Додаток І. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаток І. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові.Прізвища іменникового типу відмінюються за зразком іменників відповідної відміни, а прізвища прикметникового походження мають закінчення прикметників чоловічого чи жіночого роду твердої чи м’якої групи.

Зразки відмінювання прізвищ.

Н. Сегеда Дацишин Лукін Лукіна Ружинський Петренко Бей
Р. Сегеди Дацишина Лукіна Лукіної Ружинського Петренка Бея
Д. Сегеді Дацишину Лукіну Лукіній Ружинському Петренку(ові) Бею (єві)
З. Сегеду Дацишина Лукіна Лукіну Ружинського Петренка Бея
Ор. Сегедою Дацишиним Лукіним Лукіною Ружинським Петренком Беєм
М. Сегеді Дацишині Лукіну Лукіній Ружинському Петренку(ові) Бею (єві)
Кл. Сегедо Дацишине Лукін Лукіна Ружинський Петренко Бею

!!!Жіночі приізвища на зразок Ткаченко, Катрич, Ужвій, Стеф’юк, Яцьків не відмінюються.

 

Зразки відмінювання імен.

І відміна ІІІ відміна
  Тверда група М’яка група  
Н. Сава Ілля Марія Христя Наталя Любов Нінель
Р. Сави Іллі Марії Христі Наталі Любові Нінелі
Д. Саві Іллі Марії Христі Наталі Любові Нінелі
З. Саву Іллю Марію Христі Наталю Любов Нінель
Ор. Савою Іллею Марією Христею Наталею Любов’ю Нінеллю
М Саві Іллі Марії Христі НаталІ (при) Любові Нінелі
Кл. Саво Іллє Маріє Христе Наталю Любове Нінеле

 

ІІ відміна
  Тверда група М’яка група Мішана група
Н. Петро Олег Лев Олексій Ігор Лукаш
Р. Петра Олега Лева, Льва Олексія Ігоря Лукаша
Д. Петрові (у) Олегові (у) Левові(у) Олексію (єві) Ігорю (еві) Лукашу (еві)
З. Петра Олега Лева, Льва Олексія Ігоря Лукаша
Ор. Петром Олегом Левом, Львом Олексієм Ігорем Лукашем
М Петрові Олегові Левові, Львові Олексієві Ігореві Лукашеві
Кл. Петре Олегу (же) Леве,Льве Олексію Ігоре (ю) Лукаше (у)

3. Відмінювання імен по батькові.

  У чоловічому і жіночому роді мають іменникову систему відмінкових закінчень:
Н. (Кіприч) Ковалів Антін Федорович (Ігорович. Ілліч, Ілльович)
Р. (Кіприча) Коваліва (лева) Антона Федоровича(Ігоровича, Ілліча, Ілльовича)
Д. (Кіпричу, -еві) Коваліву (леву) Антону(ові) Федоровичу (Ігоровичу, Іллічу, Ілльовичу)
З. (Кіприча) Коваліва (лева) Антона Федоровича (Ігоровича, Ілліча, Ілльовича)
Ор. (Кіпричем) Ковалівим (левим) Антоном Федоровичем (Ігоровичем, Іллічем, Ілльовичем)
М. (Кіпричі, -у, -еві) Коваліві,-у (леві, -у) Антонові Федоровичу (Ігоровичу, Іллічу, Ілльовичу)
Кл. (Кіприч, -у) Ковалів (ліве) (леве) Антоне Федоровичу(Ігоровичу, Іллічу, Ілльовичу)

 

Н. Павлова Віра Федорівна (Ігорівна, Іллівна, Миколівна, Миколаївна)
Р. ПавловоїВіри Федорівни (Ігорівни, Іллівни, Миколівни, Миколаївни)
Д. ПавловійВірі Федорівні(Ігорівні, Іллівні, Миколівні, Миколаївні)
З. Павлову Віру Федорівну (Ігорівну, Іллівну, Миколівну, Миколаївну)
Ор. Павловою Вірою Федорівною (Ігорівною, Іллівною, Миколівною, Миколаївною)
М. ПавловійВірі Федорівні (Ігорівні, Іллівні, Миколівні, Миколаївні)
Кл. Павлова Віро Федорівно (Ігорівно, Іллівно, Миколівно, Миколаївно)

Кличний відмінок імен, по батькові.

