Тема 21. Захист права власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 21. Захист права власності1. Загально-теоретична характеристика захисту права власності.

2. Віндикація як речово-правовий спосіб захисту права власності.

3. Негаторний позов.

4. Визнання права власності як спосіб захисту права власності.

5. Інші цивільно-правові способи захисту права власності.

 

Нормативні акти:

1. Конституція України 1996 року

2. Цивільний кодекс України 2003 року

3. Сімейний кодекс України 2002 року

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. №9 “Про практику у справах застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

4. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності// Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

5. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності”// Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.

6. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов’язані із здійсненням права власності та його захистом”// Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.

 

Література:

1. Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001

2. Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996

3. Малюська Д. Позов про визнання угоди недійсною чи віндикаційний позов? Проблеми законодавства// Вісник ХІРУтаП. – 2002. – Спецвипуск 1.

4. Михайленко О. Проблема незахищеного незаконного володіння в цивільному праві// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Л., 2005.

5. Суханов Г. Лекции о праве собственности. – М., 1991.

6. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве// Труды по гражданскому праву. – М., 2001

7. Шевченко Я. Право собственности в Украине. – К., 1996

 

Задача 1.Колосова віддала дорогий настінний годинник для ремонту в майстерню. Коли вона з’явилась за ним через два тижні, як було домовлено, то їй пояснили, що майстер, який ремонтує її годинник захворів, а сам годинник взяв додому доремонтувати його. За кілька днів Колосова побачила свій годинник у ломбарді. Як з’ясувалось, годинник у ломбард здала дружина майстра, що його ремонтував. Ломбард годинник взяв у заставу і погоджувався повернути його за умови сплатипозики. Майстер та його дружина пояснили, що не мають грошей для повернення позики. Колосова звернулась до ломбарду з віндикаційним позовом. Вирішіть спір.

 

Задача 2. На прохання сусідки, яка проживала одна, Кирилова передала їй в платне користування телевізор. Через кілька місяців сусідка захворіла і попросила Кирилову відстрочити плату. За місяць сусідка померла і все її майно успадкувала її дочка Тарасова. Кирилова звернулась до неї з проханням повернути її телевізор та сплатити заборгованість за користування ним. Однак, донька відмовилась і пояснила, що мати нічого не згадувала про те, що телевізор взяла в користування і вважає, що мати його купила. Проаналізуйте ситуацію. Який спосіб захисту слід обрати Кириловій для захисту свого права власності.

 

Задача 3. Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 1995 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти і кошти, що отримували від їх реалізації вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2005 році Осипова померла і її сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення. Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав.

 

Задача 4. Семборак звернувся з позовом до Якимовської про повернення суми позики. Ухвалою судді з метою забезпечення позову на майно Якимовської було накладено арешт і зобов’язано державну виконавчу службу провести опис її майна. Серед майна, яке описав державний виконавець, опинилися телевізор «Самсунг», палас та холодильник, які належали синові Якимовської. В який спосіб захистити права Якимовського на майно?

 

Задача 5. Солоденко кілька років гаражем майже не користувався і передав його в оренду Грабовському. Для під’їзду до гаража необхідно було проїжджати між будинками Гаврилової та Полякової. Довідавшись, що власник наразі гаражем не користується і виїхав на кілька місяців за кордон, сусідки Гаврилова та Полякова викопали рів, щоб Грибовський не їздив щодня між їхніми будинками. Спірна ситуація тривала кілька тижнів, але сусідки відмовлялись закопати рів. Грибовський звернувся до них з негаторним позовом. Чи правомірні його вимоги і чи має він право на захист своїх прав в такий спосіб?

 

 

Тема 22. Речові права на чуже майно.

1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно.

2. Право володіння чужим майном.

3. Сервітут.

4. Емфітевзис.

5. Суперфіцій.

Нормативні акти :

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.

3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

4. Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №21-22. – Ст.135.

5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – №28. – Ст.573.

7. ЗУ “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20. – Ст.249.

8. ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.

 

Література.

1. Азімов Ч.Н. Сервітути в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №1.

2. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М.-Л., 1948.

3. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф.А.С.Довгерта. – К., 2000.

4. Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України. – 2004. – №1.

5. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. – 2002. – №9.

6. Підопригора О. Речеві права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №4.

7. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.

8. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. – Х.: Консум, 1999.

9. Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – №6.

 

Завдання 1.Здійсніть порівняльну характеристику права користування (сервітуту) і оренди.

 

Завдання 2. Складіть порівняльну таблицю права господарського відання і права оперативного управління.

 

Задача 1. Громадянин С. є власником житлового будинку. У лютому 2004 р. до вказаного будинку він вселив громадянку О., з якою познайомився влітку на курорті і перебував у близьких стосунках. Шлюб між С. і О. не укладався, проте вони з лютого 2004 р. по лютий 2005 р. проживали разом, вели спільне господарство, мали спільний бюджет, піклувались одне про одного. У березні 2005 р. С., запідозривши О. у зраді, посварився із нею і сказав, аби вона збирала свої речі і забиралася геть з його будинку. О. відмовилась залишати будинок. Тоді С. змінив замки у вхідних дверях і не впускав О. до будинку. О. звернулась із позовом до суду про визнання за нею права користування житлом у належному С. житловому будинку. У судовому засідання С. заявив, що він є власником житлового будинку, а О. жодних прав на цей будинок не має. Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.405 ЦК та ст.ст. 156, 157 ЖК.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)