ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Геометричні фігури та узори з них1. Уважно роздивись малюнок. Яка це фігура? З яких об’єктів вона складається? Назви фігури, з яких складено квадрат. Скільки усього фігур складають квадрат? Знайди у кінці великий квадрат. Виріж його, наклей на картон. Розріж квадрат (див. Додаток 14) по контурних лініях.

Ми отримали гру, що називається “Танграм”. Бережи її у конверті. Вона допоможе нам складати різних казкових звірів, птахів, різні чудові предмети.

 

2. Уважно роздивись фігуру. Спробуй здогадатися, хто це? (додаток 14)

§ Так, це зайчик. З яких фігур складено зайчика? Скільки елементів утримує фігура?

§ Знайди на фігурі усі деталі гри. Чи усі деталі є у фігурі?

§ На цьому листі добери та виклади з деталей “Танграму” зайчика.

§ Перегорни лист другим боком. Що ти на ньому бачиш? Так, це той самий зайчик, але в нас є лише контур фігури. Треба самому добрати відповідні деталі.

§ Склади зайчика на листі з контуром.

§ Уважно роздивись фігуру. Які елементи гри ти можеш одразу виділити? Чи можна одразу зібрати голову зайчика? Які ще фігури можна поставити?

§ Подумай, як розташувати фігури, що залишилися.

3. Уважно роздивись малюнок. Відповіси на питання із попереднього завдання та виконай завдання.

4. Уважно роздивись маленьку фігуру. Хто це?

§ З яких геометричних фігур складено птаха?

§ Перелічи ці фігури.

§ З деталей “Танграму” на столі склади фігуру за допомогою схеми.

§ Почни з великих трикутників.

5. Придумай самостійно та склади інших птахів та звірів.

6. Уважно роздивись фігуру. Яка це фігура? З яких деталей вона складається?

§ Скільки усього в ній деталей? Скільки прямокутників? Скільки квадратів? Скільки трикутників?

§ Виріж такий квадрат, наклей його на картон. Розріж по контурним лініям на деталі. Ти отримав давню монгольську гру. Вона так і називається: “Монгольська гра”. Уважно роздивись фігурки гри. Знайди однакові фігурки. Чи до всіх фігурок гри можна добрати однакові фігури? Яка фігура залишилась без пари?

7. Уважно роздивись кожну фігуру та виконай завдання.

§ Що зображено на малюнку? Хто це такий? З яких фігур складається?

§ Скільки фігур гри застосовані у завданні?

§ Знайди на малюнку кожну фігуру гри.

§ На великому аркуші-зразку виклади таку фігуру.

§ Перегорни аркуш на другий бік, де змальовано лише контур фігури.

§ Спробуй одразу знайти місце для деяких деталей. Які деталі можна одразу покласти на своє місце?

§ Знайди місце для деталей, що залишилися.

8. Уважно роздивись малюнки та виконай завдання.

§ Що ти бачиш на малюнку?

§ З яких фігур складено цей образ?

§ Скільки усього фігур гри застосовано?

§ Знайди кожний елемент гри на малюнку.

§ Спробуй скласти таку фігуру з деталей гри.

9. Уважно роздивись фігуру. Яка це фігура? З яких деталей вона складається? Скільки усього в ній деталей?

§ Виріж такий круг, наклей його на картон. Розріж по контурним лініям на деталі. Ти отримав гру “Круг”. Уважно роздивись фігурки гри. Знайди однакові фігурки. Чи до всіх фігурок гри можна добрати однакові фігури?  

10. Уважно роздивись кожну фігуру та виконай завдання.

§ Що зображено на малюнку? Хто це такий? З яких фігур складається?

§ Скільки фігур гри застосовані у завданні?

§ Знайди на малюнку кожну фігуру гри.

§ На великому аркуші-зразку виклади таку фігуру.

§ Перегорни аркуш на другий бік, де змальовано лише контур фігури.

§ Спробуй одразу знайти місце для деяких деталей. Які деталі можна одразу покласти на своє місце?

§ Знайди місце для деталей, що залишилися.

11. Уважно роздивись малюнки та виконай завдання.

§ Що ти бачиш на малюнку?

§ З яких фігур складено цей образ?

§ Скільки усього фігур гри застосовано?

§ Знайди кожний елемент гри на малюнку.

§ Спробуй скласти таку фігуру з деталей гри.

12. Уважно роздивись квадрати та відповіси на питання:

§ Які предмети зображено у квадраті?

§ Порівняй предмети у кожному рядку. Що в них спільного?

