КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУПоняття й правовий статус уряду в державі. Основні завдання й принципи діяльності Кабінету Міністрів. Особливості підзвітності та підконтрольності уряду, відмінність між цими поняттями. Перелік звітів, які Верховна Рада України може вимагати від Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України та його функції. Поняття й особливості правових підстав притягнення уряду до конституційно-правової відповідальності. Різновиди підстав конституційно-правової відповідальності уряду.

Різновиди відповідальності уряду, їх характерні ознаки. Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності уряду. Особливості конституційно-правової відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України. Форми відповідальності уряду перед парламентом: поняття й істотні ознаки. Поняття «вотум недовіри» та «відмова в довірі уряду», їх визначення та співвідношення. Сутність поняття «резолюція» як акту недовіри, що приймається Верховною Радою України в разі висловлення недовіри Кабінету Міністрів України й має наслідком відставку уряду, його головне призначення і мета. Часова обмеженість права Верховної Ради України на притягнення Кабінету Міністрів до конституційно-правової відповідальності. Колективна та індивідуальна відповідальність уряду. Підстави та порядок індивідуальної та колективної відповідальності уряду за порушення законодавства України.

Проблемні аспекти механізму відставки уряду за ініціативою Верховної Ради України. Роль Президента України у механізмі відставки уряду. Поняття й специфіка процедури імпічменту прем’єр-міністра чи міністрів, її індивідуально-правовий характер та пов’язаність з притягненням того чи іншого посадовця до юридичної відповідальності. Відмінність поняття імпічменту від вотуму недовіри. Правові наслідки імпічменту прем’єр-міністра чи міністрів. Недостатність правової регламентації конституційно-правової відповідальності Кабінету Міністрів України. Необхідність конкретизації правових механізмів відповідальності Уряду України перед Президентом України. Світова практика функціонування механізму конституційно-правової й політичної відповідальності урядів перед главами держав.


Тема №9.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПАРЛАМЕНТУ

Поняття парламенту, його основні ознаки та функції. Структура парламенту і його місце у системі органів державної влади. Взаємодія парламенту з іншими органами державної влади. Поняття й зміст конституційно-правової відповідальності парламенту, її ознаки та підстави настання. Мета інституту конституційно-правової відповідальності парламентаріїв. Класифікація конституційно-правової відповідальності парламенту за різними критеріями. Форми конституційно-правової відповідальності Верховної Ради України. Поняття порушення конституційно-правової норми парламентом. Об’єкт й предмет такого правопорушення. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності парламенту. Суб’єкти притягнення до конституційно-правової відповідальності парламенту.

Сутність колективної конституційно-правової відповідальності Верховної Ради України, її ознаки й суб’єкти. Санкції конституційно-правової відповідальності, що застосовуються до парламенту, їх зміст і різновиди: дострокове припинення повноважень; скасування чи зупинення дії прийнятого закону тощо. Особливості застосування таких санкцій. Гарантії попередження частих неконтрольованих розпусків парламенту Президентом України. Відсутність у законодавстві України положень щодо конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і депутатських груп. Конституційно-правова відповідальність спеціалізованих органів у структурі Верховної ради України, що реалізують функції парламентського контролю.

Індивідуальна конституційно-правова відповідальність, її суб’єкти: Голова Верховної Ради України; голови комітетів та ін. Особливості застосування санкцій індивідуальної конституційно-правової відповідальності. Специфіка конституційно-правової відповідальності Голови Верховної Ради України, що полягає у відкликанні Голови Верховної Ради з його посади. Відповідальність народного депутата за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноваженого ним представника у Верховній Раді України. Позитивні та негативні сторони механізму реалізації конституційно-правової відповідальності парламенту в Україні. Місце й роль Президента України та Конституційного Суду України в процесі реалізації конституційно-правової відповідальності Верховної Ради України. Зарубіжний досвід законодавчого закріплення і реалізації конституційно-правової відповідальності парламенту.

 


Тема №10.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поняття й система місцевого самоврядування в Україні, її окремі елементи: територіальна громада; сільський, селищний, міський голова тощо. Особливості правового статусу органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Сутність і зміст поняття конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Правова основа конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування.

Підстави настання конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування. Юридичний склад конституційно-правового делікту у сфері місцевого самоврядування, його елементи. Об’єкт конституційно-правового делікту. Види суб’єктів конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування: представницькі органи; посадові особи місцевого самоврядування та ін. Поняття посадової особи місцевого самоврядування. Особливості конституційно-правової відповідальності органів самоорганізації населення.

