Перелік практичних завдань до екзаменуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік практичних завдань до екзамену 

Практичне завдання №1

 

Державний службовець 5-ї категорії придбав у поточному році автомобіль, але зареєстрував його на свою дружину. Через кілька років йому запропонували зайняти посаду першого заступника голови Вінницької обласної держадміністрації (2-га категорія посад службовців).

Відомості якого характеру щодо майнового стану він повинен подати? Який порядок подачі фінансової звітності державних службовців?

Практичне завдання №2

Громадянин України А. Лісовий, зібравши всі необхідні документи для зайняття вакантної посади в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, прибув для проходження співбесіди, де йому було відмовлено у прийнятті на посаду у зв’язку з тим, що він має занадто яскраву й виразну зовнішність, у тому числі пірсинг й татуювання, що для державного службовця це недопустимо. Оскільки зовнішній вигляд істотно впливає на імідж державного службовця. А. Лісовий звернувся до суду, оскільки вважав, що було порушено його законне право на державну службу.

Чи правомірною була відмова? Хто має право на державну службу згідно чинного законодавства? Яке рішення має винести суд у цій справі? Визначте підсудність справи.

 

Практичне завдання №3

 

Після смерті одного з міністрів Кабінету Міністрів України на вакантну посаду було прийнято нового міністра, який мав скласти присягу та підписати її текст. Однак через терміновість й невідкладність розгляду питань на пленарному засіданні парламенту, спочатку було розглянуто усі встановленні регламентом цього засідання питання й проголосовано за прийняття відповідних рішень, а вже після цього новопризначений міністр склав присягу й підписав її текст.

Чи мало місце у цьому випадку порушення конституційного процесу призначення міністра Кабінету Міністрів України? Чи будуть законними рішення прийняті Верховною Радою України під час цього засідання? Обґрунтуйте відповідь.

 


Практичне завдання №4

 

Іванівська селищна Рада прийняла рішення, в якому йшлося про те, що «... на громадян, які пасуть худобу в місцях селища можуть накладатися штрафи у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну голову худоби».

Голова районної державної адміністрації відмінив це рішення як незаконне.

Чи має право селищна Рада приймати таке рішення, а голова держадміністрації відміняти це рішення?

 

 

Практичне завдання №5

 

Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову Ковельської райдержадміністрації за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.

Чи має такі повноваження голова Волинської обласної держадміністрації? Чи є вмотивованою підстава для звільнення голови Ковельської райдержадміністрації?

 

 

Практичне завдання №6

 

Голова Солонянської районної держадміністрації А. Білий обрав кандидатури на посаду свого першого заступника та заступників й подав їх перелік на погодження з Головою Дніпропетровської обласної держадміністрації М. Тищенком. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації не погодився з призначенням запропонованих кандидатур. А. Білий обрав інші кандидатури на зазначені вище посади й подав їх перелік на розгляд Голови обладміністрації, однак М. Тищенко знову не погодився призначати, обрані Головою райдержадміністрації, кандидатури. Після цього А. Білий звернувся до Кабінету Міністрів з проханням погодити обрані ним кандидатури на посади першого заступника та заступників Голови райдержадміністрації.

Чи мав право М. Тищенко повторно відмовляти у погодженні запропонованих кандидатур на посади першого заступника та заступників Голови райдержадміністрації? Чи має право Кабінет Міністрів погодити вищевказані посади? Чи можуть застосовуватись санкції до Голови обласної держадміністрації за повторну необґрунтовану відмову від погодження кандидатур першого заступника та заступників Голови райдержадміністрації? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання №7

 

Громадянин Петров подав документи для участі у конкурсі на заняття вакантної посади заступника голови райдержадміністрації. Утім начальник відділу організаційної і кадрової політики РДА відмовив йому у такій можливості. Підставою цьому він назвав перебування Петрова у членстві політичної партії, що є несумісним з державною службою. Посадовець також повідомив, що за умови припинення громадянином членства у партії, його кандидатура буде брати участь у конкурсі на займану посаду.

Проаналізуйте ситуацію. Наскільки обґрунтованою є відмова у даному разі?

