Тема 13.: Захист особистих немайнових правМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13.: Захист особистих немайнових прав1. Поняття захисту особистих немайнових прав.

2. Способи захисту немайнових прав.

3. Загальні способи захисту особистих немайнових прав.

4. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав.

Нормативні акти:

1. Конституція України (ст.ст. 3, 21, 28, 32, 34).

2. Цивільний кодекс України.

3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст.1.

5. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.

6. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.

 

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. у справі №18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3,23,31,47,48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка).

2. Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 р. №8-рп/2003 у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей).

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. №7 “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

5. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Захист честі, гідності й ділової репутації, поновлення прав реабілітованих // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

6. Аналіз практики розгляду судами цивільних справ за позовами про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди (в тому числі за позовами ЗМІ) за 2002 р. // Адвокат. – 2003. – №4.

Література:

1. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. – №1.

2. Луспеник Д.Д. Новий ЦКУ. Спеціальні способи захисту честі, гідності, ділової репутації за новим цивільним кодексом: теоретичні і практичні аспекти // Адвокат. – 2004. – № 4.

3. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М., 1991.

4. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. – №1.

5. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наукова думка, 2001.

6. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. – М., 1990.

Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю положень ст.7 ЦК УРСР 1963 р. та ст.277 ЦК України 2003 р.

Завдання 2.Чи можуть для захисту особистих немайнових прав юридичних осіб застосовуватися положення глави 20 ЦК України? Ознайомтесь зі змістом ст.94 ЦК України

Завдання 3. Висловіть свої міркування стосовно можливості заподіяння моральної шкоди юридичній особі. Ознайомтесь із ст.23 ЦК України та роз’ясненням президії Вищого арбітражного суду України від 29.02.96 №02-5/95 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди”.

Задача 1. У Тернопільський міськрайонний суд звернувся депутат Тернопільської міської ради О. із позовом до редакції газети «Наш край» про захист честі і гідності. Свої позовні вимоги О. обґрунтовував тим, що в газеті «Наш край» за 17.03.2004 р. була поміщена стаття під заголовком «Лебідь, щука й рак, або чому депутати не можуть досягти консенсусу?». На думку позивача, у статті подавалася спотворена оцінка діяльності О. як депутата міської ради та необ’єктивна характеристика його моральних і ділових якостей. Зокрема, у вказаній статті було сказано, що «... О. ніколи не мав і не має власної твердої позиції, оскільки, по-перше, не є достатньо компетентним у питаннях соціально-економічного розвитку міста, і, по-друге, є абсолютно безхребетною людиною без власної точки зору», «... такі як О. здатні кожного дня підлаштовувати свої погляди під ситуацію, метаючись з табору в табір». Також у статті були такі рядки «Такі депутати, як О. є політичними перевертнями і нездарами, а тому їм не місце у міській раді». О. вважаючи вказані висловлювання неправдивими і такими, що принижують його честь і гідність, вимагає, щоб суд виніс рішення, яким би зобов’язав газету у черговому випуску опублікувати спростування разом із вибаченням. Редакція газети позов не визнавала, вважаючи, що позов слід було пред’являти не до неї, а до автора статті – журналіста М. Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2. Л. звернувся у Золочівський районний суд із позовом до Р. про захист честі і гідності. Свої вимоги позивач мотивував тим, що 12.05.2004 р. Р. звернулася до Золочівського РВВС із заявою, в якій повідомляла, що її сусід - Л. незаконно зберігає у себе на горищі макову соломку. В будинку Л. був проведений обшук, про що стало відомо сусідам і співробітникам Л. З тих пір окремі мешканці села перестали спілкуватися з Л., підозрюючи, що він є наркоманом. Позивач вважає, що дії Р., а саме – подання заяви до РВВС, є поширенням щодо нього недостовірної інформації, чим принижується його честь і гідність, і просить суд зобов’язати відповідачку спростувати цю недостовірну інформацію і відшкодувати моральну шкоду 2000 грн. Здійсніть правовий аналіз ситуації.

Задача 3. М.О. пред’явила в суд позов до Н.О. про розірвання шлюбу. У позовній заяві позивачка зазначила, що причиною для розлучення є те, що Н.О. страждає на хронічний алкоголізм, систематично знущається з неї та з дітей, неодноразово зраджував її з іншими жінками. Судом було встановлено, що Н.О. за час спільного проживання з позивачкою час від часу вживав спиртні напої, проте хронічними алкоголізмом не страждає. Факти знущання з позивачки та з дітей та подружньої зради у суді підтвердження не знайшли. Взявши до уваги всі обставини справи, суд все ж дійшов висновку, що подальше спільне проживання М.О. та Н.О. неможливе, і виніс рішення про розірвання шлюбу. Н.О. через певний час пред’явив позов до М.О. про захист честі і гідності. Він вимагав спростування недостовірної інформації, викладеної у позовній заяві, про те, що він страждає на хронічний алкоголізм, знущається з дружини і дітей, неодноразово зраджував дружині, а також відшкодування йому завданої цим моральної шкоди у розмірі 3000 грн. Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з позовом до радіокомпанії «Дзвони сьогодення» про захист честі і гідності. У позовній заяві С. зазначив, що в радіопередачі «Час говорити правду», яка транслювалася в ефірі цієї радіостанції 14.01.2004 р., містилася недостовірна інформація про нього. Так, ведучий неодноразово обізвав С. «злодієм», повідомивши, що «... тільки за останній місяць перебування на посаді начальника відділу, С. спромігся привласнити 150 000 грн. коштів міського бюджету». Крім того, ведучий сказав, що «... по кількості одержаних хабарів С., мабуть, слід визнати рекордсменом серед міських чиновників». Такі відомості, на думку позивача, не відповідають дійсності і нічим не підтверджені. Виходячи з цього, С. вимагав спростування вказаної інформації та відшкодування моральної шкоди 8000 грн. Суд відмовив у задоволенні позову у зв’язку із необґрунтованістю вимог, мотивуючи це тим, що С. не представив доказів того, вказана інформація є недостовірною. Дайте оцінку рішенню суду.

Задача 5. У Печерський районний суд м. Києва звернувся народний депутат України А. із позовом до редакції газети «Чиста правда» про захист честі і гідності. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що у номері газети за 01.02.2005 р. була поміщена інформація про те, що у ніч з 31.12.2004 р. на 01.01.2005 р. А. у нетверезому стані вчинив замах на зґвалтування, і що проти А. порушено кримінальну справу за ст.152 КК України. Вважаючи дану інформацію недостовірною, А. вимагав спростування і відшкодування моральної шкоди у розмірі 15000 грн. У судовому засіданні з’ясувалося, що дану інформацію редакція газети одержала від інформаційного агентства «Укрінформ». Проаналізуйте ситуацію.

Задача 6.Після розлучення співака О. та актриси П. остання вирішила написати і опублікувати книгу автобіографічного змісту, в якій висвітлювалися б окремі, найбільш яскраві моменти з життя актриси. Дізнавшись про це, О. заявив своїй колишній дружині та неодноразово у засобах масової інформації, що він проти згадування у книзі будь-яких фактів, пов’язаних із їх колишнім подружнім життям. Натомість актриса запевнила, що жодного неправдивого слова у книзі не буде і підтвердила свій намір опублікувати книгу. Зробіть правовий аналіз ситуації та окресліть можливі варіанти її подальшого розвитку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.005 с.)