Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувачаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувачаОсновні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою із двох вартостей – теперішньою (із врахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.

Концепція теперішньої вартості пов’язана з вартістю (процентами) користування грошима протягом часу і ґрунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, отриману будь-коли в майбутньому.

Йдеться про розрахунок складного дисконту для кожного лізингового платежу.

Основні засоби передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби в баланс як активи, а обов’язок їх погасити – до пасиву як зобов’язання. Проведення здійснюється на дату підписання договору про основні умови лізингу.

Відображення операцій лізингодавцем.

У разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця, здійснюється запис:

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта рахунок готівкових коштів.

Якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця, то при передачі їх у фінансовий лізинг здійснюється запис:

Д-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

Д-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності;

К-т 4400 Операційні основні засоби;

К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

Якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то різниця відображається за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів», якщо ж меншою – за дебетом рахунку № 3200 «Витрати майбутніх періодів». У подальшому ця різниця повинна повністю амортизуватись протягом строку договору лізингу.

Лізингодавець нараховує доходи за основними засобами, наданими в фінансовий лізинг.

Порядок нарахування доходів викладений у Правилах бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.09.1997р. за № 316.

Нараховані доходи за фінансовим лізингом обліковуються за рахунками № 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», № 2078 «Нараховані доходи за кредитами інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» та відображаються записами:

Д-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

Д-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності;

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

К-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

Якщо вартість лізингу визнано більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то сума відображена за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів» щомісячно у пропорційній частці відноситься на збільшення процентного доходу, що відображається записом:

Д-т 3600 Доходи майбутніх періодів;

К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

К-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

Якщо вартість лізингу визначено меншою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то відображена за дебетом рахунка № 3500 «Витрати майбутніх періодів», сума щомісяця відноситься на зменшення процентного доходу, що відображається записом:

Д-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який надано

іншим банкам;

Д-т 6027 Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність

суб’єктам господарської діяльності.

К-т 3500 Витрати майбутніх періодів.

На суму отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізингом, лізингодавець здійснює запис:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності.

Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує за рахунками № 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», № 2079 «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності», про що в обліку здійснюється запис:

Д-т 529 Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані

іншим банкам;

Д-т 2079 Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну

діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності;

К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам;

К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,

які надані суб’єктам господарської діяльності.

Доходи за фінансовим лізингом сумнівні до отримання списуються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках № 9600 «Не сплачені банками доходи», № 9061 «Не сплачені клієнтами доходи».

Отримана лізингодавцем сума погашення основної суми боргу відображається записом:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів;

К-т 1525 Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам;

К-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської

діяльності.

Відображення операцій лізингоодержувачем

Отримані основні засоби у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» рахунків № 4400 «Операційні основні засоби», № 4500 «Неопераційні основні засоби» за ціною, що обумовлена угодою.

При цьому здійснюється запис:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

К-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків;

К-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом.

Нараховані витрати за отриманими основними засобами в фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на рахунку № 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків», № 3678 «Інші нараховані витрати» та відображаються проведенням:

Д-т 7018 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отримано

від банків;

Д-т 7028 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий

від суб’єктів господарської діяльності;

Д-т 7095 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий

від клієнтів;

К-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших

банків;

К-т 3678 Інші нараховані витрати.

На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом, лізингоодержувач здійснює запис:

Д-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших

банків;

Д-т 3678 Інші нараховані витрати;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок

готівкових коштів.

Погашення основного боргу відображається проведенням:

Д-т 1625 фінансовим лізинг, що отримано від банків;

Д-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом;

К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок

готівкових коштів.

Лізингоодержувач упродовж терміну лізингу нараховує амортизацію основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг і обліковує її суми за рахунком 4409 «Знос операційний основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», 4509 «Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок

«Фінансовий лізинг».

Перехід за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача в обліку відображається:

Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні

засоби»;

К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;

К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

Одночасно на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий

лізинг»;

Д-т 4509 Знос не операційних основних засобів, субрахунок

«Фінансовий лізинг»;

К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Власні

основні засоби»;

К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Власні

основні засоби».

Розглянемо умовні приклади.

1. Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано автомобіль за ринковою вартістю 50 000 грн.

Термін лізингу – 5 років.

Процентна ставка, що прирощується – 12 % річних, сплачується в кінці кожного періоду платежу.

Лізингоодержувач – банківська установа.

Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку лізингу (ціна придбання – 0 грн.).

Визначений термін корисного використання лізингоодержувача автомобіля – 7 років.

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки термін лізингу більше 60 % від терміну корисного використання автомобіля (5:7 = 71,4%).

Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць.

Для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося таблицею А-2. При 12% платежу за 5 періодів К = 3,605.

· Розрахуємо суму кожного лізингового платежу, що повинен

сплачувати лізингоодержувач наприкінці кожного року.

50 000 грн. : 3,605 = 13 870 грн. (суму округлено).

Кожен рік лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавця по 13 870 грн.

· Розрахуємо загальну суму витрат (із процентами) : 13 870 × 5 (строк

лізингу) = 69 350 грн.

· Розрахуємо суму процентів, що будуть сплачені:

69 350 грн. – 50 000 грн. = 19 350 грн.