Практичне завдання №8

Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) підготував проект Розпорядження «Про встановлення особливого порядку прикордонної торгівлі у Сумській області» й узгодив його з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики. Після чого голова адміністрації прийняв вищезазначене Розпорядження та офіційно оприлюднив його у засобах масової інформації.

Чи була порушена процедура прийняття нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій? Чи набрало таке Розпорядження Голови Сумської ОДА чинності з моменту його офіційного оприлюднення? Чи потрібна державна реєстрація розпоряджень голови ОДА?

Практичне завдання №9

Громадянин України Пасічник подав необхідні документи для прийняття його на роботу до Районної державної адміністрації на вакантну посаду спеціаліста відділу освіти. Начальник відділу, розглянувши представлені матеріали, відмовив даному громадянину у його заяві посилаючись на те, що він не володіє державною мовою, що у свою чергу унеможливлює належне виконання ним службових обов’язків державного службовця на випадок призначення його на цю посаду. Пасічник не погодився з рішенням начальника відділу освіти та звернувся з відповідною скаргою до голови районної державної адміністрації.

Як би Ви були на посаді голови районної державної адміністрації, яке б прийняли рішення у даному разі?


Практичне завдання №10

Житель Донецька Г. Купріянов, знайшовши в мережі «Інтернет» web-адресу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, направив посадовцю через електронну пошту листа. У зверненні заявник, посилаючись на конкретні факти, поскаржився на незаконні дії службовців міського відділу Міністерства юстиції України. У листі житель також зазначив усі свої вихідні дані, необхідні для відповіді на його звернення. Адміністрація електронної пошти повідомила Г. Купріянова про доставку його листа адресату. Однак навіть через тривалий проміжок часу заявник так і не отримав відповіді посадовця на свого листа.

Чи зобов’язаний був голова обласної державної адміністрації відповідати на дане звернення виходячи з вище викладених фактів та обставин? Свою відповідь аргументуйте відповідними положеннями чинного законодавства України.

Практичне завдання №11

Працівника міської прокуратури В. Кропова, який є молодим спеціалістом атестували після закінчення стажування, а потім він підлягав атестації повторно через два роки. На нього прокурором міста були складені атестаційні документи: біографічна довідка та атестаційна картка. Документи були подані за 10 днів до проведення атестування.

Чи правомірною є атестація після закінчення терміну стажування та повторно через два роки? Чи мав право прокурор міста складати атестаційні документи? Чи всі документи були складені? В який термін необхідно подати документи? Обґрунтуйте відповідь відповідно до чинного законодавства.

Практичне завдання №12

Пропрацювавши два місяці друкаркою в МВС України, К. Котенко пішла у декретну відпустку. Через три місяці вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй чергову оплачувану відпустку у повному обсязі і приєднати її до післяродової відпустки. У проханні їй було відмовлено.

Чи правомірна відмова? Зробіть посилання на відповідний нормативно-правовий акт законодавства України.


Практичне завдання №13

Депутат Сумської обласної ради звернувся до Голови Сумської обласної адміністрації з проханням надати інформацію про стан реалізації держадміністрацією державної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення. Голова держадміністрації погодився надати таку інформацію, якщо депутат облради вкаже з якою метою і яким чином він збирається використовувати отримані відомості.

Чи є правомірною умова надання інформації, встановлена Головою держадміністрації? Який порядок доступу до публічної інформації передбачений законодавством України? Чи передбачені законодавством України санкції, які б могли бути застосовані до Голови держадміністрації за ненадання ним доступу до публічної інформації?

 

 

Практичне завдання №14

Встановіть у випадку виникнення колізій між наведеними нижче правовими актами, якому з них повинна надаватися переважна сила при їх практичному застосуванні та чому? Свої міркування аргументуйте.

а) Постанова Кабінету Міністрів України та Наказ Міністерства оборони України;

б) Закон України та Кодекс адміністративного судочинства України;

в) Розпорядження Голови обласної державної адміністрації та Рішення обласної ради;

г) Постанова Верховної Ради України та Указ Президента України;

ґ) Закон України та Закон України;

д) Міжнародний договір, який ратифікований Законом України та Закон України;

е) Розпорядження Президента України та Указ Президента України;

є) Конституція України та Міжнародний договір, який ратифікований Законом України;

к) Указ Президента України та Указ Президента України, виданий відповідно до п. 4 Перехідних положень Конституції України;

и) Декрет Кабінету Міністрів України та Постанова Кабінету Міністрів України;

і) Рішення Конституційного Суду України та Рішення Європейського суду з прав людини.