Відміна Зразок Приклади
І (чол., жіноч. рід на -а, -я):   Миколо Петровичу Микито, Саво, Кузьмо.
Іллє Йосиповичу  
Марино Вікторівно Антоніно, Валентино, Віро, Галино.
ЄвгенієВасилівно Анастасіє, Валеріє, Надіє, Юліє.
Зверніть увагу ! Коля– Колю Олю, Вітю, Надю, Юлю, Ваню.
ІІ (чол. рід на приголосний та -о): Ігоре Олексійовичу Артуре, Богдане, Вадиме, Федоре.
Дмитре Сергійовичу Даниле, Михайле, Павле, Петре.
Олексію Івановичу Андрію, Валерію, Геннадію, Сергію.
Василю Федоровичу Вілю, Олесю, Танасю.
ІІІ (жін. рід на приголосний, ь) Любове Андріївно Нінеле, Руфе.

Додаток 2. Відмінювання іменників.

Поділ іменників на відміни.

Від-міна Іменники   Приклади  
І Чолов., жіноч. та спільного роду на -а, -я: старшина, дівчина,суддя, рілля.
ІІ 1. Чоловічого роду: - із нульовим закінченням: - із закінченням -о: 2. Середнього роду з закінченнями -о, -е, -я (крім тих, що при відмінюванні мають суфікси -ен-, -ат-, -ят-):   камінь, край, шлях, дід; батько, вітер,хлопчисько; долото, вікно, море, весілля.  
ІІІ Жін. роду з основою на приголосний + мати. Усі вони у наз. відм. мн. мають закінчення -і (речі, вісті тощо). піч, подорож, радість, височінь.
ІV Серед. роду на -а (після шиплячих) і -я із суф. -ат, -ят, -ен при відмінюванні (крім знах. і орудн.). лоша (лошати), морженя(морженяти), плем’я (племені).

 

Поділ іменників І і ІІ відміни на групи.

Відміна Група Іменники Приклади
І Тверда На -а (крім іменників з основою на шиплячий): книга, голова, робота.
М’яка На -я: лекція, надія, криниця.
Мішана На -а з основою на шиплячий: тиша, мережа, задача.
ІІ Тверда 1. Чол. роду з основою на твердий приголосний (крім шиплячих): брат, малюнок, сокіл.
2. Серед. та чол. роду з основою на твердий пригол. із закінченням -о: зерно, марево, Петренко.
3. Більшість односкладових іменників з основою на -р: двір, жир, сир, дар, звір.
4. Усі іншомовні іменники на -ер, -ір, -ор, -ур, -юр і з постійно наголошеними -ар, -яр, -ир: інженер, колір, доктор, базар, ажур, касир.
  М’яка 1. Чол. роду з основою: на м’який приголосний, -й:   кінь, молодець,гравій.
- на -ьо: татуньо, дідуньо, Бенедьо.
- частина іменників на -р із суф.-ар, -ир, які мають в однині наголос на корені: писар, бунтар, богатир, але: хабар, комар (тверда група).
2. Серед. роду із закінченням -е, -я: (крім тих, що мають основу на шиплячий): море, деревце, лице, серце; листя, гілля. бажання.
  Мішана 1. Чол. роду з основою на шиплячий і нульовим закінченням: кущ, меч, ніж, товариш; весляр (весляра…).
2. Серед. роду з основою на шиплячий і закінченням -е: приізвище, плече, святилище, училище.
3. Чол. роду на -р з суфіксом -яр (назви осіб чол. статі за родом діяльності): школяр, скляр.

Відмінювання іменників І відміни.

  Однина Множина
Тверда група М’яка група Мішана група Тверда група М’яка група Мішана група
Н. жінка земля надія круча жінки землі надії кручі
Р. жінки землі надії кручі жінок земель надій круч
Д. жінці землі надії кручі жінкам землям надіям кручам
З. жінку землю надію кручу жінок землі надії кручі
Ор. жінкою землею надією кручею жінками землями надіями кручами
М. жінці землі надії кручі жінках землях надіях кручах
Кл. жінко земле надіє круче жінки землі надії кручі

Відмінювання іменників ІІ відміни.

4.1. Тверда група.

  Однина Множина
Н. ударник професор вікно ударники професори вікна
Р. ударника професора вікна ударників професорів вікон
Д. ударникові(у) професорові (у) вікну ударникам професорам вікнам
Зн. ударника професора вікно ударників професорів вікна
Ор. ударником професором вікном ударниками професорами вікнами
М. ударникові (у) професорові (у) вікнІ ударниках професорах вікнах
Кл. ударнику професоре вікно ударники професори вікна

 

М’яка група.

