Кримінальне право.Особлива частина.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кримінальне право.Особлива частина. 

Нормативні акти

1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. Ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради України 1964. – № 13. – ст. 199

2. Військове законодавство України: Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 1999. – 800 с.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (із змінами) // Відомості Верховної Ради України, – 2003, –№ 18, – № 19-20, № 21-22, – ст.144.

4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24.03.99 р.

5. Загальні положення забезпечення безпеки атомних електростанцій. Затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України № 63 від 9 грудня 1999 р.

6. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України: Затверджений Наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року № 440 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 53 від 24.01.2006 р.; № 297 від 25.04.2006 р.; № 680 від 12.10.2006 р.; № 114 від 15.02.2007 р.).

7. Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002. – 600 с.

8. Кодекс законів про працю України. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002. – 152 с.

9. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р., які ратифіковані Україною відповідно 25 квітня 1991 р. і 17 грудня 1997 р.

10. Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. – Нью-Йорк: ООН, 1988. Дата підписання Україною: 16 березня 1989 р. Набуття чинності для України: 27 листопада 1991 р. (Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 1000-XII від 25.04.91р.)

11. Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 року. Ратифікована СРСР 18 березня 1954 року

12. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973.

13. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. –1996,. – № 30. – ст. 141.

14. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 85.

15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – ст.131.

16. Лісовий кодекс України // ЗУ. – К., 1996. – Т. 7. – С. 3 – 37.

17. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 року. Ратифікована УРСР 21 січня 1969 року.

18. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4.

19. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, і прекурсорів. Затверджений постановою КМ України від 6 травня 2000 р. № 770.

20. Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівням вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню. Затверджений наказом МВС № 651 від 5 вересня 1998 р.

21. Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпе￿￿им￿ ￿￿я￿з￿оров’я в разі зловживання ними. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 вересня 1995 р. № 172.

22. Питання щодо використання державних символів України. – Указ Президента України (Із змінами, внесеними згідно Указом Президента № 1143/2001 (1143/2001) від 26.11.2001).

23. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02 р. № 352 // ОВУ. – 2002. – № 13. – Ст. 656.

24. Положення про технічний захист інформації в Україні: затверджено Указом Президента України від 27.09.1999 р. № 1229/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – ст. 1934

25. Постанова Кабінету Міністрів України „Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення” від 6 листопада 1997 р. № 1238 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1336 від 25.08.1998 р.; № 1475 від 21.09.1998 р.; № 726 від 25.05.2006 р.).

26. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 // ЗП України. – 1996. – № 4. – Ст. 148.

27. Правила перетинання державного кордону громадянами України: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 57 // ЗП України. –1995. – № 4. – Ст. 92.

28. Правила судово-медичного визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 р. № 225/791.

29. Правила тримання осіб, узятих під варту і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань; Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту і засуджених: Затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 р. № 192 // ОВУ. – 2000. – № 44. – Ст. 1910.

30. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної експертизи. Затверджені наказом МОЗ № 6 від 17 січня 1995р.

31. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р.

32. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // ЗУ. – К., 1997. – Т. 7. – С. 423-427.

33. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.91 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст. 188.

34. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами) // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6, ст.30.

35. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 12 лютого 1998 р.

36. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р.

37. Про вибори Президента України: Закон України від 5 вересня 1999 р.

38. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. – Закон України від 8 лютого 1995 р.

39. Про затвердження «Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки»: постанова Кабінету міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 163.

40. Про громадянство України: Закон України від 18.01.01 р. (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 13, ст. 65).

41. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23.12.1993 р.– Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.

42. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

43. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16, ст. 93.

44. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року № 15 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

45. Про дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії. – Закон України від 11 січня 2000 р.

46. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54; 2000. – № 27. – Ст. 213.

47. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

48. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 11 червня 2009 року № 1508-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – 45. – ст. 692.

49. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, - 1992, - № 27, - ст. 385.

50. Про термін дії ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2000 № 1755.

51. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 року № 1506-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2009.

52. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 р. № 10. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

53. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

54. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 року № 4 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

55. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8
від 26.06.92 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

56. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 286

57. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII (із змінами) // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 30, ст.379.

58. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України // Відомості Верховної Ради України країни, 1995, № 10, Ст.62.

59. Про Збройні Сили України: Закон України від 05.10.2000 р.

60. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657–ХІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650.

61. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень від 11 червня 2009 року № 1507-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – ст. 692.

62. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р. (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

63. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року № 1775-III (із змінами) // Відомості Верховної Ради України, – 2000, – № 36, – ст.299.

64. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності; постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755.

65. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132.

66. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1991 // www.rada.gov.ua.

67. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 13.05.99 р. // Відомості Верховної Ради України, - 1993, - № 44, - ст. 416.

68. Про об’єкти підвищеної небезпеки. – Закон України від 18 січня 2001 р.

69. Про оборону України: Закон України від 06.12.91 р.

70. Про основи національної безпеки України. Закон України // Голос України. – 2003.– 22 липня. – № 134 (31 – 34).

71. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. в ред. від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252.

72. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.

73. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р.

74. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України // Відомості Верховної Ради України, – 2000, – № 28, – ст. 222.

75. Про пожежну безпеку: Закон України // Відомості Верховної Ради України, –1994, – № 5, – ст. 21.

76. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // ЗУ. – К., 1996. – Т. 5. – С. 238-248.

77. Про посадових осіб органів державної влади, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць: Указ Президента України від 18.10.2000 р.

78. Про Правила дорожнього руху: Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. N 1306.

79. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р.

80. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25 квітня 2003 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

81. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 року № 5 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

82. Про практику застосування судами України законодавства в справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27.03.87 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

83. Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 03.10.86 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

84. Про практику застосування судами України законодавства про розкрадання державного та колективного майна: Постанова Пленуму Верховного суду України від 25.09.81 р. № 7 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

85. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

86. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року № 6// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

87. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. №13 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

88. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №19. - Ст. 143.

89. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р.

90. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII (із змінами) // Відомості Верховної Ради України України, –1991, – № 39, – ст.510.

91. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України, –1994, – № 39, – ст.510.

92. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України від 20.12.1991. № 2011-ХІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – ст. 90.

93. Про статус народного депутата України. Закон України від 22.03.2001. № 2328-ІІІ.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

94. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26.04.2002 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

95. Про судову практику в справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06.11.2009 р.

96. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

97. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

98. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. № 2. // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

99. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 № 2 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

100. Про судову практику в справах, пов’язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 року № 6 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

101. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

102. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року № 17 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007

103. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 8// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

104. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

105. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

106. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 10// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: Одіссей, 2007.

107. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

108. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Закон України від 22.06. 2000 р. № 1835 – ІІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – ст. 238.

109. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 грудня 1997р.

110. Про Червону книгу України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ГУ. – 2002. – 14 березня.

111. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1 лютого 1995 року. Ратифікована Україною 9 грудня 1997 року.

112. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Затверджений Законом України від 24.03.99 р.

113. Таблиці невеликих, великих та особливих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 р.

114. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435–ІV. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 

Основна література

1. Кримінальне право і законодавство України. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2005. – 432 с.

2. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Мельника, В.А.Клменка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

3. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с.

4. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

5. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / Александров Ю. В., Антипов В. І., Володько М. В. та ін. - К.: Леся 2006. – 242 с.

6. Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007—2008. / За заг. ред. В.В.Сташиса.– К.: Юрiнком. 2009. – 384 с.

7. Кримінальний кодекс: Науково-практичний коментар за редакцією проф. Сташиса і Тація. – Х., 2008. – 848 с.

8. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. 2-ге видання. – К.: Юрiнком. 2009. – 384 с.

9. Науково – практичний коментар до ККУ. / За ред. М.І. Мельника, М. І. Хавронюка . – К.: Канон. 2005. – 936 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) /За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.

11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С Яценка. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с.

12. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року /За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. – К.: Канон, А.С.К., 2006. – 1104 с.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка, 2005.-1064 с.

14. Уголовное право Украины / Под ред. В.М.Тертишника – К., Юринком – Интер, 2005. - 429 с.

15. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, профессор Е.Л. Стрельцов. —X.: ООО «Одиссей», 2006. — 720 с.

16. Хавронюк M.I. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. — К.: НУВС 2004. – 640 с.

Додаткова література

1. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // ПУ. - 2002. - №3. - с. 150-154.

2. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002. - №14. – с. 9.

3. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. – К.: Редакційно-видавничий центр „Київський університет”, –1997.

4. Андрушко П.П. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 9. – С.28-87.

5. Андрушко П.П. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2. – С.26-35.

6. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: об’єкт і система // Кримінальне право України. – 2006. - № 12. – С. 3-28.

7. Андрушко П.П. Коментар до розділу XVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» Особливої частини Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 3. – К.: ТОВ «Укр. інф.-пр. центр». – С. 65-86.

8. Андрушко П.П. Коментар до статей 199-201 розділу VII "Злочини у сфері господарської діяльності" Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. - № 9. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С. 14-39.

9. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К.: ФОРУМ, 2005. – 297 с.

10. Андрушко П.П. Кримінально-правова характеристика окремих злочинів у сфері службової діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 10. – Київ:ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С.31-78.

11. Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом XVII Кримінального кодексу України: Навч. посібник. – К.: Ін Юре, 2003. – 116 с.

12. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посібник. – К.:МАУП, 2002. – 128 с.

13. Бахуринська О. До питання про потерпілого від порушень вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. – Київ. – С.85-88.

14. Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. - №3. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С. 10-31.

15. Берзін П.С. Коментар до статей 248-250 розділу VIII „Злочини проти довкілля” Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. - № 9. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С.40-52.

16. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С., та ін. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

17. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

18. Борисов В. Коментар до розділу Х КК України // Юридичний вісник України. – 2001. – № 39(327) 29 вересня – 5жовтня. – С. 25—32.

19. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1990.

20. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Харков: Консум, 2001.

21. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: НПКФ „КОНСУМ”, 1995. – 104 с.

22. Борисов В.І. Коментар до статті 149 Кримінального кодексу України [Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини] // Кримінальне право України. – 2006. - № 2. – С. 17-23.

23. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юристъ, 1999.

24. Бояров В.І. Коментар до статей 293-295 розділу XII "Злочини проти громадського порядку та моральності" Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. - № 12. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С.34-39.

25. Бриллиантов В. Похищение человека или захват заложника? // Российская юстиция. – 1999. – № 9 – С. 43.

26. Брич Л.П, Навроцький В.О. Кримінально-правова: кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К., 2000.

27. Брич Л.П. Розмежування згвалтування із суміжними складами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи // Життя і право. – 2004. - № 4. – Львів. – С.69-78.

28. Бутузов В.М. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку : Наук.-практ. комент.. – К.:Друкарня МВС України, 2005. – 87 с.

29. Владимиров В.А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. – М: Юрид. лит., 1986.

30. Вознюк В. Посадова і службова особа: конституційно-правовий та кримінально-правовий аспекти // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2. – С.36-42.

31. Володимиров О. Про відповідальність за порушення встановлених вимог пожежної безпеки // Пожежна безпека. – 2004. – № 7. – Київ: Науково-виробниче підприємство „Спецпожсервіс”, 1996. – С.25.

32. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. – Київ. – 2002.

33. Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. – Вопросы уголовно – правовой квалификации. – М., 1978.

34. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2003.

35. Головкін Б. Розмежування розбою, вчиненого організованою групою, і бандитизму // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 53-61.

36. Гончаренко В.Г. Коментар до статей 115, 116 розділу II "Злочини проти життя та здоров’я особи" Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. - № 8. – C.32-50.

37. Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: Навч. посібник. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 192 с.

38. Гричанин Н., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. 1997. № 11. С. 37—38.

39. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины: Особенная часть: Конспект лекций. – Харьков, 2003.

40. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Харків, 2001.

41. Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1973.

42. Дзундза В.В. Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антисуспільну діяльність згідно з новим КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 22. – С.36-38.

43. Діордіца І. Поняття злочину проти основ національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С.145-147.

44. Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп’ютерної інформації як форми об’єктивної сторони злочину передбаченого ст. 362 КК України // Юридичний журнал. – 2006. – № 6. – С.54-56.

45. Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфіка­ції, проблеми вдосконалення законодавства // ЮВУ. – 2000. – 7—13 грудня.

46. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності кримінально-правова характеристика. – К., 2003.

47. Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва як злочинного посягання на систему оподаткування // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. - № 4. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С.43-91.

48. Дячкін О.П. Встановлення об’єктивної сторони злочинів за статтею 188 КК України та інших злочинів проти власності // Право і безпека. – Т.1. 2002. - №4. – с.59-63.

49. Дьяков С.В., Игнатов А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. – М.: Юрид лит., 1988.

50. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). – М.: NОТА ВЕNЕ, 2000.

