Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитомБухгалтерський облік депозитних операцій здійснюється за правилами, викладеними в “Інструкції бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, що затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.99 за № 418.

Депозит обліковується на всю суму його номіналу на депозитному рахунку до моменту його погашення.

Безпосередньо облік номіналу депозиту залежить від методу виплати процентів:

- за період;

- на період (авансом);

У разі застосування методу “за період” проценти можуть сплачуватись періодично, або в кінці терміну, визначеного депозитною угодою.

Під час сплати процентів здійснюється проведення:

Д-т поточного рахунка, кореспондентського рахунка, каси;

К-т рахунка “Депозити”.

У разі застосування методу “на період”, проценти виплачуються в момент внесення коштів на депозит, тобто авансом. Отже, номінал депозиту перевищуватиме суму, отриману від депонента (власника депозиту) на суму виплачених авансом процентів. У такому разі окремо обліковуються номінал депозиту та сплачені авансом проценти:

Д-т рах. 1001, (2600, 1200) каси (поточного рахунка, кореспондентського рахунка) – на суму отриманих коштів, тобто на суму номіналу депозиту з відрахуванням процентів;

Д-т рах. 3500 “Витрати майбутніх періодів” (на суму сплачених авансом процентів);

К-т рах. “Депозити” (на суму номіналу).

Кошти на депозит залучаються за процентною ставкою за депозитною угодою. Для обчислення суми нарахованих процентів банки використовують, як правило, номінальну фактичну або процентну ставку.

За номінальною процентною ставкою сума депозиту, що капіталізується (нарощується), обчислюється за допомогою простого процента. За фактичною процентною ставкою визначається реальний відносний дохід, який обчислюється в цілому за певний період з урахуванням отриманих раніше процентів.

Отже сума процентів визначається застосуванням номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу нагромадження процентів їх загальна сума на дату закінчення дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучити депозит за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. Плаваюча процентна ставка передбачає застосування середньозваженої або процентної ставки, що діяла на дату зарахування. Підрахунок процентів за середньозваженою ставкою здійснюється з урахуванням ставок, що діяли протягом строку чинності депозитної угоди.

Облік прцентів за депозитами здійснюється банками на засадах принципів нарахування та відповідності. Для їх обліку використовуються відповідні рахунки “Нараховані витрати”, на яких нагромаджуються нараховані проценти до настання строку їх сплати, тобто виконується проведення:

Д-т “Процентні витрати”

К-т “Нараховані витрати”

Коли дати нарахування та сплати процентів збігаються, банк може відносити відповідну суму процентів безпосередньо на рахунки витрат у кореспонденції із поточним рахунком вкладника.

Д-т “Процентні витрати”

К-т поточного рахунка клієнта

Сплачені авансом проценти не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т “Процентні витрати”

К-т “Витрати майбутніх періодів”.

В разі обчислення процентів за допомогою номінальної процентної ставки (метод рівних частин) показники витрат банку в окремі періоди не відповідатимуть дійсності в частині поточної вартості сумарних зобов'язань за депозитом, які включають номінал та проценти. Це певною мірою є порушенням принципу відповідності.

Розрахунок процентних виплат їх застосуванням фактичної процентної ставки (актуарний метод) уможливлює розподіл витрат, виходячи з поточної вартості депозиту в окремі періоди. Очевидна його перевага полягає в тому, що фактичні витрати банку відповідають сумам зобов'язань за депозитом у кожному періоді, включаючи проценти. Тому вартість депозитних ресурсів, обчислювана як відношення процентних виплат до сумарних зобов'язань за депозитом, лишається незмінною.

НАПРИКЛАД. Банк залучає депозит у сумі 10 000 грн. на 6 місяців за річною ставкою 40 % з виплатою процентів, які нараховуються щомісяця, під час погашення. Для визначення кількості днів дії депозиту розрахунок виконують за методом “30/360”. Отже, сума процентів за 6 місяців становитиме 2 000 грн.

Таким чином, сума депозиту на момент його погашення становитиме 12 000 грн. Коли застосовується номінальна ставка і щомісяця нараховуються проценти, витрати банку щомісяця дорівнюють 333 грн. (2 000 : 6).

Ця система розрахунків досить проста, проте завжди супроводжується істотною похибкою.

Розрахунок їз застосуванням фактичної ставки.

Нехай Р – сума номіналу депозиту. Тоді

,

де ln – сума майбутнього платежу наприкінці періоду n, здійснення платежу; i – річна процентна ставка (в сотих частках), n – період, за який здійснюється платіж , у річному обчисленні.

Якщо депозитна операція відображатиметься лише двома потоками – залученням депозиту та сплатою депозиту та процентів, - то фактична річна процентна ставка обчислюється за формулою:

,

де S – нарощена сума депозиту наприкінці періоду n, тобто номінал депозиту разом із процентами; P – сума номіналу депозиту; n – термін останнього.

Отже, у разі застосування фактичної річної процентної ставки сума нарахованих процентів за депозитом за поточний період обчислюється за формулою

де S – нарощена сума депозиту наприкінці попереднього періоду (номінал депозиту та проценти);

i – річна фактична процентна ставка;

n – кількість періодів за депозитом, за яким нараховуються проценти.

Процентна ставка й період депозиту мають бути приведені до однієї бази (рік, квартал, місяць).

Фактична процентна ставка за наведеною формулою становитиме 44% річних:

.

Витрати за депозитом щомісяця розраховуються:

· за 1-й місяць грн.;

· за 2-й місяць I =грн.;

· за 3-й місяць – 327,87 грн.;

· за 4-й місяць – 337,98 грн.;

· за 5-й місяць – 348,41 грн.;

· за 6-й місяць – 359,16 грн.

Застосування актуарного методу, на відміну від методу рівних частин, забезпечує відображення реального поступового збільшення витрат банку згідно зі зростанням розміру зобов'язань банку за депозитом. Ставка витрат (2.99%) лишається незмінною.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.021 с.)