчисляваме колко са се преместили планетите от дадените в ефемеридите стойности. Така се получават ДЪЛЖИНИТЕ НА ПЛАНЕТИТЕ. Те се нанасят също върху рождения кръг и всяка попада в съответен ДОМ и и ЗНАК. Както виждаме, ДЪЛЖИНИТЕ НА ПЛАНЕТИТЕ не зависят от географското положение на местораждането, а само от часа на раждането. Т. е. по цялото земно кълобо в една и съща минута планетите са с една и съща дължина. От друга страна, ДОМОВЕТЕ се изчисляват освен от времето, и от мястото на раждането. Така двама души, родени в един и същ момент, но в различни места, ще имат еднакви планети с еднакви дължини, но попадащи не винаги в едни и същи домове. Това разнообразие детерминира различните съдби дори на родените по едно време.

ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Рожденият хороскоп представлява кръг, символизиращ Еклиптиката, около която се движат Слънцето, Луната и планетите, чиито символи се нанасят върху този кръг. Кръгът на хороскопа е в едно измерение - ДЪЛЖИНАТА на планетите, като се игнорира ШИРИНАТА и разстоянието до тях. Този схематичен начин е най-удобният за работа на астролога.

Макар кръгът да няма начало и край, за НАЧАЛО НА ХОРОСКОПА се приема АСЦЕНДЕНТЪТ /ASC/- най-лявата, източната част на колелото. Тази точка символизира раждането, изгрева, началото на всичко, материализирането на духа. Затова АСЦЕНДЕНТЪТ пряко съответства на тялото и личността - и двете временна обвивка на духа.

Противоположната точка се нарича ДЕСЦЕНДЕНТ /DES/. Ако Асцендентът е АЗ-ът, то Десцендентът са ДРУГИТЕ, околната среда, партньорите. Поради тази причина събитията и влиянията, случващи се в Десцендента, са често по-тежки за родения, защото по-малко зависят от него самия и повече - от околната среда.

МЕДИУМ ЦЕЛИ /МС/ букв. средата на небето, е най-високата точка от кръга. При своето движение планетите се издигат най-много в МС. Затова тази точка обозначава мястото, където човек иска да се изяви, да се реализира. Това е и върхът на 10 дом - домът на кариерата, попрището и успеха в живота. АСПЕКТИТЕ /рождени и дирекционни/ на планетите и точките към МС са най-мощните в живота на родения.

Противоположна на МС е точката IC /ИМУМ ЦЕЛИ/. Това е най-долната точка на хороскопа и в нея планетите слизат най-ниско, но пък оттам започва тяхното възкачване към МС. В IC се намират корените на човека, семейството, домът му. Тези четири точки на хороскопа - ASC, DES,MC и IC, образуват КРЪСТА НА МАТЕРИЯТА, -свещената архитектура на въплатения човек. Това са и ЧЕТИРИТЕ ЪГЪЛА НА ХОРОСПОПА: планетите и влиянията близо до тях добиват особена сила.

П Л А Н Е Т И : Те се намират на различно видимо място на небето /над или под хоризонта/ в зависимост от мига, когато се изчислява хороскопът, и от географското положение. Затова във всеки индивиуален хороскоп ПЛАНЕТИТЕ са разположени на различно място върху кръга - в различен ЗНАК и в различен ДОМ. Самите те сключват помежду си различни АСПЕКТИ. Този комплекс от връзки определя уникалната съдба на родения. Опитният астролог, анализирайки всички тези отношения и разположения на планетите, установява в коя област от живота, в коя възраст ще се активира съответното влияние. Всяка ПЛАНЕТА има характер, според който действа. Марс например е импулсивен, енергичен и поразяващ и ако попадне в 1 дом- домът на личността, ще я направи именно с такъв характер; ако пък попадне в 6 дом- домът на здравето, може пряко да го засегне, ако е с лоши аспекти. ЗНАКЪТ на планетата е не по-малко важен.