Практичне завдання №15

Державний службовець І. Сидоров звернувся до свого керівника із заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з народженням дитини. Керівник відмовив в наданні відпустки, оскільки праця державного службовця регулюється спеціальним законодавством, що не передбачає надання відпустки без збереження заробітної плати.

Чи правомірна відмова у наданні відпустки? Що слід розуміти під загальним і спеціальним законодавством про працю?

Практичне завдання №16

Міністерство освіти та науки України за результатами комплексної перевірки одного з державних університетів м. Дніпропетровськ, призупинило дію його ліцензії на право здійснення цим навчальним закладом освітньої діяльності до виправлення вказаних в акті його перевірки порушень. У якості таких, котрі й стали підставою призупинення ліцензії, було названо надмірне застосування університетом російської мови у навчальному процесі та номінальне використання у ньому української мови як державної.

Якою мовою згідно чинного законодавства повинно здійснюватися навчання у навчальних закладах України? Наскільки вмотивованим є призупинення дії ліцензії державного університету?

 

 

Практичне завдання №17

Класифікуйте за відомими Вам гілками влади нижче наведені органи державної влади з відповідним обґрунтуванням:

а) Антимонопольний комітет України;

б) Генеральна прокуратура України;

в) Житомирська обласна державна адміністрація;

г) Конституційний Суд України;

ґ) Верховна Рада України;

д) Президент України;

е) Міністерство юстиції України;

є) Національний банк України;

ж) Служба безпеки України;

з) Центральна виборча комісія;

и) Вища рада юстиції України;

і) Рахункова палата;

ї) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

й) Кабінет Міністрів України;

к) Вищий адміністративний суд України.

Практичне завдання №18

Верховна Рада України за поданням Прем’єр-міністра України призначила на посаду Міністра закордонних справ України А. Гриценко. Однак, Президент України зазначив, що таке призначення є неконституційним й звернувся з поданням до Конституційного Суду України.

Визначте особливості порядку призначення на посаду Міністра закордонних справ України. Чи правомірними були дії Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України? Як має вирішитись ця ситуація?

 

Практичне завдання №19

До правозахисної організації «Демократична спілка» звернулися представники Патріотичного союзу України за юридичною консультацією – чи можливо згідно чинного законодавства України обмежити народний суверенітет? Якщо так, то в який спосіб? Правозахисники відповіли, що народний суверенітет є абсолютною категорією та не може підлягати жодному обмеженню, оскільки Конституція України чітко визначає, що носієм і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Будь-яке обмеження народного суверенітету веде до узурпації влади.

Що таке узурпація влади? Наскільки кореспондується відповідь правозахисників з чинним законодавством України?

Практичне завдання №20

На Всеукраїнській науковій конференції, яка присвячена проблематиці конституційного права, одним із вітчизняних вчених було висловлено тезу, що сучасну систему органів державної влади України об’єктивно вже не можливо класифікувати виключно у межах трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової. На підтвердження цього вчений навів низку органів державної влади, які не відносяться до жодної із вище названих гілок влади. Тому ним було запропоновано доповнити ст. 6 Конституції України ще чотирма гілками влади – президентською, контрольно-наглядовою, правоохоронною та електоральною.

Назвіть органи державної влади, які не відносяться до жодної з гілок влади. Чи згодні Ви з наведеною вище тезою? Якщо так, то які б органи державної влади віднесли до запропонованих гілок влади?


Практичне завдання №21

Встановіть із нижче наведених нормативно-правових актів, які з них та у якому порядку: 1) втрачають чинність; 2) скасовуються; 3) зупиняються у дії; 4) визнаються неконституційними; 5) визнаються незаконними?

а) Постанова Верховної Ради України;

б) Указ Президента України;

в) Постанова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

г) Рішення місцевої ради;

ґ) Постанова Кабінету Міністрів України;

д) Закон України;

е) Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

є) Конституція України;

ж) Постанова Центральної виборчої комісії;

з) Декрет Кабінету Міністрів України;

и) Розпорядження Голови місцевої державної адміністрації;

і) Конституція Автономної Республіки Крим.