Суб’єкти притягнення до конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування. Різновиди конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами. Поняття, ознаки й повноваження територіальної громади. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою. Межі конституційних відносин, за які несуть конституційно-правову відповідальність суб’єкти місцевого самоврядування. Види санкцій, що застосовуються до органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Особливості конституційно-правового статусу виконавчих органів місцевих рад та службовців органів місцевого самоврядування. Сучасний стан реалізації механізму конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, недоліки та прогалини у цій сфері. Місце конституційно-правової відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в механізмі народовладдя. Зарубіжний досвід реалізації конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування.

 

 


Тема 11.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Становлення та розвиток теорії конституційного правопорушення та конституційно-процесуального законодавства в зарубіжних країнах. Критерії класифікації та види конституційних правопорушень в зарубіжних країнах. Конституційні правопорушення у сфері організації та функціонування державної влади в зарубіжних країнах. Специфіка конституційно-правової відповідальності глави держави в зарубіжних країнах. Процедура імпічменту як спосіб притягнення глави держави до конституційно-правової відповідальності. Правова регламентація процедури імпічменту в зарубіжних країнах. Етапи та строки процедури проведення імпічменту. Юридичні та фактичні підстави для застосування імпічменту. Службові правопорушення президента. Різновиди інших злочинів, які є підставами для притягнення президента до конституційно-правової відповідальності. Розслідування і розгляд справи про імпічмент. Державні органи зарубіжних країн, які мають право застосовувати процедуру імпічменту. Поняття й види санкцій, що застосовуються до глави держави. Політико-правові засади відповідальності уряду в зарубіжних країнах. Поняття й особливості правових підстав притягнення уряду до конституційно-правової відповідальності. Різновиди підстав конституційно-правової відповідальності уряду. Різновиди відповідальності уряду, їх характерні ознаки. Особливості конституційно-правової відповідальності парламенту в зарубіжних країнах. Поняття й зміст конституційно-правової відповідальності парламенту, її ознаки та підстави настання в різних країнах світу. Мета інституту конституційно-правової відповідальності парламентаріїв. Класифікація конституційно-правової відповідальності парламенту за різними критеріями. Форми конституційно-правової відповідальності парламенту в зарубіжних країнах. Суб’єкти конституційно-правової відповідальності парламенту. Санкції конституційно-правової відповідальності, що застосовуються до парламенту, їх зміст і різновиди. Конституційні правопорушення у сфері місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

Шляхи вдосконалення національного законодавства щодо конституційно-правової відповідальності з досвіду зарубіжних країн.


Список рекомендованої літератури

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

3. Декларація прав національностей України від 01 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998 р. — № 13.

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35, 35-36, 37. — Ст. 446

8. Кодекс Законів про працю України 10 грудня 1971 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

10. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13-14. — Ст. 214.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10. — Ст. 88.

12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

13. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 6. — Ст. 219.

14. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

15. Про Автономну Республіку Крим : Закон України від 17 березня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 11 — Ст. 69.

16. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 27. — Ст. 282.

17. Про альтернативну (невійськову) службу : Закон України від 12 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 15. — Ст. 188.

18. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 // Відомості Верховної Ради України — 1993. — № 50. — Ст. 472.

19. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 червня 2011року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 51. — Ст. 2136.

20. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 11. — С. 354-374.

21. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

22. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 10-11. — Ст. 73.

23. Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14. — Ст. 81.

24. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.

25. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

26. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 8 квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. —№ 23. — Ст. 870.

27. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» : Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 20-21. — Ст. 291.

28. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 44-45. — Ст. 634.

29. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Ст. 1.

30. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

31. Про Державний Гімн України : Закон України від 6 березня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 163.

32. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

33. Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22 лютого 2007 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 20. — Ст. 282.

34. Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 241.

35. Про державну виконавчу службу : Закон України від 24 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 36. — Ст. 243.

36. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 4 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 35.—Ст. 236.

37. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

38. Про доступ до судових рішень : Закон України від 22 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 15. — Ст. 128.

39. Про економічну самостійність Української РСР : Закон України від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 499.

40. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 листопада 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 51. — Ст. 716.

41. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 року // Офіційний вісник України. — 2014. — № 94. — Ст. 2709.

42. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 26. — Ст. 892.

43. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.

44. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 49. — Ст. 2056.

45. Про засади державної мовної політики : Закон України від 3 липня 2012 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2012. — № 61. — Ст. 2471.

46. Про заснування поста Президента УРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР : Закон УРСР від 5 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 445.

47. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України від 23 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5-6. — Ст. 43.

48. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 34. — Ст. 481.

49. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

50. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 108.

51. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

52. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01 липня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.

53. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 квітня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

54. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

55. Про культуру : Закон України від 10 грудня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 24. — Ст. 168.

56. Про міжнародні договори України : Закон України від 22 червня 2004 року // Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. — Ст. 2317.

57. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

58. Про місцеві вибори : Закон України від 14 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 37-38. — Ст. 366.

59. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 року(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20. — Ст. 190.

60. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 1. — Ст. 2.

61. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. — Ст. 165.

62. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 40-41. — Ст. 379.

63. Про національні меншини в Україні : Закон України від 25 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — Ст. 529.

64. Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.


65. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

66. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

67. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 16 вересня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 45. — Ст. 2043.

68. Про очищення влади : Закон України від 16 вересня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 44. — Ст. 2041.

69. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

70. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

71. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України : Закон України від 21 січня 1994 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 18. — Ст. 101.

72. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49. — Ст. 299.

73. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 28. — Ст. 224.

74. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176.

75. Про закордонних українців : Закон України від 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 343.

76. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 року // Відомості Верховної ради України. — 2012. — № 19-20. — Ст. 179.

77. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 46. — Ст. 618.

78. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим : Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст. 158.

79. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 2-3. — Ст. 15.

80. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 45. — Ст. 397.

81. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 35. — Ст. 237.

82. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 38. — Ст. 249.

83. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

84. Про санкції : Закон України від 14 серпня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 40. — Ст. 2018.

85. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11 грудня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

86. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

87. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

88. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

89. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

90. Про столицю України місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

91. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

92. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

93. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

94. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 38. — Ст. 385.

95. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року // (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. — Ст. 81.

96. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-17. — Ст. 133.

 

підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):

 

1. Питання Адміністрації Президента України : Указ Президента України від 18 березня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 21.

2. Про Воєнну доктрину України : Указ Президента України від 15 червня 2004 року // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 2005.

3. Про День місцевого самоврядування : Указ Президента України від 25 листопада 2000 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 145.

4. Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню України : Указ Президента України від 24 червня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 49.

5. Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 241.

6. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : Указ Президента України від 30 серпня 2001 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 86-87.

7. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента України від 3 жовтня 1992 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

8. Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України : Постанова Верховної Ради України від 4 січня 1992 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1999. — № 8. — С. 86.

9. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 року // Офіційний Вісник України. — 2011. — № 29. — Ст. 1222.

10. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 року // Офіційний Вісник України. — 2011. — № 28. — Ст.1162.

11. Про комісію при Президентові України з питань громадянства : Указ Президента України від 30 квітня 2005 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 2005. — № 85.

12. Про Комітет з питань розвідки при Президентові України : Указ Президента України від 7 жовтня 2014 року // Офіційний Вісник України. — 2014. — № 83. — Ст. 2320.

13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Верховної Ради України від 10 вересня 2014 року // Офіційний Вісник України. — 2014. — № 74. — Ст. 2105.

14. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 94.

15. Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції : Указ Президента України від 19 березня 2002 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12.

16. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2006. — № 47.

17. Про Положення про Раду з питань розвідки : Указ Президента України від 11 березня 1999 року // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 10.

18. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 107-108.

19. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

20. Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 50.

21. Про склад Кабінету Міністрів України : Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 237.

22. Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України : Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 69.

 

рішення та постанови судів (конституційного, верховного):

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV // Офіційний вісник України від 1 жовтня 2010 року. — 2010. — № 72/1. Спеціальний випуск. — С. 7. — Ст. 2597.

2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних закладах України // Право України. — 2000. — № 1. — С. 140.

3. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Право України. — 2000. — № 3. — С. 125.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // Юридический вестник. — 2000. — № 1. — С. 27.

5. Рішення Конституційного Суду України від 28 березня 2001 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

 

Основна:

 

1. Алексеев И. А. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. — 2-е изд. — М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2014. — 255 с.

2. Антонов В. О. Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / В. О. Антонов, О. В. Батанов, Н. В. Воротіна, Н. П. Гаєва, Н. К. Ісаєва. — К. : Юридична думка, 2008. — Т. 2. — 800 с.

3. Антонова Н. А. Конституционное право России : учеб. пособие / Н. А. Антонова, Т. В. Кувырченкова, Е. А. Рязанова. — М. : НОУ ВПО «МПСУ» ; МОДЭК, 2014. — 171 с.

4. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І. О. Голубовська. І. Ю. Штиченко. — К. : Київський університет, 2012. — 543 с.