З Н А Ц И : Небесният кръг, въображаемо очертаващ видимия път на СЛЪНЦЕТО се нарича ЕКЛИПТИКА. Съзвездията, които лежат върху нея, са 12-те ЗОДИАКАЛНИ ЗНАКА. От 0 градуса започва съзвездието ОВЕН, бележейки точката на пролетното равноденствие. Знаците се редуват, завършвайки с РИБИ, които заемат от 330 до 360 градуса на Еклиптиката, затваряйки кръга. При своето движение ПЛАНЕТИТЕ се оказват в различни зодиакални ЗНАЦИ и се обогатяват с техния колорит. Например Марс в Овен става двойно по-енергичен, докато в Риби е принуден да прикрива своя импулс. Особено важен е СЛЪНЧЕВИЯТ ЗНАК - съзвездието, където се е намирало Слънцето при раждането. Той дава голям процент от индивидуалната характеристика на родения. Съчетаването му с анализа на ЗНАКА НА АСЦЕНДЕНТА - т. е, съзваздието, изгрявало на хоризонта при раждането, долъпва генералните характеристики. Важно е, разбира се, също в какъв знак са Луната, Господарят на хороскопа и останалите планети.

Д О М О В Е: 12 зони в хороскопа, характеризиращи различни житейски сфери: например 1 дом е тялото и личностт, 2 - ценностите и финансите, 3- братя, сестри, комуникации и пр. и пр. Това е отражение на 12-те общи, духовни и космически ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ в областта на материята, индивидуалното на ДОМОВЕТЕ. Изчисляват се по различни ДОМОВИ СИСТЕМИ, като най-разпространена е тази на Плацидус, според която 12-те зони не са еднакво големи като градуси и зависят от географската ширина и часа от денонощието. Атмосферата на всеки дом се определя от:

1.КЪСПА/върха/ на дома- в кой знак е той. Ако например къспът на 5 дом/деца, отмора, любов/ е в Рак, то тези области се насищат с чувстенността и грижовността на Рака;

2.ГОСПОДАРЯ на дома - планетата, управляваща знака на върха му. В случая ако Луната/управляваща Рака/ се намира в 10 дом, това фаворизира дейностите , свързани с деца, любов и спекула до ниво на професионална реализация, свързана с много изблик на емоции. Ако Господарят на дома е в добър дом, знак и аспекти, това много благоприятства делата на самия дом, а добрите влияния идват съобразно знака, дома и аспектите му.

ПЛАНЕТИТЕ в дома действат особено конкретно според своята природа. САТУРН например налага ограничения в който и дом да се намира, а Уран придава внезапност и експресия на събитията, характерни за дома. Затова когато се разглежда житейската сфера, за която отговаря даденият дом, преди всичко се отчитат тези три показателя.

А С П Е К Т И : Когато разликата между дължината на две точки от хороскопа/планети, ъгли, къспове и пр./ е близо до 0, 60, 90, 120 или 180 градуса, тогава между тях има МАЖОРЕН /главен/ АСПЕКТ. Някои кратни на тези числа пък дават минорни /по-слаби/ АСПЕКТИ. АСПЕКТИТЕ свързват планетите/точките/ и подчертават влиянието им според тяхното естество. Най-силни са ТОЧНИТЕ АСПЕКТИ.

Б л а г о п р и я т н и са СЕКСТИЛЪТ /60*/, означаващ добро действие и ТРИГОНЪТ /120*/, носещ късмет без особени усилия и бързо развитие на ситуацията.

Н а п р е г н а т и са КВАДРАТУРАТА /90*/, озаначаваща напрежение, и ОПОЗИЦИЯТА /180*/, значещ противопоставяне. Най-силен е СЪВПАДЪТ, който носи и усилва естеството на планетите, когато те са близко няколко градуса една от друга.

