РОЗРАХУНОК ДИСКОНТУ ЗА БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ МЕТОДОМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ПРОЦЕНТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК ДИСКОНТУ ЗА БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ МЕТОДОМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ПРОЦЕНТІВДата Річна сума процентів (10000·0,08) Нарахована сума процентних доходів (балансова вартість × ринкова ставка) Амортизація дисконту за методом ефективної ставки, % Балансова вартість облігації
4(3-2) 5(5+4)
01.01.99      
31.12.2000 8558×12=1027
31.12.2001 8785×12=1054
31.12.2002 9039×12=1085
31.12.2003 9324×12=1119
31.12.2004 9643×12=1157
Підсумок  

 

Нарахування амортизації дисконту методом прямої ставки спричиняє відображення в обліку щорічної суми амортизації – 288,40 грн. Як видно, метод ефективної ставки процентів є дещо точніший, у початкові періоди від дати придбання боргових зобов’язань сума амортизації є меншою, у наступні періоди – вищою.

· 1 січня 2004 року облігації погашаються, а також сплачуються

нараховані доходи, що в обліку супроводжується такими проведеннями.

Ñ На суму номіналу:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у НБУ 10 000 грн.

К-т 3212 Боргові цінні папери, випущені банками,

в портфелі банку на інвестиції 10 000 грн.

Ñ На суму нарахованих процентів:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у НБУ 4 000 грн.

К-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними

паперами у портфелі банку на інвестиції 4 000 грн.

При придбанні цінного паперу з премією в обліку здійснюється запис:

Д-т Рахунки групи 321 Боргові цінні папери в портфелі

банку на інвестиції

Д-т 3217 Неамортизована премія за борговими цінними паперами в

портфелі банку на інвестиції

К-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ.

Отже, балансова вартість інвестиційних боргових цінних паперів буде визначатись шляхом приєднання до номіналу цінного паперу залишку премії (рахунок 3217) або навпаки – шляхом вирахування дисконту (3216).

Амортизація дисконту збільшує суму процентних доходів, а амортизація премії – зменшує.

Облік довгострокових інвестицій у цінні папери ведеться з таким припущенням, що вони будуть зберігатися до дати погашення, що, однак, не виключає можливість їх реалізації раніше. Банк-інвестор може також придбати інвестиційні цінні папери у період між датами сплати процентів. У цьому разі він зобов’язаний відшкодувати продавцеві суму нарахованих процентів, починаючи з останньої дати сплати до дати купівлі. Однак на дату наступної сплати процентів новий власник отримає їх повну суму за весь період між датами сплати, незалежно від дати придбання.

Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії, що виникає між ціною продажу та балансовою вартістю (що визначається з урахуванням сум амортизації премії та дисконту) відображується за рахунком № 6394, а негативний – за рахунком № 7394.

Підсумовуючи матеріал, скористаємося прикладом та проведемо необхідні бухгалтерські проведення за операціями з інвестиційними цінними паперами.

· 1 березня 2009 року банку придбав 12% облігацій за 2200 грн., номінал яких 2000 грн. Дата випуску цих облігацій – 1 січня 2009 р. Дата погашення – 1 січня 2010 р. Сплата процентів 1 липня 2009 р. та 1 січня 2010 р. При придбанні банк-інвестор сплатив банку-продавцю належну суму процентів від дати випуску до дати купівлі (з 1.01.2009– 1.03.2009) – 40 грн. (за 60 днів).

Операція з придбання в обліку фіксується так:

Д-т 3212 Боргові цінні папери, випущенім банками,

в портфелі банку на інвестиції 2 000 грн.

Д-т 3217 Неамортизована премія за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 2 00 грн.

Д-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 40 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у

Національному банку України 2 240 грн.

· Перша дата отримання процентів – 1 липня 2009 р. За період (щомісячно) з 01.03. по 01.07. 2009 р. (120 днів) банк проводив нарахування процентів – всього 80 грн., тобто за один місяць – 20 грн.

В обліку операція з нарахування процентів супроводжувалася проведенням:

Д-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 80 грн.

К-т 6053 Процентні доходи за іншими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 80 грн.

· 1 липня банк-емітент провів оплату процентів

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у НБУ 120 грн.

К-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 120 грн.

Тобто 40 грн. було компенсовано як сума, що сплачена банком інвестором при купівлі облігацій.

· 1 серпня 2009 р. банк приймає рішення продати цінні папери. За період з 01.03 по 31.07.2009 р. (5 місяців) було проведено операцію щодо амортизації премії в сумі 100 грн. (тобто на день придбання сума неамортизованої премії була 200 грн.), період до погашення 10 місяців (з 01.03. по 01.12.2009 р.).

