ФОРМУЛА ТЕМПЕРАМЕНТУ (За А.Бєловим)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФОРМУЛА ТЕМПЕРАМЕНТУ (За А.Бєловим)Порядок роботи. Потрібно відповідати на кожне запитання «Так» чи «Ні». Якщо Ваша відповідь позитивна, то номер відповіді обведіть кружечком, якщо Ваша відповідь негативна — поставте хрестик. Не слід витрачати багато часу на обміркування запитання. Давайте ту відповідь, яка першою спаде Вам на думку.

1. Непосидючі та метушливі.

2. Невитримані, запальні.

3. Рішучі й ініціативні.

4. Уперті.

5. Винахідливі у суперечці.

6. Працюєте уривчасто.

7. Схильні до стресу.

8. Незлопам'ятні й необразливі.

9. Нестерпні.

10. Ваша мова швидка, пристрасна, але плутана.

11. Неврівноважені та схильні до гарячковості.

12. Агресивний забіяка.

13. Нестерпні до недоліків.

14. Володієте виразною мімікою.

15. Здатні на швидкі дії.

16. Невтомно прагнете до нового.

17. У Вас різкі, поривчасті рухи.

18. Наполегливі у досягненні мети.

19. Різкі й прямолінійні у стосунках з людьми.

20. Схильні до різких змін настрою.


Додаток 1. Психолог, прак. щодо дослідження провідних індивід.-псих, рис особистості керівника

21. Веселі й життєрадісні.

22. Енергійні й діловиті.

23. Часто не доводите справу до кінця.

24. Схильні переоцінювати себе.

25. Схильні швидко схоплювати нове.

26. Нестійкі в інтересах й нахилах.

27. Легко переживаєте невдачу.

28. Із захопленням беретеся за будь-яку нову справу.

29. Можете враз охолонути, якщо справа перестає Вас цікавити.

30. Легко пристосовуєтесь до різних обставин.

31. Швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу.

32. Обтяжуєтеся одноманітною, повсякденною, копіткою працею.

33. Товариські й чуйні, не відчуваєте скутості з новими для Вас людьми.

34. Витривалі й працездатні.

35. Ваша мова гучна, швидка, чітка, супроводжується виразною мімікою.

36. Зберігаєте самовладання у несподіваній, складній обстановці.

37. У Вас завжди піднесений настрій.

38. Швидко засинаєте і пробуджуєтеся.

39. Часто не зібрані, виявляєте поспішність у рішеннях.

40. Схильні іноді ковзати по поверхні. Відволікаєтеся.

41. Спокійні й холоднокровні.

42. Послідовні у справах й докладні.

43. Обережні й розсудливі.

44. Вмієте чекати.

45. Мовчазні й не можете даремно говорити.

46. Ви говорити спокійно, розмірено, із зупинками, без різкого вираження емоцій, без жестикуляції і міміки.

47. Стримані й терплячі.

48. Доводите почату справу до кінця.

49. Не витрачаєте даремно сил.

50. Суворо дотримуєтеся виробленого розпорядку дня, системи


54. Постійні у своїх відносинах й інтересах.

55. Повільно включаєтесь у роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу.

56. Різні у ставленні до всіх оточуючих.

57. Любите акуратність та порядок у всьому.

58. Важко пристосовуєтеся до нової обставини.

59. Маєте витримку.

60. Спокійно стоїте в черзі.

61. Сором'язливі.

62. Розгублюєтеся у новій обстановці.

63. Вагаєтесь встановити контакт з незнайомими людьми.

64. Легко переносити самотність.

65. Не вірити у свої сили.

66. Відчуваєте пригніченість й розгубленість при невдачах.

67. Схильні замикатися у собі.

68. Швидко стомлюєтесь.

69. Ваша мова спокійна, слабка, тиха, іноді переходить на шепіт.

70. Мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника.

71. Вразливі до сліз.

72. Надзвичайно сприйнятливі до похвали й осудження.

73. Надто вимогливі до себе і до оточуючих.

74. Схильні до підозри і до оточуючих.

75. Хворобливо чутливі та вразливі.

76. Безмірно образливі.

77. Скриті й не товариські, нікому не розповідаєте про свої справи.

78. Малоактивні і несміливі.

79. Покірливі.

80. Прагнете викликати співчуття та дістати допомогу в оточуючих.