§ Що відміняється?

§ Які ознаки залишаються незмінними?

§ Які ознаки змінюються?

§ Як саме вони змінюються?

§ Встанови правило, за яким змінюються ці ознаки, та домалюй потрібну фігуру замість питального знаку.

§ Ще раз уважно роздивись магічний квадрат. Що ще цікавого ти помітив? Що відбувається у діагональних рядках? Спробуй знайти цьому пояснення.

Числові магічні квадрати

Істинне і помилкове висловлювання. Думки

5. Чи вірні такі думки?

§ Вітер віє, бо дерева качаються.

§ Якщо тротуар мокрий, то пройшов дощ.

§ Придумай початок речення.

§ Якщо …, то я піду на прогулянку.

§ Якщо …, то на небі веселка.

§ Ми …, тому що пішов дощ.

6. Закінчи речення.

§ Якщо пройшов дощ, то…

§ Якщо взимку буде сильна стужа, то…

§ Сашко захворів, в нього піднялася температура, бо…

7. Встанови, чи істині або хибні думки.

§ Якщо у чотирикутника всі кути прямі, то це квадрат.

§ Якщо у чотирикутника всі сторони рівні, то це квадрат.

Перетвори ці думки так, щоб вони були вірними.

8. Чи вірне таке судження:

§ Якщо від суми однакових доданків відняти один з них, то отримуємо другий доданок.

Доведи свою думку за допомогою математичних прикладів.

Умовиводи

1. Вася помітив, що дерев’яна палка плаває, дерев’яна човен плаває, колода плаває. Який висновок він зробив? Чи згоден ти з висновком, що усі дерев’яні предмети плавають?

2. Чи вірними будуть такі умовиводи?

§ Усі кішки мають 4 ноги. Собака теж має 4 ноги. Значить собака – кішка?

§ Усі птахи мають крила. Страус – це птах. Значить страус має крила.

§ А чому тоді страус не літає? Чи можеш ти відповісти на це питання?

3. Чи вірні міркування?

§ Якщо усі квадрати є прямокутниками, то деякі прямокутники не є квадратами.

§ Якщо усі прямокутники є чотирикутниками, то деякі чотирикутники є прямокутниками.

§ Якщо усі трикутники є геометричними фігурами, то усі геометричні фігури є трикутниками.

Виправ невірні міркування так, щоб вони стали вірними.

4. Чи вірне міркування?

§ Якщо подана сума однакових доданків, то її можна замінити множенням. Якщо подана сума, в якій доданки не однакові, то її не можна замінити множенням.

6. З Чи вірні висновки зроблені з поняття “квадрат”?

1) це прямокутник;

2) всі сторони рівні;

3) всі кути прямі;

4) це чотирикутник;

5) має чотири кути, чотири сторони, чотири вершини.

16. Надя та Катерина були одягнуті у червоне та зелене плаття. Катерина була одягнена не у зелене плаття. У яке плаття одягнена Надя? Як ти це встановив?

Логічні задачі,
що розв’язуються підбором

1. Прочитай задачу. Таня, Катерина та Олена пішли на річку. Підпиши імена дівчат, якщо Таня вища за Катю, я Катя вища за Олену.

§ Про що говориться у задачі? Що нам відомо про зріст дівчат? Намалюй два кружечки, неоднакові за розміром, що будуть позначати дівчат. Що нам відомо про зріст Тані? Який кружечок підпишемо її ім’ям, маленький чи великий? Чому? Підпиши другий кружечок. Яке ім’я там буде написане?

§ Що нам відомо про зріст Олени? Чи вона нижча або вища за Катерину?

§ Яким кружечком позначимо Олену, більшим чи меншим? Чому? Поглянь на свій малюнок та назви імена дівчат у порядку збільшення їхнього зросту.

2. Розв’яжи задачу.

Коля стоїть ліворуч від Тані, а Таня стоїть ліворуч від Дими. Як звуть дітей?

§ Уважно прочитай задачу та скажи, про що в неї говориться? Скільки хлопчиків у задачі? А дівчаток? Можна одразу визначити, як звуть дівчину? Як? Підпиши її ім’я. Що відомо про Колю? Можна визначити, хто з хлопчиків Коля? Підпиши його ім’я під малюнком. Хто залишився?

3. Склади схожі задачі, де треба порівняти дітей за зростом, кольором волосся, за товщиною.

