Тема 1. Історія методики викладання літератури в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Історія методики викладання літератури в УкраїніТема 1. Історія методики викладання літератури в Україні

План лекції

1. Початок літературної освіти як читання релігійної літератури в школах Україні.

2. Розвиток українських шкіл ХІХ століття. Методика вивчення античної та російської літератури.

3. Історія методики викладання літератури радянського періоду. Внесок М.Рибникової, Г. Гуковського, П. Волинського, М. Кудряшова.

4. Сучасний стан літературної освіти в Україні.

 

Опорний конспект

1. Поява перших українських шкіл ХІ-XII ст. при кафедральних церквах, де вчили читати та писати за Псалтирем;

2. Виникнення на зломі XYI-XYII ст. середніх шкіл або гімназій (перша – греко-слов’янська школа при Успенському братстві у Львові 1586року);

3. Формування досвіду національної етнопедагогіки, літературознавства І.Франка, Х.Алчевської, Т. Лубенця. Русифікація українських шкіл XIX ст. Орієнтація програм гімназичних закладів на вивчення античної та російської літератури певного спрямування. Збагачення методики ідеями евристичного аналізу літературного твору та розвитком аналітичного мислення у 60-ті роки (В. Водовозов, В. Острогорський, Ф. Балталон);

4. Харківська методична школа викладання літератури 20-40-х p.p. XXст. Методичні розробки П. Волинського, В. Масальського, Л. Булаховського, А.Машкіна. Систематичний курс методики – “Методика літературного читання” П.Волинського та Г.Снєжкової (1940 р.);

5. Методична спадщина М. Рибникової (1885-1942). Чотири дидактичні правила:

•дія на усі боки сприйняття із здоровим дозуванням і постійним враженням;

•ясне розуміння учням навчального завдання та відповідальна участь вчителя у її розв’язанні;

•показ складного у простому, нового у знайомому;

•забезпечення систематичності знань і виховання свідомості шляхом діалектичного поєднання дедукції з індукцією;

Розробка М.О.Рибніковою системи роботи над виразним читанням, написання творчих робіт, стилістичної роботи над художнім словом.

6. Аналіз основних методів у викладанні літератури М. Кудряшова (репродуктивні, евристичні, творчого читання, дослідницькі). Програма літературного розвитку:

•вчити спостерігати, уявляти та називати літературні явища;

•виробляти культуру сприйняття, культуру почуттів;

•розвивати аналітичні вміння та художнє мислення.

7. Сучасні наукові методичні школи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (Київ) (кер. Л.Ф.Мирошниченко), Полтавського національного педагогічного університету (кер. О.М. Ніколенко) Тернопільського університету ім. В.Стефаника (кер. Ю.І. Султанов).

Література

1. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л.Ф. Мірошниченко – К.: Видавничий дім ”Слово“, 2010. – 432 с.

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; [под ред. О.Ю.Богдановой]. – 4-изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 400 с..

3. Методика преподавания литературы: учебник для педвузов / [под ред. Ю.О.Богдановой, В.Г.Маранцмана]: В 2-х ч. – М.: Владос, 1994. – 288 с.

4. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения / М.А. Рыбникова – М.:Просвещение, 1985. – 143 с.

5. Роткович Я.А. Вопросы преподавания литературы / Я.А. Роткевич – М.:Просвещение, 1959. – 416 с.

6. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: навчальний посібник / Ф.М.Штейнбук – К.: Кондор, 2007. – 316 с.

 

Проза і поезія поза межами західного світу

Семестр

Практичне заняття № 1

Тема: Етапи становлення методики літератури

Питання до бесіди

1. Історія викладання літератури в українській школі.

2. Етапи розвитку методики зарубіжної літератури (за Султановим):

І етап (1991-1995 р.р.);

ІІ етап (1995-1998 р.р.);

ІІІ етап (1998-2003 р.р.);

IY етап (2003-2007 р.р.).

3. Сучасний стан і перспективи розвитку методичної науки із зарубіжної літератури.

Завдання до заняття

· Сформулюйте власне кредо щодо викладання зарубіжної літератури в школі та гасло своєї подальшої роботи як учителя-словесника.