51. Емельянов В.П. Терроризм, бандитизм, диверсия: вопросы разграничения // Законность. – 2001. - Москва. – С.53-54.

52. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. Посібник / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х.: Рубікон, 1996.

53. Жевлаков Э. Ответственность за незаконный посев и выращивание наркотикосодержащих культур // Соц. законность. – 1985. – № 9. – С. 45–47.

54. Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность: Учебное пособие. – М.: Белые альвы, 1996.

55. Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М.: Госюриздат, 1969.

56. Здравомыслов Б.В Должностные преступления. Понятие и квалификация. – М., 1975.

57. Зелінський А.Ф., Коржанський М. І. Корислива злочинна діяльність. – К., 1998.

58. Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002. – 600 с.

59. Злочини проти особистої волі людини: Збірник матеріалів науково-практичного семінару (Харків, 19-20 вересня 2000 р.) / Під ред. В.В. Сташиса. – Харків: Книжкове видавництво “Лествиця Марії”, 2002.

60. Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взаємовідносини // Право України. – 2002. – № 3. – С. 147 – 150.

61. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М. – 1979.

62. Карчевський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002.

63. Кваша О.О. Поняття злочинів проти правосуддя // Правова держава. – Вип.16. – 2005. – С.376-382.

64. Кириченко О.В. Предмет завідомо неправдивого повідомлення про загрозу громадській безпеці // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2005. - № 4. – С. 275-281.

65. Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве//Государство и право. 1998. N 5. С. 68-75.

66. Клименко В. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві // ЮВУ. – 2000. – 26 жовтня-1 листопада.

67. Клименко В.А., Мельник Я.Я., Хавронюк Н.И, Уголовная ответственность за должностные преступления. – К., 1996.

68. Клименко В.А., Уголовно – правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. – К., 1993.

69. Коляда П.В. Коментар до статей 281-292 розділу ХI „Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту” Кримінального кодексу України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 6. – Київ: ТОВ „Український інформаційно-правовий центр”. – С.9-32.

70. Кондратов Д.Ю. Кримінально-правова охорона таємниці особистої кореспонденції (історичний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2006. - № 1. – С.30-36.

71. Контрабанда: засоби попередження та протидії: Навч. посібник. – К.: МІВВЦ, 2001. – 118 с.

72. Коржанский М.Й. Квалификация следователем должностных преступлений. – Волгоград, 1986.

73. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге. – К.: Атіка, 2002.

74. Коржанський М.И. Кваліфікація злочинів проти власності. – К., 1995.

75. Коржанський М.Й. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К.:Юрінком, 1996. – 80 с.

76. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.: Юрінком, 1996. – 144 с.

77. Корчева З.Г. Уголовно-правовая охрана природы в УССР: Учебное пособие. – Харьков, 1975.

78. Кругликов Л. Л. О структуре, санкциях и некоторых элементах диспозиций статей Особенной части // Вопросы уголовной ответственности и ее дифференциации. – Ярославль, 1994. - С. 18—31.

79. Кудрявцев В.Н. Международное уголовное право. – М. – 1995.

80. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлении. – М., 1999.

81. Куцевич М. Екоцид як злочин проти безпеки людства за міжнародним кримінальним правом // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С.127-130.

82. Лановенко И.П. Борьба с преступлениями против трудовых прав и безопасности производства. К.: “Наукова думка”, 1971. – 146 с.

83. Лановенко И.П., Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. АН УССР. Ин-т государства и права. Отв. ред. И.П. Лановенко – Киев.: “Наук. Думка”, 1989. – 280 с.

84. Лащук Є.В. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. – 2001. – № 3. – С. 75-78.

85. Леонов Б. Аналіз практики застосування законодавства про відповідальність за бездіяльність військової влади // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – Київ. – С.113-116.

86. Леонов Б. Особливості об’єктивної сторони складу злочину „бездіяльність військової влади” // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №5. – Київ. – С.94-97.

87. Леонтьев Ю.Б. Токсикомания: медицинские, социальные и правовые аспекты проблемы // Сов. гос.и право. – 1988. – № 5.

88. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навч. посібник. – К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 204 с.

89. Лихова С.Я. Кримінально-правова охорона трудових прав - людини, громадянина, працівника // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 1. – Київ. – С.37-49.

90. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002.

91. Лукашов А.И., Мухин Г.Н. <Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)