4. Гучним голосом серед звірів відмічаються бегемот, лев та крокодил. Хто з них кричить гучніше за всіх, якщо голос бегемота гучніший за рик лева, але тихіший за рик крокодила?

Якщо ти не можеш визначити, подумай, з якого звіра треба почати. (Почни з бегемота)

5. На день народження Катерини купили коробку кольорових кульок. У коробці є 5 червоних та 5 синіх кульок. Яку найменшу кількість кульок треба дістати з коробки, щоб узяти кульки різних кольорів?

§ Про що говориться у задачі? Скільки у коробці червоних кульок? А синіх? Намалюй ці кільки у коробці. Як ти вважаєш, якщо взяти, наприклад 4 кульки, може статися, що усі вони будуть червоні? Чому? А сині?

§ А якщо взяти 5 кульок, чи можуть вони бути одного кольору? Чому? Скільки кульок треба взяти, щоб серед них була б хоч одна другого кольору? Так, 6. А чому не можна взяти менше? Тобто можна зробити висновок, що треба брати більше кульок, ніж є одного кольору.

6. У шафі стоять три пар черевик. Скільки черевик треба узяти, щоб можна було добрати серед них пару?

§ Про що говориться у задачі? Скільки пар черевиків? А скільки черевиків? Намалюй їх. Уважно подивись на малюнок. Скільки різних пар черевиків? Тобто, скільки черевиків треба взяти, щоб могли попастися черевики від усіх пар? Так, три. А Скільки їх треба взяти ще, щоб можна було зібрати пару? Вірно, ще один. Так Скільки усього черевиків треба взяти?

7. Склади сам подібну задачу, намалюй до неї малюнок та запропонуй другові її розв’язати.

8. У бабусі живуть кролики та качки. Скільки всього кроликів та качок живе у бабусі, якщо всього в них 10 голів та 28 ніг?

§ Про що говориться у задачі? По скільки голів має кожна тварина? Намалюй 10 кружечків (голів). А по скільки ніг є у качок? А у кроликів? Порівняй кількість голів у тварин. А кількість ніг? У кого ніг більше? Яке найменше число ніг є у кожній тварини? Тобто у тварин повинно бути не менше за дві ноги. Додай до кожного кружечка по дві палички-ноги.

§ Скільки ніг ти намалював? (20). Скільки ніг всього у тварин? (28). Скільки ніг ще треба домалювати? (8). По скільки ніг треба домалювати, що отримати кролика? Домалюй ще 8 ніг по дві ноги кожній тварині.

§ Скільки кроликів та качок живуть у бабусі?

9. Птахи та звірі заспорили, кого у лісі живе більше. Щоб перевірити це, вони розбилися на однакові групи. У кожній групі очутилося по 8 голів та 24 ноги. Визнач, кого у лісі більше, звірів чи птахів.

§ Уважно прочитай умову задачі. Про що у ній говориться?

§ Порівняй звірів та птахів за кількістю ніг та голів. Що ти помітив?

§ Чи можна визначити, скільки усього звірів було у кожній групі? Намалюй стільки кружечків, скільки звірів у кожній групі.

§ По скільки ніг є і у птахів, і у звірів? (2) Домалюй до кожного кружечка по 2 палички.

§ Скільки ніг ми використали? (16) Скільки ще залишилося? По скільки ніг треба ще домалювати до кружечка, щоб отримати звіря? Поділи залишившися 8 ніг між кржечками, домальовуючи до кожного по 2 палички.

§ Скільки кружечків із двома паличками отримали?

§ Скільки кружечків з 4 паличками?

§ Скільки птахів у кожній групі?

§ Скільки звірів у кожній групі?

§ Кого більше?

§ Якщо відомо, що усі групи однакові, який можна зробити висновок про кількість птахів та звірів у лісі?

10. Самостійно розв’яжи таку задачу:

На дитячому майдані гралися діти. Дівчата гралися з колясками, а хлопчики з трьохколесними велосипедами. Всього колясок та велосипедів було 10. Скільки було на майдані колясок та скільки було велосипедів, якщо усього в них було 33 колеса? (Підказка: визнач, скільки коліс повинно бути, якщо на майдані усі коляски).

Задачі, що розв’язуються
за допомогою графів

1. Уважно прочитай задачу.

Сашко, Катя, Петро та Олена грали у теніс. Усі вони зіграли друг з другом по одному разу. Які пара гравців були?

§ Про що говориться у задачі? Як звали дітей? Скільки дітей могли одночасно грати? Тобто, вони грали парами. Скільки партій зіграв кожний? Чому ти так вважаєш?