Опитувальник дозволяє діагностувати такі види темпераменту, як холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

Представники холеричного темпераменту відрізняються підвище­ною рухливістю, неврівноваженістю в поведінці, діях, і вчинках. Ке­рівник з холеричним темпераментом, як правило, агресивний, запаль­ний, прямолінійний у стосунках з іншими людьми, енергійний-І.П.Павлов зазначав, що це бойовий тип, завзятий, він легко і швид­ко дратується. Керівник із цим типом темпераменту вирізняється


Додаток 1. Психолог, прак. щодо дослідження провідних індивід.-псих, рис особистості керівника

різкою зміною глибоких почуттів, що супроводжуються сильними емоційними переживаннями, які завжди дістають зовнішнє виражен­ня в міміці, жестах, швидкій мові. Керівники з цим темпераментом продуктивні за умови неодноманітної роботи, там, де треба швидко приймати рішення, ризикувати, проявляти ініціативу.

Особи сангвінічного темпераменту рухливі та врівноважені. І.П. Павлов, характеризуючи їх, писав, що сангвінік — палкий, дуже продуктивний діяч, але тільки тоді, коли в нього багато цікавих справ, тобто є постійне збудження. Якщо ж таких справ немає, він нудьгує, стає млявим. Для нього характерні легкість і швидкість виникнення нових почуттів та емоційних станів (горя, радості, ненависті тощо), які швидко змінюються й у пам'яті закарбовуються на недовго. Як правило, Керівник із цим темпераментом має гнучкий розум, дотеп­ний. Він безтурботний, легко пристосовується до нових умов, това­риський, швидко налагоджує контакт з людьми і може підтримати добрий настрій у трудовому колективі. Сангвінік охоче береться за нову справу, але не завжди доводить її до кінця, може втратити інте­рес до неї, а надто якщо ця справа потребує терпіння і тривалої ко­піткої праці.

Особи з флегматичним темпераментом, на думку І.П.Павлова, спокійні, врівноважені, наполегливі й завзяті трудівники. Інертність нервових процесів у них створює умови для спокою і холоднокров­ності. Флегматиків за будь-яких обставин вивести із себе практично неможливо. Ці якості проявляються і в стосунках із товаришами та колегами. Ця людина в міру товариська, настрій її завжди рівний. Працездатна, вона ніколи не марнує сил, розраховує їх наперед, спра­ву, як правило, доводить до кінця, нову інформацію засвоює повільно, але ґрунтовно. Флегматику важко переключитися з однієї діяльності на іншу, важко пристосуватися до нових умов, міміка невиразна.

Для керівників з меланхолічним темпераментом характерна дуже висока емоційна чутливість; вони дуже вразливі, швидко стомлюють­ся. Рухи в них сповільнені. Емоційні переживання меланхоліків ха­рактеризуються великою глибиною, що часто накладає відбиток на особистість у цілому. Вони нерішучі, тяжко переживають невдачі, кожну з яких вони сприймають як особисту трагедію. Меланхоліки відлюдькуваті, часто ніяковіють, почуваються незручно, відчувають Розгубленість і нерішучість.


Дешифратор

 

Вид темпераменту Позитивні відповіді
холерик від 1 до 20
сангвінік від 21 до 40
флегматик від 41 до 60
меланхолік від 61 до 80

Темперамент характеризується такими властивостями (слід вра­ховувати кількість позитивних відповідей на відповідні види темпе­раменту):

16-20 — яскраво виражений;

10-15 — помірно виражений;

6-10 — слабо виражений.

ОПИТУВАЛЬНИК АЙЗЕНКА

Вступні зауваження. Автор двофакторноі моделі особистості Г.Ай-зенк як показник основних властивостей особистості використову­вав екстраверсію-штроверсію та невротизм. У загальному розумінні екстраверсія — це спрямованість особистості на оточуючих людей, на події, інтроверсія — поняття, синонімічне стурбованості, — вияв­ляється як емоційна нестійкість, напруженість, емоціональна збуд­ливість, депресивність.

Так, екстраверт, порівнюючи з інтровертом, складніше виробляє умовні рефлекси, володіє більшою терпимістю до болю, але меншою терпимістю до сенсорної депривації, внаслідок чого не переносить одноманітності, частіше відволікається під час праці та ін. Типовими проявами у поведінці екстраверта є товариськість, імпульсивність, недостатній самоконтроль, висока пристосованість до середовища, відкритість у почуттях. Він чуйний, життєрадісний, впевнений у собі, прагне лідерства, має багато друзів, нестриманий, любить розважа­тися, ризикувати, дотепний, не завжди люб'язний.

