ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЯТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЯТАТова е наука, възникнала точно тогава, когато човекът е станал Човек и е започнал да свързва логически и интуитивно едни с други явления. От момента, в който очите на нашия прародител започнали да търсят смисъла на играещите по пещерните стени отблясъци, не е трябвало много, за да започне той да изследва звездите и да съпоставя техните конфигурации с явления, ставащи около него. Въпрос само на количествени натрупвания е било да се обогатява инструментариумът на новата наука. Математиката е предоставила мощен аналитичен апарат, астрономията - ясна система за ориентиране, а религията и философията - добър начин за осмисляне и по-лесно тълкуване. На онези, които са отговорни за физическото съществуване на човешкото общество - политиците и управниците - Астрологията дава знания за насочване на усилията им и вземане на правилни решения. На бедните Астрологията помага ако не да забогатеят, то да оцелеят. На духовните хора тази наука посочва пътя на душата към нейното по-нататъшно развитие и сливане с Божественото.

КАКВО МОЖЕ И КАКВО НЕ МОЖЕ АСТРОЛОГИЯТА

Представете си я като ветропоказател. Той не може да промени посоката на вятъра, но на онзи, който желае да се съобразява с него, показва откъде духа той. Решението дали да вървиш срещу порива на въздушния океан, или да го използваш, когато е в твоята посока, си е лично и в никакъв случай не е приоритет на астрологията. Тя ще съобщи например, че в близкия месец има неблагоприятно влияние върху финансовите дела и опасност от измама, но дали да се впуснеш, или не в рисковани начинания точно тогава, е единствено твое решение. Астрологията може да каже не КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, а КАКВИ СА ТЕНДЕНЦИИТЕ във връзка с конкретния въпрос. ЧОВЕКЪТ е онзи, който слага точката на изречението, започнато от тази наука.

Разбира се, ако не оказва конкретна помощ, Астрологията не би имала смисъл. Проблемите и стремежите на хората са многообразни и тя до голяма степен е в състояние да даде ако не решение, то СЪВЕТ. Астрологът не би могъл да каже на клиента си: -Ще те блъсне кола-, но може да го посъветва: -Внимавай, сега за теб има повишена опасност от транспортен инцидент -. В крайна сметка неизмеримо по-ценно за всеки човек е знанието не за това, какво конкретно ще се случи, а за ТЕНДЕНЦИИТЕ, ВЛИЯНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗБОР във всяка конкретна ситуация. Работото на астролога не е да задоволява низките апетити на човек и да поднася клюки за неговия собствен живот, а да помогне на тялото и духа му да станат, макар и с микрон, по-съвършени в своя път.

2.2: ГЛАВНИ РАЗДЕЛИ В АСТРОЛОГИЯТА:

Разбира се, делението е условно:

Р О Ж Д Е Н А / Н А Т А Л Н А / А С Т Р О Л О Г И Я : Базирайки се на хороскопа за деня на раждането, този раздел дава о с н о в а т а за всички астрологически изследвания и прогнози.

Златното правило на Астрологията гласи:

НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА РОДЕНИЯ, АКО НЕ Е ПОКАЗАНО В РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП.

Рожденият хороскоп /т.нар. РАДЕКС/ дава най-генералните и важни щрихи на личността и индивидуалността на родения, външните и вътрешните му качества, възможности, наклонности, характер, темперамент и пр. От положението на ПЛАНЕТИТЕ в зодиакалните ЗНАЦИ и в ДОМОВЕТЕ, както и техните АСПЕКТИ, може да се очертае живота на човека и благоприятните или затрудняващи съдбата му влияния във всяка една житейска сфера.

2.2.2: П Р Е Д С К А З А Т Е Л Н А А С Т Р О Л О Г И Я : Чрез различни методи като НАПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКЦИИ, ОБРАЩЕНИЯ, ВЪЗВРАТИ и пр. и пр. се прогнозира х а р а к т е р ъ т на събитието и в р е м е т о на неговия ПАДЕЖ - т.е. кога то ще се случи. В по-общ, но и по-значим план ПРЕДСКАЗАТЕЛНАТА АСТРОЛОГИЯ има задачата да очертае благоприятните и неблагоприятни периоди в живота или в конкретна негова сфера.

