Шкала оцінок комунікативних та організаторських здібностейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінок комунікативних та організаторських здібностей 

кк К0 Шкальна оцінка
0,10-0,45 0,20 - 0,55
0,46 - 0,55 0,56 - 0,65
0,56 - 0,65 0,66 - 0,70
0,66-0,75 0,71 - 0,80
0,76 - 1,00 0,81 - 1,00

При аналізі отриманих результатів необхідно враховувати такі показники:

Досліджувані, які отримали оцінку 1, характеризуються низьким рівнем проявлення комунікативних та організаторських здібностей.

Досліджувані, які отримали оцінку 2, комунікативні та організа­торські нахили властиві на рівні, нижче середнього. Вони не праг­нуть до спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, колек­тиві, переважно проводять час у самоті, обмежують свої знайомства, відчувають труднощі при встановленні контактів з людьми та висту­паючи перед аудиторією, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко переживають образи, проявлення ініціативи у громадській діяльності дуже занижене. У багатьох спра­вах вони прагнуть уникати прийняття самостійних рішень.

Досліджуваним, які отримали оцінку 3, характерний середній рівень проявлення комунікативних та організаторських здібностей. Вони прагнуть до контактів з оточуючими, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють власну думку, планують свою діяльність. Але потенціал їхніх здібностей не відрізняється високою стійкістю. Ця група досліджуваних потребує подальшої серйозної і планомірної роботи по формуванню та розвитку комунікативних й організаторсь­ких здібностей.

Досліджувані, які отримали оцінку 4, відносяться до групи з ви­соким рівнем проявлення комунікативних та організаторських на­хилів. Вони не розгублюються у нових обставинах, швидко знахо­дять друзів, постійно прагнуть розширювати коло своїх знайомств,


займаються громадською діяльністю, допомагають близьким друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації суспільних заходів, здатні приймати самостійні рішен­ня у складних обставинах. Все це вони роблять не примусово, а ке­руючись внутрішнім прагненням.

Досліджувані, які отримали оцінку 5, мають дуже високий рівень виявлення комунікативних та організаторських здібностей. Вони відчувають потребу у комунікативній та організаторський діяльності і активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних обстави­нах, невимушено поводять себе у новому колективі, ініціативні, відда­ють перевагу самостійності у прийнятті рішень у важкий справі або у складній ситуації, відстоюють свій погляд та домагаються, щоб він був прийнятим товаришами, можуть внести пожвавлення у незнай­ому компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполег­ливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікації та організаторський діяль­ності.

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ

Порядок роботи. Треба відповісти на кожне запитання (всього 48 запитань). «Так» чи «Ні» й записати свою відповідь поряд з номе­ром запитання. Не слід витрачати багато часу на обмірковування питань. Давайте ту відповідь, яка першою спаде Вам на думку.

1. Вам подобається часто бувати в компанії?

2. Ви уникаєте тих речей, які ненадійні, неміцні, хоча і гарні?

3. Чи часто у Вас бувають піднесення настрою?

4. Під час бесіди Ви дуже швидко говорите?

5. Вам подобається робота, що потребує повного напруження сил та здібностей?

6. Чи буваєте, що Ви передаєте чутки?

7. Чи вважаєте Ви себе людиною дуже веселою та життєрадіс­ною?

8. Ви звикаєте до певного одягу, його кольору і крою так, що неохоче змінюєте цього на що-небудь інше?

Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності

9. Чи часто Ви відчуваєте, що маєте потребу в людях, які Вас розуміють, можуть підбадьорити і втішити?

10. У Вас дуже швидкий почерк?

11. Чи шукаєте Ви самі собі роботу, заняття, хоча можна було б відпочивати?

12. Чи буває так, що Ви не виконуєте своїх обіцянок?

13. У Вас багато дуже хороших друзів?

14. Чи важко Вам відірватися від справи, якою Ви захоплені, та перейти до іншої?

15. Чи часто Вас мучить почуття провини?