Складаємо таблицю сплати лізингових платежів.

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
        50 000
13 870 50000 × 12% = 6000 7870* 42 130*
13 870 42130 × 12% = 5055 33 315
13 870 33315 × 12% = 3998 23 443
13 870 23443 × 12% = 2812*** 11 058 12 385
13 870 12385 × 12% = 1485*** 12 385
  69 350 50 000  

Розрахунки:

* 13 870 – 6000 = 7870

** 50 000 – 7870 = 42 130

*** Округлено.

У цьому прикладі теперішня вартість лізингу дорівнює ринковій (ставка, що прирощується, дорівнює фактичній процентній ставці). Отже, лізинг сплачуватиметься в сумі 50 000 грн.

Щомісячна сума платежів визначається:

- за перший рік:

проценти 6000 грн. : 12 = 500 грн.

основна заборгованість (13870 : 12) – 500 = 655,83 грн.

Аналогічно за наступні роки.

За перший місяць у лізингодавця будуть проведені такі бухгалтерські

записи:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Надання в лізинг основних засобів кор. рах. 50 000, 00
Нараховано проценти 500,00
На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача кор. рах. кор. рах.     655,83 500,00  

 

***З метою спрощення процедури визначення щомісячних сум платежів (лізингових процентів та суми заборгованості) прикладом передбачений рівномірний метод їх розрахунку.

У лізингоодержувача за перший місяць записи будуть такими:

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Отримані основні засоби 4400/2* 50000,00
Погашення суми основного боргу кор. рах. 655,83
Нараховано проценти 500,00
Сплата процентів кор. рах. 500,00

*Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг».

Протягом строку лізингу лізингоодержувач нараховує амортизацію.

Визначена ліквідаційна вартість – 0.

Для нарахування амортизації застосовується рівномірний метод.

50 000 : 7 = 7143 грн. за рік

7143 : 12 = 595,25 грн. за місяць.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
На суму нарахованої амортизації 4409/2* 595,25
Після закінчення строку лізингу 4400/1** 4400/2 50 000,00
Одночасно на суму нарахованого зносу 4409/2 4409/1*** 35 715,00

*Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

*** Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

2. Балансова вартість комп’ютера, який

передається у фінансовий лізинг 3000 грн.

Вартість лізингу становить 3200 грн.

Строк лізингу становить 4 роки

Процентна ставка 8 %

Ціна придбання після закінчення строку

лізингу 0 грн.

Платежі сплачуються наприкінці періоду.

Визначений строк корисного використання комп’ютера лізингоодержувачем – 6 років.

Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більше 60 % від строку корисного використання комп’ютера (4 : 6 = 66,7 %).

Розрахуємо теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 гривню, скориставшись таблицею А – 2 (К = 3,312).

· Розрахуємо суму кожного лізингового платежу, що має сплачувати

лізингоодержувач наприкінці кожного року:

3200 : 3,312 = 966 грн.

· Розрахуємо загальну суму платежів (із процентами):

966 × 4 = 3864 грн.

· Розрахуємо суму процентів, що будуть сплачені:

3864 – 3200 = 664 грн.

· Складаємо таблицю лізингових платежів:

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
966,0 3200 × 8% = 256,0 710,0 2490,0
966,0 2490 × 8% = 199,2 766,0 1723,2
966,0 1723,2 × 8% = 137,8* 828,2 895,0
966,0 895 × 8% = 71,0* 895,0  
  3864,0 664,0 3200,0  

*Суми округлено.

Сума зобов’язання за один місяць першого року лізингу:

710,0 : 12 = 59,16 грн.

Сума процентів за один місяць першого року лізингу:

256,0 : 12 = 21,33 грн.

У цьому прикладі вартість лізингу (3200 грн.) більша за балансову

вартість комп’ютера (3000 грн.) на 200 грн. (3200 – 300 = 200). Різниця лізингодавцем відображається за кредитом рахунку № 3600 «Доходи майбутніх періодів».

Розрахуємо суму амортизації різниці методом складного дисконту за

такою ж формулою, як і теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. Цю суму розраховано вище і становить – 3,312.

· Розрахуємо суму амортизації, яку необхідно щорічно відносити на

доходи разом із лізинговими платежами, що будуть надходити від лізингоодержувача:

200 грн. : 3,312 = 60,00 грн.

3. Розрахуємо загальну суму, яку необхідно зарахувати на доходи:

60 × 4 = 240 грн.

Складаємо таблицю платежів:

Дата платежу в роках Сума платежу (грн.) Сума нарахованих процентів (грн.) Сума зменшення зобов’язань (грн.) Сума сальдо зобов’язань (грн.)
200 × 8% = 16
156 × 8% = 12*
108 × 8% = 8
56 × 8% = 4
   

 

* Суми округлено.

Сума амортизації різниці вартостей за один місяць першого року становить 3,66 грн. (44 : 12 = 3,66).

Проведення за перший місяць, які будуть зроблені в лізингодавця.

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дебет Кредит
Надання в лізинг основних засобів: - на вартість основних засобів - на різницю у вартості лізингу і основних засобів                  
Нараховано процентів одночасно: 21,33 3,66
На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача: - погашення основного боргу - погашення зарахованих процентів     кор. рах.   кор. рах.           59,16   21,33

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.015 с.)