Нарахування амортизації премії відобразимо записом

Д-т 6053 Процентні доходи за іншими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 100 грн.

К-т 3217 Неамортизована премія за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 100 грн.

· На день продажу

- залишок неамортизованої премії – 100 гривень.

- сума нарахованих процентів (з 1 по 31 липня 2009 р.) – 20 грн.

Цінні папери продаються за 2500 гривень, про що в обліку складаються такі проведення

Д-т 1200 – на загальну суму продажу 2 500 грн.

К-т 3212 – на облікову вартість ЦП 2 000 грн.

К-т 3217 – на суму неамортизованої премії 100 грн.

К-т 3218 – на суму процентів 20 грн.

К-т 6394 Позитивний результат від продажу цінних паперів

на інвестиції, вкладень в асоційовані

і дочірні компанії 380 грн.

Інколи банки мають потребу перевести інвестиційні цінні папери у цінні папери на продаж. Можна зазначити зміни у намірах інвестора щодо даного виду ЦП. Переводяться цінні папери за ринковою вартістю і надалі вони обліковуються як на продаж. При зменшенні їх ціни на різницю між балансовою вартістю та ринковою вартістю створюється резерв у день переведення. Отриманий прибуток при реалізації (продажу) ЦП відображається за рахунком № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

ПРИКЛАД: боргові цінні папери на інвестиції обліковувались за рахунком № 3214 «Боргові цінні папери, випущені не фінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції» на суму 32000 грн. переводяться до портфеля на продаж, тобто надалі обліковуватимуться за рахунком № 3114 «Боргові цінні папери, випущені не фінансовими підприємствами, в портфелі банку на продаж».

· На день переведення їх ринкова вартість становила 30000 грн., отже, в обліку проведено запис:

Д-т 3114 32 000 грн.

К-т 3214 32 000 грн.

Одночасно в обліку виконується проведення за операцією формування резерву під зниження вартості цінних паперів

Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення

ЦП на продаж 2 000 грн.

К-т 3190 Резерв під знецінення ЦП у портфелі

банку на продаж 2 000 грн.

У разі, коли на день переводу ринкова вартість перевищує балансову, жодних бухгалтерських записів щодо переобліку вартості не проводиться.

· Переведені цінні папери до портфеля на продаж реалізовуються за

ціною 30000 грн., про що в обліку виконується проведення

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у

Національному банку України 30 000 грн.

Д-т 3190 Резерв під знецінення ЦП у портфелі

банку на продаж 2 000 грн.

К-т 3114 Боргові цінні папери, випущені

не фінансовими підприємствами,

в портфелі банку на продаж 32 000 грн.

· Змінимо умову і відобразимо в обліку факт реалізації зазначених цінних паперів за ціною 35000 грн.

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок у

Національному банку України 35 000 грн.

К-т 3114 Боргові цінні папери, випущені

не фінансовими підприємствами,

в портфелі банку на продаж 32 000 грн.

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними

паперами на продаж 3 000 грн.

При переведенні цінних паперів з портфеля на продаж до інвестиційного портфеля операція в обліку відображується за ціною на день переведення в порядку продажу цінних паперів. Отриманий результат обліковується за рахунком № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» як прибуток чи збиток.

За умовою попереднього прикладу припустимо, що проводиться переведення ЦП з портфеля на продаж (рахунок № 3114) до інвестиційного портфеля (рахунок № 3214). На день переведення їх ринкова ціна 30000 грн., балансова – 32000 грн.

Отже, в обліку виконується проведення:

Д-т 3214 30000 грн.

Д-т 6203 2000 грн.

К-т 3114 32000 грн.

Операції з купівлі (продажу) ЦП показуються в бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на цінні папери).

При незбігу дати передачі права власності з датою укладення угоди, зобов’язання щодо купівлі-продажу ЦП за датою угоди обліковуються за позабалансовими рахунками відповідно до первинних документів – угод, звітів дилерів тощо.

Облік зобов’язань та вимог за угодами з ЦП за датою операції проводиться за позабалансовими рахунками групи 935 «Активи до отримання» та 936 «Активи до відсилання» з дати укладення угоди до дати валютування. Починаючи з дати валютування необхідно виконувати операції з нарахування доходів (або витрат) за цими цінними паперами.

До боргових цінних паперів, що обліковуються у портфелі на продаж та на інвестиції, належать векселі та ощадні сертифікати. Облік даних цінних паперів розглянуто з позиції здійснюваних операцій у банку-покупцеві.

Отже, далі необхідно розглянути порядок обліку операцій банку з власними борговими зобов’язаннями, тобто з векселями та ощадними сертифікатами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.009 с.)