Правопис слів іншомовного походження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правопис слів іншомовного походження.1. Правопис голосних в іншомовних словах.

1.1. И пишетьсяпісляд, т, з, с, ц, ч, ж, р(ДеТиЗ’їСи ЦюЧаШуЖиРу?):
1. В основах слів (загальні назви) перед приголосними (крім Й): дизель, цитата, символ, , ритміка, фортисимо, тиран, консиліум, але: місіс.
2. У складних словах з першою частиною ДИ-: дискусія, дилогія, диктофон, дивіденд.
3. У префіксіАНТИ-: антивірус, антидот, антикваріат, антибіотик.
4. Післяц у словах з ДЕЦИ-: дециметр, децимація, децибел, децилітр.
1.2. И пишеться у власних та георгафічних назвах:
1. У закінченнях -ИДА, -ИКА Антарктида, Америка, Мексика.
2. Після ж, ч, ш, щ: Чикаго, Чилі, Алжир, Щецин, але: ДжІбуті, ЧувашІя.
3. У звукосполученні -РИ-перед приголосними: Гринвіч, Єрихон, Кембридж, Крит, Маврикій, Мадрид, Цюрих.
4. У власних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р(ДеТи З’їСи ЦюЧаШуЖиРу?): Андижан, Сибір, Тирана, Сирія, Тиса, Сиракузи, але: Сідней, Сілезія, Сіам, Сімферополь, Тіроль, Фіджі, Тітікака, Тільзіт, Сіхоте-Алінь, Сідзян, тощо.
1.3. И також пишеться:
1. У деяких власних назвах: Єрусалим, Вавилон, Вифлеєм, Пакистан, Туркменистан.
2. У давнозапозичених словах: химера, миля, графин, єхидна, імбир, скипидар.
3. У деяких словах: (часто тюркських): кишлак, кизил, гиря, бакшиш, кумис, кинджал.
4. У словах церковного вжитку: митрополит, єпископ, християнство, камилавка, мирт.

 

1.4. І пишеться:

1. Після приголосного перед голосним та Й: дивізія, клієнт, соціолог, Ріо-Негро, тріумф.
2. У власних назвах між приголосними (крім д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р): Гвінея, Кіпр, Партеніт, Візантія, Ліма, Кіншаса, але: Дизель (прізвище) - дизель (двигун).
3. У кінці невідмінюваних власних назв: Кап-Джубі, Сочі, Луїджі, Джібуті, Торрічеллі.
4. У кінці невідмінюваних загальних назв: шасі, журі, колібрі, жалюзі, равіолі, візаві.
5. Після б, п, м, ф, г, к, х, л, ну загальних назвах перед приголосним бінокль, пірога, міраж, фільтр, гільза, кірха, хітон, лімфа, німфа.
6. Після префікса дез-: дезінтеграція, дезінформація, дезінфекція.

1.5. Ї пишеться:

1. Після голосних (на місці рос. и):   Ізмаїл, Ізраїль, круїз, прозаїк, Гаїті, монотеїзм, Воїнов, але: староіндійський, поінформувати, доісторичний.
2. У кінці власних назв після м’якого приголосного чи голосного: Гімалаї, Гавайї, Шантійї, де Віньї.

1.6. Є пишеться:

1. На початку слова (є звучить як йе): єзуїт, єпископ, Єрихон, Єсентуки.
2. Після е, і, й, ь, апострофа: фойє, феєрія. досьє, фієста, Мейєрхольд, кар’єра.
3. У кінці невідмінюваних слів після м’яких приголосних та апострофа: кутюр’є, сомельє, Руж’є, Лавуаз’є, канотьє, але: траєкторія.

1.7. У пишеться:

У, а не Ю пишеться після Ж, Ш: журі, жульєн, брошура; парашут, а також парфуми.

 

2. Правопис приголосних в іншомовних словах.

2.1.Подвоєння приголосних.

Приголосні подвоюються:
1. В іншомовних власних назвах та похідних від них словах: Голландія - голландець, Ахіллес – ахіллесів, Марокко – марокканський, але :Каміла, Каліста, Інеса, Сара.
2. Якщо є непрефіксальне слово: революція – контрреволюція, новація – інновація, міграція - імміграція, але: нотація - анотація, конотація.
3. У деяких іменах: Аполлон, Ганна (Анна), Віссаріон, Геннадій, Алла, Елла, Ізабелла, Нонна, Римма, Стелла, Жанна.
4. У словах:   алло, брутто, ванна, донна, лляний, мадонна, мокко, мулла, нетто, одіссея, осанна, панна, пенні, ссавець, тонна тощо.
!!!Правопис частини слів залежить від їх значення: Ватт (прізвище) - ват (одиниця виміру); білль (законопроект) - біль (страждання).