· Складіть хронологічну таблицю методичних ідей у викладанні літератури.

Література

1. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л.Ф. Мірошниченко – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 432 с.

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; [под ред. О.Ю.Богдановой]. – 4-изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 400 с.

3. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун, К. Тараник-Ткачук. (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 58 від 26.01.2011 р..) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63.

4. Ніколенко О. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови та література” / О. Ніколенко, М. Сулима, К. Тараник-Ткачук (Наказ Кабміну № 1392 від 23.11.2011 р.) // Інформаційний збірник і коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4/5. – С. 3-56.

5. Султанов В.І. У пошуках засад, адекватних шкільному курсу світової літератури: Теоретичний аналіз сучасного методичного доробку // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2001. – №2-5.

 

Лабораторне заняття № 1

Семестр

Практичне заняття № 1

Тема 1. Історія методики викладання літератури в Україні

План лекції

1. Початок літературної освіти як читання релігійної літератури в школах Україні.

2. Розвиток українських шкіл ХІХ століття. Методика вивчення античної та російської літератури.

3. Історія методики викладання літератури радянського періоду. Внесок М.Рибникової, Г. Гуковського, П. Волинського, М. Кудряшова.

4. Сучасний стан літературної освіти в Україні.

 

Опорний конспект

1. Поява перших українських шкіл ХІ-XII ст. при кафедральних церквах, де вчили читати та писати за Псалтирем;

2. Виникнення на зломі XYI-XYII ст. середніх шкіл або гімназій (перша – греко-слов’янська школа при Успенському братстві у Львові 1586року);

3. Формування досвіду національної етнопедагогіки, літературознавства І.Франка, Х.Алчевської, Т. Лубенця. Русифікація українських шкіл XIX ст. Орієнтація програм гімназичних закладів на вивчення античної та російської літератури певного спрямування. Збагачення методики ідеями евристичного аналізу літературного твору та розвитком аналітичного мислення у 60-ті роки (В. Водовозов, В. Острогорський, Ф. Балталон);

4. Харківська методична школа викладання літератури 20-40-х p.p. XXст. Методичні розробки П. Волинського, В. Масальського, Л. Булаховського, А.Машкіна. Систематичний курс методики – “Методика літературного читання” П.Волинського та Г.Снєжкової (1940 р.);

5. Методична спадщина М. Рибникової (1885-1942). Чотири дидактичні правила:

•дія на усі боки сприйняття із здоровим дозуванням і постійним враженням;

•ясне розуміння учням навчального завдання та відповідальна участь вчителя у її розв’язанні;

•показ складного у простому, нового у знайомому;

•забезпечення систематичності знань і виховання свідомості шляхом діалектичного поєднання дедукції з індукцією;

Розробка М.О.Рибніковою системи роботи над виразним читанням, написання творчих робіт, стилістичної роботи над художнім словом.

6. Аналіз основних методів у викладанні літератури М. Кудряшова (репродуктивні, евристичні, творчого читання, дослідницькі). Програма літературного розвитку:

•вчити спостерігати, уявляти та називати літературні явища;

•виробляти культуру сприйняття, культуру почуттів;

•розвивати аналітичні вміння та художнє мислення.

7. Сучасні наукові методичні школи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (Київ) (кер. Л.Ф.Мирошниченко), Полтавського національного педагогічного університету (кер. О.М. Ніколенко) Тернопільського університету ім. В.Стефаника (кер. Ю.І. Султанов).

Література

1. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л.Ф. Мірошниченко – К.: Видавничий дім ”Слово“, 2010. – 432 с.

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; [под ред. О.Ю.Богдановой]. – 4-изд., стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 400 с..

3. Методика преподавания литературы: учебник для педвузов / [под ред. Ю.О.Богдановой, В.Г.Маранцмана]: В 2-х ч. – М.: Владос, 1994. – 288 с.

4. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения / М.А. Рыбникова – М.:Просвещение, 1985. – 143 с.

5. Роткович Я.А. Вопросы преподавания литературы / Я.А. Роткевич – М.:Просвещение, 1959. – 416 с.

6. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: навчальний посібник / Ф.М.Штейнбук – К.: Кондор, 2007. – 316 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.029 с.)