В различните хороскопи и за различните точки се допускат различни ОРБИСИ - допустими отклонения от точния аспект, до които се разпростира влиянието. Освен РОЖДЕНИ аспектите могат да бъдат и ДИРЕКЦИОННИ, МУНДО и мн. др. Когато не се отчита ШИРИНАТА на планетите, а се взема само тяхната дължина, аспектите са ЗОДИАКАЛНИ, а при отчитане на ширината се получават МОНДАННИ аспекти, които отразяват по-точно истинското положение на обектите и дават основа за по-сигурно предсказване. По-задълбочено тези понятия са разгледани в следващите раздели.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

В миналото майсторите успешно са използвали 7-те видими планети в своята работа. От 19 век насам бяха открити още 3 главни и хиляди второстепенни тела в Слънчевата система. С по-голям или по-малък успех астролозите ползват ТЕЖКИТЕ ПЛАНЕТИ- Уран, Нептун и Плутон, често добавят Хирон и по-рядко - други планетоиди, астероиди, комети и пр. ТЕЖКИТЕ ПЛАНЕТИ са по-особени, много силни, но по-скоро на обществено ниво. Техните проявления са по-фатални и продължителни. Що се отнася до планетоидите, точно както те са само малки искрици в обектива на телескопа, такова е и тяхното действие - мимолетно, макар и понякога остро. Дълбокото ми убеждение е, че на различните хора тези тела действат различно; нещо повече - мисля, че всеки човек има един или няколко планетоида, чиито космически вибрации резонират в душата и съдбата му, докато към други е напълно безчувствен. Тъкмо това е работата на астролога- да открие личната звезда на родения.

Л У Н Н И В Ъ З Л И : Въображаеми точки на еклиптиката, свързани с пресичането й от Луната. СЕВЕРНИЯТ възел се счита за по-позитивен/Главата на Дракона/ - вход за насочване на енергията и усилията, развиване на нови таланти и придобиване. Влиянието му е като на Юпитер. ЮЖНИЯТ ВЪЗЕЛ, наречен Опашката на Дракона, е свързан с отдаване, отнемане. Той представя талантите, които вече са развити. ОСТА на възлите попада в два срещуположни дома и активизира сферите на живота, за които те отговарят. Например, ако Северният възел е в 6 дом, а Южният - в 12, засягат се болничните и здравословните проблеми, като те идват по наследство и със същите симптоми като при единия от родителите.

А Р А Б С К И Т О Ч К И : Резултантни точки, където се събират влиянията на 3 от рождените точки, например Слънцето, Луната и Асцендента. Наричат ги още ЖРЕБИИ и те подчертават благоприятно или не някои конкретни житейски области, като например *щастлив брак*, *престъпление* и др. Ако дадена АРАБСКА ТОЧКА съвпадне с планета от рождения хороскоп, съответната област се активизира.

П р и м е р: Най-употребяваната е ЛОКУС ФОРТУНА - точката на щастието, получена от взаимодействието на Слънцето, Луната и Асцендента. Там, където е тази точка, животът върви леко. Все пак АРАБСКИТЕ ТОЧКИ са второстепенни и помощни елементи. Астрологът трябва да ги взема под особено внимание само при точни съвпади или подчертано разположение - например точно в ъгъла на хороскопа, или в съвпад със светило. Важно според мен е да се определи степента на инертност и на развитие на духа на родения, защото от това зависи степента на откликване на влиянията на АРАБСКИТЕ ТОЧКИ.

З В Е З Д И: В Астрологията те се наричат НЕПОВДИЖНИ ЗВЕЗДИ поради прагматичния факт, че за разлика от планетите ЗВЕЗДИТЕ се намират винаги в един и същ градус /за дълго време/. Според езотеричното разбиране ЗВЕЗДИТЕ се намират в СФЕРАТА НА НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ, която е зад обичайния кръг на планетите. Така тяхното действие не е променливо, а дълбочинно, неуловимо, странно, понякога чуждо на повседневния разум. Съвпадът на някоя планета/точка от хороскопа с НЕПОДВИЖНА ЗВЕЗДА дава рязък акцент върху делата, свързани както с планетата, така и най-вече с характерното за ЗВЕЗДАТА. При ОПОЗИЦИЯТА на планета/точка със ЗВЕЗДА същите влияния са по-негативни. В миналото на въздействието на НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ се е отдавало по-голямо и фатално значение. Самите времена са били по-брутални и първични и това като в затворен кръг е усилвало и въздействието на независещите от човека фактори като НЕПОДВИЖНИТЕ ЗВЕЗДИ. Днес интерпретацията на резките характеристики на влиянието на звездите следва да се тушират.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.011 с.)