 

Приголосні не подвоюються:
1. В іншомовних загальних назвах: група, дані, клас, програма, шасі.
2. У деяких іменах:   (укр.): Іполит, Кирило, Сава, Пилип, Інеса. (рос.): Ипполит, Кирилл, Савва, Филипп, Инесса.
3. Зараз пишуться без подвоєння: бароко, беладона, бравісимо, гето, гун (гуни), інтермецо, лібрето, пано, піанісимо, піцикато, стакато, фін (фіни).

 

Переклад іншомовних власних назв.

Правило Російська мова Українська мова
1. Прізвища та географічні назви не перекладаються: Александров, Филиппов, Отрадное, Научный. Александров, Філіппов, Отрадне, Научний.
2. У прізвищах зберігається закінчення -ой: Донской, Толстой. Донськой, Толстой.
3. Закінчення -ое, -ее в географічних назвах передається через -е: Доброе, Богатое, Горячее. Добре, Багате, Гаряче.

Уживання голосних при перекладі власних назв.

Літера Російська мова Українська мова
Рос. Укр.
Е Е    
1. Після приголосних: Фет, Некрасов, Пенза. Фет, Некрасов, Пенза.
2. Після ж, ч, ш, щ, р: Жешув, Чехов, Шекана, Щецин, Ревель. Жешув, Чехов, Шекана, Щецин, Ревель
Е Є    
1. На початку слова: Ениcей, Егоров, егерь. Єнісей, Єгоров, єгер.
2. Після м’якого знака, голосних, та апострофа: Арсеньево, Гурьев, Ананьев. Арсеньєво, Гур'єв, Ананьєв.
3. У корені, якщо російському е відповідає споріднене українське і: Зверев, Белов, Лебедев. Звєрєв, Бєлов, але: Лебедєв (лебідь – лебедя).
4. У суфіксі -єв-, -єєв- після приголосних, крім ж, ц, ч, ш, щ, р: Сергеев, Лаптев, Андреево, Ботев (болг.). Сергєєв, Лаптєв, Андрєєво, але: Ботев (болг.).
И И    
1. Після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними: Тушино, Рощин, Жилкин. Тушино, Рощин, Жилкін.
2. В утвореннях від назв, імен, спільних для обох мов: Синицын, Силаев, Филиппов. Синицин (синиця), Силаєв (сила), але: Філіппов.
3. У префіксі прі-: Пришвин, Привольное. Пришвін, Привольне.
4. У суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-, -ович-, -євич-: Петрик, Йовович, Станюкович. Петрик, Йовович, Станюкович.
И І
На початку слова та після приголосних, крім ж, ч, ш, щ: Иванов, Хибины, Фиджи Іванов, Хібіни, Фіджі.
И Ї    
Після голосних, апострофа та м’якого знака: Воинов, Гурьин, Ананьин. Воїнов, Гур’їн, Ананьїн.
Рос. Укр.      
Ё ЙО На початку слова, складу: Елкино, Соловьев. Йолкіно, Соловйов.
Ё ЬО У середині і на кінці складу: Алферов, Королев. Алфьоров, Корольов.
Ё Е В утвореннях від спільних для обох мов імен: Артемов, Семенов. Артемов, Семенов.
Ё О Під наголосом після ч, щ: Чечеткин, Борщев. Чечоткін, Борщов.
Э Е Завжди: Эверест, Элиста Еверест, Еліста.
Ы И Завжди: Рыбинск, Черных. Рибінськ, Черних.

Самостійна робота № 5. Правопис слів іншомовного походження.

Завдання 1.

Правопис голосних в іншомовних словах.