У інтроверта переважають такі особливості поведінки: часто заг­либлений у себе, відчуває труднощі, налагоджуючи взаємини з людь­ми та адаптуючись до реальності. У більшості випадків інтроверт спокійний, врівноважений, миролюбний,- його дії продумані та раН'


Додаток 1. Психолог, прак. щодо дослідження провідних індивід.-псих, рис особистості керівника

іональні. Коло друзів у нього невелике. Він високо цінить етичні норми, любить планувати майбутнє, міркує над ним, що, як буде робити, не піддається миттєвим пориванням, песимістичний. Інтро­верт, не любить хвилювань, дотримується заведеного порядку. Він суворо контролює свої почуття і рідко поводиться агресивно, послуж­ливий.

На одному полюсі невротизму (високі оцінки) знаходяться так звані невротики, які відрізняються нестабільністю, неврівноважені­стю нервово-психічних процесів, емоційною нестійкістю, лабільністю вегетативної нервової системи. Тому вони легко збуджуються, для них характерні зміни настрою, чутливість, а також тривожність, не­спокійність, повільність, нерішучість.

Другий полюс невротизму (низькі оцінки) — це емоційно стабільні особистості, які характеризуються спокійністю, врівнова­женістю, впевненістю та рішучістю.

Показники екстраверсії-інтроверсії та нестабільності-стабільності взаємонезалежні і біполярні. Кожен з них — це континуум між дво­ма полюсами вкрай виявленої особистої властивості. Поєднання цих двох різною мірою виявлених властивостей створює неповторну своєрідність особистості. Характеристики більшості досліджуваних розташовуються між полюсами, частіше ближче до центру. Відстань показника від центра показує ступінь відхилення від середнього з відповідним вираженням особистих властивостей.

Порядок роботи. Тестування проводиться індивідуально або в групі. Дослідник дає досліджуваним роз'яснення: «Вам буде запро­поновано відповісти на низку запитань. Відповідайте «Так» чи «Ні», ставлячи плюс у відповідній графі відразу, тому що важлива Ваша перша реакція. Майте на увазі, що досліджуються деякі особистісні, а не розумові здібності. Тому правильних чи неправильних відпові­дей тут немає». Потім дослідник нагадує, що досліджувані мають працювати самостійно і пропонує почати роботу.


Особистісний опитувальник

1. Як часто Ви відчуваєте потяг до нових вражень для того, щоб «стрепенутися», відчути збудження?

2. Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, які Вас розуміють, можуть підбадьорити або втішити?

3. Ви людина безпечна?

4. Чи не вважаєте Ви, що Вам дуже важко відповісти «Ні»?

5. Чи замислюєтесь Ви перед тим, як що-небудь розпочати?

6. Якщо Ви обіцяєте щось зробити, чи завжди Ви дотримуєтесь обіцянок (незалежно від того, зручно це Вам чи ні)?

7. Чи часто у Вас бувають спади та піднесення настрою?

8. Звичайно Ви дієте і говорити швидко, не роздумуючи?

9. Чи часто Ви відчуваєте себе нещасливою людиною без дос­татніх на те причин?

10. Зробили б Ви майже все, що завгодно, на спір?

11. Чи виникає у Вас почуття ніяковіння та сором'язливості, коли хочете завести розмову з симпатичною (ним) незнайомкою (цем)?

12. Чи втрачаєте Ви іноді витримку, лютуєте?

13. Чи часто Ви дієте під впливом миттєвого настрою?

14. Чи часто Ви непокоїтеся через те, що зробили або сказали що-небудь таке, чого не слід було робити або говорити?

15. Чи віддаєте Ви перевагу звичайним книгам, ніж зустрічам з людьми?

16. Чи легко Вас образити?

17. Чи любите Ви часто бувати у компанії?

18. Чи бувають у Вас іноді думки, які б Ви хотіли приховати від інших?

19. Правильно, що Ви іноді досить повні енергії, що все «горить у руках», а іноді зовсім мляві?

20. Чи прагнете Ви мати якнайменше друзів, проте особливо близьких Вам?

21. Чи часто Ви мрієте?

22. Коли на Вас кричать, Ви відповідаєте тим же?

23. Чи часто Вас хвилює почуття провини?

