Тема 15. Набуття права власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Набуття права власності1. Поняття та класифікація підстав набуття права власності.

2. Первісні та похідні, загальні та спеціальні підставинабуття права власності.

3. Набуття права власності на новостворене майно, об'єкти незавершеного будівництва та перероблену річ.

4. Безхазяйна річ. Покинута річ. Знахідка. Бездоглядна домашня тварина. Скарб.

5. Набуття права власності за набувальною давністю.

6. Похідні способи набуття права власності.

7. Момент набуття права власності.

8. Правовстановлювальні документи.

 

Нормативні акти і судова практика:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

4. ЗУ “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20. – Ст.249.

5. ЗУ “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.

6. ЗУ “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.

7. ЗУ “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.

8. ЗУ “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.

9. ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.

10. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 р. №9 “Про практику у справах застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. – К., 2003.

14. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.І.Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

15. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом права державної власності” // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.

16. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 “Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов’язані із здійсненням права власності та його захистом” // Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп.ред.Д.М.Притика. – К.: Ін Юре, 2003.

 

Література:

1. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996.

2. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф.А.С.Довгерта. – К., 2000.

3. Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. – 2002. – №3.

4. Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

5. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1996.

6. Суханов Е. Лекции о праве собственности. – М.: Юридическая литература, 1991.

7. Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.

 

Завдання 1. Відшукайте у ЦК і випишіть види договорів, які передбачають набуття права власності на майно.

 

Завдання 2. Здійсніть порівняльний аналіз понять “безхазяйна річ”, “бездоглядна домашня тварина”, “знахідка” і “скарб”.

 

 

Задача 1. Гр.Р. рішенням Золочівської міської ради від 10.05.96 р. була надана земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,12 га. У серпні 2004 р. будівництво житлового будинку було завершено. У вересні 2004 р. Р. домовився із П. про продаж останньому вказаного житлового будинку. Коли ж вони звернулись до нотаріуса за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, оскільки, мовляв, Р. ще не набув право власності на житловий будинок, який збирається продавати. Проаналізуйте підставність відмови нотаріуса у посвідченні договору. Визначте момент набуття Р. права власності на житловий будинок.

 

Задача 2. Гр.А. придбав у фірмовому магазині “Норд” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати за покупкою власним автотранспортом через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний гр.А. холодильник був істотно пошкоджений. Гр.А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги гр.А.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? Вирішіть спір.

 

Задача 3. Працівник ВАТ “Хмельницьке БМУ-4” Колодій за завданням виконроба Іванціва копав траншею. Раптом лопата на щось наткнулася. Це виявився дипломат, в якому знаходилось 100 000 доларів США. Чи можна у даній ситуації говорити про скарб? Якщо так, то хто набуде право власності на нього?

 

Задача 4. Сім’я К. вирішила збудувати на місці старого батьківського будинку новий. Розбираючи стару будівлю сусід П., який допомагав сім’ї К. у будівельних роботах, знайшов під підлогою старий глечик. У ньому були заховані 44 старовинні монети; 10 з них були золоті. За попередньою експертною оцінкою вартість знайденого становила 27 500 грн. Проаналізуйте ситуацію. Чи зміниться вирішення якщо гр. П. допомагав сім’ї К. за оплату?

 

Задача 5. На підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 21.01.99 р. № 314/4 та договору оренди ТОВ “Олімп” є орендарем земельної ділянки площею 128,43 кв.м., що є комунальною власністю і знаходиться у м.Хмельницькому по вул. Театральній. На вказаній земельній ділянці розміщено нежитлову будівлю – приміщення закусочної “Леон”. За договором купівлі-продажу від 15.02.2004 р. ТОВ “Олімп” продало вказану будівлю ВАТ “Каварія”. У квітні цього ж року ВАТ розпочало роботи із влаштування на прилеглій до будівлі ділянці майданчику для літнього кафе. ТОВ звернулось у господарський суд із позовом до ВАТ про припинення дій, якими порушується його право оренди земельної ділянки. Представник ВАТ у судовому засіданні проти позову заперечив, зіславшись на ст.377 ЦК. Проаналізуйте ситуацію. Ознайомтесь із ст.377 ЦК та ст.120 ЗК.

 

Задача 6. Відповідно до умов договору купівлі-продажу С. купив у П. житловий будинок. Вказаний житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 0,15 га, на якій також є господарська будівля і гараж. Після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу і державної реєстрації права власності С. пред’явив П. вимогу про те, щоби той забрав з господарських будівель своє майно, яке там залишилось (інструменти, сільськогосподарський інвентар тощо) а з гаража – належний П. автомобіль. П. відмовився зробити це, заявивши, що у договорі купівлі-продажу сказано про продаж житлового будинку, але нічого не згадано про господарську будівлю і гараж, тобто власником останніх продовжує залишатися П. Проаналізуйте ситуацію.

 

Задача 7. Член ЖБК Павлик повністю виплатив пайовий внесок за квартиру станом на 01.06.2004 р. У зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, Павлик вирішив квартиру продати гр. Нікольському. Коли Павлик звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до статуту ЖБК квартира є власністю кооперативу і тільки йому належить право розпорядження квартирою. Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

 

Задача 8. Громадянин А. подав заяву з усіма необхідними документами для приватизації квартири державного житлового фонду, в якій він проживав. Дата реєстрації заяви – 15.05.98. А 21.05.98. гр. А помер. Єдиним спадкоємцем за законом був його син Валерій А. Чи буде включена квартира в склад спадщини? Як зміниться вирішення ситуації, якщо б смерть сталася 17.06.98.? Проаналізуйте Закон “Про приватизацію державного житлового фонду”, Постанову Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995р. “Про судову практику у справах за позовом про захист права приватної власності”.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.012 с.)