Поставте пропущені голосні:д...зель, конс...ліум, р...тор...ка; д...логія, д...віденд; ант...вірус, ант...біотик; д...цибели; Флор...да, Ваш...нгтон, Ц...нц...наті, Ч...каго; Дж...буті, Чуваш...я; Кембр...дж, Кр...т, Тр...нідад, Пуерто-Р...ко, Гр...нвіч; С...бір, Т...рана, С...ракузи; С...нгапур, С...ам, Т...т...кака, С...хоте-Алінь; Вав...лон, Пак...стан; ск...п...дар, імб...р, єх...дна; башк...р, м...тар, кум...с, м...тропол...т, хр...стиянство; Р...о-Негро, тр...єра; Мальд...ви, К...ншаса; Луїдж..., Джибут..., Сомал...; пенн..., пон..., колібр..., равіол...; дез...нтеграція, дез...нфекція; Альта...р, Лу...зіана, по...нформувати, до...сторичний; Шантій..., де Вінь...; ...зуїт, ...пископ, ...рихон; дось..., круп’...; кутюр’..., Гош’..., парф...мерія, ж..рі, ж...льєн.

Правопис приголосних в іншомовних словах.

1. Поставте пропущені голосні:Тор...ічел...і, Ел...ада, Буд...а; гол...андський, Мюл...ер, Андор...а, військ...омат, юн...ат; ін...оваційний, сюр...еалізм, і... раціональний.

2. Перекладіть українською мовою:шасси, еффект, коллектив, шиллинг, спагетти, хобби, группа, комиссия, алло, нетто, брутто, ванна, мадонна, тонна, барокко, стакато; Ипполит, Кирилл, Филипп, Агнесса, Инесса, Анна, Геннадий, Алла, Ізабелла, Жанна.

3. Утворіть прикметники:Марокко, Канни, Яффа, Калькутта, Бонн; Лісабон, Полісся; вина, туман, охорона, істина, кінь.

Поставте, де необхідно, дві літери:лібрет...о, сум...а, пен...і, інтел...ект; мул...а, осан...а, ал...о, пан...о, мок...о, ел...ін; контр...еволюція, ір...еальний, ап...ерцепція; Марок...о, марок...анець, Іван...а, Рус...о, Шіл...ер, Нел...я, Таміл...а, Сав...а, філіп...інський; Ват..., ват..., Максвел..., максве(л).

Переклад іншомовних власних назв.

Перекладіть українською мовою:Филиппов; Майский, Усть-Каменогорск, Орехово-Зуево, Николаевский, Научній, Североморск; Броневой, Круговой; Доброе, Счастливое, Приветное.

Уживання голосних при перекладі власних назв.

Перекладіть українською мовою:Фет, Кемерово; Реутов, Чебоксары; егерь, Енакиево, Енисей; Арсеньево, Ананьи; Григорьев, Ружье, Арефьев, Звахарьин; Зверев, Белгород, Светлов; Хмелев, Лебедев, Коренев; Сергеев, Лаптев, Тургенев; Муравьев, Елкин; Кортелев, Новоселовка; Федоров, Семенов; Чечеткин, Кузьмичев, Хрущев; Эверест, Эссен; Рыбинск, Крысин; Тушино, Рощин; Пивоваров, Силин, Синицын; Привольное, Приднепровье, Пригожин; Билык, Лифшиц, Катрич; Селигер, Гагарин, Титикака, Фиджи; Марьино, Воинов, Каир, Измаил, Израиль, Луиджи.

Завдання 2.

Відтворіть правила, позначені нижченаведеними зразками, і письмово доповніть їх додатковими прикладами:

Уживання голосних.

Симпозіум, дилема, антидот, дециметр

Африка, Антарктида Чилі, Чикаго (але: Джібуті, Чувашія) Сирія, Сибір, Тирана, Тиса (але: Сідней, СілезІя, Тіроль) Мадрид, Цюрих, Гринвіч, Кембридж Єрусалим, Пакистан

Кіпр, Монтевідео (але: Дизель — дизель)

Джессі, Кап-Джубі

дезінформація

круїз, прозаїк (але: староіндійський)

Гімалаї, Гавайї

Єрихон, єзуїт, феєрія

Лур’є, канотьє (але: траєкторія)

журі, парфуми

 

Уживання приголосних.

Філіппіни — філіппінський, Канни - каннський

Ватт — ват, Бессемер - бесемер

Аполлон, Ганна (Анна),

Інеса (укр.) — Инесса (рос.)

шасі, комісія, дані, даний (але: данник, подання)

раціональний — ірраціональний, новація – інновація (але: нотація — анотація)

тонна, одіссея

бароко, стакатоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.007 с.)