16. Завжди Ви ходите дуже швидко, незалежно від того, поспішає­те чи ні?

17. У школі Ви билися над важкими задачами до тих пір, поки не розв'язували їх?

18. Чи буває, що іноді Ви міркуєте гірше, ніж звичайно?

19. Вам легко знайти спільну мову з незнайомими людьми?

20. Чи часто Ви плануєте, як будете поводитися при зустрічі, бесіді тощо?

21. Ви запальні і легко ображаєтесь через натяки та жарти?

22. Під час бесіди зазвичай Ви швидко жестикулюєте?

23. Найчастіше Ви прокидаєтесь вранці свіжим і бадьорим?

24. Чи бувають у Вас такі думки, що Ви не хотіли б, щоб про них знали інші?

25. Ви любите жартувати над іншими?

26. Чи схильні Ви до того, щоб добре перевірити свої думки, перед тим як їх повідомити комусь?

27. Чи часто Вам сняться жахи?

28. Зазвичай Ви легко запам'ятовуєте і засвоюєте новий матеріал?

29. Ви настільки активні, що Вам важко навіть декілька годин бути без справи?

30. Чи бувало, що, іноді, коли Вас дратували, ви втрачали вит­римку?

31. Вам не важко внести пожвавлення в досить нудну компанію?

32. Ви досить довго обмірковуєте, приймаючи якесь, навіть не дуже важливе, рішення?

33. Вам говорили, що Ви берете все дуже близько до серця?

34. Вам подобається грати в ігри, які потребують швидкості, хо­рошої реакції?

35. Якщо у Вас щось довго не виходить, Ви все ж намагаєтесь зробити це?

36. Чи виникало у Вас, хоч і на короткий час, почуття роздрато­ваності на ваших батьків?

37. Чи вважаєте себе відкритою і товариською людиною?

38. Зазвичай Вам важко захоплюватися новою справою?

39. Чи хвилює Вас відчуття, що Ви чимось гірший за інших?

40. Чи важко Вам спілкуватися з повільними і неквапливими людьми?

41. Протягом дня Ви можете довго продуктивно займатися чи­мось, не відчуваючи втоми?

42. У Вас є звички, яких слід було б позбутися?

43. Вас приймають іноді за людину безтурботну?

44. Чи вважаєте Ви себе хорошим товаришем тільки того, чия симпатія до Вас надійна і перевірена?

45. Вас можна швидко розсердити?

46. Під час дискусії Ви швидко знаходите потрібну відповідь?

47. Ви можете примусити себе довго й продуктивно, не відволі­каючись, займатися чим-небудь?

48. Буває, що Ви говорите про речі, в яких зовсім нічого не розу­мієте?

Опитувальник дозволяє діагностувати такі полярні властивості темпераменту: екстраверсію-інтроверсію, ригідність-пластичність, емоційну збудженість-емоційну врівноваженість, темп реакції (швид-кий-повільний), активність (висока-низька), крім того, щирість дос­ліджуваного у відповідях на запитання. Кожна властивість темпера­менту оцінюється за допомогою опитувальника. При цьому необхідно скласти за рядками відповіді «Так» (в коді визначені їх номери) і отримати суми помножити на коефіцієнт (3, 2 чи 1 бал), потім те саме зробити й з негативними відповідями. Після цього підрахувати загаль­ну суму балів, яка характеризує певну властивість темпераменту.

Завершення роботи. Визначіть щирість відповідей на запитання за шкалою: висока — 13-20 балів, середня — 8-12 балів, низька — 0-7 балів (відповіді ненадійні). Потім, керуючись таблицею «Середня оцінка та зони вираження властивостей темпераменту», визначіть ступінь вираження кожної властивості та напишіть по це, наприклад: темперамент характеризується дуже високою екстраверсію (24 б),


помірною пластичністю (7 б), дуже високою емоційною врівноваже­ністю (5 б), швидким темпом реакції (14 б) і низькою активністю (9 6).

Код опитувальника

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.005 с.)