  Однина Множина
Н. боєць край писар море бійці краї писарі моря
Р. бійця краю писаря моря бійців країв писарів морів
Д. бійцеві бійцю краєві краю писареві писарю морю бійцям краям писарям морям
Зн. бійця край писаря море бійців краї писарів моря
Ор. бійцем краєм писарем морем бійцями краями писарями морями
М. бійцеві бійцю(і) краї краю писареві писарю(і) морі бійцях краях писарях морях
Кл. бійцю краю писарю море бійці краї писарі моря

 

Мішана група.

  Однина Множина
Н. дощ школяр прізвище дощі школярі прізвища
Р. дощу школяра прізвища дощів школярів прізвищ
Д. дощу (еві) школяру (еві) прізвищу дощам школярам прізвищам
Зн. дощ школяра прізвище дощі школярів призвища
Ор. дощем школярем прізвищем дощами школярами прізвищами
М дощу (і, еві) школярі (еві) прізвищі дощах школярах прізвищах
Кл. дощу школяре прізвище дощі школярі прізвища

 

5. Відмінювання іменників ІІІ відміни.

  Однина Множина
Н. радість тінь подорож радості тіні подорожі
Р. радості тіні подорожі радостей тіней подорожей
Д. радості тіні подорожі радостям тінями подорожам
Зн. радість тінь подорож радості тіні подорожі
Ор. радістю тінню подорожжю радостями тінями подорожами
М. радості тіні подорожі радостях тінях подорожах
Кл. радосте тіне подороже радості тіні подорожі

Відмінювання іменників IV відміни.

  Однина Множина
Н. козеня ім’я козенята імена
Р. козеняти імені козенят імен
Д. козеняті імені козенятам іменами
Зн. козеня ім’я козенят(а) імена
Ор. козеням іменем, ім’ям козенятами іменами
М. козеняті імені козенятах іменах
Кл. козеня ім’я козенята імена

 

Невідмінювані іменники.

Не відмінюються:
1. Іменники іншомовного походження, включаючи власні назви, які закінчуються на голосний: журі, колібрі, пенсне; Пуччині, Дідро.
2. Жіночі прізвища: Олена Олексієнко, Тетяна Гутник.
3. Деякі абревіатури: НТР, ГЕС, але: у МХАТі, на ХЕМЗі.

Додаток 3. Відмінювання прикметників.

Тверда група, однина.

  Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід
Н. гарний братів гарне братове гарна братова
Р. гарного братового гарного братового гарної братової
Д. граному братовому гарному братовому гарній братовій
Зн. гарний (-ого) братів, (-ого) гарне братове гарну братову
Ор. гарним братовим гарним братовим гарною братовою
М. гарному(-ім) братовому(-ім) гарному-(ім) братовому(-ім) гарній братовій

 

М’яка група, однина.

  Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід
Н. синій безкраїй синє безкрає синя безкрая
Р. синього базкрайого синього безкрайого синьої безкрайої
Д. синьому безкрайому синьому безкрайому синій безкраїй
Зн. синій (-ього) безкраій (-його) синє безкрає синю безкраю
Ор. синім безкраїм синім безкраїм синьою безкрайою
М синьому(-ім), безкрайому(-їм) синьому(-м) безкрайому(-їм) синій безкраїй

Множина.

  Множина
Тверда група М’яка група
Н. гарні братові сині безкраі
Р. гарних братових синіх безкраїх
Д. гарним братовим синім безкраїм
Зн. гарнігарних братові,братових сині,синіх безкраі,безкраїх
Ор. гарними братовими синіми безкраїми
М. гарних братових синіх безкраїх

 

4. Відмінювання прикметника білолиций.

  Однина Множина
Чоловічій рід Середній рід Жіночий рід  
Н. білолиций білолице білолиця білолиці
Р. білолицього білолицього білолицьої білолицих
Д. білолицьому білолицьому білолицій білолицим
Зн. білолицийбілолицього білолице білолицю білолиці,білолицих
Ор. білолицим білолицим білолицьою білолицими
М. білолицьому,білолицім білолицьому,білолицім білолиций білолицих

 

Ступенювання прикметників.

Звичайна форма Вищий ступінь
  Основа звичайної форми + суф. -іш-, -ш-: Слова більш, менш + звичайна форма
синій синіший більш синій, менш синій
дешевий дешевший більш дешевий, менш дешевий

 

Найвищий ступінь.

Най + форма вищого ступеня Слова найбільш, найменш + звичайна форма Частки що, як + форма найвищого ступеня
найсиніший найбільш синій, найменш синій якнайсиніший, щонайсиніший, щоякнайсиніший
найдешевший найбільш дешевий, найменш дешевий якнайдешевший, щонайдешевший, щоякнайдешевший

Додаток 4. Відмінювання числівників.

Кількісні числівники.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.017 с.)