5. Баглай М. В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: роль, порядок выборов, полномочия / М. В. Баглай. — 2-е изд., перераб. и доп. — М : Норма ; ИНФРА-М, 2012. — 142 с.

6. Байрачна Л. К. Конституційне право України : підручник / Л. К. Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ф. В. Веніславський, В. І. Кичун, В. П. Колісник. — Х. : Право, 2008. — 416 с.

7. Берназюк Я. О. Конституційні основи правотворчості президента України: монографія / Я. О. Берназюк. — К. ; Херсон : Гельветика, 2013. — 511 с.

8. Бисага Ю. М. Конституційне право України : навч. посібник / Ю. М. Бисага, Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов, І. В. Решетар, М. М. Палінчак, О. Я. Рогач. — Ужгород : Ліра, 2007. — 370 с.

9. Бойкова М. А. Діалектична методологія ефективного державотворення і прогнозування розвитку країни : монографія / М. А. Бойкова, О. Ф. Омельченко. — К. : К.І.С., 2011. — 128 с.

10. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище : монографія / В. Л. Бредіхіна. — Х. : Вапнярчук Н. М., 2008. — 168 с.

11. Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я / за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-е вид., переробл. і допов. — К. : Юридична думка, 2012. — 1017 с.

12. Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. юрид. вуз. та фак. / Ф. В. Веніславський. — Х. : Право, 2014. — 376 с.

13. Галай В. О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посібник / В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта та ін. — К. : КНТ, 2009. — 220 с.

14. Гапоненко Л. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. / Л. В. Гапопенко, Л. М. Осадча. — Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2012. — 130 с.

15. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление : уче. для бакал. / Ю. В. Гимазова; под общ. ред. Н. А. Омельченко. — М. : Юрайт, 2014. — 452 с.

16. Демидов Д. Г. Влияние избирательного законодательства Российской Федерации на легальность и легитимность выборных органов государственной власти / Д. Г. Демидов. — СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2014. — 271 с.

17. Демків Р. Я. Конституційне право України : курс лекцій / Р. Я. Демків ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : [б. в.], 2012. — 331 с.

18. Дунюшкин П. А. Дисциплинарная ответственность судей (история и современность) : монография / П. А. Дунюшкин. — Н. Новгород : НА МВД России, 2013. — 312 с.

19. Дягілєв О. В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / О. В. Дягілєв. — X. : Майдан, 2011. — 252 с.

20. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : монографія / А. Єзеров. — Одеса : Юридична література, 2008. — 240 с.

21. Ильенко И. А. Признание результатов выборов недействительными: конституционно-правовая природа и основания применения : монография / И. А. Ильенко. — Иркутск : Ин-т законодательства и правовой информ. : Избирательная комис. Иркутской обл., 2013. — 231 с.

22. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. — К. : Юридична думка, 2009. — 216 с.

23. Конституционное право : учеб. для бакалав. / М. В. Варлен и др. ; отв. ред. В. И. Фадеев. — М. : Проспект, 2014. — 581 с.

24. Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв та ін. ; за ред. Ю. Г. Барабаша та А. О. Селіванова. — X. : Право, 2012. — 168 с.

25. Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Орленко та ін. ; за ред. Ю. І. Крегула. — 2-ге вид., допов. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 527 с.

26. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. — Х. : Право, 2008. — 416 с.

27. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспиту / [Ю. Г. Барабаш та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. — Х. : Право, 2012. — 303 с.

28. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юридична думка, 2008. — Т. 2. — 800 с.

29. Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Юридична думка, 2006. — Т. 1. — 544 с.

30. Конституція України : науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. — 2-ге вид., переробл. і допов. — Х. : Право, 2011. — 1128 с.

31. Костерина Э. В. Конституционное право России в схемах и таблицах : учеб. пособие / Э. В. Костерина. — 3-е изд. — М. : Проспект, 2014 — 186 с.

32. Кудрявцев Ю. А. Государственные режимы / Ю. А. Кудрявцев. — СПб. : Юридический центр-Пресс, 2012. — 540 с.

33. Лазор Л. І. Конституційне право України : словник-довідник / Л. І. Лазор, В. П. Михайлюк, С. Ф. Рашидов, В. А. Дроговоз. — Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. — 215 c.

34. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посібник / О. О. Майданник. — К. : Алерта, 2011. — 380 с.

35. Макарцев А. А. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : учеб. пособие / А. А. Макарцев, Э. С. Юсубов. — М. : Юрлитинформ, 2013. — 326 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.023 с.)