§ Постав стільки крапок, скільки дітей грали у шахи та підпиши їхні імена.

§ З ким з дітей міг зіграти Сашко? Поєднай крапку, що позначає Сашка з крапками, що позначають дітей, з якими він зіграв за допомогою ліній. Тепер розглянемо, з ким грав Петро. Чи є в нас вже якась лінія від його імені? З ким він грав? З ким ще грав Петро? Давай поєднаємо лініями його ім’я з цими дітьми. Розглянь крапку біля Катиного імені. З ким з дітей Катя грала, що вже позначено? Поєднай її з іншими дітьми. Хто в нас ще залишився? Скільки усього партій зіграла Олена? Яких її партнерів ми вже знаємо? З ким ще вона могла зіграти? Поєднай лінією. Уважно роздивись лінії, що поєднують імена дітей. Що цікавого ти помітив? Скільки ліній виходить з кожної крапки? Чи усі вершини вони поєднують?

§ Підрахуй кількість ліній на малюнку. Скільки їх? Скільки усього ігор зігране?

У математиці схеми, схожі на дану називають графами.

2. Самостійно склади граф-креслення та розв’яжи таку задачу:

Три друга Вася, Петро та Дмитро грали у шахи. Кожний зіграв з двома іншими хлопчиками. Скільки усього партій зіграні?

3. Прочитай задачу. Друзі грали у шахи. Усього вони зіграли 10 партій. Скільки друзів грали у шахи?

§ Чи можемо ми розв’язати задачу, як попередні? Чи відомо нам, скільки крапок треба поставити, тобто скільки людей грало у шахи?

§ Тоді спробуємо використати метод підбору. Почнемо, наприклад з 4 гравців. Постав 4 крапки, та визнач, скільки партій могли зіграти 4 друга. Тобто, 4 друга могли зіграти 6 партій. А скільки партій зіграні? Тоді спробуємо поставити 5 крапок. Якщо друзів було 5, скільки партій вони зіграли? Визнач це за допомогою графа. Так, вони зіграли 10 партій. Чи відповідає це умові задачі? Яка буде відповідь, скільки було гравців?

4. Розв’яжи задачу. Діти пішли у ліс по ягоди. Таня йшла позаду Олени, Сашко – позаду Галини, а Олена позаду Сашка. У якому порядку йдуть діти?

§ Про що говориться у задачі? Спробуй самостійно побудувати граф, що відповідає умові задачі. Чи можна за таким графом визначити, хто йде позаду, Галя чи Таня?

§ Це неможливо. Тому спробуємо використовувати не лінії, а стрілочки. Поєднай точки за допомогою стрілочок: від того, хто йде позаду до того, хто попереду. Чи можна тепер відповісти на питання задачі?

§ Хто з дітей йде останнім? А хто першим?

5. Самостійно розв’яжи задачу. Таня, Маша та Катя – подруги. Маша доросліша за Таню, а Катя молодша за Таню. Хто з дівчат молодший за всіх?

§ Склади граф, познач відношення за допомогою стрілочок.

6. Уважно прочитай задачу. Катя, Тетяна та Лера пекли пироги з суницею, вишнею та яблуками. Хто який пиріг пік, якщо Лера пекла пиріг не з вишнею та не з яблуками, а Катя – не з вишнею.

§ Про що говориться у задачі? Як звали дівчат? Які пироги вони пекли? Скільки було дівчат?

§ Постав на папері з одного боку стільки крапок, скільки дівчат, а з іншого стільки крапок, скільки було пирогів та познач буквами. В нас є два види дії, що робили дівчата з пирогами:

пекла

не пекла

§ Позначимо їх відрізками різного кольору, наприклад червоного та синього.

§ Що нам відомо про Леру? Єднай червоними відрізками Леру з тими пирогами, що вона не пекла. Що відомо ще? Поєднай Катю з пирогом, що вона не пекла. Відрізком якого кольору ти це зробиш? Чому?

§ Ми отримали такий граф:

§ Подивись уважно на нього. Чи можна визначити, який пиріг пекла Лера? Познач це на графі. Якою лінією ти це позначиш? Чому?

§ А які пироги могла пекти Катя? Але пиріг із суницею пекла Лера, тобто який пиріг пекла Катя? Познач це.

§ Який пиріг пекла Таня? Чому ти так вирішив?

7. Спробуй розв’язати таку задачу: Три товариша Сашко, Петро та Дмитро мають прізвища Олександрів, Петрів та Дмитрів. Відомо, що фамілія Сашка не Олександрів та не Дмитрів. Фамілія Дмитра не Дмитрів. Які фамілії кожного хлопчика?