2.2.3: Х О Р А Р Н А Т А А С Т Р О Л О Г И Я е астрологическа дисциплина, която се е обособила не толкова като краен резултат, колкото като специфичен метод за предсказване. Тук се изчислява хороскоп не за рождения ден, нито за производни нему дати, а за м о м е н т а н а в ъ з н и к в а н е н а в ъ п р о с а. На пръв поглед методът изглежда странен и несвързан с нищо. Спомнете си обаче, че НИЩО НЕ Е СЛУЧАЙНО - фактът, че в даден момент е възникнал въпрос, означава, че проблемът добива актуалност от астрологическа гледна точка. Космосът в този миг резонира на вибрациите на проблема и с интуицията и астрологическия си инструментариум изследователят може да даде конкретен и много точен отговор, както по отношение на времето, така и на естеството на проявление на събитието, което ще се случи.

С И Н А С Т Р И Я : Сравняват се два хороскопа - на влюбени, семейни,на приятели или кандидати за такива. Резултатите се обобщават статистически, а после и в дълбочина. Наблюдават се отношенията между ПЛАНЕТИТЕ, отговарящи за връзките между хората, също АСПЕКТИТЕ между тях. Търсят се о б щ и влияния и разположения, които да укрепват връзката между двамата. На базата на такава ДВОЙНА КАРТА могат да се правят и конкретни прогнози за развитието на отношенията и ПАДЕЖА на по-ярките ситуации в техния съвместен живот.

К А Р М И Ч Н А А С Т Р О Л О Г И Я : съдбата на родения е поставена в контекста на неговия КАРМИЧЕН ПЪТ. Изследват се дълбоките обусловености от миналите прераждания. Рожденият хороскоп се интерпретира чрез КАРМИЧНИЯ КРЪГ, в който последователните етапи на развитие на човека са като брънки от верига. В КАРМИЧНАТА АСТРОЛОГИЯ не само нищо не е случайно, но е и кармически обусловено.

В Астрологията може да се обособят и много ДРУГИ РАЗДЕЛИ, и то по различни критерии: например индивидуална, двойна, групова и общонародна; по народности /западна, индийска, китайска и пр./, по континенти, по школи /традиционна, модерна и др./ и пр. и пр. В крайна сметка АСТРОЛОГИЯТА Е САМО ЕДНА.

2.3: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В АСТРОЛОГИЯТА:

Х О Р О С К О П : Основният метод на Астрологията. Като краен продукт се състои от 2 части:

1. ГРАФИЧНО-МАТЕМАТИЧНА, където астрологическите фактори са изобразени нагледно най-често във вид на кръг със символите на планетите, знаците и домовете върху него, допълвани от таблици и изчисления;

ТЪЛКУВАТЕЛНА ЧАСТ: въз основата на графично-математическата част и не без помощта и на интуицията си астрологът представя на своя клиент текстово или устно резултатите от своето изследване, независимо дали цялостен анализ на съдбата или отговор на конкретен въпрос.

Р О Ж Д Е Н Х О Р О С К О П /още наричан РАДЕКС и НАТАЛЕН ХОРОСКОП/: Базата и най-важната част от астрологическото изследване, въз основа на която се анализира съдбата на родения.

 

ХОРОСКОПЪТ в графичната си част представлява КРЪГ, върху който са нанесени дължините на ПЛАНЕТИТЕ,също ЗНАЦИТЕ, в които те са разположени, и ДОМОВЕТЕ. Четирите посоки на хороскопа -най-вляво, вдясно, горе и долу, са ЧЕТИРИТЕ ЪГЪЛА, наречени Кръста на Материята. Планетите сключват между себе си и с тези ъгли на хороскопа АСПЕКТИ - благоприятни или не. За чертите и съдбата на родения се съди по аспектите и разположението на планетите. /Описание на аспектите, планетите, знаците и домовете има по-нататък в съответните раздели./

 

 

АСТРОМИЛ: ;>)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)