Практичне завдання №22

Міністра оборони України В. Лавриненка було обрано на чергових парламентських виборах народним депутатом України за списками політичної партії «Демократична платформа». Під час реєстрації обраним народним депутатом України, Центральна виборча комісія відмовила йому у цьому. Підставою для відмови було названо відсутність завчасно поданої В. Лавриненком до ЦВК заяви про його звільнення із займаної ним посади, що є порушенням конституційного принципу несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. У відповідь на ці дії міністр звернувся з відповідним позовом до суду.

Як Ви вважаєте, яке повинен прийняти рішення суд за даної ситуації?

Практичне завдання №23

Прем’єр-міністр України звернувся з поданням до Президента України про звільнення Д. Лугового з посади Міністра внутрішніх справ, яке було аргументоване неодноразовим порушенням посадовцем урядової дисципліни. Президент України підтримав внесене подання Прем’єр-міністра України та звільнив Д. Лугового із займаної ним посади. Останній не погодився зі своїм звільненням, оскільки при цьому не було дотримано норм Кодексу законів про працю України, та звернувся з відповідним позовом до суду.

Як Ви вважаєте, яке повинен прийняти рішення суд виходячи з вище наведених фактів та обставин?

Практичне завдання №24

Визначте з нижче наведених посадових осіб, які користуються правом недоторканості на час виконання своїх повноважень.

а) Прем’єр-міністр України;

б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

в) Генеральний прокурор України;

г) Міністр внутрішніх справ України;

ґ) Президент України;

д) Голова Служби безпеки України;

е) Народний депутат України;

є) Суддя Конституційного Суду України;

ж) Член Центральної виборчої комісії;

з) Голова Антимонопольного комітету України;

и) Суддя Апеляційного суду Сумської області;

і) Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

ї) Член Вищої ради юстиції.

Практичне завдання №25

Політична партія «Інвалідний рух України» на своєму з’їзді висунула громадянина С. Іванова кандидатом на пост Президента України. Особливість висуванця полягала у наявності у нього вродженої вади голосових зв’язок, внаслідок якої він не міг розмовляти. З оточуючими С. Іванов спілкувався за допомогою свого помічника, який розумів його жести. Після збору необхідного пакету документів, вони були подані висуванцем до Центральної виборчої комісії. ЦВК розглянувши їх, відмовила С. Іванову у реєстрації кандидатом у Президенти України на підставі невиконання ним конституційної вимоги, встановленої для Глави держави володіння державною мовою.

Чи обґрунтованою є відмова ЦВК у реєстрації С. Іванова кандидатом у Президенти України у даному разі?

Варіація. Політичною партією «За світле майбутнє» кандидатом у Президенти України було висунуто громадянина України, який мав захворювання на СНІД.

Практичне завдання №26

Визначте з нижче наведених органів державної влади, які з них не входять до системи центральних органів виконавчої влади.

а) Державна фінансова інспекція України;

б) Національний банк України;

в) Державна судова адміністрація України;

г) Служба безпеки України;

ґ) Фонд державного майна України;

е) Державна фіскальна служба України;

є) Міністерство юстиції України;

ж) Рахункова палата;

з) Державна служба статистики України;

и) Державна пенітенціарна служба України;

і) Антимонопольний комітет України;

ї) Вища рада юстиції;

й) Центральна виборча комісія;

к) Державне космічне агентство України;

л) Державне агентство рибного господарства України.

Практичне завдання №27

Петренко зустрівши на одному із публічних форумів свого давнього знайомого О. Маркевича та дізнавшись про те, що він є членом Вищої ради юстиції, традиційно побажав йому стати головою даного органу державної влади. О. Маркевич подякувавши своєму товаришу за підтримку та зауважив, що нажаль згідно чинного законодавства України він не може бути обраним на посаду голови Вищої ради юстиції.

Чому член Вищої ради юстиції Маркевич не може бути обраний на посаду голови даного органу державної влади? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання №28

Встановіть, до якої категорії посад державних службовців органів виконавчої влади, та якого рангу належать нижче наведені посади.