Завдання з паличками

1. Уважно роздивись малюнок. Що на ньому зображено?

З яких елементів складається сонечко? Склади з паличок таке сонечко.

2. Уважно роздивись малюнок. Що на ньому зображено? З яких елементів складається бокал? Скільки таких елементів? Побудуй з паличок бокал.

3. Уважно роздивись малюнок терезів. З яких елементів він складається? Скільки таких елементів. Побудуй з паличок терези.

4. Уважно роздивись малюнок будинку. З яких елементів він складається? Побудуй такий будинок з паличок.

5. Візьми 3 палички. Поклади їх таким чином, щоб початок кожної наступної палички співпадав із кінцем попередньої. Яку фігуру ти отримав?

6. Візьми 4 палички. Поклади їх так, щоб початок кожної наступної палички співпадав їх кінцем попередньої. Що ти побудував? Скільки сторін у квадрата? Скільки вершин? Розбери квадрат. Порівняй палички за довжиною: приклади їх дона до одної. Що можна сказати про довжину цих паличок? Який можна зробити висновок про довжину сторін квадрата?

Побудуй квадрат. Як перекласти одну паличку, щоб отримати стілець?

7. Візьми 5 паличок. З них треба скласти 2 трикутника. Як ти вважаєш, скільки паличок достатньо, щоб скласти трикутник? Скільки сторін у трикутника? Скільки паличок треба взяти, щоб скласти трикутник? А щоб скласти 2 трикутника? В нас не вистачає 1 палички. Чи можна добудувати трикутнику третю сторону? Побудуй трикутник з 3 паличок. Уважно подивись, як добавити 2 палички, щоб отримати ще один трикутник?

8. Візьми 7 паличок. З них треба скласти 2 квадрата. Спробуй розмірковувати, як у попередньому завданні. Скільки треба взяти паличок, щоб побудувати один квадрат? Скільки паличок залишилося? Скільки паличок не вистачає? Як добудувати квадрату 4 сторону?

9. Склади з 7 паличок 3 трикутника. Скільки треба взяти паличок, щоб отримати трикутник? А два трикутника? А три трикутника? Скільки паличок не вистачає? Скільки буде спільних сторін у трикутника?

10. Самостійно склади з 10 паличок 3 квадрати. Як ти будеш міркувати? Чи можна розмірковувати, як у попередньому завданні?

11. Візьми 8 паличок. Побудуй квадрат. Скільки паличок треба взяти, щоб побудувати квадрат? А скільки в тебе паличок? Подумай, зі скількох паличок може складатися сторона квадрата? Чи може вона складатися більше, між з двох паличок? А скільки паличок для одної сторони ми можемо взяти? Чому?

12. Візьми ще 4 палички. Поклади їх так, щоб отримали 5 квадратів. Скільки квадратів в нас вже є? Скільки квадратів треба ще побудувати? Чи можемо ми з 4 паличок побудувати 4 квадрати? Який можна зробити висновок? Скільки сторін повинно бути спільними? Як треба покласти палички?

13. З 6 паличок склади трикутник. Пригадай, як ми розмірковували у попередньому завданні? Скільки паличок можуть складати сторону трикутника?

14. Додай ще 3 палички так, щоб стало 5 трикутників. Як ти будеш міркувати?

15. Уважно роздивись фігуру з паличок. Побудуй з паличок таку ж фігуру. Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї сторін? Скільки кутів? З яких фігур вона складається? Скільки квадратів утримує ця фігура?

Так, вона утримує 5 квадратів: 4 маленьких та один великий.

§ Убери 2 палички так, щоб залишилось 3 квадрати.

§ Які дві палички ще можна убрати?

§ Які дві палички ще можна убрати?

§ Які дві палички ще можна убрати?

§ Убери 4 палички так, щоб залишилось 2 маленьких квадрати.

§ Які ще 4 палички можна убрати?

§ Убери 4 палички так, щоб залишився один великий квадрат.

§ Убери 2палички так, щоб залишився один великий та один маленький квадрат.

16. Уважно роздивись фігуру з паличок. Склади таку ж фігуру.

§ Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї кутів? Сторін? Вершин?

§ З яких фігур вона складається?

§ Так, вона складається з квадратів. Скільки квадратів вона утримує?

§ Убери дві палички так, щоб залишилось 5 квадратів.