24. Чи всі Ваші звички хороші та бажані?

25. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і щосили повесели­тися в компанії?


Додаток 1. Психолог, прак. щодо дослідження провідних індивід.-псих, рис особистості керівника

26. Чи вважаєте Ви себе людиною збудливою і чутливою?

27. Чи вважають Вас людиною жвавою та веселою?

28. Чи часто, після того як зробили яку-небудь важливу справу, Ви відчуваєте, що могли зробити її краще?

29. Чи більше Ви мовчите, коли знаходитесь в колі інших людей?

30. Ви іноді розпускаєте плітки?

31. Чи буває, що Вам не спиться через те, що різні думки лізуть у голову?

32. Якщо Ви хочете дізнатись що-небудь, то Ви краще дізнаєтесь про це з книги, ніж спитаєте?

33. Чи бувають у Вас серцебиття?

34. Чи до вподоби Вам робота, яка вимагає від Вас постійної уваги?

35. Чи бувають у Вас напади тремтіння?

36. Чи завжди Ви платили б за провіз багажу на транспорті, якби не побоювалися перевірки?

37. Вам неприємно знаходитись у товаристві, де насміхаються один над одним?

38. Ви дратливі?

39. Чи подобається Вам робота, яка вимагає швидкості дій?

40. Чи хвилюєтесь Ви з приводу будь-яких неприємних подій, що могли б статися?

41. Ви ходите повільно і неквапливо?

42. Ви коли-небудь спізнювались на побачення або роботу?

43. Чи часто Вам сняться кошмари?

44. Чи правда, що Ви так любите поговорити, що ніколи не про­пустите нагоди поспілкуватися з незнайомою людиною?

45. Чи турбує Вас який-небудь біль?

46. Чи відчували б Ви себе дуже нещасливою людиною, якби довгий час були позбавлені широкого спілкування?

47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?

48. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам відверто не подо­баються?

49. Чи можете Ви сказати, що Ви надто впевнена в собі людина?

50. Чи легко Ви ображаєтесь, коли люди вказують на Ваші по­милки у роботі або на Ваші особисті промахи?

51. Ви вважаєте, що важко отримати справжнє задоволення від вечірки?

52. Чи турбує Вас відчуття, що Ви чимось гірші за інших?

 

 


53. Чи легко Вам внести пожвавлення в досить нудну компанію?

54. Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких недостатньо розу­мієтесь?

55. Чи турбуєтесь Ви про своє здоров'я?

56. Чи любите Ви жартувати над іншими?

57. Чи страждаєте Ви від безсоння?

Оброблення результатів. Після заповнення досліджуваними ар­кушів відповідей дослідник, використовуючи ключ, підраховує бали за показниками: Е — екстраверсія, Н — невротизм, Б — брехня (кож­на відповідь, яка співпадає з ключем, оцінюється як один бал). Ре­зультати записуються в протокол.

При аналізі результатів тестування слід дотримуватися таких орієнтирів.

Екстраверсія - інтроверсія: 12 — середнє значення; >=15 — екст­раверт; >= 19 -яскравий екстраверт; <= 9 — інтроверт; <= 5 — яск­равий інтроверт.

Невротизм: 9-13 — середній рівень невротизму; >= 15 — висо­кий рівень невротизму; >= 19 — дуже високий рівень невротизму; <= 7 — низький рівень невротизму.

Шкала брехні

 

Кількість балів Зміст ВІДПОВІДІ
ДоЗ 4-5 6 і більше щира відповідь ситуативна відповідь нещира відповідь

Додаток 1. Психолог, прак. щодо дослідження провідних індивід.-псих, рис особистості керівника

Протокол заняття

Прізвище, ім'я, по батькові .........................................................

Дата .................. Вік ................... Освіта............................

Аркуш відповідей

 

 

 

 

№ з/п Відповіді № з/п Відповіді № з/п Відповіді
так ні так ні так ні
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    ЗО        
           
           
           
           
           
           
           
           

Е= Н= Б=

Ключ

Екстраверсія - питання: 1, 3, 8, 10, 17, 13, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 — відповіді «Так»; питання: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51 — відповіді «Ні».

Невротизм - питання: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 відповіді «Так».

Брехня - питання: 6, 24, 36 — відповіді «Так»; питання: 12, 18, ЗО, 42, 48, 54 — відповіді «Ні».
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.015 с.)