а) Заступник керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України;

б) Начальник районного відділу освіти;

в) Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики;

г) Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України;

ґ) Завідуючий відділом ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації;

д) Голова Державної служби морського та річкового транспорту України;

е) Начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації;

є) Голова Державної реєстраційної служби України;

ж) Заступник Голови Севастопольської міської державної адміністрації;

з) Радник Прем’єр-міністра України з юридичних питань;

и) Директор Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції;

і) Начальник Режимно-секретного управління;

ї) Заступник Міністра Кабінету Міністрів України.

Практичне завдання №29

Сто шістдесят народних депутатів України виступили з ініціативою щодо розгляду у Верховній Раді України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття відповідної резолюції недовіри. Дану пропозицію було аргументовано тим, що фактично усі члени Уряду є зареєстрованими кандидатами у народні депутати України на чергових парламентських виборах, які повинні відбутися через 50 днів, та досить широко використовують свої службові повноваження під час проведення передвиборної агітації. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада України прийняла більшістю від свого конституційного складу Резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.

Як Ви вважаєте, чи дотримано у Верховній Раді України процедуру відставки Кабінету Міністрів України?

Практичне завдання №30

Вкажіть членів Кабінету Міністрів України, через яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність нижче наведених центральних органів виконавчої влади.

а) Державне агентство екологічних інвестицій України;

б) Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті;

в) Національне агентство України з питань державної служби;

г) Державна реєстраційна служба України;

ґ) Державна пенітенціарна служба України;

д) Державне агентство України з туризму та курортів;

е) Державна інспекція України з питань праці;

є) Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів;

ж) Пенсійний фонд України;

з) Державна міграційна служба України;

и) Державне агентство лісових ресурсів України;

і) Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

ї) Державна служба України з лікарських засобів;

й) Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

к) Державна служба України з контролю за наркотиками.


Зміст державного екзамену

Тема №1.

ВИНИКНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Історія виникнення публічної служби. Еволюція поняття «публічна служба». Формування публічної служби як науки, навчальної дисципліни, галузі права та професійної діяльності. Основні концепції державної служби. Розвиток держави й державної служби в країнах Стародавнього Сходу. Державне управління в античних країнах стародавнього світу. Теорія і практика державної служби в добу Середньовіччя. Подальший розвиток державної служби у світі та її вплив на становлення державної служби в Україні.

Етапи розвитку й формування публічної служби в Україні. Державність і державна служба у давніх степових імперіях. Виникнення й еволюція державності в Київській Русі. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств. Державна влада Речі Посполитої на землях України-Русі. Права та привілеї державних службовців Корони Польської. Середньовічні держави південної України. Становлення Запорозької Січі та її політико-адміністративного устрою. Напрями еволюції державного устрою козацької України. Структура козацького врядування центрального й місцевого рівнів. Державна служба в українських губерніях Російської імперії. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії. Особливості служби на окупованих територіях Галичини та Буковини. Організація управління державною службою в УНР доби Центральної Ради. Державна служба в Гетьманаті Павла Скоропадського. Державотворчий процес в УНР доби Директорії. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці. Організація управління в українських землях ІІ Речі Посполитої. Державний устрій Підкарпатської Русі – Карпатської України. Організація управління в українських землях королівської Румунії.

Особливості державного управління у перший період існування радянської влади в Україні. Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу. Система управління окупованими територіями України. Відродження державного управління в УРСР. Політико-адміністративна система управління у повоєнний час. Державна влада в добу хрущовської «відлиги». Радянська система управління на останніх етапах існування. Система підготовки управлінських кадрів в радянські часи.

Період розбудови незалежної України, його характерні риси. Основні етапи розвитку державної служби в незалежній Україні. Історичні аспекти становлення правового статусу державного службовця. Реформа державної служби та наближення до європейських стандартів. Сутність та особливості сучасної державної служби в Україні, її головне призначення. Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи. Світові моделі державної служби та їх упровадження в зарубіжних країнах. Розвиток взаємодії державної служби і громадянського суспільства. Поняття «номенклатура» та його місце у теорії державної служби. Етапи розвитку й становлення державної служби як науки та навчальної дисципліни.

 

 

Тема №2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.024 с.)