Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиціїБоргові цінні папери, які придбані з наміром зберігання на термін, що перевищує календарний рік, обліковуються як цінні папери у портфелі банку на інвестиції за балансовими рахунками 321 групи «Боргові цінні папери в портфелі банк на інвестиції», а саме:

№ 3210 Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на інвестиції;

№ 3211 Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції;

№ 3212 Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції;

№ 3213 Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиції;

№ 3214 Боргові цінні папери, випущені не фінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції.

За наведеними рахунками боргові цінні папери обліковуються за номінальною вартістю та враховуються банком до дати погашення незалежно від того, який період залишився до цієї дати.

Боргові ЦП можуть бути придбані за номіналом з надбавкою (премією) та знижкою (дисконтом). Продаж цінних паперів з надбавкою або знижкою залежить від того, яке співвідношення склалося між офіційно встановленою процентною ставкою (у день їх випуску) та ринковою. Продаються ЦП з дисконтом у разі, коли ринкова ставка вища за офіційно встановлену, а з премією – коли ринкова ставка нижча за офіційно встановлену.

Сплативши продавцеві за боргові папери ціну, що нижча від номінальної вартості, банк-покупець придбаває їх з дисконтом і навпаки – з премією.

Неамортизований дисконт та премію за борговими цінними паперами банк-покупець обліковує за рахунками:

№ 3216 Неамортизований дисконт за борговими ЦП у портфелі банку на інвестиції.

Цей рахунок є контрактивним до всіх рахунків 321 групи, за якими обліковується номінал ЦП.

№ 3217 Неамортизована премія за борговими ЦП у портфелі банку на інвестиції.

Щомісячно банк – покупець боргових цінних паперів проводить операцію з нарахування амортизації дисконту та премії, що обліковуються за рахунками № 3216, 3217, а також нарахування доходів, для обліку яких Планом рахунків передбачено рахунки:

№ 3218 Нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції;

№ 3219 Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції.

Для відшкодування можливих витрат при зниженні протягом року ринкової ціни інвестиційних цінних паперів у кінці року створюється резерв під їх знецінення, що в обліку відображається записом:

Д-т 7704 Відрахування до резерву під знецінення цінних паперів на

інвестиції

К-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції

Перевищення оціночної вартості ЦП над їх балансовою вартістю бухгалтерським проведенням не супроводжується. Сума зменшення резерву внаслідок підвищення вартості цінних паперів, за якими було створено резерв, супроводжується проведенням:

Д-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на

інвестиції

К-т 7704 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на

інвестиції.

Запис операції по створенню резервів за борговими цінними паперами аналогічний записам за цією ж операцією щодо акцій та інших вкладень з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції. Разом з тим, за операціями, що обліковуються за групою 320 плану рахунків, не може бути прострочених нарахованих доходів, оскільки дохід визначається як дивіденди, що оголошуються компанією-емітентом. За борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції суми прострочених нарахованих доходів можуть визначатися банками сумнівними (умови викладено в Постанові Правління НБУ від 25.09.97 за № 316).

Нарахування процентів за купонними цінними паперами (КЦП) з визначеним прибутком у вигляді встановленого процента або зі змінною процентною ставкою, що складається на ринку цінних паперів на будь-яку дату, здійснюється щомісячно за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх придбання, про що в обліку проводиться запис:

Д-т 3218 Нараховані доходи за борговими ЦП в портфелі банку на

інвестиції

К-т 6053 Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі

банку на інвестиції

Окрім нарахованих доходів, рахунок № 6053 призначений для щомісячного відображення суми амортизації дисконту та премії. Величина амортизації дисконту (премії) за період розраховується за методом прямої процентної ставки (цей метод ще називають рівномірним) або за методом ефективної процентної ставки (ринкової ставки на дату придбання).

Рівномірний метод передбачає, що залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного паперу буде нульовим. При застосуванні методу ефективної процентної ставки величина амортизації за кожний період визначається шляхом множення поточної балансової вартості ЦП на його ринкову ставку за вирахуванням суми нарахованих процентів за офіційно встановленою ставкою. Застосування цього методу уможливлює оцінити за кожний період:

· величину процентних доходів;

· ринкову вартість даного виду цінних паперів.

ПРИКЛАД:

· Банк придбав 10 облігацій, випущених банком, номіналом 10000 грн. за 8558 гривень. В обліку що операцію відображено так:

Д-т 3212 Боргові цінні папери, випущені банками,

в портфелі банку на інвестиції 10 000 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок

у Національному банку України 8 558 грн.

К-т 3216 Неамортизований дисконт за борговими

ЦП у портфелі банку на інвестиції 1 442 грн.

За придбаними цінними паперами визначено такі умови:

- Дата випуску 1 січня 2000 року.

- Дата погашення 1 січня 2005 року (5 років).

- Офіційна ставка 8%.

- Дата сплати процентів 31.12 (щорічно).

- Ринкова ставка 12%.

- Дата придбання (у день випуску) – 1 січня 2000 року.

· Щомісяця банк проводить нарахування процентних доходів, виходячи із офіційно встановленої ставки – 8% річних у сумі 66,66 грн.

Розрахунок:

Д-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 66,66 грн.

К-т 6053 Процентні доходи за іншими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 66,66 грн.

· Щомісяця виконується операція з амортизації дисконту.

При застосуванні рівномірного методу амортизація дисконту на один рік складає суму 288,40 грн., а в перерахунку на місяць – 24,03 гривні.

Д-т 3216 Неамортизований дисконт за борговими

цінними паперами у портфелі банку 24,03 грн.

К-т 6053 Процентні доходи за іншими цінними

паперами в портфелі банку на інвестиції 24,03 грн.

· При застосуванні методу ефективної процентної ставки сума амортизації дисконту буде різнитися за кожним періодом нарахування. Щоб уникнути кропітких арифметичних розрахунків, умовно означимо річний період амортизації дисконту.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.014 с.)