§ Які дві палички ще можна убрати, щоб залишилось 5 квадратів?

§ Які дві палички ще можна убрати, щоб залишилось 5 квадратів?

§ Які дві палички ще можна убрати, щоб залишилось 5 квадратів?

§ Убери 4 палички так, щоб залишилось 4 квадрати.

§ Убери 5 паличок так, щоб залишилось 3 однакових квадрати.

§ Спробуй знайти інші рішення.

17. Уважно роздивись фігуру з паличок та склади таку ж фігуру.

§ Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї кутів? Сторін? Вершин?

§ З яких фігур вона складається?

§ Так, вона складається з квадратів. Скільки квадратів вона утримує?

§ Так, вона утримує 6 квадратів: 5 маленьких та один великий.

§ Убери 3 палички так, щоб залишилось 4 маленьких квадрати. А скільки усього квадратів залишилось?

§ Убери 2 палички так, щоб залишилось 4 маленьких квадрати.

§ Які ще дві палички можна убрати, щоб залишилось 4 маленьких квадрати?

§ Убери 1 паличку так, щоб залишилось 4 маленьких квадрати.

§ Убери 4 палички так, щоб залишилось 3 маленьких квадрати.

§ Убери 3 палички так, щоб залишилось 3 маленьких квадрати.

§ Убери 4 палички так, щоб залишилось 2 квадрати. Які квадрати залишились? Порівняй їх. За якою ознакою вони відрізняються?

18. Уважно роздивись фігуру. Склади з паличок таку ж фігуру.

§ Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї вершин? Кутів? Сторін?

§ З яких фігур вона складається?

§ Скільки трикутників утримує ця фігура?

§ Убери 2 палички так, щоб залишилось 3 трикутники.

§ Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї сторін? Скільки кутів? Скільки вершин?

§ Що потрібно зробити, щоб з неї отримати трикутник? Переклади 2 палички так, щоб отримати великий трикутник.

§ Скільки усього трикутників ти отримав?

Так, 5: одни великий та 4 маленьких.

19. Уважно роздивись фігуру з паличок. Побудуй з паличок таку ж фігуру.

§ З яких фігур вона складається?

§ Скільки усього квадратів вона утримує?

Вірно, 7 квадратів: один великий та 6 маленьких.

§ Убери 3 палички так, щоб залишилось 5 маленьких квадратів. А скільки усього квадратів залишилось?

§ Які 3 палички ще можна убрати, щоб залишилось 5 маленьких квадратів?

§ Убери 2 палички так, щоб залишилось 5 маленьких квадратів.

§ Які ще 2 палички можна убрати, щоб залишилось 5 маленьких квадратів?

§ Убери 2 палички так, щоб залишилось 4 маленькі квадрати.

20. Уважно роздивись фігуру з паличок. Побудуй таку фігуру з паличок.

§ З яких фігур вона складається? Скільки у ній квадратів?

§ Відніми 2 палички так, щоб залишилось 5 квадратів.

§ Відніми 4 палички так, щоб залишилось 4 квадратів.

§ Відніми 6 паличок так, щоб залишилось 4 квадрати.

21. Уважно роздивись фігуру з паличок. Склади з паличок таку ж фігуру. Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї сторін? Вершин?

§ З яких фігур вона складається?

§ Скільки квадратів вона утримує?

§ Переклади 3 палички так, щоб отримати 3 таких самих квадрати.

§ Як ти міркував?

§ Можна убрати 2 палички, щоб залишилось 3 квадрати?

§ Можна убрати ще 2 палички, щоб залишилось 2 квадрати;

§ В нас залишилися 4 зайвих палички. З них можна скласти квадрат так, щоб він з’єднався боком з одним з даних квадратів.

§ Чи необхідно перекладати 4 палички? Може достатньо перекласти лише 3?

22. Уважно роздивись фігуру з паличок та склади таку ж фігуру.

§ Яку фігуру ти отримав? Скільки в неї кутів? Сторін? Вершин?

§ З яких фігур вона складається?

§ Так, вона складається з квадратів. Скільки квадратів вона утримує?

Так, вона утримує 6 квадратів: 5 маленьких та один великий.

§ Убери 1 паличку, щоб залишилось 4 маленьких квадрати.

§ Переклади 2 палички так, щоб отримати 4 квадрати.

§ Як ти міркував?

23. Уважно роздивись фігуру з паличок. Що це таке?

§ Склади з паличок такий самий будинок.

§ Переклади 2 палички так, щоб будинок повернувся до нас іншим боком.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.042 с.)